Joodse kalender 5780 (2019-2020) - Sjabbattijden

Joodse kalender 5780 (2019-2020) - Sjabbattijden De Joodse kalender van het Joodse jaar 5780 (2019-2020) met een overzicht van de Joodse maanden overzichtelijk gekoppeld aan de gewone kalender. Alle bijzondere feest- en treurdagen staan erin vermeld. Ook de begin- en eindtijden van de sjabbat. Bij elke sjabbat staat vermeld welke parsja in de sjoel wordt voorgedragen. De zon bepaalt de lengte van de dagen en uren via zonsondergang, het invallen van de nacht, het ochtendgloren en de zonsopkomst. De maanden en jaren van de Joodse kalender worden bepaald door de cycli van de maan (354 dagen) en de zon (365 dagen). Het verschil wordt goed gemaakt in een schrikkeljaar waarbij één extra maand wordt toegevoegd aan de Joodse kalender.

De Joodse kalender

In de vroegste Joodse geschiedenis bepaalde het Sanhedrin het begin van elke maand en de balans tussen de zonne- en maanjaren. Dit Hooggerechtshof keek hierbij naar de Nieuwe Maan, astrologische data en andere zaken. In de vierde eeuw na de Vernietiging van de Tempel werd een vaste kalender ingesteld gebaseerd op geheime gegevens van de kalender berekening door het Sanhedrin.

Van belang bij de Joodse kalender zijn:
 • het halachische uur: een proportioneel uur dat varieert per seizoen en zelfs per dag. Dit uur bepaalt wanneer bepaalde mitswot moeten worden nagekomen volgens de Joodse wet;
 • de Joodse dag: die begint bij het invallen van de avond en duurt tot het invallen van de avond de volgende dag. De dag bepaalt wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden zoals de Shabbat en de feest- en treurdagen;
 • de Joodse maand: deze is gebaseerd op de maancyclus. Wanneer de maan lijkt op een dunne sikkel dan begint de nieuwe maand. De cyclus duurt ongeveer 29,5 dag en daarom zijn de maanden soms 29 dagen lang en soms 30 dagen. Het is belangrijk om te weten wanneer een nieuwe maand begint omdat de Tora bepaalt wanneer de Joodse feesten plaatsvinden in de maand. De maanden zijn:
  • Niessan - 30 dagen
  • Ijar - 29 dagen
  • Siewan - 30 dagen
  • Tammoez - 29 dagen
  • Aw/Menachem - 30 dagen
  • Elloel - 29 dagen
  • Tisjri - 30 dagen
  • Chesjwan - 29 of 30 dagen
  • Kislew - 29 of 30 dagen
  • Tewet - 29 dagen
  • Sjewat - 30 dagen
  • Adar - 29 dagen (in schrikkeljaren, Adar I heeft 30 dagen)
 • het Joodse jaar: deze begint op 1 Tisjri, de eerste dag van Rosh Hashana. Dit is de dag dat Adam en Eva werden geschapen. Een standaard Joods jaar kent 12 maanden: 6 maanden van 29 dagen en 6 maanden van 30 dagen. In totaal zijn er 354 dagen. In een schrikkeljaar komt er een dertiende maand bij. Dit is om de zonne- en maancycli met elkaar in de pas te laten lopen. Anders vallen de drie feesten Pesach, Sjawoeot en Soekkot niet meer in het juiste agrarische seizoen.

Tisjri (30 september 2019 - 29 oktober 2019)

