InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Diversen > Chinees Nieuwjaar - Chinese Kalender (2009 / 4706)

Chinees Nieuwjaar - Chinese Kalender (2009 / 4706)

Chinees Nieuwjaar - Chinese Kalender (2009 / 4706) Chinees Nieuwjaar (ook: Lentefeest) begint op 26 januari 2009 en is het Jaar van de Os. Volgens de Chinese jaartelling is 2009 het jaar 4706 (volgens sommigen 4707). Chinees Nieuwjaar oftewel Xin Nian is voor Chinezen het belangrijkste feest en wordt erg uitbundig gevierd. Lees hier over de Chinese leeuwendans, dansende draken, Chinees vuurwerk, de kleur rood, tradities, ceremonies, rituelen, chinese karakters, geluksvoedsel, offers en gelukssymbolen rond het Chinese Nieuwjaarsfeest in China

Chinees Nieuwjaar - Chinese Kalender Jaartelling


Xin Nian Kuai Le... Kung Hai Fat Choi is Gelukkig Nieuwjaar in respectievelijk het Chinees en Kantonees Chinees.

Chinees Nieuwjaar Xin Nian - Lentefestival 2009 - 4706

 • Xin Nian - Chinees Nieuwjaar. Het Chinese Nieuwjaar begon in 2009 op 26 januari en is het Jaar van de Os.
 • Ch’un-chieh - Lentefestival. Het Chinees Nieuwjaar wordt ook wel Lentefestival, Lenteviering of Lentefeest genoemd.

Westerse Jaar 2009 - Chinese Jaartelling 4706

Volgens de Chinese jaartelling begon dit jaar 2009 niet, maar het jaar 4706 (volgens sommigen 4707). Het Chinese Nieuwjaar wordt in China als belangrijkste feestdag beschouwd en wordt door Chinezen (in Chinatowns) overal ter wereld uitbundig gevierd. Ook viert men tegelijkertijd in andere Oost-Aziatische landen Nieuwjaar, zoals onder andere in Korea en Vietnam (Tet) en Mongolië. Het Chinese Nieuwjaar is de langstdurende feestviering van alle feestdagen in China, compleet met vuurwerk, dansende Chinese draken en leeuwen; rituelen die overal in de wereld bekend zijn. In China zelf zijn er vele Chinese tradities en rituelen gedurende de Nieuwjaarviering, die in dit artikel uitgebreid besproken worden.

Oorsprong Chinese Drakendans - Chinese Leeuwendans

De Chinese Drakendans
De Drakendans is een kenmerkende Chinese culturele volksdans. De draak wordt gevormd door een aantal mensen, waarbij de voorste de kop van de draak draagt en de anderen het lichaam vormen. Er worden verschillende materialen gebruikt zoals hout, stof, ijzerdraad, papier-maché of crêpepapier om een draak te maken. Gewoonlijk worden felle kleuren rood, blauw en groen gebruikt. De drakendans wordt buitenshuis vaak bij feesten zoals het Chinese Nieuwjaar gedanst en staat symbool voor het verdrijven van boze of kwade geesten.

De Chinese Leeuwendans
Met Nieuwjaar wordt ook vaak de leeuwendans gedanst. Deze dans heeft zijn oorsprong in de Tang-dynastie (618 - 906). Er bestaan twee verschillende versies. Volgens de ene legende droomde de Chinese Keizer dat een onbekend dier zijn leven redde. Toen de keizer zijn droom aan zijn dienaren vertelde, zeiden deze dat dit beest op een dier uit het Westen leek, namelijk de leeuw. De lijfwachten kregen de opdracht van de keizer om te bewegen zoals de leeuw in zijn droom, waardoor de eerste leeuwendans ontstond.

Een andere legende verhaalt van een leeuw die in een klein dorp verscheen en gigantisch veel schade aanrichtte. Een vechtsportexpert probeerde de leeuw te verslaan, hetgeen hem niet lukte. Na vechtsporttraining van een aantal dorpsbewoners, lukte het gezamenlijk wel om de leeuw te verslaan. De dorpsbewoners volgden de stappen van de helden en de leeuwendans ontstond. Oorspronkelijk werd de leeuwendans alleen opgevoerd voor de keizer. In de loop der tijd werd deze een onderdeel van de Chinese traditie en wordt nu op vrijwel iedere feestdag opgevoerd om boze geesten te verjagen en voorspoed en geluk te brengen.

