InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Diversen > Joodse kalender 5779 (2018-2019) - Sjabbattijden

Joodse kalender 5779 (2018-2019) - Sjabbattijden

Joodse kalender 5779 (2018-2019) - Sjabbattijden De Joodse kalender van het Joodse jaar 5779 (2018-2019) met een overzicht van de Joodse maanden overzichtelijk gekoppeld aan de gewone kalender. Alle bijzondere feest- en treurdagen staan erin vermeld. Ook de begin- en eindtijden van de sjabbat. Bij elke sjabbat staat vermeld welke parsja in de sjoel wordt voorgedragen. De zon bepaalt de lengte van de dagen en uren via zonsondergang, het invallen van de nacht, het ochtendgloren en de zonsopkomst. De maanden en jaren van de Joodse kalender worden bepaald door de cycli van de maan (354 dagen) en de zon (365 dagen). Het verschil wordt goed gemaakt in een schrikkeljaar waarbij één extra maand wordt toegevoegd aan de Joodse kalender.

De Joodse kalender

In de vroegste Joodse geschiedenis bepaalde het Sanhedrin het begin van elke maand en de balans tussen de zonne- en maanjaren. Dit Hooggerechtshof keek hierbij naar de Nieuwe Maan, astrologische data en andere zaken. In de vierde eeuw na de Vernietiging van de Tempel werd een vaste kalender ingesteld gebaseerd op geheime gegevens van de kalender berekening door het Sanhedrin.

Van belang bij de Joodse kalender zijn:
 • het halachische uur: een proportioneel uur dat varieert per seizoen en zelfs per dag. Dit uur bepaalt wanneer bepaalde mitswot moeten worden nagekomen volgens de Joodse wet;
 • de Joodse dag: die begint bij het invallen van de avond en duurt tot het invallen van de avond de volgende dag. De dag bepaalt wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden zoals de Shabbat en de feest- en treurdagen;
 • de Joodse maand: deze is gebaseerd op de maancyclus. Wanneer de maan lijkt op een dunne sikkel dan begint de nieuwe maand. De cyclus duurt ongeveer 29,5 dag en daarom zijn de maanden soms 29 dagen lang en soms 30 dagen. Het is belangrijk om te weten wanneer een nieuwe maand begint omdat de Tora bepaalt wanneer de Joodse feesten plaatsvinden in de maand. De maanden zijn:
  • Niessan - 30 dagen
  • Ijar - 29 dagen
  • Siewan - 30 dagen
  • Tammoez - 29 dagen
  • Aw/Menachem - 30 dagen
  • Elloel - 29 dagen
  • Tisjri - 30 dagen
  • Chesjwan - 29 of 30 dagen
  • Kislew - 29 of 30 dagen
  • Tewet - 29 dagen
  • Sjewat - 30 dagen
  • Adar - 29 dagen (in schrikkeljaren, Adar I heeft 30 dagen)
 • het Joodse jaar: deze begint op 1 Tisjri, de eerste dag van Rosh Hashana. Dit is de dag dat Adam en Eva werden geschapen. Een standaard Joods jaar kent 12 maanden: 6 maanden van 29 dagen en 6 maanden van 30 dagen. In totaal zijn er 354 dagen. In een schrikkeljaar komt er een dertiende maand bij. Dit is om de zonne- en maancycli met elkaar in de pas te laten lopen. Anders vallen de drie feesten Pesach, Sjawoeot en Soekkot niet meer in het juiste agrarische seizoen.

Tisjri (10 september 2018 - 9 oktober 2018)