Tisjri, de eerste maand van het Joodse jaar, staat bol van belangrijke en zinvolle feestdagen. Te beginnen met de hoge feestdagen vieren de Joden deze maand Rosh Hashana, de Tien Dagen van Berouw, Jom Kipoer, Soekot en Simchat Tora. Elk is gevuld met zijn eigen betekenisvolle gewoonten en rituelen. Sommige zijn serieus, geweldige dagen gereserveerd voor reflectie en het zoeken naar zielen. Sommige zijn vreugdevolle dagen vol vrolijke feesten. Maar al deze dagen, gedurende de maand van Tisjri, zijn gelegenheden om contact te maken, geïnspireerd te raken en meer vervuld te worden en in harmonie te zijn met het ware innerlijke zelf. Tisjri wordt beschouwd als het 'hoofd' van het jaar en het reservoir waaruit Joden het komende jaar kracht en inspiratie putten.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tisjri Eerste dag Nieuwjaar 5780
einde 19.59-20.04
30 september
2Tweede dag Nieuwjaar 5780
einde 19.56-20.06
1 oktober
3Vastendag van Gedalja
begin vasten 5.50-5.58
einde 19.54-20.03
2
4 3
5begin sjabbat 18.25-18.354
6Wajelech
einde sjabbat 19.48-19.52
5
7 6
8 7
9begin vasten en werkverbod 18.30-18.358
10Jom Kippoer - Grote Verzoendag
einde 19.39-19.48
9
11 10
12begin sjabbat 18.25-18.3511
13Ha'azinoe
einde sjabbat 19.33-19.42
12
14begin jom tov 18.25-18.3513
15Eerste dag Soekot Loofhuttenfeest
einde 19.31-19.37
14
16Tweede dag Soekot Loofhuttenfeest
einde 19.29-19.35
15
17 16
18 17
19begin sjabbat 18.15-18.2518
20einde sjabbat 19.18-19.2719
21begin jomtov 18.10-18.2020
22Sjemini Atseret Slotfeest
einde 19.15-19.23
21
23Simchat Tora - Vreugde der Wet
einde 19.13-19.21
22
24 23
25 24
26begin sjabbat 18.00-18.1025
27Bereesjiet
einde sjabbat 19.05-19.14
26
28 27
29 28
30Rosj Chodesj (eerste dag)29

Chesjwan (30 oktober 2019 - 28 november 2019)

Chesjwan is de tweede maand van de Joodse kalender. Chesjwan is de enige maand die geen vakantie of speciale mitswot heeft. Joden wordt geleerd dat het "gereserveerd" is voor de tijd van Moshiach, die de Derde Tempel in de maand Cheshvan zal inhuldigen. De grote zondvloed in de dagen van Noach begon in deze maand, en het was een jaar later, ook in de maand Chesjwan, dat Noach de ark verliet. In de maand Chesjwan herdenken Joden de yahrtzeit (jubileum van het overlijden) van de matriarch Rachel. Ze wordt begraven op weg naar Beit Lechem, waar door de eeuwen heen, en nog altijd, Joden van alle geledingen van het leven gaan bidden en smeken dat ze voor hen bemiddelt zoals een moeder dat voor haar kind doet. Deze maand is de anticlimax van de vorige maand van Tisjri. Met zoveel vakanties en spirituele ervaringen, was het een feest voor de ziel - een soort vakantie. Nu, als de maand Chesjwan begint, start het echte leven, terug naar de "alledaagse" sleur. Dit is het moment om de inspiratie op te doen en alles wat we hebben vergaard in de maand Tisjri en deze te integreren in ons leven, door te leren hoe we de spirituele en fysieke elementen van ons leven in harmonie en evenwicht moeten houden.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Chesjwan Rosj Chodesj (tweede dag)30 oktober
2 31
3begin sjabbat 16.45-16.551 november
4Noach
einde sjabbat 17.53-18.02
2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
10begin sjabbat 16.35-16.458
11Lech lecha
einde sjabbat 17.43-17.51
9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17begin sjabbat 16.20-16.3515
18Wajeera
einde sjabbat 17.32-17.42
16
19 17
20 18
21 19
22 20
23 21
24begin sjabbat 16.15-16.2522
25Chajee Sara
einde sjabbat 17.25-17.35
23
26 24
27 25
28 26
29 27
30Rosj Chodesj (1ste dag)28

Kislew (29 november 2019 - 28 december 2019)