Oorsprong Chinese Rituelen - Feestdagen Nieuwjaar

Chinese Legende Xi Nian. Volgens een Chinese mythe verscheen een monster in het oude China elk jaar op Oudejaarsdag, dat twee jaar lang een dorp terroriseerde, mensen opat en ongemerkt huizen binnendrong, genaamd Nian (Nyehn, klinkt als het Chinese woord voor jaar). Het derde jaar redde een oude man de mensen uit de klauwen van het monster. Die man bleek Xi, een god te zijn. Xi gaf aan dat de mensen om Nian weg te houden, elke oudejaarsdag rood papier op hun ramen en deuren moesten doen, daar het monster deze kleur verafschuwde. Ook door de angst voor lawaai zou Nian zich laten verjagen. Hierdoor zijn de eerste Nieuwjaarsrituelen ontstaan, zoals veel en knallend (in rood verpakt) vuurwerk en veelvuldig gebruik van de kleur rood in en rond het huis. Er worden ook kroppen sla aan de deur gehangen zodat Nian dan sla in plaats van mensen zal eten. Wanneer Nian een stukje ervan uitspuugt, duidt dit op geluk. Uit dit geheel komt dus ook de naamgeving voor het Chinese Nieuwjaar -namelijk Xin Nian- voort.

Feestdagen in China geven oorspronkelijk de pauzes of rustperiodes aan na de seizoenen voor ploegen, wieden en oogsten. Zo is het Feest van de Winterzonnewende op het hoogtepunt van de winter en de laatste maand van het maanjaar staat volledig in het teken van de voorbereiding van het Nieuwjaarsfeest. Oorspronkelijk was het Chinees Nieuwjaar het symbool voor het begin van het landbouwseizoen. Tegenwoordig staat het voor een nieuw begin. Het Chinese Nieuwjaar valt op het moment dat de werkzaamheden op het land stil liggen. Het Lantaarnfeest is het einde van de Nieuwjaarsvakantie (verder zijn er meerdere seizoensfeesten zoals b.v. het Gravenfeest, Drakenbootfeest, Hellefeest, Midherfstfeest en andere). Tevens kent men in China spirituele of religieuze feesten (verjaardagen, offerfeesten voor geesten en goden, verlichtingsdagen van Boeddha’s en boeddhistische ‘heiligen’ -Bodhisattva’s- waarbij goden en geesten maar ook voorouders geëerd worden).

Chinees Nieuwjaar - Traditioneel Familiefeest - Grootste Migratie ter Wereld

Traditie Chinees Nieuwjaar. De komst van een nieuw jaar wordt in China uitgebreid en grootschalig gevierd. Een traditioneel onderdeel is het familiebezoek in de Nieuwjaarsvakantie, vaak een tocht naar familie op het platteland. Dit houdt in dat honderden miljoenen (ca. 150 miljoen) Chinezen veelal per trein reizen, hetgeen ook wel de ‘grootste migratie’ ter wereld genoemd wordt. Het is vaker voorgekomen dat de treinen zo overvol zijn, dat de Chinezen een luier moeten dragen gedurende de reis (die soms meer dan 24 uur kan duren), omdat de toiletten door de drukte en chaos onbereikbaar zijn.

Chinees Nieuwjaar 2009 - Chinese Kalender 4706

De Chinese Kalender is anders dan de Westerse en stamt uit de periode rond het jaar 2600 voor Christus. De Chinese mythologische overlevering verhaalt dat vanaf de eerste Gele Keizer in 2697 v.Chr -het jaar 0 voor Chinezen- de Chinese jaartelling begon. De Chinese kalender is gebaseerd op maanjaren en doorloopt een cyclus van 12 jaar. Het Chinese jaar begint meestal op de 2e nieuwe maan na de zomerwende van 21 december (wintersolstitium), niet voor 21 januari en niet na 20 februari. Het Chinese Nieuwjaar vindt meestal plaats tussen eind januari en midden februari en geeft het begin aan van een Maanjaar, dat dit jaar -in 2009- op 26 januari valt.

Overigens valt niet echt iedere Chinese Nieuwjaarsdag op de tweede nieuwe maan. Het Chinese Nieuwjaar valt op de derde nieuwe maan, wanneer er een elfde of twaalfde maand voor het nieuwe jaar valt. De eerstvolgende keer dat hier sprake van is, zal in 2033 zijn.

