InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Feestdagen > Joodse feestdagen en treurdagen in 5778 (2017-2018)

Joodse feestdagen en treurdagen in 5778 (2017-2018)

Joodse feestdagen en treurdagen in 5778 (2017-2018) Alle Joodse feestdagen beginnen in de avond voorafgaande aan de genoemde datum. Bij de Hebreeuwse kalender begint en eindigt een 'dag' bij zonsondergang in plaats van middernacht. Alle feestdagen worden elk jaar gevierd op dezelfde dag van de Hebreeuwse kalender (met een paar uitzonderingen wanneer vakantiedagen op sjabbat vallen). Rosh HaShanah - 21-22 september 2017 (1-2 Tisjre)
Het Joodse nieuwjaar. Deze kenmerkt het begin van de tien dagen van berouw tot en met Jom Kippoer. Meer informatie: De viering van Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar)

Herdenking van Gedalia - 24 september 2017 (3 Tisjre)

Herdenkt de moord op Gedalia Ben Achikam en het begin van de Babylonische ballingschap van het Joodse volk (begin 6 de eeuw voor de gewone jaartelling).

Jom Kippoer - 30 september 2017 (10 Tisjre)

De Grote Verzoendag. Meer informatie: De viering van Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

Soekkot - 5 en 6 oktober 2017 (15 en 16 Tisjre)

Herdenkt de 40-jarige zwerftocht van het Volk Israël in de woestijn na de exodus vanuit Egypte. Het Joodse volk kreeg het gebod om tijdelijke woningen te bouwen en te bewonen voor 7 dagen lang (Leviticus 23:33). Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Slotfeest - 12 oktober 2017 (21 Tisjre) en Simchat Tora - 13 oktober 2017 (22 Tisjre)

Kenmerkt de afronding van de jaarlijkse lezing van de Tora. De concluderende sectie van de Tora wordt gelezen gevolgd door de eerste sectie van Genesis die de jaarlijkse cyclus van de wekelijkse Tora lezing symboliseert. Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Chanoeka - 13-20 december 2017 (vanaf 25 Kislev)

Op Chanoeka viert men de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem na de overwinning van de Maccabeeën op het Syrische leger. Meer informatie: De viering van Chanoeka

10de Tevet - 28 december 2017 (10 Tevet)

Op de 10de Tevet van het jaar 3336 (425 vóór de gewone jaartelling) vanaf de Schepping, belegerde de Babylonische Koning Nebukadnezar Jeruzalem. Meer informatie: De viering van de 10de Tevet

Toe Bisjwat - 31 januari 2018 (15 Sjewat)

Toe Bisjwat staat bekend als het Nieuwjaar voor de bomen. Meer informatie: De viering van Toe Bisjwat


Het vasten van Esther - 28 februari 2018 (11 Adar)

Een vastendag ter herinnering aan het vasten van Koningin Esther voor haar poging het Joodse Volk in het oude Perzië te redden. Meer informatie: De viering van Poeriem

Poeriem - 1 maart 2018 (14 Adar)

Viert de nietigverklaring van het decreet tegen het Joodse volk in het oude Perzië (eind 6de eeuw voor de gewone jaartelling) Meer informatie: De viering van Poeriem

Pesach - 31 maart en 1 april 2018 / 6 en 7 april 2018 (vanaf 15 Nisan)

Viert de Uittocht uit het oude Egypte van het Joodse volk. Meer informatie: De viering van Pesach (Paasfeest)

Jom HaShoa - 12 april 2018 (27 Nisan)

Herinnering aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers vermoord door de Nazi's en hun handlangers. Meer informatie: De herdenking van Jom HaSjoa

Jom HaZikaron - 18 april 2018 (4 Ijar)

Herdenkingsdag ter herinnering aan de gevallen soldaten van Israël en de slachtoffers van Arabisch terrorisme.

Jom HaAtzmaoet - 19 april 2018 (5 Ijar)

Israëls Onafhankelijkheidsdag. Herinnert de Onafhankelijkheidsverklaring van de Staat Israël in 1948. Meer informatie: De viering van Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)

Lag BaOmer - 3 mei 2018 (18 Ijar)

Is de 33ste dag van de Omertelling een breuk in de rouwperiode voor 24.000 studenten van Rabbi Akiva (2de eeuw). Meer informatie: De viering van Lag Ba'Omer

Jom Jeroesjalajiem - 13 mei 2018 (28 Ijar)

De Jeruzalem Dag viert de bevrijding van Jeruzalem gedurende de Zesdaagse oorlog. Meer informatie: De viering van Jom Jeroesjalajiem -eenwording Jeruzalem 1967

Sjavoeot - 21 en 22 mei 2018 (6 en 7 Sivan)

