Joodse kalender 5781 (2020-2021) - Sjabbat en feestdagen

Joodse kalender 5781 (2020-2021) - Sjabbat en feestdagen De Joodse kalender van het Joodse jaar 5781 (2020-2021) met een overzicht van de Joodse maanden overzichtelijk gekoppeld aan de gewone kalender. Alle bijzondere feest- en treurdagen en de shabbat staan erin vermeld. De zon bepaalt de lengte van de dagen en uren via zonsondergang, het invallen van de nacht, het ochtendgloren en de zonsopkomst. De maanden en jaren van de Joodse kalender worden bepaald door de cycli van de maan (354 dagen) en de zon (365 dagen). Het verschil wordt goed gemaakt in een schrikkeljaar waarbij één extra maand wordt toegevoegd aan de Joodse kalender.

De Joodse kalender

In de vroegste Joodse geschiedenis bepaalde het Sanhedrin het begin van elke maand en de balans tussen de zonne- en maanjaren. Dit Hooggerechtshof keek hierbij naar de Nieuwe Maan, astrologische data en andere zaken. In de vierde eeuw na de Vernietiging van de Tempel werd een vaste kalender ingesteld gebaseerd op geheime gegevens van de kalender berekening door het Sanhedrin.

Van belang bij de Joodse kalender zijn:
 • het halachische uur: een proportioneel uur dat varieert per seizoen en zelfs per dag. Dit uur bepaalt wanneer bepaalde mitswot moeten worden nagekomen volgens de Joodse wet;
 • de Joodse dag: die begint bij het invallen van de avond en duurt tot het invallen van de avond de volgende dag. De dag bepaalt wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden zoals de Shabbat en de feest- en treurdagen;
 • de Joodse maand: deze is gebaseerd op de maancyclus. Wanneer de maan lijkt op een dunne sikkel dan begint de nieuwe maand. De cyclus duurt ongeveer 29,5 dag en daarom zijn de maanden soms 29 dagen lang en soms 30 dagen. Het is belangrijk om te weten wanneer een nieuwe maand begint omdat de Tora bepaalt wanneer de Joodse feesten plaatsvinden in de maand. De maanden zijn:
  • Niessan - 30 dagen
  • Ijar - 29 dagen
  • Siewan - 30 dagen
  • Tammoez - 29 dagen
  • Aw/Menachem - 30 dagen
  • Elloel - 29 dagen
  • Tisjri - 30 dagen
  • Chesjwan - 29 of 30 dagen
  • Kislew - 29 of 30 dagen
  • Tewet - 29 dagen
  • Sjewat - 30 dagen
  • Adar - 29 dagen (in schrikkeljaren, Adar I heeft 30 dagen)
 • het Joodse jaar: deze begint op 1 Tisjri, de eerste dag van Rosh Hashana. Dit is de dag dat Adam en Eva werden geschapen. Een standaard Joods jaar kent 12 maanden: 6 maanden van 29 dagen en 6 maanden van 30 dagen. In totaal zijn er 354 dagen. In een schrikkeljaar komt er een dertiende maand bij. Dit is om de zonne- en maancycli met elkaar in de pas te laten lopen. Anders vallen de drie feesten Pesach, Sjawoeot en Soekkot niet meer in het juiste agrarische seizoen.

Tisjri (19 september 2020 - 18 oktober 2020)

Tisjri, de eerste maand van het Joodse jaar, staat bol van belangrijke en zinvolle feestdagen. Te beginnen met de hoge feestdagen vieren de Joden deze maand Rosh Hashana, de Tien Dagen van Berouw, Jom Kipoer, Soekot en Simchat Tora. Elk is gevuld met zijn eigen betekenisvolle gewoonten en rituelen. Sommige zijn serieus, geweldige dagen gereserveerd voor reflectie en het zoeken naar zielen. Sommige zijn vreugdevolle dagen vol vrolijke feesten. Maar al deze dagen, gedurende de maand van Tisjri, zijn gelegenheden om contact te maken, geïnspireerd te raken en meer vervuld te worden en in harmonie te zijn met het ware innerlijke zelf. Tisjri wordt beschouwd als het 'hoofd' van het jaar en het reservoir waaruit Joden het komende jaar kracht en inspiratie putten.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tisjri Eerste dag Nieuwjaar 5781, Shabbat19 september
2 Tisjri Tweede dag Nieuwjaar 578120 september
3 Tisjri Vastendag van Gedalja21 september
8 Tisjri Shabbat26 september
10 Tisjri Jom Kippoer - Grote Verzoendag28 september
15 Tisjri Eerste dag Soekot Loofhuttenfeest3 oktober
16 Tisjri Tweede dag Soekot Loofhuttenfeest4 oktober
22 Tisjri Sjemini Atseret Slotfeest, Shabbat10 oktober
23 Tisjri Simchat Tora - Vreugde der Wet11 oktober
29 Tisjri Shabbat17 oktober