Kislew is het best bekend voor de vakantie van Chanoeka, die begint op 25 Kislew. De boodschap van Chanoeka is de eeuwige kracht van licht over duisternis - goed over kwaad. Afgezien van het herdenken van de wonderbaarlijke overwinning van het kleine Joodse leger boven het machtige Syrisch-Griekse rijk, viert Chanoeka het wonder van de olie. Toen de Joden na de oorlog de Tempel menora probeerden aan te steken, vonden ze slechts één kleine kan pure olie. Wonder boven wonder, de voorraad van één dag brandde acht dagen lang en de wijzen stelden het achtdaagse feest van Chanoeka in, waarop de menora elke avond wordt ontstoken.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Kislew Rosj Chodesj (2de dag)
begin sjabbat 16.05-16.20
29 november
2Toledot
einde sjabbat 17.19-17.30
30
3 1 december
4 2
5 3
6 4
7 5
8begin sjabbat 16.00-16.156
9Wajeetsee
einde sjabbat 17.16-17.27
7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15begin sjabbat 16.00-16.1513
16Wajisjlach
einde sjabbat 17.16-17.27
14
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22begin sjabbat 16.00-16.1520
23Wajeesjew
einde sjabbat 17.18-17.29
21
24aansteken eerste kaarsje Chanoeka na nacht
einde 17.18-17.29
22
25Chanoeka
einde 17.19-17.30
23
26Chanoeka
einde 17.19-17.31
24
27Chanoeka
einde 17.20-17.31
25
28Chanoeka
einde 17.21-17.32
26
29begin sjabbat 16.05-16.20
Chanoeka
einde 17.21-17.33
27
30Mikeets
Chanoeka
Rosh Chodesj (1e dag)
einde sjabbat 17.22-17.33
28

Tewet (29 december 2019 - 26 januari 2020)

Tewet wordt genoemd in het boek Esther, werd verworven in Babylonië en deelt een wortel met het Hebreeuwse woord tov, wat 'goed' betekent. Deze maand begint met de laatste dagen van Chanoeka. Door de boodschap van de steeds toenemende lichten van de menora te verinnerlijken - door zich te herinneren aan de kracht van goed over kwaad - zijn Joden in staat om het goede te onthullen dat verborgen is in het leven en in de wereld om hen heen. De 10e van Tewet is een vastendag, ter herdenking van het begin van de belegering van Jeruzalem in het jaar 3336 (425 vGT), wat leidde tot de vernietiging van de eerste Beit Hamikdash (Heilige Tempel) drie en een half jaar later op de negende van Av.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tewet Chanoeka
einde 17.23-17.34
Rosh Chodesj (2e dag)
29 december
2Chanoeka
einde 17.24-17.35
30
3 31
4 1 januari
5 2
6begin sjabbat 16.10-16.253
7Wajigasj
einde sjabbat 17.29-17.40
4
8 5
9 6
10Vastendag 10 Tewet
begin vasten 06.47-06.49
einde 17.32-17.43
7
11 8
12 9
13begin sjabbat 16.20-16.3510
14Wajechi
einde sjabbat 17.37-17.48
11
15 12
16 13
17 14
18 15
19 16
20begin sjabbat 16.35-16.4517
21Sjemot
einde sjabbat 17.48-17.58
18
22 19
23 20
24 21
25 22
26 23
27begin sjabbat 16.45-16.5524
28Wa'eera
einde sjabbat 17.59-18.08
25
29 26

Sjewat (27 januari 2020 - 25 februari 2020)

Sjewat is de vijfde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Tisjri. Het hoogtepunt van de maand is de feestdag van 15 Sjewat, bekend als het "Nieuwjaar voor bomen". Dit is de dag waarop het sap begint te stijgen in de fruitbomen in Israël - het begin van een nieuw groeiseizoen. De Joden markeren de dag door fruit te eten, vooral van de "Zeven Soorten" waarmee Israël gezegend is (tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels). Op deze dag herinneren Joden zich dat "de mens een boom van het veld is" en reflecteren op de lessen die ze kunnen trekken uit de botanische analogie.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Sjewat Rosh Chodesj27 januari
2 28
3 29
4 30
5begin sjabbat 17.00-17.1031
6Bo
einde sjabbat 18.11-18.20
1 februari
7 2
8 3
9 4
10 5
11 6
12begin sjabbat 17.10-17.207
13Besjalach
einde sjabbat 18.23-18.31
8
14 9
15Toe Bisjwat Nieuwjaarsfeest der Bomen10
16 11
17 12
18 13
19begin sjabbat 17.25-17.3514
20Jitro
einde sjabbat 18.35-18.43
15
21 16
22 17
23 18
24 19
25 20
26begin sjabbat 17.40-17.4521
27Misjpatiem
einde sjabbat 18.46-18.55
22
28 23
29 24
30Rosh Chodesj (eerste dag)25

Adar (26 februari 2020 - 25 maart 2020)