Herdenkt de schenking van de Tora en de Tien Geboden aan de Israëlieten op de Berg Sinaï 3000 jaar geleden. Sjavoeot betekent 'weken' omdat de Tora 7 weken na de Uittocht uit Egypte werd gegeven. De eerste oogst werd op Sjavoeot naar de Tempel gebracht. Meer informatie: De viering van Sjawoeot (Wekenfeest)

Shiv'a Asar Betammoez - 1 juli 2018 (17 Tammoez)

Vastendag waarop de bres in de muren van Jeruzalem gedurende het beleg van de stad door de Romeinen wordt herdacht. Meer informatie: De drie weken: 17 tammoez en 9 aaw

Tisja Beav - 22 juli 2018 (9 Av)

Herinnert de vernietiging van de Eerste Tempel (door de Babyloniërs in 586 voor de gewone jaartelling) en Tweede Tempel (door de Romeinen in het jaar 70). De uitdrijving van Joden uit Spanje valt ook op deze datum.

Lees verder

© 2008 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitkering en feestdagen: doorbetaald of niet?Uitkering en feestdagen: doorbetaald of niet?Wie een uitkering ontvangt krijgt van uitkeringsinstantie UWV te horen wat de hoogte van de uitkering per dag is, niet p…
Boekrecensie: Geheim agent 613 - rabbijn Ies VorstrecensieBoekrecensie: Geheim agent 613 - rabbijn Ies VorstGeheim agent 613 (wereldverbeteraar-feestversierder) van rabbijn ing. Ies Vorst is een spannend en leerzaam boek voor Jo…
Wanneer vallen de Belgische feestdagen in 2017?Wanneer vallen de Belgische feestdagen in 2017?Feestdagen zijn voor velen een synoniem geworden voor een vrije dag. Aan de oorspronkelijke betekenis wordt vaak niet me…
Werken tijdens feestdagen: Mag ik dit weigerenWerken tijdens feestdagen: Mag ik dit weigerenVeel mensen brengen feestdagen het liefst door met hun vrienden en familie. Sommige mensen moeten echter werken tijdens…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Kg, Openclipart
  • Israel Science and Technology/NIK

Reageer op het artikel "Joodse feestdagen en treurdagen in 5778 (2017-2018)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Anja, 24-01-2015 14:17 #1
Mooi om alles zo op een rijtje te krijgen. bedankt.
wat ik nog mis is de link dat we iets mogen signaleren door de bloedmanen die komen op de feestdagen van Pesach en Soekot en dat er 2 x zonneeclips komt en dat dat signalen zijn voor Israël maar ook voor de volken een oproep om rekening te houden met de God van israël en niet iets wat wij denken dat belangrijker is, want daar gaat de waarschuwing dan juist in komen.Er is een oproep om een keus te maken.
Zelf vind ik het wel mooi om aan te geven dat er steeds 7 jaar zijn en dat er in het begin de kop en aan het eind soms al kleine signalen zijn, waarschuwingen of het venijn zit in de staart.het einde van de cyclus van 7 jaar.waar we ons nu in bevinden.
Ook is het goed om het jubeljaar 1 x in de 50 jaar erbij te halen. Een periode waarin iedereen zijn bezit huis grond enz weer terug kreeg. God is een God van recht. Doe je dat niet dan komt Hij met zijn waarschuwing en zet Hij het recht.
In Amerika was het vertrouwen van de leiders meer gekomen in het geld en keerden ze hem steeds meer de rug toe en zag je dat Hij Zijn bescherming weghaalde omdat ze ervoor kozen en zag je de mogelijkheid om in het geldcentrum te vliegen.
Persoonlijk denk ik dat nederland meer een land is dat overal naar toe wil kunnen reizen en vliegen en juist daar is een waarschuwing in gekomen doordat we ook God de rug toe hebben gekeerd en we zoveel nederlanders moeten missen.
helaas als we anderen de schuld geven wordt het niet beter en we hoeven het ook niet nog beter te doen zonder God. We mogen onze knieën buigen en God smeken of Hij astjeblieft terug wil komen met echt berouw zodat we Zijn wil willen doen.
Dan zijn er mogelijkheden.Ook nu zijn er mogelijkheden en ook als al onze zekerheden instorten, maar maak een keus kies je voor de God van Abraham izaäk en Jakob of laat je liever rampen en volken zonder natie ons tergen zoals de tekst in de thora aangeeft voor volgend jaar als je elke tekst als een jaar beschouwd vanaf de schepping.
Shalom toegewenst vanuit de vredevorst.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 06-07-2018
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Feestdagen
Special: Joodse feestdagen/Shabbat
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!