Poeriem: symbool van 'verborgenheid'

Er is iets vreemd met de naam Poeriem. Ten eerste is het een Perzisch woord (poer betekent 'lot', de loten die Haman trok in het beslissen wanneer een decreet uit te vaardigen tegen de joden). En ten tweede refereert het aan het gevaar waarmee de joden werden geconfronteerd. Daarnaast is de Megilla, het Boek Esther, een uniek boek onder de Tora omdat de naam van God er niet één keer in genoemd wordt. Dit alles suggereert dat Poeriem een symbool van 'verborgenheid' is.

Esther betekent: ik zal verstoppen

De naam 'Esther' zelf is gerelateerd aan het Hebreeuwse woord voor 'ik zal verstoppen' dat gebeurt in Devarim waar God zegt "Ik zal zeker mijn gezicht verstoppen. En toch viert Poeriem een wonder, een openbaring van Goddelijke aanwezigheid. De Lubavitcher Rebbe onderzoekt het idee van een wonder en of het een natuurlijke of bovennatuurlijke gebeurtenis is. De onderliggende vraag is: Betekent het verdwijnen van bovennatuurlijke openbaringen dat het tijdperk van wonderen verleden tijd is?

Doel van de Megilla: hoe een Jood zich in het heden moet gedragen

'Als men de Megilla in de foute richting leest (achterwaarts), heeft hij niet zijn verplichting voldaan.'
De Baal Shem Tov legt uit dat dit betrekking heeft op een persoon die de Megilla leest gelovend dat het verhaal dat het vertelt alleen in het verleden gebeurde en dat het wonder van Poeriem niet voortduurt in het heden. Zo'n persoon heeft niet zijn plicht vervuld, want het doel van het lezen van de Megilla is te leren hoe een Jood zich in het heden moet gedragen. Het is een eeuwige boodschap voor Israël en de Jood.

De naam Poeriem

Het woord 'poer' (lot) is niet Hebreeuws maar Perzisch. In het Hebreeuws is het 'goral'. Waarom heeft het dan de Perzische naam en niet de Hebreeuwse naam? Alle andere feesten hebben Hebreeuwse namen. Bovendien hebben de andere feesten de naam van de bevrijding, terwijl Poeriem verwijst naar het gevaar.

De naam van God wordt niet in de Megilla genoemd

Een ander vreemd kenmerk is dat in de Megilla de naam van God niet wordt genoemd. Deze weglating is een extreme verborgenheid. Elke Jood moet de naam van God op zijn lippen hebben. Ook bij het schrijven van brieven wordt begonnen met 'Met Gods zegen'. Het is dus opvallend dat de naam God wordt vermeden in de Megilla.

Verborgenheid en openbaring

Esther betekent zoals hier boven al gemeld 'ik zal verstoppen'. Maar het woord Megilla betekent 'openbaring'. De titel bevat dus twee tegenstellingen: 'verbergen' en 'openbaren'. Maar ook in het feest zelf is een tegenstelling. Aan de ene kant ligt het idee van verberging achter de naam van Poeriem en men verbond het met het decreet tegen de Joden. Aan de andere kant is het een feest dat in vreugde de ander Joodse feesten overstijgt zelfs zover dat men dronken wordt.

Mordechai toont berouw en Esther vast

Mordechai's eerste handeling was in zak en as zitten. Hij toonde berouw en drong er bij de andere Joden op aan hetzelfde te doen. Pas daarna zond hij Esther naar de koning. Esther deed dezelfde handeling. Zij vraagt eerst de Joden om te vasten (drie dagen niets eten en drinken). Zij zelf vast ook. Pas daarna gaat ze naar de koning. Waarom?

Het falende Joodse Volk moest berouw tonen

Mordechai en Esther wisten zeker dat Hamans decreet geen toeval in de geschiedenis was maar een gevolg van falen binnen het Joodse Volk. Daarom was hun eerste handeling het oproepen van Joden berouw te tonen en te vasten. Het was niet een ongedefinieerde oproep: het benadrukte de specifieke zonde die recht gezet moest worden. De echte oorzaak van de bevrijding lag niet bij de beslissing van de koning, maar bij het vasten en het tonen van berouw. Hoewel Mordechai en Esther natuurlijke middelen gebruikten lag de nadruk van hun bezorgdheid in de onderliggende spirituele oorzaken.

Natuurlijke en bovennatuurlijke zegeningen

De moraal is eenvoudig. De Megilla leert dat de beginnende handeling moet zijn het versterken van iemands band met God door het leren van de Tora en het houden van de geboden. Als men op deze manier handelt zal iemands bevrijding bovennatuurlijk zijn in welke vermomming het ook wordt geopenbaard. Dit geldt zowel voor de individu als de gemeenschap. In de diepste verborgenheid wordt openbaring gevonden.
© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Poeriem: veel gestelde vragen over het Joodse feestOver Poeriem worden veel vragen gesteld. Hoe wordt het gevierd? Wat betekent het? Hoe kan ik de Megilla horen als ik wer…
Poeriem: het reciteren van de Megilla (het Boek Esther)Tijdens Poeriem is men verplicht de Megilla (het Boek Esther) te lezen zowel 's avonds als overdag. De verplichting 's a…
Poeriem: de mitswot (plichten)Hoewel het Poeriem een feest lijkt waar weinig regels aangebonden zijn, zijn er toch een aantal plichten. Zo moet er gel…
Poeriem: het boek Esther (7:5-9:28) deel IVVervloekt zij Haman die probeerde mij te vernietigen; gezegend Mordechai de Jood, Vervloekt zij Zeresh, vrouw van de ver…

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Pesach (Paasfeest)?Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Pesach (Paasfeest)?Wat is Pesach, het Joodse Paasfeest? Pesach viert de bevrijding uit Egypte en daarmee de geboorte van het Joodse volk. D…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Poeriem (lotenfeest)?Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Poeriem (lotenfeest)?Het Joodse Poeriem (lotenfeest) is een feest ter herdenking van de bevrijding van de Joden in Perzië uit de handen van H…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Feestdagen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.