Geschiedenis Jodendom: Ontstaan van de Talmoed

Geschiedenis Jodendom: Ontstaan van de Talmoed Onder keizer Hadrianus was het Joodse leven in Palestina bijna voorbij. Maar na zijn dood hervatten de Farizeeën hun activiteiten, hoofdzakelijk in Galilea. Er werd een nieuw Sanhedrin gesticht in Oesja o.l.v. Rabbijn Simon ben Gamliël. Onder zijn opvolger Jehoeda ha Nassi bereikte het Sanhedrin het hoogtepunt. De Misjna werd er voltooid. Deze droeg bij tot de standaardisatie van de wet. De Misjna vond haar definitieve neerslag in de Gemara. Beiden vormen de Talmoed.

Misjna

De Misjna is in het Hebreeuws geschreven maar wijkt af van het Bijbels Hebreeuws. Er zijn 6 delen (sedariem). Elk deel bestaat uit 63 traktaten (masechot). En deze traktaten zijn weer onderverdeeld in hoofdstukken (perakiem). De zes delen zijn:
  1. Zeraiem (veldvruchten): Bijbelse voorschriften m.b.t. de rechten van de armen, priesters en levieten op de opbrengst van de oogst en bepalingen m.b.t. de landbouw;
  2. Moëd (hoogtijd): Wetten voor sjabbat, feestdagen en vastendagen en regels voor de Joodse kalender;
  3. Nasjiem (vrouwen): huwelijks- en scheidingswetten;
  4. Nezihiem (schade, letsel, belediging): Joods civiel recht en proces- en strafrecht. Het bevat de Spreuken der Vaderen (Pirké Awot);
  5. Kodasjiem (heilige zaken): bepalingen over de offerdienst in de Tempel;
  6. Toharot (reinheid): rituele reinheid en onreinheid.

De Misjna kreeg gezag dat slechts door de Schriftelijke Tora overtroffen werd.

Na de dood van Jehoeda werd het leven voor de Joden in Palestina steeds zwaarder. Men trok naar Babylonië. Daar werden academies opgericht door Abba Arika (175-247) en Samuël (180-250). later werd een derde school opgericht door Jehoeda ben Ezechiël. De Misjna werd onderwezen door amoraiem (sprekers). Dit werd woord voor woord gedaan waarbij de inhoud geïnterpreteerd werd en discussies werden gehouden om schijnbare tegenstellingen te verzoenen. Er bestond nog veel aanvullend materiaal dat rabbijn Jehoeda niet had opgenomen in de Misjna. Tevens waren er nog de mondelinge tradities in de vorm van Midrasjiem uit de school van o.a. Akiba en Ismaël.

De intellectuele werkzaamheid duurde eeuwen en vond haar neerslag in de Gemara (voltooiing). De Gemara en de Misjna werden de Talmoed genoemd. Er kwamen twee versies: de Palestijnse en de Babylonische Talmoed.

Talmoed

halachisch en aggadisch

De Talmoed is oorspronkelijk halachisch (wettelijk) van aard, maar er sloop ook aggadisch materiaal binnen: ethiek, wereldse wijsheid, historische verhalen, legendes, Israëls toekomst, messiaanse verlossing. Bovendien bevat de Talmoed andere onderwerpen zoals geometrie, geneeskunst, astronomie, fysiologie, botanie, etc. Alles om hart en ziel te versterken.

De Palestijnse en Babylonische Talmoed hebben een verschillende keuze van onderwerpen, methode, bouw en taal.

Palestijnse Talmoed

De Palestijnse Talmoed is geschreven in het West-Aramees. Grondlegger was rabbijn Jochanan ben Nappacha, leerling van Nassi. Er zitten vele gebreken in de Palestijnse Talmoed als gevolg van de vervolgingen door christenen. Toch is het belangrijk o.a. vanwege de enorme hoeveelheid inlichtingen over Palestina.

Babylonische Talmoed

De Babylonische Talmoed is geschreven in het Oost-Aramees-dialect. Het geeft de discussies over de Misjna van rabbijn Jehoeda weer. In Babylonië was wel vrijheid en een grote mate van autonomie. De Joodse academies bloeiden en het intellectuele denkwerk was hoog. De Palestijnse Talmoed werd systematisch, tekstueel en inhoudelijk overtroffen. Toch was er ook contact met Palestina en kwamen uitspraken van Palestijnse amoraiem in de Babylonische Talmoed terecht. Ook is er veel aggadah te vinden in de Babylonische Talmoed.

Voltooiing Talmoed

Iedere generatie besprak en interpreteerde de opvattingen en beslissingen van vorige generaties. Het materiaal aan mondelinge tradities moest op den duur geredigeerd worden en in overeenstemming gebracht met de verschillende traktaten van de Misjna. Met Rabbijn Rabina, de laatste amorai, werd de Talmoed voltooid.

Vervolgingen

In Palestina werden de academies gesloten vanwege vervolgingen door christenen. Dit was negatief voor de halachische activiteit, maar er kwam meer belangstelling voor aggada waarin de Joodse bevolking troost zocht. Dit leidde tot de samenstelling van aggadische compendia: midrasjiem. Je hebt de Midrasj Rabba, de Tanchanoem Midrasjiem (beide eerste categorie). Tot de tweede categorie behoort Pesikta Midrasjiem.
Ook de Joden in Babylonië werden nu vervolgd door Jezdegerd II (438-457) en later door Firoez (459-486). Er kwamen saboraiem als opvolgers als opvolgers van de amoraiem. Deze bediscussieerden de uitspraken van de amoraiem en maakten toevoegingen aan de Talmoed.

samenbindende factor

De invloed van de Joodse centra in Palestina en Babylonië nam nu af. De Talmoed werd de samenbindende kracht van het Joodse volk dat overal verspreid leefde. Het zorgde voor de voorgeschreven normen en gedragsregels. Het vormt nog steeds de kern van het hedendaagse Jodendom.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Babylonische en Jeruzalem (Palestijnse) TalmoedBabylonische en Jeruzalem (Palestijnse) TalmoedHet Hebreeuwse woord 'Talmoed' heeft als hoofdbetekenis 'studie' of 'het leren'. De Talmoed heeft betrekking op de gehel…
Joods religieuze boeken na de BijbelDe na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede ke…
Geschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedGeschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedDe Misjna geeft de Mondelinge Tora beknopt weer terwijl de Jeruzalem en Babylonische Talmoed de Misjna bediscussiëren en…
Geschiedenis Tora: Wat zijn de Misjna en de Talmoed?Geschiedenis Tora: Wat zijn de Misjna en de Talmoed?Na 1500 jaar mondelinge overlevering was het noodzakelijk de Mondelinge Tora op schrift te stellen. Dit werd geredigeerd…

Een eeuw gaslichtEen eeuw gaslichtGaslicht is romantisch en warm en wordt door veel mensen ervaren als sfeervol. Gedurende een dikke eeuw was het echter e…
Schrijven op kleitabletten, van hompje tot bibliotheekSchrijven op kleitabletten, van hompje tot bibliotheekHet schrift is ooit begonnen met hompjes klei die een vorm symboliseerden. Millennia later bestonden er in Mesopotamië b…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Het jodendom - joodse godsdienst in historisch perspectief - Isidore Epstein
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.