InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Geschiedenis > Bijbelse geschiedenis: Het Huis van Jehu

Bijbelse geschiedenis: Het Huis van Jehu

Bijbelse geschiedenis: Het Huis van Jehu Koning Jehu is aan de macht in Israël en besluit de Baäl godsdienst te verwijderen uit Israël. Toch aanbidt Jehu niet alleen God. Hij dient ook de kalveren in Bethel en Dan. De profeet Jona voorspelt daarom dat hij en zijn drie nageslachten uiteindelijk hetzelfde lot zullen treffen als Jeroboam. Jehu leidt geen prettig bestaan. Hij moet steeds ten strijde trekken tegen Syrië en verliest de oostelijke provincies. Zijn zoon Jehoahaz die hem opvolgt dient God niet. God laat Syrië daarom het volk Israël onderdrukken. Zijn zoon Joash is wel succesvol tegen de Syriërs. Hij verslaat hen drie keer. Er komen betere tijden voor het volk Israël. Ondertussen overlijdt de profeet Elisa. Jeroboam II volgt Koning Joash op. Onder zijn heerschappij kent Israël voorspoed. De bevolking leeft in weelde, maar er is veel corruptie. De profeten waarschuwen de bevolking maar die luistert niet.

Het bewind van Jehu

Na de vernietiging van het Huis van Achab, besluit Koning Jehu de Baäl priesters uit te roeien. Hij verzint een list door een feest te organiseren voor Baäl en nodigt alle priesters en profeten uit om op het feest te verschijnen. Wanneer allen aanwezig zijn worden ze door tachtig strijders van Jehu aangevallen en gedood. Daarna worden alle afgodsbeelden en tempels van Baäl vernietigd. Er is geen enkel spoor meer van de invloed van Jezebel terug te vinden. Dit impliceert echter niet dat Jehu alleen God aanbidt. Ook Jehu wordt door politiek beïnvloed en dient de kalveren in Bethel en Dan. Zo treedt hij in de voetsporen van Jeroboam.

Door zijn inconsequente beleid verliest Jehu veel van zijn vrienden waaronder de profeet Jona die hem heeft gezalfd. De profeet heeft hem verteld dat hij en drie van zijn nageslachten over Israël zullen regeren omdat zij God dienen maar dat hen uiteindelijk hetzelfde lot zal treffen als Jeroboam en Achab. Zelfs zijn eigen bewind zal nooit gelukkig zijn. Jehu moet steeds ten strijde trekken, vooral tegen de Syrische Koning Hazael. Deze is de gebieden van Gad, Reuben en Manasseh aan de oostzijde van de Jordaan binnengetrokken en Jehu blijkt niet in staat zijn macht in die gebieden te herstellen. Jehu sterft na 28 jaar koningschap en wordt opgevolgd door zijn zoon Jehoahaz.

Het bewind van Jehoahaz en Joash

Jehoahaz is een kwaadaardig persoon en doet alles wat God verbiedt. Hij begaat dezelfde zonden als Jeroboam. God straft hem en het volk Israël door hen uit te leveren aan de handen van de machtige Koning van Syrië, Hazael. Deze onderdrukt het volk zwaar door steeds weer nieuwe aanvallen uit te voeren. In wanhoop richt Jehoahaz zich tot God en vraagt Hem om hulp tegen de onderdrukkers. God accepteert het gebed en stuurt hulp naar Zijn volk in nood in de persoon van Joash, de zoon van de koning, die hen redt uit de handen van Hazael. Jehoahaz regeert zeventien jaar en wordt na zijn dood door zijn zoon Joash opgevolgd. Deze heeft een veel sterker karakter. Hoewel hij ook afgoden dient blijft hij trouw aan de profeet Elisha.

