10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel

10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel Op Asarah B'Tevet, de 10e dag van de Joodse maand Tevet, in het jaar 3336 vanaf de Schepping (425 voor het begin van de gewone jaartelling), belegerden de legers van de Babylonische keizer Nebukadnezar Jeruzalem. Dertig maanden later - op 9 Tammuz 3338 - werden de stadsmuren doorbroken en op 9 Av van dat jaar werd de Heilige Tempel verwoest. Het Joodse volk werd 70 jaar verbannen naar Babylonië. Het beleg van Jeruzalem wordt gekenmerkt -en gevierd elk jaar als een openbare vastendag- als de gebeurtenis die de nederwaartse spiraal startte richting de vernietiging van de Heilige Tempel in Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk. Het feitelijke proces begon echter toen de Joden afdwaalden van G'd, lang voor het beleg van Jeruzalem. De Asarah B'Tevet wordt waargenomen als een dag van vasten, rouwen en berouw.

De Heilige Tempel

De Heilige Tempel, gebouwd door Koning Salomo, stond bij de gratie van de toewijding van Joden aan de Tora en zijn mitswot (verplichtingen). Er was door G'd een belofte gedaan aan Avraham dat zijn kinderen het land zouden erven. Vervolgens een belofte van G'd aan de generatie van de Exodus dat ze naar een permanent huis voor G'd zouden komen. Zie Deuteronomium 12:9-14. Driemaal per jaar maakte elke Jood een pelgrimstocht naar de Tempel tijdens Pesach, Sjawoeot en Soekot. Maar de Joden, en vooral hun koningen, bleven zich niet allemaal houden aan de mitswot. Ondanks waarschuwingen van profeten bleven de Joden ongehoorzaam. Overigens werden ook de zonden van de koningen en het volk geprofeteerd en dat de vernietiging van de Tempel als gevolg daarvan zou komen. Zie hiervoor Deuteronomium 4:25 en verder.

Judea op het nederwaartse pad

Koning Josia stelde zijn tweede zoon Jehoahaz aan als zijn opvolger. Deze bleef maar drie maanden koning toen de Egyptenaren hem afzetten en hem vervingen voor zijn broer Eliakim die zijn naam veranderde in Joiakim. Hij leefde de Tora-wetten niet na en liet de bevolking zware belasting betalen. De profeet Jeremia waarschuwde hem. Maar de profeet werd slachtoffer van openbare bespotting. Hij werd zelfs in de gevangenis gestopt.

Ondertussen kwam Nebukadnezar, aan het hoofd van een groot leger, richting het land Israël. De koning en de mensen waren vastbesloten tegen ze te vechten, ondanks Jeremia's pleidooien dat oppositie tegen de Babyloniërs een ramp zou betekenen.

Joiakim onttroond door Nebukadnezar

Joiakim kwam in opstand tegen de Babyloniërs samen met de Egyptenaren. Hij verloor en werd gevangen genomen. In gevangenschap stierf hij. Zijn zoon Jehoiachin volgde hem op. Jeruzalem kwam onder Babylonisch beleg. Jehoiachin leverde zichzelf met zijn moeder en belangrijke officieren uit. Nebukadnezar plunderde de Tempel en nam tienduizend gevangenen mee. Alleen de armsten bleven achter. Zedekia werd koning over hen.

Tempelberg in Jeruzalem

Legenda
A. Tempelberg waar vroeger de Joodse Tempel stond en in de toekomst de Derde Tempel zal staan
B. Westelijke Muur van de Joodse Tempel. Het enige gedeelte van de Tempel dat overeind is gebleven

Zedekia's rebellie

Ook Zedekia rebelleerde tegen de Babyloniërs. Hij luisterde niet naar Jeremia. Opnieuw kwam Nebukadnezar om de opstand neer te slaan. Op de 10de Tevet van het jaar 3336 kwam Jeruzalem onder beleg. Zedekia vroeg Jeremia tot G'd te bidden, maar deze gaf aan dat het lot van Jeruzalem al bezegeld was. Alleen als ze zich zouden onderwerpen aan de Babyloniërs zouden ze gespaard blijven. Dit deed Zedekia niet. Jeremia werd zelfs opnieuw gevangen gezet en later in een put gegooid. Nadat Jeremia door Zedekia uit de put was gehaald en Jeremia opnieuw om een G'ddelijk bericht verzocht zei Jeremia hem dat Zedekia zich moest overgeven. Dit deed Zedekia niet.