De Chinese Nieuwjaarsperiode eindigt op de vijftiende dag van het nieuwe jaar met het zogenaamde Lantaarnfestival (zie onder). De Chinese Nieuwjaarsfeesten kunnen 3 tot 5 dagen of een kleine week duren. Vroeger duurde het Chinese Nieuwjaarsfeest (Lentefestival) de volle 15 dagen. Er zijn verschillende belangrijke verjaardagen tijdens het Nieuwjaarsfeest.
 • Che Kung. Op de derde dag wordt tevens de verjaardag van Che Kung gevierd
 • Yan Yat. Op de zevende dag van het Lentefestival (Nieuwjaarsviering) wordt de verjaardag van Yan Yat gevierd. De reden voor dit feest is dat bij de schepping van de hemel en de aarde op de zevende dag, de mens werd geboren. Iedereen is op deze dag dus jarig en een jaar ouder. Op Yan Yat wordt dun gesneden rauwe vis gegeten, ook wel yu shen genoemd. Yu betekent vis en Shen betekent rauw, maar ook leven. Dit houdt dus in dat degene die rauwe vis eet, langer leeft.
 • Jade Keizer. Op de negende dag van het Lentefestival viert men de verjaardag van de Jade Keizer, die door de Chinezen wordt beschouwd als heerser over alle goden in de hemel. Er zijn deze dag veel offergaven, hetgeen begint bij zonsopgang en duurt tot vier uur de volgende morgen. De hele familie is hierbij veelal aanwezig. De Jade Keizer staat ook wel bekend als ‘de Hemelse Verhevene van het Eerste Begin’ (Taoïsme), ‘Opperkeizer van de Uitgestrekte Hemelen’ (Confucianisme) of als de ‘Hemelgod’ (Volksgodsdienst).

Chinese Maankalender - Lunisolaire Kalender Tijdsberekening

Lunisolaire kalender - Maancyclus 60 jaar. Het wezenlijke verschil is dus dat onze Westerse kalender gebaseerd is op de Zon, terwijl de Chinese kalender gebaseerd is op de Maan. De maankalender loopt elk jaar een achterstand van ongeveer elf dagen op ten opzichte van het zonnejaar, hetgeen in 3 jaar tijd dus ruim 30 dagen (een maand) betreft.
 • De Chinese maanden hebben een duur van 29 tot 30 dagen (gem. 29,5 x 12). Omdat een jaar hierdoor slechts 354 dagen heeft en 11 minder dan de 365 dagen, waarin de aarde om de zon draait, voegen de Chinezen in hun maandberekening om de 3 a 4 jaar een extra dertiende maand in (schrikkelmaand), hetgeen plaatsvindt via nauwkeurige berekeningen. Wanneer deze schrikkelmaand wordt ingevoegd, hangt af van de stand van de zon. Dit is de reden dat de Chinezen ook een zonnekalender hanteren
 • Lunisolaire kalender. De Chinese kalender is een zogenaamde lunisolaire kalender; een combinatie van een maankalender en een zonnekalender. Sinds 1912 is de Westerse (Gregoriaanse) kalender in gebruik. In China hanteert men dus twee kalenders, de Westerse zonnekalender (yang li) en de traditionele Chinese kalender c.q. maankalender (yin li). Yin li, de maankalender wordt gebruikt om de feestdagen te bepalen (en in de astrologie). Sommige kranten in China geven naast de Westerse- ook de traditionele Chinese tijdsaanduiding en datum
 • Een Chinese dag heeft 12 uren in plaats van 24, hetgeen inhoudt dat 1 uur gelijk staat aan 2 Westerse uren
 • In het Westen telt een eeuw 100 jaar. In China is er een basiscyclus van 60 jaar, waarbij elke 60 jaar weer onderverdeeld is in 5 gedeelten van 12 jaar. Deze 5 gedeelten komen overeen met de Chinese vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water (zie verder Chinese vijf elementen). Elk jaar in de cyclus van 60 jaar heeft een eigen naam (12 diertekens * 5 elementen). Zo komt b.v. het dierenteken rat met het element hout maar 1x in de 60 jaar voor
 • In elke cyclus van 60 jaar komen de twaalf dierentekens van de Chinese kalender vijf maal in dezelfde chronologie terug. Een overzicht van deze 12 Chinese dierentekens, de geboortejaren en bijbehorende elementen is te vinden in Astrologie Chinese Dierentekens. De cyclus van 60 jaar werd voor het eerst gehanteerd tijdens de Shang-dynastie.

Chinees Nieuwjaar 2009 - Chinese Jaar van de Os

Op 26 januari begon het Chinese jaar 4706 (volgens sommigen 4707) en staat in het teken van de Os. De Chinese kalender gaat uit van de dierenriem en een twaalfmaandelijkse cyclus met twaalf dierentekens (vergelijkbaar met de Westerse sterrenbeelden). Tevens staan ieder jaar de symboliek en eigenschappen van een dier uit de dierenriem centraal.

De Rat (shu) is het eerste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus. De legende verhaalt dat Boeddha eeuwen geleden aan alle dieren vroeg hem op Nieuwjaar te ontmoeten. Er kwamen twaalf dieren en Boeddha noemde een jaar naar elk van hen in de volgorde waarop ze verschenen. Boeddha verkondigde dat de mensen geboren in een bepaald dierenjaar, iets van de persoonlijkheid van het betreffende dier zou hebben.