De dood van Elisa

Elisa staat 65 jaar aan de hoofd van de profeten uit zijn tijd, onder hen de profeet Jona. Hij ziet vele koningen in Juda en Israël regeren en vallen. Elisa vervult echter zijn goddelijke opdracht tot zijn laatste dag is gekomen. Wanneer hij op zijn sterfbed ligt komt Koning Joash langs en huilt vanwege de verliezen tegen Syrië. Maar Elisa heeft een opbeurende profetie. Hij vertelt de koning dat hij Syrië drie keer zal verslaan en dat het volk Israël een betere toekomst zal hebben. De profetie van Elisa komt uit. Joash verslaat de Syriërs drie keer en herovert de oostelijke provincies die zijn vader had verloren. De vriendschap en verbond dat bestaat met het zuidelijk koninkrijk Juda sinds de dagen van Omri, wordt verbroken gedurende zijn bewind. Joash trekt succesvol ten strijde tegen Koning Amazia van Juda. Bij Beit Shemesh verslaat hij het hele leger van Amazia en neemt de koning gevangen. Hij marcheert met zijn leger naar Jeruzalem, vernietigt de muren van de stad en plundert de Tempel. Met de buit keert hij terug naar Samaria en laat later Amazia en andere gevangenen vrij. Na zijn dood wordt Joash opgevolgd door Jeroboam II.

Jeroboam II

Onder Koning Jeroboam II geniet Israël één van haar gelukkigste periode op het gebied van politieke en economische veiligheid. De profeet Jona, die destijds Jeroboams overgrootvader zalfde, leeft nog steeds en voorspelt vele goede jaren onder de heerschappij van Jeroboam II. De koning is zeer capabel en herovert alle gebieden die Israël eerder was kwijt geraakt. Hij onderdrukt de Koning van Moab en verovert delen van Syrië, inclusief Damascus. Ondertussen houdt hij sterk de controle over de Koning van Juda. Later ontwikkelt zich een vriendschapsband tussen Israël en Juda. Zo geeft Jeroboam een deel van het land dat hij van Syrië heeft ontnomen aan de koning van Juda.

Naast politieke veiligheid gaat het ook goed met de economie van Israël. De bevolking leeft in weelde. Er bestaan goede relaties met de Feniciërs, die in die dagen de beste kooplui en zeevaarders zijn. Zij brengen luxe artikelen naar Israël. Helaas gaat de economische voorspoed gepaard met corruptie. Er verschijnen profeten die de mensen wijzen op hun slechtheid. Ze willen dat de bevolking de wetten en moraliteit van de Tora na gaat leven. Maar het volk luistert niet en de afgodendienst verspreidt zich over het land. De mensen dienen Baäl en Ashtarte en offeren zelfs hun kinderen op aan de cult van Moloch. De profeten worden bespot en de mensen gaan zich meer en meer in luxe baden.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat voor inconsequent beleid voert koning Jehu?
  2. Wat zijn de gevolgen van dit inconsequente beleid?
  3. Hoe vergaat het de opvolgers van koning Jehu?
  4. Waarom gaat het uiteindelijk ook mis onder Koning Jeroboam II

Lees verder

© 2016 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijbelse geschiedenis: Einde Koninkrijk IsraëlBijbelse geschiedenis: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…
Bijbelse geschiedenis: Baasha, Zimri, Omri, AchabBijbelse geschiedenis: Baasha, Zimri, Omri, AchabZoals de profeet Ahija heeft voorspeld begint Koning Baasha zijn regeerperiode met bloedvergieten. Hij vernietigt het he…
De splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing van de 12 stammen van Israël werd veroorzaakt omdat het volk genoeg had van de hoge belastingen, welke sede…
Bijbelse geschiedenis: de profeten Hosea, Amos, JonaBijbelse geschiedenis: de profeten Hosea, Amos, JonaTen tijde van de Koning Jeroboam II zijn drie belangrijke profeten actief. Dit zijn Hosea, Amos en Jona. Zij wijzen de b…
Bijbelse geschiedenis: profeet Elia uit GileadBijbelse geschiedenis: profeet Elia uit GileadDe Bijbelse profeet Elia komt uit Gilead om als boodschapper van God Koning Achab te ontmoeten en hem te waarschuwen. Ma…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Bijbelse geschiedenis: Het Huis van Jehu"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 14-02-2017
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!