Tisjri, de eerste maand van het Joodse jaar, staat bol van belangrijke en zinvolle feestdagen. Te beginnen met de hoge feestdagen vieren de Joden deze maand Rosh Hashana, de Tien Dagen van Berouw, Jom Kipoer, Soekot en Simchat Tora. Elk is gevuld met zijn eigen betekenisvolle gewoonten en rituelen. Sommige zijn serieus, geweldige dagen gereserveerd voor reflectie en het zoeken naar zielen. Sommige zijn vreugdevolle dagen vol vrolijke feesten. Maar al deze dagen, gedurende de maand van Tisjri, zijn gelegenheden om contact te maken, geïnspireerd te raken en meer vervuld te worden en in harmonie te zijn met het ware innerlijke zelf. Tisjri wordt beschouwd als het 'hoofd' van het jaar en het reservoir waaruit Joden het komende jaar kracht en inspiratie putten.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tisjri Eerste dag Nieuwjaar 5779
einde 20.53
10 september
2Tweede dag Nieuwjaar 5779
einde 20.51
11
3Vastendag van Gedalja
begin vasten 5.23
einde 20.48
12
4 13
5begin sjabbat 19.2014
6Wajelech
einde sjabbat 20.41
15
7 16
8 17
9begin vasten en werkverbod 19.2518
10Jom Kippoer - Grote Verzoendag
einde 20.31
19
11 20
12begin sjabbat 19.2021
13Ha'azinoe
einde sjabbat 20.24
22
14begin jom tov 19.20
23
15Eerste dag Soekot Loofhuttenfeest
einde 20.19
24
16Tweede dag Soekot Loofhuttenfeest
einde 20.17
25
17 26
18 27
19begin sjabbat 19.1028
20einde sjabbat 20.0729
21begin jomtov 19.0530
22Sjemini Atseret Slotfeest
einde 20.01
1 oktober
23Simchat Tora - Vreugde der Wet
einde 19.59
2
24 3
25 4
26begin sjabbat 18.505
27Bereesjiet
einde sjabbat 19.50
6
28 7
29 8
30Rosj Chodesj (eerste dag)9

Chesjwan (10 oktober 2018 - 8 november 2018)

Chesjwan is de tweede maand van de Joodse kalender. Chesjwan is de enige maand die geen vakantie of speciale mitswot heeft. Joden wordt geleerd dat het "gereserveerd" is voor de tijd van Moshiach, die de Derde Tempel in de maand Cheshvan zal inhuldigen. De grote zondvloed in de dagen van Noach begon in deze maand, en het was een jaar later, ook in de maand Chesjwan, dat Noach de ark verliet. In de maand Chesjwan herdenken Joden de yahrtzeit (jubileum van het overlijden) van de matriarch Rachel. Ze wordt begraven op weg naar Beit Lechem, waar door de eeuwen heen, en nog altijd, Joden van alle geledingen van het leven gaan bidden en smeken dat ze voor hen bemiddelt zoals een moeder dat voor haar kind doet. Deze maand is de anticlimax van de vorige maand van Tisjri. Met zoveel vakanties en spirituele ervaringen, was het een feest voor de ziel - een soort vakantie. Nu, als de maand Chesjwan begint, start het echte leven, terug naar de "alledaagse" sleur. Dit is het moment om de inspiratie op te doen en alles wat we hebben vergaard in de maand Tisjri en deze te integreren in ons leven, door te leren hoe we de spirituele en fysieke elementen van ons leven in harmonie en evenwicht moeten houden.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Chesjwan Rosj Chodesj (tweede dag)10 oktober
2 11
3begin sjabbat 18.3512
4Noach
einde sjabbat 19.35
13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10begin sjabbat 18.2019
11Lech lecha
einde sjabbat 19.20
20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
17begin sjabbat 18.0526
18Wajeera
einde sjabbat 19.07
27
19 28
20 29
21 30
22 31
23 1 november
24begin sjabbat 16.502
25Chajee Sara
einde sjabbat 17.56
3
26 4
27 5
28 6
29 7
30Rosj Chodesj (1ste dag)8

Kislew (9 november 2018 - 8 december 2018)