De Chinese Astrologie gaat er vanuit dat het dier van het jaar waarin je geboren bent en het bijbehorende element invloed heeft op je leven en persoonlijkheid. Zo ook zal het betreffende dierteken van het jaar c.q. jaardier zijn invloed hebben op alle dierenriemtekens. In 2008 was dit het jaar van de rat en in 2009 is dit het jaar van de Os (26 januari 2009).

Viering Chinees Nieuwjaar - Traditie Ceremonie Rituelen

Chinese Nieuwjaarsviering. De viering van het Chinese Nieuwjaar gaat gepaard met veel vuurwerk dat in rood verpakt is (om de kwade geesten te verjagen) en de inmiddels welbekende optochten met Chinese Drakendansen en Leeuwendansen. De Chinezen beschouwen hun Nieuwjaarsfeest als het begin van de lente, waar dan ook de naam Lentefeest of Lenteviering vandaan komt en hiermee wordt dit onlosmakelijk verbonden en gezien als begin van een periode of nieuwe start. Chinees Nieuwjaar is -zoals gezegd- een uitgesproken familiefeest en wordt overwegend in familiekring gevierd.

Traditionele Chinese Nieuwjaarsrituelen

Traditionele Nieuwjaarsrituelen. Er zijn in China vele ceremonies, tradities en rituelen verbonden aan de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, waarvan sommige al eeuwenoud en via overlevering doorgegeven zijn en ook nog steeds voortgang vinden en toegepast worden. Het Chinees Nieuwjaar is het symbool voor een nieuw begin. Maar voordat aan het nieuwe jaar kan worden begonnen, moet het oude eerst worden afgesloten (opgeruimd). Hieronder worden enkele belangrijke rituelen genoemd die in China door vele Chinezen traditioneel uitgevoerd worden.

De Chinezen treffen voorbereidingen ruim voor het Chinese Nieuwe jaar in de vorm van schoonmaken van hun huis. Volgens traditionele overlevering is een schoon huis(houden) van wezenlijk belang, daar de legende verhaalt dat de keukengod Tsao Chun voor het nieuwe jaar verslag uitbrengt aan de keizer Yu Huang-ti over de huishoudelijke gang van zaken.

Menig Chinese familie heeft een portret of afbeelding boven het fornuis hangen van de keukengod Tsao Chun. Om hem gunstig te stemmen worden zoete spijzen gebruikt, zodat deze God alleen ‘zoete dingen’ door zal geven of alcohol om hem milder te maken of te verwarren.

 • Bij de Oudejaarsavondmaaltijd offeren families negen gerechten aan de voorouders en goden in de hemel. De gerechten symboliseren voorspoed en geluk en het getal negen staat voor de eeuwigheid (zie verder onder symbolen voedsel)
 • Versieringen worden zowel binnen als buitenshuis aangebracht, er worden spreuken en afbeeldingen van goden opgehangen. Bewegende versieringen die geluiden maken en om goede geesten te verleiden naar binnen te komen. Bij deze versiering en spreuken speelt de symboliek van de kleur rood een belangrijke rol (Hung). Rood staat in China voor geluk, winst, voorspoed en overvloed. Rood staat niet alleen voor vrolijkheid en geluk, maar verjaagt ook het kwade.
 • Een familiefeest met gezamenlijke activiteiten en tradities, dat vaak al begint op Oudejaarsavond. Menige familie gaat dan gezamenlijk naar een Oudejaars(planten)markt, om bloemen en planten te kopen, waarbij -ook weer- rood papier om de planten is gedrapeerd
 • Een hele nieuwe outfit wordt aangeschaft (zoals nieuwe kleding, een nieuw kapsel) als symbool voor het nieuwe begin
 • Gokken speelt een belangrijke rol; ook om het geluk en het lot een handje toe te steken. Kinderen krijgen kleine pakketjes c.q. een rood zakje (hong bao) of envelopje met geld, ten teken van fortuin en voorspoed. Het geldbedrag in de hong bao is altijd een even getal, dat brengt geluk. Het rode zakje wordt nooit geopend in bijzijn van de gever, daar dit van slechte manieren getuigt. De kinderen gaan op hun beurt naar hun ouders en grootouders, bieden ze thee en mandarijnen aan, spreken gelukswensen uit, tonen hun eerbied door o.a. te knielen
 • Op een familiealtaar worden voor de voorouders wierookstokjes neergezet en er wordt gebeden, waarbij buigingen worden gemaakt met stokjes brandende wierook in de hand
 • Chinezen beschouwen het nieuwe jaar als een nieuw begin met een schone lei. Vanuit deze gedachte dienen bij het begin schulden afgelost en conflicten opgelost te zijn. Zaken die negatief of ongunstig zijn, mogen verder niet besproken worden
 • Ook de woordkeuze is zeer belangrijk, daar woorden die betrekking hebben op tegenspoed en ongeluk, vermeden dienen te worden
 • Tijdens het Nieuwjaarsfeest worden scherpe voorwerpen als scharen en messen goed opgeborgen, zodat deze de komende of doorlopende lijn van voorspoed niet door kunnen snijden of knippen. Ook moet er extra opgelet worden dat er niets valt of breekt, met name waar het spiegels betreft.