Chesjwan (19 oktober 2020 - 16 november 2020)

Chesjwan is de tweede maand van de Joodse kalender. Chesjwan is de enige maand die geen vakantie of speciale mitswot heeft. Joden wordt geleerd dat het "gereserveerd" is voor de tijd van Moshiach, die de Derde Tempel in de maand Cheshvan zal inhuldigen. De grote zondvloed in de dagen van Noach begon in deze maand, en het was een jaar later, ook in de maand Chesjwan, dat Noach de ark verliet. In de maand Chesjwan herdenken Joden de yahrtzeit (jubileum van het overlijden) van de matriarch Rachel. Ze wordt begraven op weg naar Beit Lechem, waar door de eeuwen heen, en nog altijd, Joden van alle geledingen van het leven gaan bidden en smeken dat ze voor hen bemiddelt zoals een moeder dat voor haar kind doet. Deze maand is de anticlimax van de vorige maand van Tisjri. Met zoveel vakanties en spirituele ervaringen, was het een feest voor de ziel - een soort vakantie. Nu, als de maand Chesjwan begint, start het echte leven, terug naar de "alledaagse" sleur. Dit is het moment om de inspiratie op te doen en alles wat we hebben vergaard in de maand Tisjri en deze te integreren in ons leven, door te leren hoe we de spirituele en fysieke elementen van ons leven in harmonie en evenwicht moeten houden.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
6 Chesjwan Shabbat24 oktober
13 Chesjwan Shabbat31 oktober
20 Chesjwan Shabbat7 november
27 Chesjwan Shabbat14 november

Kislew (17 november 2020 - 15 december 2020)

Kislew is het best bekend voor de vakantie van Chanoeka, die begint op 25 Kislew. De boodschap van Chanoeka is de eeuwige kracht van licht over duisternis - goed over kwaad. Afgezien van het herdenken van de wonderbaarlijke overwinning van het kleine Joodse leger boven het machtige Syrisch-Griekse rijk, viert Chanoeka het wonder van de olie. Toen de Joden na de oorlog de Tempel menora probeerden aan te steken, vonden ze slechts één kleine kan pure olie. Wonder boven wonder, de voorraad van één dag brandde acht dagen lang en de wijzen stelden het achtdaagse feest van Chanoeka in, waarop de menora elke avond wordt ontstoken.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
5 Kislew Shabbat21 november
12 Kislew Shabbat28 november
19 Kislew Shabbat5 december
25 Kislew Chanoeka11 december
26 Kislew Chanoeka, Shabbat12 december
27 Kislew Chanoeka13 december
28 Kislew Chanoeka14 december
29 Kislew Chanoeka15 december

Tewet (16 december 2020 - 13 januari 2021)

Tewet wordt genoemd in het boek Esther, werd verworven in Babylonië en deelt een wortel met het Hebreeuwse woord tov, wat 'goed' betekent. Deze maand begint met de laatste dagen van Chanoeka. Door de boodschap van de steeds toenemende lichten van de menora te verinnerlijken - door zich te herinneren aan de kracht van goed over kwaad - zijn Joden in staat om het goede te onthullen dat verborgen is in het leven en in de wereld om hen heen. De 10e van Tewet is een vastendag, ter herdenking van het begin van de belegering van Jeruzalem in het jaar 3336 (425 vGT), wat leidde tot de vernietiging van de eerste Beit Hamikdash (Heilige Tempel) drie en een half jaar later op de negende van Av.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Tewet Chanoeka16 december
2 Tewet Chanoeka17 december
4 Tewet Shabbat19 december
10 Tewet Vastendag25 december
11 Tewet Shabbat26 december
18 Tewet Shabbat2 januari
25 Tewet Shabbat9 januari

Sjewat (14 januari 2021 - 12 februari 2021)