Kislew is het best bekend voor de vakantie van Chanoeka, die begint op 25 Kislew. De boodschap van Chanoeka is de eeuwige kracht van licht over duisternis - goed over kwaad. Afgezien van het herdenken van de wonderbaarlijke overwinning van het kleine Joodse leger boven het machtige Syrisch-Griekse rijk, viert Chanoeka het wonder van de olie. Toen de Joden na de oorlog de Tempel menora probeerden aan te steken, vonden ze slechts één kleine kan pure olie. Wonder boven wonder, de voorraad van één dag brandde acht dagen lang en de wijzen stelden het achtdaagse feest van Chanoeka in, waarop de menora elke avond wordt ontstoken.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Kislew Rosj Chodesj (2de dag)
begin sjabbat 16.40
9 november
2Toldot
einde sjabbat 17.46
10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8begin sjabbat 16.3016
9Wajeetsee
einde sjabbat 17.36
17
10 18
11 19
12 20
13 21
14 22
15begin sjabbat 16.2023
16Wajisjlach
einde sjabbat 17.30
24
17 25
18 26
19 27
20 28
21 29
22begin sjabbat 16.1530
23Wajeesjew
einde sjabbat 17.25
1 december
24aansteken eerste kaarsje Chanoeka na nacht
einde 17.24
2
25Chanoeka
einde 17.24
3
26Chanoeka
einde 17.23
4
27Chanoeka
einde 17.23
5
28Chanoeka
einde 17.23
6
29begin sjabbat 16.15
Chanoeka
einde 17.22
7
30Mikeets
Chanoeka
Rosh Chodesj (1e dag)
einde sjabbat 17.22
8

Tewet (9 december 2018 - 6 januari 2019)

Tewet wordt genoemd in het boek Esther, werd verworven in Babylonië en deelt een wortel met het Hebreeuwse woord tov, wat 'goed' betekent. Deze maand begint met de laatste dagen van Chanoeka. Door de boodschap van de steeds toenemende lichten van de menora te verinnerlijken - door zich te herinneren aan de kracht van goed over kwaad - zijn Joden in staat om het goede te onthullen dat verborgen is in het leven en in de wereld om hen heen. De 10e van Tewet is een vastendag, ter herdenking van het begin van de belegering van Jeruzalem in het jaar 3336 (425 vGT), wat leidde tot de vernietiging van de eerste Beit Hamikdash (Heilige Tempel) drie en een half jaar later op de negende van Av.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tewet Chanoeka
einde 17.22
Rosh Chodesj (2e dag)
9 december
2Chanoeka
einde 17.22
10
3 11
4 12
5 13
6begin sjabbat 16.1514
7Wajigasj
einde sjabbat 17.22
15
8 16
9 17
10Vastendag 10 Tewet
begin vasten 06.52
einde 17.23
18
11 19
12 20
13begin sjabbat 16.1521
14Wajechi
einde sjabbat 17.25
22
15 23
16 24
17 25
18 26
19 27
20begin sjabbat 16.1528
21Sjemot
einde sjabbat 17.29
29
22 30
23 31
24 1 januari
25 2
26 3
27begin sjabbat 16.254
28Wa'eera
einde sjabbat 17.37
5
29 6

Sjewat (7 januari 2019 - 5 februari 2019)

Sjewat is de vijfde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Tisjri. Het hoogtepunt van de maand is de feestdag van 15 Sjewat, bekend als het "Nieuwjaar voor bomen". Dit is de dag waarop het sap begint te stijgen in de fruitbomen in Israël - het begin van een nieuw groeiseizoen. De Joden markeren de dag door fruit te eten, vooral van de "Zeven Soorten" waarmee Israël gezegend is (tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels). Op deze dag herinneren Joden zich dat "de mens een boom van het veld is" en reflecteren op de lessen die ze kunnen trekken uit de botanische analogie.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Sjewat Rosh Chodesj7 januari
2 8
3 9
4 10
5begin sjabbat 16.3011
6Bo
einde sjabbat 17.45
12
7 13
8 14
9 15
10 16
11 17
12begin sjabbat 16.4518
13Besjalach
einde sjabbat 17.54
19
14 20
15Toe Bisjwat Nieuwjaarsfeest der Bomen21
16 22
17 23
18 24
19begin sjabbat 16.5525
20Jitro
einde sjabbat 18.06
26
21 27
22 28
23 29
24 30
25 31
26begin sjabbat 17.101 februari
27Misjpatiem
einde sjabbat 18.17
2
28 3
29 4
30Rosh Chodesj (eerste dag)5

Adar I (6 februari 2019 - 7 maart 2019)