Chinese Nieuwjaarswensen - Si Ji Ping An en Chu Ru Ping An

Chinese Spreuken Nieuwjaarswensen. In China is het een traditie vrienden, familieleden en collega’s alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt via allerlei spreuken die men op rood papier schrijft (banieren) of soms ook laat schrijven. Deze banieren worden aan de deur gehangen. Ook wordt steeds vaker een versierde Nieuwjaarskaart met spreuken verstuurd waarop Chinese wenskarakters staan:
Si Ji Ping An (linkerkant) - een wens voor vrede en veiligheid in alle vier seizoenen
Chu Ru Ping An (rechterkant) - een wens voor vrede en veiligheid overal waar men maar mag zijn.

Chinese Symbolen Karakters - Gelukssymbolen

Chinese Gelukssymbolen. Chinese karakters (letters) hebben veelal meerdere betekenissen. Bepaalde karakters zijn extra populair in China en worden bijvoorbeeld ook bij feestdagen gebruikt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal Chinese karakters die onder andere vaak met Nieuwjaar opgehangen worden.

Chinees Nieuwjaar - Chinese GelukstekensChinees Nieuwjaar - Chinese Gelukstekens
FU - Zegening Geluk Fortuin
Fu is eén van de populairste karakters voor het Chinese Nieuwjaar. Het wordt vaak ondersteboven opgehangen aan de deur
LU - Welvaart
Het Chinese karakter Lu staat voor welvaart. In het oude (feodale) China betekende Lu het salaris van een ambtenaar
SHOU - Een lang leven
Het Chinese karakter Shou betekent buiten een lang leven tevens leven, leeftijd of verjaardag

XI - Voorspoed

Het Xi symbool staat voor dubbele voorspoed en wordt veelal opgehangen als geluksteken bij Chinese trouwerijen

CAI - Rijkdom Geld

Volgens de Chinezen kan geld heel veel doen of uitgedrukt in een Chinees gezegde: "een spook een molensteen doen draaien"

HE - Harmonieus

Belangrijk in de Chinese cultuur is 'harmonie onder mensen'. Alles wordt makkelijker als je harmonieuze relaties hebt met anderen

AI - Liefde Genegenheid

Het Chinese karakter Ai staat voor een centraal gegeven in ieders leven, namelijk de liefde (ai ai ai)

MEI - Mooi Knap

Het Chinese karakter of Chinese geluksteken Mei staat symbool voor onder andere mooi, knap en schoonheid

JI - Fortuinlijk Gunstig

Het Chinese geluksteken Ji staat symbool voor een fortuinlijk gebeuren of een gunstig c.q. postief teken of ontwikkeling

DE - Deugd Moraal

Het Chinese karakter De staat voor deugd en moraal, maar ook voor hart, geest en vriendelijkheid

Chinees Nieuwjaar - Voedsel Gerechten Symboliek

Chinees Eten Gerechten - Rituelen Symboliek

In China wordt traditioneel een grote variëteit en hoeveelheid aan gerechten genuttigd tijdens het Nieuwjaarsfeest. In het midden van de kamer staat op Nieuwjaarsdag een schaal met voedsel, traditionele hapjes, snoep, koek en cake. Dit voedsel staat symbool voor de hoop dat er voor een ieder in het komende jaar voldoende eten zal zijn, maar ook om goden en geesten gunstig te stemmen. Hoe groter de familie is, hoe meer gerechten er gewoonlijk gemaakt worden.

Negen Gerechten

Het mogen echter nooit zeven gerechten zijn, daar het getal zeven in verband staat met het herdenken van een overledene. Op Oudejaarsavond worden er 9 gerechten geofferd aan de voorouders en de goden. In China is 9 een speciaal getal dat staat voor de eeuwigheid. Op Nieuwjaarsdag wordt er allerlei lekkers gekookt. Ieder gerecht of hapje heeft zijn eigen symboliek c.q. is een geluksteken (bezweringsteken), waarvan hieronder -in alfabetische volgorde- een paar voorbeelden worden gegeven.