Adar is de 12e maand op de Joodse kalender, geteld vanuit Nisan.
"Wanneer Adar begint, neemt de vreugde toe," zegt de Talmoed. Dit bereikt zijn hoogtepunt op de 14e van de maand, terwijl de Joden de overwinning van Mordechai en Esther over de slechte Haman vieren. De geest van Poerim doordringt de hele maand en maakt het een tijd van ongeëvenaarde vreugde en goed mazal ("fortuin") voor het Joodse volk. Tijdens een Joods schrikkeljaar, dat zeven keer voorkomt in een 19-jarige cyclus (ongeveer eens in de drie jaar), is er een extra maand genaamd "Adar I" ingevoegd vóór deze maand van Adar ("Adar II" genoemd in schrikkeljaren) ). Dit stemt de maanmaanden af op het zonnejaar en zorgt ervoor dat de feestdagen in de juiste seizoenen vallen.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Adar Rosj Chodesj (tweede dag)26 februari
2 27
3begin sjabbat 17.55-18.0028
4Teroema
einde sjabbat 18.58-19.07
29
5 1 maart
6 2
7 3
8 4
9 5
10begin sjabbat 18.05-18.106
11Tetsawee
einde sjabbat 19.10-19.19
7
12 8
13Vastendag Esther
begin vasten 05.16-05.23
einde vasten 19.13-19.23
9
14Poeriem
einde 19.15-19.24
10
15Sjoesjan Poeriem11
16 12
17begin sjabbat 18.20-18.2513
18Kie Tisa
einde sjabbat 19.21-19.31
14
19 15
20 16
21 17
22 18
23 19
24begin sjabbat 18.30-18.3520
25Wajakheel
einde sjabbat 19.33-19.43
21
26 22
27 23
28 24
29 25

Niesan (26 maart 2020 24 april 2020)

Niesan, de eerste maand op Joodse kalender (volgens de Tora, dus niet berekend vanaf Tisjri), valt samen met maart-april op de burgerlijke kalender. De Tora noemt het chodesh ha-aviv - de maand van de lente, want het markeert het begin van de lentemaanden.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Niesan Rosj Chodesj26 maart
2begin sjabbat 18.4527
3Wajikra
einde sjabbat 19.45-19.55
28
4 29
5 30
6 31
7 1 april
8 2
9begin sjabbat 18.55-19.053
10Tsav
einde sjabbat 20.57-21.07
4
11 5
12 6
13na nacht: zoeken naar chameets en verklaring van nietigheid (kol chamira)
einde 21.02-21.13
7
14begin vasten 04.53-05.07
begin chameetsverbod 10.51
chameets verbranden voor 12.17
jom tov 20.05
Eerste Seideravond
einde 21.04-21.15
8
15Eerste dag Pesach
Tweede Seideravond
einde 21.06-21.17
's avonds begin Omer tellen
9
16Tweede dag Pesach
begin sjabbat 19.05-19.15
einde 21.08-21.18
10
17einde 21.10-21.2011
18einde 21.11-21.2212
19einde 21.13-21.2413
20begin jom tov 19.10-19.20
einde 21.15-21.26
14
21Zevende dag Pesach
einde 21.17-21.28
15
22Achtste dag Pesach
einde 21.19-21.30
16
23begin sjabbat 19.10-19.20
einde 21.20-21.32
17
24Sjemini
einde 21.22-21.34
18
25einde 21.24-21.3619
26einde 21.26-21.3720
27Jom Hasjoa
einde 21.28-21.40
21
28einde 21.30-21.4222
29einde 22.32-21.4423
30Rosj Chodesj (eerste dag)
begin sjabbat 19.20-19.30
einde 21.33-21.46
24

Ijar (25 april 2020 23 mei 2020)