Deze maand is Adar l een toegevoegde maand in het Joodse schrikkeljaar - een shanah meuberet (letterlijk: "een zwanger jaar"). Het Joodse schrikkeljaar, dat zeven keer voorkomt in een cyclus van 19 jaar, heeft 13 maanden, zodat het Joodse jaar op basis van de maan (dat is 354,37 dagen) in lijn moet blijven met het zonnejaar (365,25 dagen) en seizoenen. Het is belangrijk om de kalenders op één lijn te houden zodat de feesten hun posities behouden ten opzichte van de seizoenen zoals voorgeschreven door de Torah. De toegevoegde maand wordt Adar I genoemd en wordt ingevoegd vóór de maand Adar (in schrikkeljaren Adar II genoemd). Adar is de officiële "gelukkige maand", zoals is geschreven: "Zodra Adar begint, wordt het groter in vreugde!" In een schrikkeljaar hebben Joden twee maanden extra geluk!
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Adar Rosj Chodesj (tweede dag)6 februari
2 7
3begin sjabbat 17.208
4Teroema
einde sjabbat 18.28
9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10begin sjabbat 17.3515
11Tetsawee
einde sjabbat 18.40
16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17begin sjabbat 17.5022
18Kie Tisa
einde sjabbat 18.52
23
19 24
20 25
21 26
22 27
23 28
24begin sjabbat 18.00 uur1 maart
25Wajakheel
einde sjabbat 19.03
2
26 3
27 4
28 5
29 6
30 7

Adar II (8 maart 2019 5 april 2019)

"Wanneer Adar binnenkomt, neemt de vreugde toe", zegt de Talmoed. Dit bereikt zijn hoogtepunt op de 14e van de maand, terwijl de Joden Mordechai en Esthers triomf over de slechte Haman vieren. De geest van Poerim doordringt de hele maand, waardoor het een tijd van onvergelijkelijke vreugde en goede mazal ("fortuin") voor het Joodse volk wordt.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Adar Rosj Chodesj (tweede dag)
begin sjabbat 18.15
8 maart
2Pekoedee
einde sjabbat 19.15
9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8begin sjabbat 18.2515
9Wajikra
einde sjabbat 19.28
16
10 17
11 18
12 19
13Vastendag van Esther
begin vasten 4.47
eind vasten 19.35
20
14Poeriem
einde 19.37
21
15Sjoesjan Poeriem
begin sjabbat 18.40
22
16Tsav
einde sjabbat 19.41
23
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28
22begin sjabbat 18.5029
23Sjemini
einde sjabbat 19.54
30
24 31
25 1 april
26 2
27 3
28 4
29begin sjabbat 19.055

Niesan (6 april 2019 5 mei 2019)

Nisan, de eerste maand op Joodse kalender (volgens de Tora, dus niet berekend vanaf Tisjri), valt samen met maart-april op de burgerlijke kalender. De Tora noemt het chodesh ha-aviv - de maand van de lente, want het markeert het begin van de lentemaanden.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Niesan Tazria
Rosj Chodesj
einde sjabbat 21.08
6 april
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7begin sjabbat 19.2512
8Metsora
einde sjabbat 21.21
13
9 14
10 15
11 16
12 17
13na nacht: zoeken naar chameets en verklaring van nietigheid (kol chamira)
einde 21.31
18
14begin vasten 04.22
begin chameetsverbod 10.14
chameets verbranden voor 11.39
jom tov 20.30
Eerste Seideravond
einde 21.33
19
15Eerste dag Pesach
Tweede Seideravond
einde 21.35
's avonds begin Omer tellen
20
16Tweede dag Pesach
einde 21.37
21
17einde 21.3922
18einde 21.4123
19einde 21.4324
20begin jom tov 19.30
einde 21.45
25
21Zevende dag Pesach
begin sjabbat 19.30
einde 21.47
26
22Achtste dag Pesach
einde 21.49
27
23einde 21.5128
24einde 21.5329
25einde 21.5530
26einde 21.571 mei
27Jom Hasjoa
einde 21.59
2
28begin sjabbat 19.40
einde 22.01
3
29Acharee Mot
einde sjabbat 22.03
4
30Rosj Chodesj (eerste dag)
einde 22.05
5

Ijar (6 mei 2019 3 juni 2019)

