Bewijs bestaan God: historisch bewijs - profetieën

Bewijs bestaan God: historisch bewijs - profetieën Naast het traditionele bewijs (zie deel 1) en het filosofische bewijs (zie deel 2) kan God 'bewezen' worden aan de hand van de Joodse geschiedenis en de profetieën. Het Joodse volk is het Uitverkoren Volk. Zij is uitgekozen door God voor een specifiek doel -het naleven van de Tora en de mitswot, daarmee een boodschapper van God te zijn in de wereld. Wanneer we de Joodse geschiedenis goed bestuderen zullen we zien dat God de Meester van het Universum is.

Profetie en Voorzienigheid

De Tora roept ons op het verleden in gedachte te houden en het te bestuderen. De studie laat zien dat de richting van de geschiedenis van tevoren gepland is. Hieruit blijkt dat er een Schepper is die de geschiedenis leidt en haar richting bepaalt.

We kunnen zien dat:
  1. de geschiedenis van de Joodse natie tot en met heden volledig correspondeert met de profetieën van de Tora.
  2. volgens de wetten van de natuur de geschiedenis een ander verloop zou hebben. Dat dit niet zo is bewijs dat er een Schepper is die de toekomst van tevoren bepaalt.
  3. de gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis uniek zijn.

Mark Twain schreef in 1899 over de unieke prestaties van de Joden, groter dan hun aantal doet vermoeden. Alle andere rijken zijn verdwenen zoals de Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen en Perzen, Grieken, etc. maar de Joden zijn gebleven ondanks de vele vervolgingen.

Het woord van God via de profeten

De profeten van Israël verkondigden het Woord van God. Vooral in de eerste Vijf Boeken van Mozes wordt de toekomst voorspeld. In drie passages vertelt Mozes het volk wat hen zal overkomen. Hoe komt het dat zijn uitspraken uitkwamen? Omdat Mozes het Woord van God verkondigde.

Goddelijk ingrijpen

Een ander punt is dat God steeds weer ingrijpt. God laat wonderen zien maar straft ook zijn volk wanneer ze niet naar Hem luisteren. Er twee twee manieren van Goddelijke manifestaties: openlijk en verborgen. Gods aanwezigheid is duidelijk bij Pesach (uittocht uit Egypte), Shavoe'ot (ontvangst Tora) en Soekkot (Goddelijke bescherming). Op Chanoeka wordt de overwinning op de Grieken gevierd en op Poeriem de overwinning op Haman. Op al deze dagen is Gods aanwezigheid zichtbaar. Maar God is verborgen op Tisha be 'Av (verwoesting van de Tempel) en gedurende de Holocaust. Toch vieren en treuren de Joden tegelijkertijd. God heeft beloofd de Joden nooit te verlaten (Jeremia 5:18 en Leviticus 26:44).

Leviticus 26 voorspelt de vernietiging van de Eerste Tempel. In Deuteronomium 28 wordt de vernietiging van de Tweede Tempel voorspeld. En Deuteronomium 30 spreekt van berouw en verlossing van het Joodse Volk.

De enige reden waarom de profetieën van Mozes uitkwamen was omdat het het Woord van God is. Zelfs het handhaven van de Sjabbat is voorspeld. Het is geen toeval dat de christenen kozen voor de zondag en de moslims voor de vrijdag. De Sjabbat is namelijk het teken van eeuwig verbond tussen God en de Joden. Ook is voorspeld dat de Joden onderworpen zouden worden aan de god van hout (het kruis, christendom) en de god van steen (Kaaba, Islam) in Mekka (Zie Deuteronomium 28:64-65: "aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen").

Mozes profeteerde over vervolgingen die pas 1500 jaar later zouden plaatsvinden. Hoe kon hij dat geweten hebben? En toch hebben de Joden het overleefd. Het Joodse Volk is een eeuwig volk. In Maleachi 3:6 staat: "Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd." En in Jeremia 31:35 staat dat alleen wanneer de zon, man en sterren verdwijnen, pas dan het volk Israël zal verdwijnen.

En ondanks de vervolgingen en verbanning, bleef de Tora studie bloeien. In Jesaja 59:20-21 staat dat "mijn woorden (de Tora), die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost." Alle pogingen van vijanden (christenen en anderen) om de Joden los te rukken van de Tora (door een zogenaamd nieuw verbond via Jezus), zijn mislukt. God staat dit niet toe.

Profetieën inzake het Land Israël

In Leviticus 26:32 staat: "Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich daarover zullen ontzetten." Het Land Israël blijft van de Joden zelfs als ze in ballingschap leven. Het is opvallend dat toen Joden in het land woonden het land vruchtbaar en bevolkt was. Na de vernietiging van de Tempel werd het land desolaat. Mark Twain kon zijn ogen niet geloven in 1899 toen hij het land van melk en honing zag. Tegenwoordig bloeit het land weer sinds de terugkeer van de Joden.

Opvallend is het overeind blijven van de Westelijke Tempelmuur. Hier bleef de Goddelijke Aanwezigheid aanwezig. Deuteronomium 30 beschrijft de volledige terugkeer en verlossing van het Joodse Volk.