Ijar is de tweede maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Kort na de uittocht bereikten de dorstige Israëlieten een bron van bitter water. Mozes wierp een boom in het water en het werd op wonderbaarlijke wijze zoet. G'd beloofde toen dat als Israël Zijn wegen zou volgen, "de ziekten die ik op Egypte heb geplaatst, Ik niet op je zal plaatsen, want ik ben G'd jouw Genezer (אני י-י רפאך)." Het acroniem voor deze laatste zin beschrijft de naam van de maand van Ijar (אייר), wat aangeeft dat Ijar een gunstige tijd voor genezing is. Hoewel Ijar niet veel 'speciale dagen' bevat, wordt elke dag van de maand opgenomen in de Sefirat HaOmer - de mitswa om elk van de 49 dagen tussen het Pascha en Sjavoeot te tellen. Sefirat HaOmer is een periode van introspectie en zelf-verfijning, terwijl Joden zich voorbereiden om de Tora opnieuw te ontvangen op Sjavoe'ot. Elke dag van Ijar vertegenwoordigt een volgende stap in deze spirituele reis naar de Sinaï.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Ijar Tzaria-Metsora
Rosj Chodesj (tweede dag)
einde 21.35-21.48
25 april
2einde 21.37-21.5026
3einde 21.39-21.5227
4Jom Hazikaron
einde 21.41-21.54
28
5Jom Ha'atsma'oet
einde 21.43-21.56
29
6einde 21.45-21.5830
7begin sjabbat 19.30-19.40
einde 21.47-22.01
1 mei
8Acharee Mot-Kedosjiem
einde 21.48-22.03
2
9einde 21.50-22.053
10einde 21.52-22.074
11einde 21.54-22.095
12einde 21.56-22.116
13einde 21.58-22.137
14begin sjabbat 19.40-19.50
einde 22.00-22.15
8
15Emor
einde 22.01-22.17
9
16einde 22.03-22.1910
17einde 22.05-22.2111
18Lag Ba'Omer
einde 22.07-22.23
12
19einde 22.09-22.2513
20einde 22.10-22.2714
21begin sjabbat 19.45-19.55
einde 22.12-22.29
15
22Behar-Bechokotaj
einde 22.14-22.31
16
23einde 22.16-22.3317
24einde 22.18-22.3518
25einde 22.19-22.3719
26einde 22.21-22.3920
27einde 22.23-22.4121
28Jom Jeroesjalajiem
begin sjabbat 19.55-20.05
einde 22.24-22.43
22
29Bemidbar
einde 22.26-22.45
23

Siewan (24 mei 2020 - 22 juni 2020)

Siewan is de derde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Rosh Chodesh Siewan onderscheidt zich als de dag waarop het Joodse volk arriveerde en kampeerde voor de berg Sinaï. De Tora beschrijft dit met de zin "Israël kampeerde voor de berg" (Exodus 19:2), waar het werkwoord vayichan ("gekampeerd") in een enkelvoudige vorm wordt vermeld, in tegenstelling tot de andere werkwoorden in het verhaal. Dit beschrijft hoe het hele volk kampeerde "als één persoon, met één hart" en uiting gaf aan echte eenheid. In de maand Siewan vieren Joden de feestdag van Sjavoeot, toen de Tora meer dan 3300 jaar geleden door Gd werd gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï. Elk jaar op de feestdag van Sjavoeot, hernieuwen ze hun acceptatie van G'd's geschenk, en G'd "vertelt" de Tora opnieuw. De vakantie van Sjavoeot is een tweedaagse vakantie, beginnend bij zonsondergang van de vijfde van Siewan en duurt tot het vallen van de avond in de zevende van Siewan. (In Israël is het een eendaagse vakantie, eindigend bij het vallen van de avond van de zesde van Siewan.)

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Siewan Rosh Chodesj
einde 22.27-22.47
24 mei
2einde 22.29-22.4825
3einde 22.31-22.5026
4einde 22.32-22.5227
5einde 22.34-22.5428
6Sjawoeot -eerste dag
begin sjabbat 20.00-20.15
einde 22.35-22.55
29
7Sjawoeot -tweede dag
einde 22.36-22.57
30
8 31
9 1 juni
10 2
11 3
12 4
13begin sjabbat 20.05-20.205
14Naso
einde sjabbat 22.45-23.07
6
15 7
16 8
17 9
18 10
19 11
20begin sjabbat 20.10-20.2512
21Beha'alotecha
einde sjabbat 22.51-23.14
13
22 14
23 15
24 16
25 17
26 18
27begin sjabbat 20.15-20.3019
28Sjelach Lecha
einde sjabbat 22.54-23.17
20
29 21
30Rosj Chodesh (1ste dag)22

Tammoez (23 juni 2020 21 juli 2020)