Chin Toui
Een soort Chinese oliebol van rijstmeel, goudkleurig als symbool voor weelde, die men elkaar toewenst.

Kok Chai

Halvemaanvormige koekjes in olie gebakken met een vulling van suiker, pinda’s en kokos. Chai staat symbool voor de wens om veel kinderen en kleinkinderen te hebben (met name jongens; in het Chinees klinkt dit woord dan ook als jongen).

Kwa Tji

Meloenpitten (rode) staan voor het toebedelen van schatten oftewel financiële voorspoed.

Lin Ko

Een ronde taart, die in punten wordt gesneden en diverse soorten Ko (koek, gebak). Lin staat voor jaar (achter elkaar) en de betekenis van Ko is gebak, maar ook omhoog (de klank). Lin Ko staat symbool voor elkaar ‘omhoog’ wensen c.q. een stijgende lijn of vooruitgang.

Lin Tji

Lotuspitten met een omhulsel van suiker. Lin betekent: achter elkaar en Tji betekent onder andere jongen (jongens waren/zijn belangrijk voor het nageslacht c.q. voortzetting van de stamboom. Meisjes waren/zijn niet meer dan een voortplantingsmiddel voor jongens).

Niangao

Een Nieuwjaarscake van kleefrijst symboliseert goede vriendschap (een goed cadeau voor vrienden). Ook is cake zoet, hetgeen staat voor een zoet leven. Nian betekent jaar en gao hoog, hetgeen betekent dat het nieuwe jaar een hogere status heeft dan het oude jaar.

Siu How Chow

Gebakken rijstemeelballetjes met sesamzaad staan symbool voor een lachende mond c.q. blijheid en geluk.

Tai Kah

Een grote mandarijn. Kah betekent groot geluk en tai kah is het symbool voor het aanbieden van het grote geluk.

Tong Lin Aow

Gekookte en gesuikerde lotuswortel. Lin betekent -naast bovengenoemde betekenissen- ook 'bij elkaar horen'. Aow betekent ook partner (in klank). Deze lotuswortel staat symbool voor bij elkaar gebracht worden met het huwelijk als uiteindelijk doel.

Yu Shen

Rauwe vis voor een langer leven. Het karakter van vis 'Yu' klinkt hetzelfde als het karakter voor overvloed.

Chinese Lantaarnfestival - Yuan Xiao Jie (Deng Jie)

Lantaarnfestival - Yuan Xiao Jie is de 15e en laatste dag van het nieuwe jaar c.q. de Nieuwjaarsvakantie en is bij volle maan de afsluiting van het Lentefestival. Dit wordt ook wel het feest van het Opperste Principe, de nacht van de Drie Principes of Klein Nieuwjaar genoemd. Op deze dag worden lantaarns buiten gehangen en geofferd aan de voorouders. Kinderen gaan als het donker is met mooi uitgedoste lampionnen de straat op. Ook wordt op deze avond de leeuwendans opgevoerd, waarbij de hongerige leeuw op zoek gaat naar voedsel. Er worden dan overal kroppen sla opgehangen, daar dit het lievelingskostje van de leeuw is (en Nian, zie boven).

Chinatowns Chinees Nieuwjaar - Nederland en België

Viering Chinees Nieuwjaar in Chinatown
Met de term Chinatown wordt een wijk bedoeld, maar het kan ook een straat zijn, waar veel Chinese mensen wonen. Vaak bevinden zich hier ook Chinese restaurants, Chinese winkels en soms ook Chinese tempels. In vele wereldsteden is een Chinatown te vinden.

Niet in alle steden wordt het feest op de dag van het Chinese Nieuwjaar zelf gevierd. Het is dan ook beter om van tevoren op internet te kijken waar en wanneer het Chinese Nieuwjaarsfeest gevierd wordt, indien je dit mee wilt maken. Via Google kun je de details over de Chinese Nieuwjaarsvieringen te weten komen. Hieronder vind je de gegevens van vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Antwerpen.

Chinese Nieuwjaarsviering 2008 - In Amsterdam - Den Haag - Rotterdam en Antwerpen

Kijk voor de viering van het Chinese Nieuwjaar in 2009 op de -bij 2008 vermelde- sites.

Chinatown Amsterdam Zeedijk

Chinatown Amsterdam Zeedijk 106 - 118

De Chinese Nieuwjaarsviering is op woensdag 6 februari in de Fo Guang Shan He Hua tempel. Zie voor verdere informatie www.amsterdam.nl en www.martrix.org.

