InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Mythologie > Mythologie: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Mythologie

Mythologie (Kunst en Cultuur)

Egypte in archaïsche tijden

Egypte in archaïsche tijden

De laatste regenperiode eindigde circa 5500 jaar geleden. De geleidelijke uitdroging die daarmede gepaard ging, waardoor woestijnen ontstonden, dwong de mensen tot nieuwe bewateringstechnieken. Akkerb… Zonne, 24-11-2014
Het dagelijks leven in het oude Egypte

Het dagelijks leven in het oude Egypte

De opkomst van de beschaving in het Nijldal van Egypte aan het einde van het vierde millennium v.Chr. laat zich tot op heden niet goed verklaren. Voor die tijd dwaalden prehistorische mensen rond in d… Zonne, 22-11-2014
De mythe van Abraham

De mythe van Abraham

In deze mythe werd de belangrijkheid en ouderdom van de persoon Abraham opgewaardeerd, om hem vervolgens te laten fungeren als stamvader van de Israëlieten. Tevens werd het feit dat eerstgeborenen, ne… Zonne, 01-11-2014
De Etrusken in oude tijden

De Etrusken in oude tijden

De Etrusken waren een krijgshaftig en zeevarend volk, dat geruime tijd tezamen met Carthago de hegemonie uitoefende over de westelijke Middellandse Zee. Al hoewel ze hun grootste welvaart ontleenden a… Zonne, 07-10-2014

Griekse mythologie in Harry Potter

De populaire boekenserie van Harry Potter van J.K. Rowling, die ook verfilmd is, bevat allerlei verwijzingen naar de Griekse mythologie. Verschillende personen, dieren of andere figuren die in de boek… Muser, 27-09-2014
Assyriërs in oude tijden

Assyriërs in oude tijden

Als na 3000 v.Chr. Semitische nomaden Mesopotamië binnenvallen, sluit een deel daarvan zich aan bij twee nog onbekende volksstammen en vormt zo het volk van de Assyriërs. Het ontwikkelt zich tot een h… Zonne, 25-09-2014
De Hethieten in oude tijden

De Hethieten in oude tijden

De nieuwe Hethitische samenleving kreeg zijn beslag in het oosten van Klein-Azië in het onderwerpen en/of zich vermengen met de lokale bevolking door een mogelijk uit de Kaukasus afkomstige bovenlaag,… Zonne, 20-09-2014
De Phoinikiërs in oude tijden

De Phoinikiërs in oude tijden

De Phoinikiërs waren vermaard als zeevaarders, ze beheersten de totale Middellandse Zee. Daarbij volgden ze de Kretenzers op. Daartussen in waren het de Myceners die in de periode 1450- 1200 v.Chr. de… Zonne, 19-09-2014
Sumerië in oude tijden

Sumerië in oude tijden

Het is aan het niet-semitische donkerharige volk van Sumerië, hoogstwaarschijnlijk vanuit Centraal Azië in 3500 v.Chr. via Persia in het zuiden van Mesopotamië beland, waaraan de Griekse beschaving zi… Zonne, 15-09-2014
Volken en Goden in Griekenland voor 1000 v.Chr

Volken en Goden in Griekenland voor 1000 v.Chr

De Grieken (Hellenen) zelf gaven hun diverse voorzaten diverse namen: Pelasgen, Cariërs en Lelegen (Lakoniërs). De Lelegen waren de oorspronkelijke bewoners van Karia en de Pelasgen werden ook Kranaoi… Zonne, 15-09-2014