Ijar is de tweede maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Kort na de uittocht bereikten de dorstige Israëlieten een bron van bitter water. Mozes wierp een boom in het water en het werd op wonderbaarlijke wijze zoet. G'd beloofde toen dat als Israël Zijn wegen zou volgen, "de ziekten die ik op Egypte heb geplaatst, Ik niet op je zal plaatsen, want ik ben G'd jouw Genezer (אני י-י רפאך)." Het acroniem voor deze laatste zin beschrijft de naam van de maand van Ijar (אייר), wat aangeeft dat Ijar een gunstige tijd voor genezing is. Hoewel Ijar niet veel 'speciale dagen' bevat, wordt elke dag van de maand opgenomen in de Sefirat HaOmer - de mitswa om elk van de 49 dagen tussen het Pascha en Sjavoeot te tellen. Sefirat HaOmer is een periode van introspectie en zelf-verfijning, terwijl Joden zich voorbereiden om de Tora opnieuw te ontvangen op Sjavoe'ot. Elke dag van Ijar vertegenwoordigt een volgende stap in deze spirituele reis naar de Sinaï.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Ijar Rosj Chodesj (tweede dag)
einde 22.08
6 mei
2einde 22.107
3Jom Hazikaron
einde 22.12
8
4Jom Ha'atsma'oet
einde 22.14
9
5begin sjabbat 19.50
einde 22.16
10
6Kedoesjiem
einde sjabbat 22.18
11
7einde 22.2012
8einde 22.2213
9einde 22.2414
10einde 22.2615
11einde 22.2816
12begin sjabbat 20.00
einde 22.30
17
13Emor
einde sjabbat 22.32
18
14einde 22.3419
15einde 22.3620
16einde 22.3721
17einde 22.3921
18Lag Ba'Omer
einde 22.41
23
19begin sjabbat 20.05
einde 22.43
24
20Behar
einde sjabbat 22.45
25
21einde 22.4726
22einde 22.4827
23einde 22.5028
24einde 22.5229
25einde 22.5330
26begin sjabbat 20.15
einde 22.55
31
27Bechoekotaj
einde sjabbat 22.56
1 juni
28Jom Jeroesjalajiem
einde 22.58
2
29einde 22.593

Siewan (4 juni 2019 - 3 juli 2019)

Siewan is de derde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Rosh Chodesh Siewan onderscheidt zich als de dag waarop het Joodse volk arriveerde en kampeerde voor de berg Sinaï. De Tora beschrijft dit met de zin "Israël kampeerde voor de berg" (Exodus 19:2), waar het werkwoord vayichan ("gekampeerd") in een enkelvoudige vorm wordt vermeld, in tegenstelling tot de andere werkwoorden in het verhaal. Dit beschrijft hoe het hele volk kampeerde "als één persoon, met één hart" en uiting gaf aan echte eenheid. In de maand Siewan vieren Joden de feestdag van Sjavoeot, toen de Tora meer dan 3300 jaar geleden door Gd werd gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï. Elk jaar op de feestdag van Sjavoeot, hernieuwen ze hun acceptatie van G'd's geschenk, en G'd "hervertelt" de Tora. De vakantie van Shavuot is een tweedaagse vakantie, beginnend bij zonsondergang van de vijfde van Siewan en duurt tot het vallen van de avond in de zevende van Siewan. (In Israël is het een eendaagse vakantie, eindigend bij het vallen van de avond van de zesde van Siewan.)
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Siewan Rosh Chodesj
einde 23.00
4 juni
2einde 23.025
3einde 23.036
4begin sjabbat 20.20
einde 23.04
7
5Bemidbar
einde sjabbat 23.05
8
6Sjawoeot -eerste dag
einde 23.06
9
7Sjawoeot -tweede dag
einde 23.07
10
8 11
9 12
10 13
11begin sjabbat 20.2514
12Naso
einde sjabbat 23.11
15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18begin sjabbat 20.2521
19Beha'alotecha
einde sjabbat 23.14
22
20 23
21 24
22 25
23 26
24 27
25begin sjabbat 20.2528
26Sjelach Lecha
einde sjabbat 23.13
29
27 30
28 1 juli
29 2
30Rosj Chodesh (1ste dag)3

Tammoez (4 juli 2019 1 augustus 2019)