Verovering Jeruzalem

In het elfde jaar van Zedekia's bestuur, op de 17de Tammoez, na een beleg van 2,5 jaar met honger en ziektes, werd een bres geslagen in de muren van Jeruzalem. De koning trachtte te vluchten, maar hij werd gevangen genomen en naar Nebukadnezar gebracht. Daar zag de koning hoe zijn zonen en vele Joodse prinsessen werden omgebracht; daarna werden zijn ogen uitgestoken en werd hij geketend.

Nebukadnezar vernietigt Jeruzalem

Op de zevende dag van Aaw begon de vernietiging van Jeruzalem. De muren van de stad werden neergehaald en het koninklijk paleis en andere gebouwen gingen in vlammen op. Op de negende van Aaw (Tisj'a Beaaw), tegen de avond, werd de Heilige Tempel in brand gezet en werd vernietigd. Alles van goud en zilver dat overbleef werd weggedragen door de Babylonische soldaten. Alle kunst werd vernietigd of meegenomen. Vele priesters werden gedood. Duizenden mensen werden weggevoerd. Alleen de armen bleven achter. Zij mochten op de wijngaarden en de velden werken. Gedalia, een goede kennis van Jeremia, werd bestuurder van de stad.

Jeremia werd uit de gevangenis bevrijd. Hij kreeg de keuze of te blijven of meegevoerd te worden naar Babylonië. Jeremia bleef.

In ballingschap

Dus eindigde het koninkrijk van David en Salomo; de prachtige stad en de Heilige Tempel werden vernietigd. G'd strafte Zijn volk omdat ze Hem verlaten hadden. Dit was allemaal voorspeld in de Tora. Mozes had hier voor gewaarschuwd. Toch hield G'd zijn Verbond met het Volk van Israël en een andere profetie van Mozes kwam uit. Deze profetie werd herinnerd door de Joden in ballingschap en verlichtte de last van hun lijden: "En toch als zij zijn in van hun vijanden, zal Ik hen niet wegzenden, noch zal Ik ze helemaal vernietigen en Mijn Verbond met hen breken; want Ik ben de Eeuwige, hun G'd. En Ik zal het Verbond van hun voorouders herinneren, die Ik uit het land Egypte heb gehaald."

Lees verder

© 2007 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?Op de 10de Tevet wordt herinnerd dat het beleg van Jeruzalem begon dat uiteindelijk zou leiden tot de vernietiging van d…
Joodse feestdagen 5781 (2020-2021) en 5782 (2021-2022)Joodse feestdagen 5781 (2020-2021) en 5782 (2021-2022)Alle Joodse feestdagen beginnen in de avond voorafgaande aan de genoemde datum. Bij de Hebreeuwse kalender begint en ein…
Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor JodenWaarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor JodenDe Klaagmuur in Jeruzalem is wereldberoemd. De Klaagmuur (Westelijke Muur) - in het Hebreeuws 'HaKotel'- is heilig voor…
Joodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlJoodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlDavid wordt in Hebron tot koning gekroond. Hij is bij alle inwoners van Israël geliefd. Na 7,5 jaar in Hebron te hebben…

Lebensborn oftewel Bron van LevenTijdens de Tweede Wereldoorlog en in Duitsland ook al daarvoor hebben zich veel gruwelijke en bizarre zaken afgespeeld.…
Oostenrijk, Innsbruck de hoofdstad van de AlpenOostenrijk, Innsbruck de hoofdstad van de AlpenInnsbruck is een ideaal skioord, bekend om zijn gastvrijheid gedurende het vierschansen toernooi. Het is een oude stad m…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: MaciejJaszczolt, Pixabay
  • Tenach (Joodse Bijbel)
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/102698/jewish/Asarah-BTevet-Tevet-10.htm
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 09-07-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.