Chinatown Amsterdam Nieuwmarkt 9 februari

Zaterdag 9 februari 10.00 - 18.00 uur - Chinees Nieuwjaarsfeest

Chinese Nieuwjaarsviering Nieuwmarktplein. De toegang is gratis. Er is een feesttent op het plein met verschillende optredens (o.a. Chinese acrobatiek, Tai Chi, muziek en Chinese traditionele dansen). Op het plein zullen vele kraampjes zijn en producten uit China worden verkocht (leden Chinese ondernemersvereniging). Er is een Chinese eettent aanwezig op het plein en ook zijn er biologische hapjes te verkrijgen, verzorgd door de Chinese Tempel.
12.50 - 13.20 - Openingsceremonie door de Loco Burgmeester Tjeerd Herrema met vuurwerk
13.20 - 13.30 - Inleiding Vertegenwoordiger van de Chinese Ambassade
13.30 - 13.35 - Inleiding Wethouder Economische Zaken Erik Koldenhof
De gehele dag is er verder een Chinese kaligraaf en waarzegger aanwezig.
Zie voor alle details en precieze tijden van het Nieuwjaarsprogramma op de Nieuwmarkt: www.chineseondernemers.nl

Chinatown Den Haag Stadhuis Spui

Chinatown Den Haag Stadhuis Spui 70

Van 11.30 - 18.00 uur - Openingsceremonie en Optredens.
Buitenprogramma grote publiek van 13.00 – 17.00 uur. De optocht en Draken- en Leeuwendans start om 13.00 uur in Chinatown (Gedempte Burgwal, San Kong/Wagenstraat). 18.00 uur - Afsluitend Vuurwerk Spuiplein (Casino). Zie verder op www.chinatown-denhaag.com, www.chineesnieuwjaar.org en www.chineesnieuwjaarfestival.nl

Chinatown Rotterdam West-Kruiskade

Chinatown Rotterdam Kruiskade

De Chinese Drakenparade op de West-Kruiskade gaat dit jaar niet door voor het grote publiek. De Chinese inwoners zullen het onderling wel vieren, maar niet als festival.
Dinsdag 12 februari is er in Holland Casino aan het Weena een avond met Chinese muziek, mode, traditionele leeuwendans en een Mah Jong toernooi. World Trade Center (WTC). www.rotterdam.nl

Chinatown Antwerpen Van Wesenbekestraat

Chinatown Antwerpen Van Wesenbekestraat

Van 13.30 - 16.30 uur - Chinees Nieuwjaarsfeest in Costa (Sint Andries Cultureel ontmoetingscentrum). Programma met Tai Chi, Chinese Film, Chinese traditionele muziek en meer.
18.00 uur - Mogelijkheid tot eten voor € 15 in Chinees restaurant City Palace, Van Wesenbekestraat 31 in Antwerpen. Zie verder de site www.cosintandries.be

In de Antwerpse stationsbuurt en rond De Coninckplein staan tal van activiteiten gepland. Om 13.30 uur een Kung-Fu stoet en vervolgens trekt de parade, vergezeld door eenhoorns en leeuwen door de Antwerpse straten. Hoogtepunt is de traditionele drakendans, die volgens Chinezen voorspoed en geluk brengt voor alle inwoners en toeschouwers, waarbij vuurwerk een belangrijk element is. Waarschijnlijk zal er ook een en ander plaatsvinden in de Van Wesenbekestraat (Chinatown). In 2007 vonden er optochten met Chinese drakendansen en leeuwendansen met Chinees vuurwerk plaats in de Van Arteveldstraat, De Coninckplein en de Van Wesenbekestraat.

Dinsdag 12 februari Antwerpse Elisabethzaal. Op dinsdag 12 februari vindt het grote Chinese Nieuwjaarsfeest plaats in de Antwerpse Elisabethzaal, een spektakel met veel kleur en Chinese traditionele elementen.

Xin Nian Kuai Le... Kung Hai Fat Choi!

Verder zijn er over de hele wereld Chinatowns en Chinese Nieuwjaarsfeesten oftewel Ch’un chieh - Chinese Lentefeesten (onder andere in Parijs, Londen, Liverpool, Birmingham, Manchester, Manhattan, Queens, Vancouver, San Francisco en nog veel meer plaatsen). Voor iedereen een Gelukkig Chinees Nieuwjaar!
© 2008 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nieuwjaar bij de Chinezen in China en eldersNieuwjaar bij de Chinezen in China en eldersBegin februari wordt elk jaar het Chinees Nieuwjaar gevierd. Een maand later dan bij ons omdat de Chinezen de maankalend…
Chinees Nieuwjaar: vuurwerk, eten en de dierenriemChinees Nieuwjaar: vuurwerk, eten en de dierenriemIn China, maar ook in Vietnam en ander Aziatische landen, wordt het Chinese Nieuwjaar uitbundig gevierd met vuurwerk, le…
De geschiedenis van de kalenderDe kalender heeft alles te maken met astronomie. Een jaar is precies de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te…
Nieuwjaarsvieringen over de hele wereldNieuwjaarsvieringen over de hele wereldMeer dan de helft van de wereldbevolking viert het nieuwe jaar op een andere datum dan ons. Door het jaar heen worden er…
Basis Chinees (wegwijs in China)Inderdaad, als u al westerse toerist naar China trekt, is de kennis van Engels alleen zeker niet voldoende! Taxichauffeu…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 70154 / Pixabay
 • Nederland Wereldland. Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland. Amsterdam: PlanPlan
 • Fryniwyd Shakuntala, N. Chinese culture, tradition, astrology and horoscopes. Damer Productions