Tammoez is de vierde van de twaalf maanden van de Joodse kalender. Met de maand Tammoez begint het zomderseizoen. De drie maanden van dit seizoen zijn Tammoez, Av en Elul. De 17e dag van Tammoez - een vasten dag die de dag herdenkt waarop de muren van Jeruzalem werden doorbroken door de Romeinen (in 69 van de gewone jaartelling) - markeert het begin van een periode die bekend staat als "de drie weken." Dit is een jaarlijkse rouwperiode, wanneer de Joden treuren over de vernietiging van de Heilige Tempel en de oorzaak van de huidige voortdurende ballingschap. Het bereikt zijn climax en eindigt met het vasten van de Negende Av, de datum waarop beide heilige tempels in brand werden gestoken (respectievelijk 423 voor de gewone jaartelling en 69 van de gewone jaartelling). Vanwege deze en vele andere tragedies die gedurende de hele Joodse geschiedenis in deze periode hebben plaatsgevonden, verminderen Joden de mate van hun vreugde gedurende de periode van drie weken die eraan voorafging.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tammoez Rosj Chodesj (tweede dag)4 juli
2begin sjabbat 20.255
3Korach
einde sjabbat 23.09
6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9begin sjabbat 20.2012
10Choekat
einde sjabbat 23.02
13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16begin sjabbat 20.1519
17Balak
einde 22.51
20
18Vastendag 17 Tammoez
begin vasten 01.45
einde 22.50
21
19 22
20 23
21 24
22 25
23begin sjabbat 20.1026
24Pinchas
einde sjabbat 22.39
27
25 28
26 29
27 30
28 31
29 1 augustus

Aw / Menachem (2 augustus 2019 31 augustus 2019)

De naam van de 11e maand op de Joodse kalender, Av, betekent letterlijk 'vader'. Het is gebruikelijk om de naam 'Menachem' toe te voegen, wat 'trooster' betekent - dus Menachem Av. In deze maand werden beide tempels vernietigd en traden veel andere tragedies op. Toch is onze Vader in de hemel daar om ons te troosten en troosten.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Aw Rosh Chodesj
begin sjabbat 20.00
2 augustus
2Matot-Masee
einde sjabbat 22.25
3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8begin sjabbat 19.509
9Dewariem
einde sjabbat 22.09
begin vasten: half uur voor nacht
10
10Tisja be-aw
einde 22.07
11
11 Menachem-Aw 12
12 13
13 14
14 15
15begin sjabbat 19.4016
16Wa-etchanan
einde sjabbat 21.53
17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22begin sjabbat 19.2523
23Eekev
einde sjabbat 21.36
24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29begin sjabbat 19.1530
30Re-ee
Rosj Chodesj eerste dag
einde sjabbat 21.18
31

Elloel (1 september 2019 29 september 2019)

Elloel is de 12e en laatste maand in de Joodse kalender. Het is een maand die het afgelopen jaar verbindt met het komende jaar - een tijd waarin Joden nadenken over waar ze staan ​​en waar ze naartoe zouden moeten gaan. Het wordt "de maand van bekering", "de maand van barmhartigheid" en "de maand van vergiffenis" genoemd. Elloel volgt de twee voorgaande maanden van Tammuz en Av-maanden van tragedies die door Joodse zonden zijn aangedaan. In Tammuz zondigden de Joden met het gouden kalf; op Rosh Chodesh Elloel, ging Mozes een derde 40-daagse periode op naar de berg Sinaï tot Yom Kippoer, toen hij afdaalde met de tweede tabletten (luchot) en G'ds woord van vreugdevolle, oprechte vergeving. (De eerste keer dat Mozes opsteeg was om de eerste tabletten te ontvangen, de tweede keer was na de zonde, om vergeving te vragen, en deze derde keer was om de tweede set tabletten te ontvangen.) Dit waren dagen dat G'd aan de Joodse mensen grote genade schonk. Sindsdien is deze tijd aangewezen als een tijd van barmhartigheid en vergeving, een geschikt moment voor tesjoewa-berouw. De vier letters van de naam Elloel zijn een acroniem voor de zin in "Hooglied" (6:3): "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij." "Ik ben voor mijn geliefde" - we naderen G'd - met een verlangen om terug te keren en verbinding te maken. "En mijn geliefde is voor mij" -G'd vergeldt zich met goddelijke uitingen van genade en vergeving.
Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Elloel Rosh Chodesh 2de dag1 september
2 2
3 3
4 4
5 5
6begin sjabbat 19.006
7Sjoftiem
einde sjabbat 21.01
7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13begin sjabbat 18.4513
14Kie Teetsee
einde sjabbat 20.44
14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20begin sjabbat 18.3520
21Kie Tawo
einde sjabbat 20.26
21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27begin sjabbat 18.3527
28Nitsawiem
einde sjabbat 20.09
28
29begin jom tov 18.3529