Sjewat is de vijfde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Tisjri. Het hoogtepunt van de maand is de feestdag van 15 Sjewat, bekend als het "Nieuwjaar voor bomen". Dit is de dag waarop het sap begint te stijgen in de fruitbomen in Israël - het begin van een nieuw groeiseizoen. De Joden markeren de dag door fruit te eten, vooral van de "Zeven Soorten" waarmee Israël gezegend is (tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels). Op deze dag herinneren Joden zich dat "de mens een boom van het veld is" en reflecteren op de lessen die ze kunnen trekken uit de botanische analogie.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
3 Sjewat Shabbat16 januari
10 Sjewat Shabbat23 januari
15 Sjewat Toe Bisjwat Nieuwjaarsfeest der Bomen28 januari
17 Sjewat Shabbat30 januari
24 Sjewat Shabbat6 februari

Adar (13 februari 2021 - 13 maart 2021)

Adar is de 12e maand op de Joodse kalender, geteld vanuit Nisan. "Wanneer Adar begint, neemt de vreugde toe," zegt de Talmoed. Dit bereikt zijn hoogtepunt op de 14e van de maand, terwijl de Joden de overwinning van Mordechai en Esther over de slechte Haman vieren. De geest van Poerim doordringt de hele maand en maakt het een tijd van ongeëvenaarde vreugde en goed mazal ("fortuin") voor het Joodse volk. Tijdens een Joods schrikkeljaar, dat zeven keer voorkomt in een 19-jarige cyclus (ongeveer eens in de drie jaar), is er een extra maand genaamd "Adar I" ingevoegd vóór deze maand van Adar ("Adar II" genoemd in schrikkeljaren) ). Dit stemt de maanmaanden af op het zonnejaar en zorgt ervoor dat de feestdagen in de juiste seizoenen vallen.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Adar Shabbat, Rosj Chodesj (tweede dag)13 februari
8 Adar Shabbat20 februari
13 Adar Vastendag Esther25 februari
14 Adar Poeriem26 februari
15 Adar Sjoesjan Poeriem, Shabbat27 februari
22 Adar Shabbat6 maart
29 Adar Shabbat13 maart

Niesan (14 maart 2021 12 april 2021)

Niesan, de eerste maand op Joodse kalender (volgens de Tora, dus niet berekend vanaf Tisjri), valt samen met maart-april op de burgerlijke kalender. De Tora noemt het chodesh ha-aviv - de maand van de lente, want het markeert het begin van de lentemaanden.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
7 Niesan Shabbat20 maart
14 Niesan Eerste Seideravond, Shabbat27 maart
15 Niesan Eerste dag Pesach, Tweede Seideravond28 maart
16 Niesan Tweede dag Pesach29 maart
21 Niesan Zevende dag Pesach, Shabbat3 april
22 Niesan Achtste dag Pesach4 april
28 Niesan Shabbat10 april

Ijar (13 april 2021 11 mei 2021)

Ijar is de tweede maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Kort na de uittocht bereikten de dorstige Israëlieten een bron van bitter water. Mozes wierp een boom in het water en het werd op wonderbaarlijke wijze zoet. G'd beloofde toen dat als Israël Zijn wegen zou volgen, "de ziekten die ik op Egypte heb geplaatst, Ik niet op je zal plaatsen, want ik ben G'd jouw Genezer (אני י-י רפאך)." Het acroniem voor deze laatste zin beschrijft de naam van de maand van Ijar (אייר), wat aangeeft dat Ijar een gunstige tijd voor genezing is. Hoewel Ijar niet veel 'speciale dagen' bevat, wordt elke dag van de maand opgenomen in de Sefirat HaOmer - de mitswa om elk van de 49 dagen tussen het Pascha en Sjavoeot te tellen. Sefirat HaOmer is een periode van introspectie en zelf-verfijning, terwijl Joden zich voorbereiden om de Tora opnieuw te ontvangen op Sjavoe'ot. Elke dag van Ijar vertegenwoordigt een volgende stap in deze spirituele reis naar de Sinaï.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
2 Ijar Jom Hazikaron14 april
3 Ijar Jom Ha'atsma'oet15 april
5 Ijar Shabbat17 april
12 Ijar Shabbat24 april
19 Ijar Shabbat1 mei
26 Ijar Shabbat8 mei
28 Ijar Jom Jeroesjalajiem10 mei

Siewan (12 mei 2021 - 10 juni 2021)