Reageer op het artikel "Chinees Nieuwjaar - Chinese Kalender (2009 / 4706)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Songkwi-Il, 10-02-2013 23:58 #4
Ik heb een vraagje: wanneer komt die stoet in Antwerpen van "China Town"? Ze zeggen op woensdag 13 februari in de namiddag, maar hoe laat? Op dinsdag 12 februari staat er geen uur op in Elisabeth Zaal te Antwerpen. Groetjes!.

Pauluzzz69nl, 16-02-2008 11:53 #3
Hoi Sila,

Wel vreemd dat je de linkjes niet bezoeken kunt. Heb je wel de url alleen gecopieerd?Zonder de [a] bedoel ik dan :) Want dezelfde linkjes staan ook op mijn profieltje. En mijn bezoekers daar kunnen namelijk wel de fototjes bekijken. En deze linkjes hier heb ik ook net weer even getest… maar werkt prima. Tevens heb ik met de WindowsMoviemaker een AVI bestandje gemaakt van de gehele collectie en geUploaded naar mijn GoogleVideo accound. Deze link moet gewoon werken hoor!

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1245253934452929687&hl=nl

Deze movie heb ik trouwens gecompileerd met 'een' chinese muziekje / Mp3'tje
Ik vind uhm zelf erg mooi. En reuze bedankt voor jouw reaktie cq commentaar op mijn belevenis van dit mooie spectakel hier in Den Haag.
Groetjes Paul

Pauluzzz69nl, 10-02-2008 12:06 #2
9 Februari 2008 was voor mij de éérste keer dat ik het Nieuwjaarsfeest van Chinees cultuur van dichtbij heb gevolgd. Mijn appartement ligt in het routeplan van de optocht. Maar heb ik nooit eerder 'echt' aandacht aan besteed. Dit maal was ik op diverse internet pagina's geweest over de programering van dit festival. En ik raakte daardoor steeds meer geintereseerd. En ik ging de straat op met mijn Sony DSG-S800 digitale camera. Ik heb van erg dichtbij mogen genieten van alle traditionele gebeurtenissen. En ik heb er van genoten!

Zelf ben ik een Leeuw in onze sterrenbeeld. Dus ik heb enorm genoten van de Leeuwen die ontwaakt werden… en hun dansjes op de geplande route langs de winkels endergelijke waar hun hapjes aan de gevels hingen. Halverwege de voorstellingen moest ik mijn fototjes uit mijn camera uPloaden naar mijn Pc… Dit omdat deze vol stond van mooie momenten. Ik ben 'denk ik' de eerste die ze op het internet heb gepubliseerd :)

Want het feest was nog in volle gang… en kwam gezellig onder mijn raam voorbij.
Fototjes zijn zichtbaar op mijn Slide.com
Slide [a] http://www.slide.com/r/hJkfsjKI2D8K9Rn9zjzFRTacnbfaH5w1
Slide [b] http://www.slide.com/r/KTSm1bZ-5D92qsvy9jeJg--QHipRxBli Reactie infoteur, 10-02-2008
@ Pauluzzz, nieuwsgierig naar jouw foto's wilde ik een kijkje nemen, maar ze zijn onvindbaar (ook op de gegeven URL).
Leuk dat je ook enthousiast bent geworden van dat indrukwekkende en symboolrijke Chinese Nieuwjaar Spektakel!

Bedankt voor je leuke reactie!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Maddy, 08-02-2008 10:14 #1
Ik heb vorig jaar een reis naar China gemaakt. Heel leuk om nu deze gedetailleerde informatie te lezen! Reactie infoteur, 09-02-2008
@ Maddy, bedankt voor je reactie. Het was ook heel leuk om deze informatie te schrijven, al haalt dit het natuurlijk nooit bij een 'echte reis naar China'.

Groetjes van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 28-01-2009
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 4
Schrijf mee!