Tammoez is de vierde van de twaalf maanden van de Joodse kalender. Met de maand Tammoez begint het zomderseizoen. De drie maanden van dit seizoen zijn Tammoez, Av en Elul. De 17e dag van Tammoez - een vasten dag die de dag herdenkt waarop de muren van Jeruzalem werden doorbroken door de Romeinen (in 69 van de gewone jaartelling) - markeert het begin van een periode die bekend staat als "de drie weken." Dit is een jaarlijkse rouwperiode, wanneer de Joden treuren over de vernietiging van de Heilige Tempel en de oorzaak van de huidige voortdurende ballingschap. Het bereikt zijn climax en eindigt met het vasten van de Negende Av, de datum waarop beide heilige tempels in brand werden gestoken (respectievelijk 423 voor de gewone jaartelling en 69 van de gewone jaartelling). Vanwege deze en vele andere tragedies die gedurende de hele Joodse geschiedenis in deze periode hebben plaatsgevonden, verminderen Joden de mate van hun vreugde gedurende de periode van drie weken die eraan voorafging.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tammoez Rosj Chodesj (tweede dag)23 juni
2 24
3 25
4begin sjabbat 20.15-20.3026
5Korach
einde sjabbat 22.54-23.17
27
6 28
7 29
8 30
9 1 juli
10 2
11begin sjabbat 20.15-20.253
12Choekat-Balak
einde sjabbat 22.51-23.13
4
13 5
14 6
15 7
16 8
17Vastendag 17 Tammoez
einde 22.47-23.08
9
18begin sjabbat 20.10-20.2510
19Pinchas
einde sjabbat 22.45-23.05
11
20 12
21 13
22 14
23 15
24 16
25begin sjabbat 20.05-20.2017
26Matot-Masee
einde sjabbat 22.36-22.55
18
27 19
28 20
29 21

Aw / Menachem (22 juli 2020 20 augustus 2020)

De naam van de 11e maand op de Joodse kalender, Av, betekent letterlijk 'vader'. Het is gebruikelijk om de naam 'Menachem' toe te voegen, wat 'trooster' betekent - dus Menachem Av. In deze maand werden beide tempels vernietigd en traden veel andere tragedies op. Toch is onze Vader in de hemel daar om ons te troosten en troosten.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Aw Rosh Chodesj22 juli
2 23
3begin sjabbat 20.00-20.1024
4Dewariem, sjabbat chazon
einde sjabbat 22.25-22.42
25
5 26
6 27
7 28
8begin vasten: half uur voor nacht
einde 22.18-22.34
29
9Tisja be-aw
einde 22.16-22.32
30
10begin sjabbat 19.50-20.0031
11 Menachem-Aw Wa-etchanan, sjabbat nachamoe
einde sjabbat 22.12-22.28
1 augustus
12 2
13 3
14 4
15 5
16 6
17begin sjabbat 19.40-19.507
18Eekev
einde sjabbat 21.58-22.12
8
19 9
20 10
21 11
22 12
23 13
24begin sjabbat 19.30-19.4014
25Re-ee
einde sjabbat 21.43-21.56
15
26 16
27 17
28 18
29 19
30Rosj Chodesj eerste dag20

Elloel (21 augustus 2020 18 september 2020)

Elloel is de 12e en laatste maand in de Joodse kalender. Het is een maand die het afgelopen jaar verbindt met het komende jaar - een tijd waarin Joden nadenken over waar ze staan ​​en waar ze naartoe zouden moeten gaan. Het wordt "de maand van bekering", "de maand van barmhartigheid" en "de maand van vergiffenis" genoemd. Elloel volgt de twee voorgaande maanden van Tammuz en Av-maanden van tragedies die door Joodse zonden zijn aangedaan. In Tammuz zondigden de Joden met het gouden kalf; op Rosh Chodesh Elloel, ging Mozes een derde 40-daagse periode op naar de berg Sinaï tot Yom Kippoer, toen hij afdaalde met de tweede tabletten (luchot) en G'ds woord van vreugdevolle, oprechte vergeving. (De eerste keer dat Mozes opsteeg was om de eerste tabletten te ontvangen, de tweede keer was na de zonde, om vergeving te vragen, en deze derde keer was om de tweede set tabletten te ontvangen.) Dit waren dagen dat G'd aan de Joodse mensen grote genade schonk. Sindsdien is deze tijd aangewezen als een tijd van barmhartigheid en vergeving, een geschikt moment voor tesjoewa-berouw. De vier letters van de naam Elloel zijn een acroniem voor de zin in "Hooglied" (6:3): "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij." "Ik ben voor mijn geliefde" - we naderen G'd - met een verlangen om terug te keren en verbinding te maken. "En mijn geliefde is voor mij" -G'd vergeldt zich met goddelijke uitingen van genade en vergeving.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Elloel Rosh Chodesh 2de dag
begin sjabbat 19.20-19.30
21 augustus
2Sjoftiem
einde sjabbat 21.27-21.39
22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8begin sjabbat 19.05-19.1528
9Kie Teetsee
einde sjabbat 21.11-21.21
29
10 30
11 31
12 1 september
13 2
14 3
15begin sjabbat 18.55-19.054
16Kie Tawo
begin sjabbat 20.55-21.04
5
17 6
18 7
19 8
20 9
21 10
22begin sjabbat 18.50-18.5511
23Nitsawiem-Wajelech
einde sjabbat 20.38-20.46
12
24 13
25 14
26 15
27 16
28 17
29begin sjabbat 18.50-18.5518