Siewan is de derde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Rosh Chodesh Siewan onderscheidt zich als de dag waarop het Joodse volk arriveerde en kampeerde voor de berg Sinaï. De Tora beschrijft dit met de zin "Israël kampeerde voor de berg" (Exodus 19:2), waar het werkwoord vayichan ("gekampeerd") in een enkelvoudige vorm wordt vermeld, in tegenstelling tot de andere werkwoorden in het verhaal. Dit beschrijft hoe het hele volk kampeerde "als één persoon, met één hart" en uiting gaf aan echte eenheid. In de maand Siewan vieren Joden de feestdag van Sjavoeot, toen de Tora meer dan 3300 jaar geleden door Gd werd gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï. Elk jaar op de feestdag van Sjavoeot, hernieuwen ze hun acceptatie van G'd's geschenk, en G'd "vertelt" de Tora opnieuw. De vakantie van Sjavoeot is een tweedaagse vakantie, beginnend bij zonsondergang van de vijfde van Siewan en duurt tot het vallen van de avond in de zevende van Siewan. (In Israël is het een eendaagse vakantie, eindigend bij het vallen van de avond van de zesde van Siewan.)

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
4 Siewan Shabbat15 mei
6 Siewan Sjawoeot -eerste dag17 mei
7 Siewan Sjawoeot -tweede dag18 mei
11 Siewan Shabbat22 mei
18 Siewan Shabbat29 mei
25 Siewan Shabbat5 juni

Tammoez (11 juni 2021 9 juli 2021)

Tammoez is de vierde van de twaalf maanden van de Joodse kalender. Met de maand Tammoez begint het zomerseizoen. De drie maanden van dit seizoen zijn Tammoez, Av en Elul. De 17e dag van Tammoez - een vasten dag die de dag herdenkt waarop de muren van Jeruzalem werden doorbroken door de Romeinen (in 69 van de gewone jaartelling) - markeert het begin van een periode die bekend staat als "de drie weken." Dit is een jaarlijkse rouwperiode, wanneer de Joden treuren over de vernietiging van de Heilige Tempel en de oorzaak van de huidige voortdurende ballingschap. Het bereikt zijn climax en eindigt met het vasten van de Negende Av, de datum waarop beide heilige tempels in brand werden gestoken (respectievelijk 423 voor de gewone jaartelling en 69 van de gewone jaartelling). Vanwege deze en vele andere tragedies die gedurende de hele Joodse geschiedenis in deze periode hebben plaatsgevonden, verminderen Joden de mate van hun vreugde gedurende de periode van drie weken die eraan voorafging.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
2 Tammoez Shabbat12 juni
9 Tammoez Shabbat19 juni
16 Tammoez Shabbat26 juni
23 Tammoez Shabbat3 juli

Aw / Menachem (10 juli 2021 8 augustus 2021)

De naam van de 11e maand op de Joodse kalender, Av, betekent letterlijk 'vader'. Het is gebruikelijk om de naam 'Menachem' toe te voegen, wat 'trooster' betekent - dus Menachem Av. In deze maand werden beide tempels vernietigd en traden veel andere tragedies op. Toch is onze Vader in de hemel daar om ons te troosten en troosten.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
1 Aw Shabbat10 juli
8 Aw Shabbat17 juli
9 Aw Tisha Be Aw18 juli
15 Aw/Menachem Shabbat24 juli
22 Aw/Menachem Shabbat31 juli
29 Aw/Menachem Shabbat7 augustus

Elloel (9 augustus 2021 6 september 2021)

Elloel is de 12e en laatste maand in de Joodse kalender. Het is een maand die het afgelopen jaar verbindt met het komende jaar - een tijd waarin Joden nadenken over waar ze staan ​​en waar ze naartoe zouden moeten gaan. Het wordt "de maand van bekering", "de maand van barmhartigheid" en "de maand van vergiffenis" genoemd. Elloel volgt de twee voorgaande maanden van Tammuz en Av-maanden van tragedies die door Joodse zonden zijn aangedaan. In Tammuz zondigden de Joden met het gouden kalf; op Rosh Chodesh Elloel, ging Mozes een derde 40-daagse periode op naar de berg Sinaï tot Yom Kippoer, toen hij afdaalde met de tweede tabletten (luchot) en G'ds woord van vreugdevolle, oprechte vergeving. (De eerste keer dat Mozes opsteeg was om de eerste tabletten te ontvangen, de tweede keer was na de zonde, om vergeving te vragen, en deze derde keer was om de tweede set tabletten te ontvangen.) Dit waren dagen dat G'd aan de Joodse mensen grote genade schonk. Sindsdien is deze tijd aangewezen als een tijd van barmhartigheid en vergeving, een geschikt moment voor tesjoewa-berouw. De vier letters van de naam Elloel zijn een acroniem voor de zin in "Hooglied" (6:3): "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij." "Ik ben voor mijn geliefde" - we naderen G'd - met een verlangen om terug te keren en verbinding te maken. "En mijn geliefde is voor mij" -G'd vergeldt zich met goddelijke uitingen van genade en vergeving.