Lees verder

© 2009 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jodendom: Joodse maand Elloel/Eloel/Elul: zelfreflectieDe laatste maand van de Joodse (Hebreeuwse) kalender is de belangrijkste maand van het jaar. De maand heet Elloel (Eloel…
De geschiedenis van de kalenderDe kalender heeft alles te maken met astronomie. Een jaar is precies de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te…
Krasloten: de December KalenderKrasloten: de December KalenderDe December Kalender van krasloten is een kraslot waar je 31 dagen lang plezier van hebt. Dit grote kraslot, dat je voor…
De christelijke jaartellingDe christelijke jaartellingIn de christelijke jaartelling wordt uitgegaan van de geboorte van Christus. Zo kan een bepaalde periode in de tijd word…
Torastudie 181: Joodse feestdagen Leviticus 23:2-42Torastudie 181: Joodse feestdagen Leviticus 23:2-42In deze Torastudie bespreken we de Joodse feestdagen. De Joodse feestdagen worden 'uitroepingen tot heiliging' genoemd i…
Bronnen en referenties
 • Loeach 5778 - NIK
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/55194/jewish/Introduction.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526872/jewish/Hours.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526873/jewish/The-Jewish-Day.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526875/jewish/The-Jewish-Year.htm

Reageer op het artikel "Joodse kalender 5779 (2018-2019) - Sjabbattijden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Audrey, 10-05-2014 22:47 #2
De Tora is gegeven aan de joden maar is niet van de jod3n.
Het gedenken/eren van de Shabbat is 1 van de 10 geboden. De 10 geboden gekdt voor elk mens en niet alleen voor het joodse volk.
Jammer om te lezen hoe mensen iets claimen terwijl de Almachtige de G-d is van alles en iedereen dat er is. Dus hou aub met claimen en uitsluiten.

Groet Reactie infoteur, 21-09-2016
Zo staat het te lezen in de Tora. God is de auteur van de Tora dus die heeft dat zo bepaald. De Tora geldt alleen voor Joden. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Daarin wordt niet gesproken over de Shabbat.

Groet,

Etsel

Job Mul, 30-03-2012 09:05 #1
Geachte menr / mevr, Ik ben blij dat ik uw website gevonden heb. Ik ben Christen en geloof dat het Joodse volk Gods volk is. U vraagt een reactie op de Joodse kalender, en ik heb er twee. 1e. Wilt u in de Joodse kalender ook de (Bijbelse) Gods kalender aangeven. Dit om verwarring te voorkomen. bv Leviticus 23: 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. De eerste maand van Gods kalender in de Bijbel is de maand Niesan. Niet zoals de Joods kalender aan geeft de maand Tisjri. zie Exodus 12: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Hier begint het verschil met Gods kalender en de Joodse kalender. Het zou volgens mij goed zijn om dit aan te geven.
2e Wilt u in de derde kolom de Christelijke feestdagen plaatsen? Dat geeft meer inzicht en duidelijkheid. Mogelijk niet altijd leuk, omdat dit ook laat zien hoe ver de Christenen van Gods kalender zijn afgeweken, maar natuurlijk ook van de Joodse kalender (half jaar verschil). Hartelijke groeten. Reactie infoteur, 30-03-2012
Dag,

Voor uitleg Joodse kalender zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/28601-torastudie-84-de-joodse-kalender-exodus-122.html

Christelijke kalender mogen christenen zelf maken. Die is op de zonnecyclus gebaseerd. De Joodse kalender op de maan- en zonnecyclus. In het eerste gebod opgedragen aan het volk Israël instrueerde God Mozes de Joodse kalender te baseren op de fasen van de maan, maar het ook gelijk te laten lopen met de seizoenen van de zon. Tevens geldt de Joodse kalender alleen voor Joden. Er komen alleen Joodse feesten en Shabbatdagen in voor. Deze zijn NIET bestemd voor christenen. De Tora is alleen aan Joden geopenbaard. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-02-2019
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 2
Schrijf mee!