Bewijs bestaan God: historisch bewijs - profetieën

Bewijs bestaan God: historisch bewijs - profetieën Naast het traditionele bewijs (zie deel 1) en het filosofische bewijs (zie deel 2) kan God 'bewezen' worden aan de hand van de Joodse geschiedenis en de profetieën. Het Joodse volk is het Uitverkoren Volk. Zij is uitgekozen door God voor een specifiek doel -het naleven van de Tora en de mitswot, daarmee een boodschapper van God te zijn in de wereld. Wanneer we de Joodse geschiedenis goed bestuderen zullen we zien dat God de Meester van het Universum is.

Profetie en Voorzienigheid

De Tora roept ons op het verleden in gedachte te houden en het te bestuderen. De studie laat zien dat de richting van de geschiedenis van tevoren gepland is. Hieruit blijkt dat er een Schepper is die de geschiedenis leidt en haar richting bepaalt.

We kunnen zien dat:
  1. de geschiedenis van de Joodse natie tot en met heden volledig correspondeert met de profetieën van de Tora.
  2. volgens de wetten van de natuur de geschiedenis een ander verloop zou hebben. Dat dit niet zo is bewijs dat er een Schepper is die de toekomst van tevoren bepaalt.
  3. de gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis uniek zijn.

Mark Twain schreef in 1899 over de unieke prestaties van de Joden, groter dan hun aantal doet vermoeden. Alle andere rijken zijn verdwenen zoals de Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen en Perzen, Grieken, etc. maar de Joden zijn gebleven ondanks de vele vervolgingen.

Het woord van God via de profeten

De profeten van Israël verkondigden het Woord van God. Vooral in de eerste Vijf Boeken van Mozes wordt de toekomst voorspeld. In drie passages vertelt Mozes het volk wat hen zal overkomen. Hoe komt het dat zijn uitspraken uitkwamen? Omdat Mozes het Woord van God verkondigde.

Goddelijk ingrijpen

Een ander punt is dat God steeds weer ingrijpt. God laat wonderen zien maar straft ook zijn volk wanneer ze niet naar Hem luisteren. Er twee twee manieren van Goddelijke manifestaties: openlijk en verborgen. Gods aanwezigheid is duidelijk bij Pesach (uittocht uit Egypte), Shavoe'ot (ontvangst Tora) en Soekkot (Goddelijke bescherming). Op Chanoeka wordt de overwinning op de Grieken gevierd en op Poeriem de overwinning op Haman. Op al deze dagen is Gods aanwezigheid zichtbaar. Maar God is verborgen op Tisha be 'Av (verwoesting van de Tempel) en gedurende de Holocaust. Toch vieren en treuren de Joden tegelijkertijd. God heeft beloofd de Joden nooit te verlaten (Jeremia 5:18 en Leviticus 26:44).

Leviticus 26 voorspelt de vernietiging van de Eerste Tempel. In Deuteronomium 28 wordt de vernietiging van de Tweede Tempel voorspeld. En Deuteronomium 30 spreekt van berouw en verlossing van het Joodse Volk.

De enige reden waarom de profetieën van Mozes uitkwamen was omdat het het Woord van God is. Zelfs het handhaven van de Sjabbat is voorspeld. Het is geen toeval dat de christenen kozen voor de zondag en de moslims voor de vrijdag. De Sjabbat is namelijk het teken van eeuwig verbond tussen God en de Joden. Ook is voorspeld dat de Joden onderworpen zouden worden aan de god van hout (het kruis, christendom) en de god van steen (Kaaba, Islam) in Mekka (Zie Deuteronomium 28:64-65: "aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen").

Mozes profeteerde over vervolgingen die pas 1500 jaar later zouden plaatsvinden. Hoe kon hij dat geweten hebben? En toch hebben de Joden het overleefd. Het Joodse Volk is een eeuwig volk. In Maleachi 3:6 staat: "Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd." En in Jeremia 31:35 staat dat alleen wanneer de zon, man en sterren verdwijnen, pas dan het volk Israël zal verdwijnen.

En ondanks de vervolgingen en verbanning, bleef de Tora studie bloeien. In Jesaja 59:20-21 staat dat "mijn woorden (de Tora), die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost." Alle pogingen van vijanden (christenen en anderen) om de Joden los te rukken van de Tora (door een zogenaamd nieuw verbond via Jezus), zijn mislukt. God staat dit niet toe.

Profetieën inzake het Land Israël

In Leviticus 26:32 staat: "Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich daarover zullen ontzetten." Het Land Israël blijft van de Joden zelfs als ze in ballingschap leven. Het is opvallend dat toen Joden in het land woonden het land vruchtbaar en bevolkt was. Na de vernietiging van de Tempel werd het land desolaat. Mark Twain kon zijn ogen niet geloven in 1899 toen hij het land van melk en honing zag. Tegenwoordig bloeit het land weer sinds de terugkeer van de Joden.

Opvallend is het overeind blijven van de Westelijke Tempelmuur. Hier bleef de Goddelijke Aanwezigheid aanwezig. Deuteronomium 30 beschrijft de volledige terugkeer en verlossing van het Joodse Volk.

Conclusie: alle profetieën zijn uitgekomen of zullen nog uitkomen. Dit bewijst dat God de wereld leidt. Er is geen sprake van toeval.

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse filosofie – Heschel: onderzoek van de profetenHeeft de openbaring werkelijk plaatsgevonden? Wat voor bewijs zouden we hiervoor willen vinden? Bijvoorbeeld verslagen v…
Het Bijbelboek Ezechiël‘Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun vo…
Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie – profetenIn het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone…
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…

De politieke situatie in Italië rond 1500De politieke situatie in Italië rond 1500Van oudsher was Italië het meest geürbaniseerde deel van Europa, met een traditie van stadstaten die terugging tot de 11…
De Materia Medica van DioscoridesDe Materia Medica van DioscoridesOmstreeks het begin van onze jaartelling ontstonden de eerste boeken met beschrijvingen van geneeskruiden. Door een gelu…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.