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jodendom: Joodse maand Elloel/Eloel/Elul: zelfreflectieDe laatste maand van de Joodse (Hebreeuwse) kalender is de belangrijkste maand van het jaar. De maand heet Elloel (Eloel…
De geschiedenis van de kalenderDe kalender heeft alles te maken met astronomie. Een jaar is precies de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te…
Krasloten: de December KalenderKrasloten: de December KalenderDe December Kalender van krasloten is een kraslot waar je 31 dagen lang plezier van hebt. Dit grote kraslot, dat je voor…
recensieBoekrecensie: Van Jom tot Jom NIKVan Jom tot Jom is een Joods boek dat handelt over het dagelijks leven van de Joden. Het boek is uitgegeven door het Ned…

Hogwarts/Zweinstein, de magische school van Harry PotterIn de magische wereld van Harry Potter gaan tovenaarskinderen niet naar gewone scholen als Eton, maar naar toverscholen.…
Sinterklaas, meest populaire snoepgoedIeder jaar rond 5 december is er weer een stormloop op het snoepgoed van de Sint. Deze seizoensgebonden lekkernijen zijn…
Bronnen en referenties
 • Loeach 5780 - NIK
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/55194/jewish/Introduction.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526872/jewish/Hours.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526873/jewish/The-Jewish-Day.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526875/jewish/The-Jewish-Year.htm

Reageer op het artikel "Joodse kalender 5780 (2019-2020) - Sjabbattijden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Job Mul, 30-03-2012 09:05 #1
Geachte menr / mevr, Ik ben blij dat ik uw website gevonden heb. Ik ben Christen en geloof dat het Joodse volk Gods volk is. U vraagt een reactie op de Joodse kalender, en ik heb er twee. 1e. Wilt u in de Joodse kalender ook de (Bijbelse) Gods kalender aangeven. Dit om verwarring te voorkomen. bv Leviticus 23: 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. De eerste maand van Gods kalender in de Bijbel is de maand Niesan. Niet zoals de Joods kalender aan geeft de maand Tisjri. zie Exodus 12: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Hier begint het verschil met Gods kalender en de Joodse kalender. Het zou volgens mij goed zijn om dit aan te geven.
2e Wilt u in de derde kolom de Christelijke feestdagen plaatsen? Dat geeft meer inzicht en duidelijkheid. Mogelijk niet altijd leuk, omdat dit ook laat zien hoe ver de Christenen van Gods kalender zijn afgeweken, maar natuurlijk ook van de Joodse kalender (half jaar verschil). Hartelijke groeten. Reactie infoteur, 30-03-2012
Dag,

Voor uitleg Joodse kalender zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/28601-torastudie-84-de-joodse-kalender-exodus-122.html

Christelijke kalender mogen christenen zelf maken. Die is op de zonnecyclus gebaseerd. De Joodse kalender op de maan- en zonnecyclus. In het eerste gebod opgedragen aan het volk Israël instrueerde God Mozes de Joodse kalender te baseren op de fasen van de maan, maar het ook gelijk te laten lopen met de seizoenen van de zon. Tevens geldt de Joodse kalender alleen voor Joden. Er komen alleen Joodse feesten en Shabbatdagen in voor. Deze zijn NIET bestemd voor christenen. De Tora is alleen aan Joden geopenbaard. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 29-09-2019
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Schrijf mee!