Joodse maandGebeurtenisGewone maanden
6 Elloel Shabbat14 augustus
13 Elloel Shabbat21 augustus
20 Elloel Shabbat28 augustus
27 Elloel Shabbat4 september

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jodendom: Joodse maand Elloel/Eloel/Elul: zelfreflectieDe laatste maand van de Joodse (Hebreeuwse) kalender is de belangrijkste maand van het jaar. De maand heet Elloel (Eloel…
Het Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaHet Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaDe Siddoer (Joodse gebedenboek) geeft drieduizend jaar Joodse godsdienstige ontwikkeling weer. Er zijn gebeden voor de w…
De geschiedenis van de kalenderDe kalender heeft alles te maken met astronomie. Een jaar is precies de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te…
Hoera, het is een meisje! - Joodse ceremonie geboorte meisjeHoera, het is een meisje! - Joodse ceremonie geboorte meisjeJoodse ouders van een nieuw baby meisje zijn vervuld van vreugde en zoeken naar een manier het op een ceremoniële manier…

Hogwarts/Zweinstein, de magische school van Harry PotterIn de magische wereld van Harry Potter gaan tovenaarskinderen niet naar gewone scholen als Eton, maar naar toverscholen.…
Sinterklaas, meest populaire snoepgoedIeder jaar rond 5 december is er weer een stormloop op het snoepgoed van de Sint. Deze seizoensgebonden lekkernijen zijn…
Bronnen en referenties
 • Loeach 5781 - NIK
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/55194/jewish/Introduction.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526872/jewish/Hours.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526873/jewish/The-Jewish-Day.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526875/jewish/The-Jewish-Year.htm

Reageer op het artikel "Joodse kalender 5781 (2020-2021) - Sjabbat en feestdagen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Job Mul, 30-03-2012 09:05 #1
Geachte menr / mevr, Ik ben blij dat ik uw website gevonden heb. Ik ben Christen en geloof dat het Joodse volk Gods volk is. U vraagt een reactie op de Joodse kalender, en ik heb er twee. 1e. Wilt u in de Joodse kalender ook de (Bijbelse) Gods kalender aangeven. Dit om verwarring te voorkomen. bv Leviticus 23: 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. De eerste maand van Gods kalender in de Bijbel is de maand Niesan. Niet zoals de Joods kalender aan geeft de maand Tisjri. zie Exodus 12: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Hier begint het verschil met Gods kalender en de Joodse kalender. Het zou volgens mij goed zijn om dit aan te geven.
2e Wilt u in de derde kolom de Christelijke feestdagen plaatsen? Dat geeft meer inzicht en duidelijkheid. Mogelijk niet altijd leuk, omdat dit ook laat zien hoe ver de Christenen van Gods kalender zijn afgeweken, maar natuurlijk ook van de Joodse kalender (half jaar verschil). Hartelijke groeten. Reactie infoteur, 30-03-2012
Dag,

Voor uitleg Joodse kalender zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/28601-torastudie-84-de-joodse-kalender-exodus-122.html

Christelijke kalender mogen christenen zelf maken. Die is op de zonnecyclus gebaseerd. De Joodse kalender op de maan- en zonnecyclus. In het eerste gebod opgedragen aan het volk Israël instrueerde God Mozes de Joodse kalender te baseren op de fasen van de maan, maar het ook gelijk te laten lopen met de seizoenen van de zon. Tevens geldt de Joodse kalender alleen voor Joden. Er komen alleen Joodse feesten en Shabbatdagen in voor. Deze zijn NIET bestemd voor christenen. De Tora is alleen aan Joden geopenbaard. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 18-09-2020
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Schrijf mee!