Conclusie: alle profetieën zijn uitgekomen of zullen nog uitkomen. Dit bewijst dat God de wereld leidt. Er is geen sprake van toeval.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse filosofie Heschel: onderzoek van de profetenHeeft de openbaring werkelijk plaatsgevonden? Wat voor bewijs zouden we hiervoor willen vinden? Bijvoorbeeld verslagen v…
Het Bijbelboek EzechiëlIk profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun vo…
Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie profetenIn het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone…
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…

De politieke situatie in Italië rond 1500De politieke situatie in Italië rond 1500Van oudsher was Italië het meest geürbaniseerde deel van Europa, met een traditie van stadstaten die terugging tot de 11…
De Materia Medica van DioscoridesDe Materia Medica van DioscoridesOmstreeks het begin van onze jaartelling ontstonden de eerste boeken met beschrijvingen van geneeskruiden. Door een gelu…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Bewijs bestaan God: historisch bewijs - profetieën"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Geedo, 09-06-2009 12:00 #2
Hm… misschien is het verwarrend, maar de babylonische ballingschap bedoelde ik meer als "de tijd dat de joden overheerst werden door… " iig blijf ik erbij dat de diaspora niet het gevolg is van een verbanning, maar van natuurlijke verspreiding van de religie door handel en vrijwillige emigratie, met name naar Rome.

De Romeinen waren nogal pluriform wat religie betreft, zo je wilt de eerste reli-shoppers. voor Constantijn de grote maakte elke Romein zelf uit waar hij in geloofde. Het Jodendom was een van de religies die redelijk populair waren in het oude Rome. de Romeinen zijn niet opeens van "paganisme" naar het christendom overgestapt, het was een geleidelijk proces, en de christianisatie was niet in een keer voor elkaar. Het verspreiden van het Jodendom was geen beleid, het geloof werd overgebracht o.a. door Joodse slaven, handelaars en romeinse kolonisten die zich in palestina gevestigd hadden. Veel mensen denken nogal gemakkelijk over de bekering van het Romeinse rijk… ik wil zelfs zover gaan als te zeggen dat het Christendom de Romeinse versie van het Jodendom is, en grotendeels is geinspireerd op de eigen mythes over de stichting van de stad, Plutarchus' verhaal over Romulus kent een paar aspecten die terug keren in het christendom.


Natuurlijk zijn een hele hoop joden in het laat-antieke en vroeg-middeleeuwse midden-oosten Bekeerd, tot de Islam!

Misschien weet ik niet heel veel van de Joodse geschiedenis, ik weet wel veel van de Romeinse geschiedenis, en zonder de Romeinen zouden zowel het christen- als Jodendom beperkt zijn gebleven tot het midden-oosten. Reactie infoteur, 09-06-2009
De Babylonische ballingschap staat al in de Tora geprofeteerd. In Leviticus 26:44-45 staat: "Maar ook zelfs, wanneer zij in het land van hun vijand zijn, versmaad Ik hen niet en Ik heb geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de Here hun God. Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Here."

Wat betreft de Romeinen kan gezegd worden dat het Jodendom geëxporteerd wordt door Philo Judea. Maar de Romeinen omarmen het Jodendom niet massaal. Zo wil men de Sjabbat niet opvolgen, geen kosjer voedsel eten en geen baby's besnijden. Paulus maakt het Jodendom aantrekkelijk voor de Romeinen door de Tora min of meer af te schaffen. Zo ontstaat het christendom binnen het Romeinse Rijk.

Groet, Etsel

Geedo, 02-06-2009 13:56 #1
Nou moet men natuurlijk wel bedenken dat de meeste vermelde bronnen pas NA de babylonische ballingschap zijn vast gelegd en dat de Joden nooit uit palestina zijn verbannen! De Oost-Europese Joden zijn namelijk bekeerd! hoe anders konden de kruisvaarders Joden afslachten tijdens hun campagnes? De joodse ballingschap is een fabel. de verspreiding van het Jodendom is te danken aan enkele andere volken die de betreffende religie wel interessant vonden, zoals de Romeinen en Kwarazmianen (die veel Polen tot dit geloof bekeerden). conclusie: de Joden hebben "het heilige land" nooit verlaten! (NB: er woonden nog steeds Joden aldaar toen Israel gesticht werd en ook de eerste Moslims hebben de Joden bevochten/onderworpen-> ze waren er dus nog steeds!)
wat profetieen betreft, iedereen kan wel voorspellen dat er ooit een vijand komt die het land veroverd… zeker achteraf! Reactie infoteur, 02-06-2009
De Joden die in Israël achter zijn gebleven waren beperkt in aantal.

Bovendien spreek je jezelf tegen. Eerst heb je het over de Babylonische ballingschap en vervolgens zeg je dat Joden nooit zijn verbannen.

Verder getuigt je opmerking dat je weinig kennis hebt van de Joodse geschiedenis. Zijn de Joden die in Arabische landen woonden dan ook allemaal bekeerd?

Tevens is bekend dat de Romeinen juist iedereen tot het christendom bekeerden. Dat was een makkelijkere godsdienst (geen Tora, geen besnijdenis, etc.).

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 12-07-2018
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Special: Bewijs bestaan God
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!