InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Mensen > Bekende Joden: Nederlanders en buitenlanders

Bekende Joden: Nederlanders en buitenlanders

Bekende Joden: Nederlanders en buitenlanders Bekende Joodse Nederlanders en buitenlanders. Zowel Joden als niet-Joden willen vaak graag weten wie Joods is. Ze hebben daarvoor verschillende redenen. Voor Joden zelf geldt dat Joden bij het Joodse volk horen. De Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol: veel Joden vermoord - wie is nog overgebleven? Bij niet-Joden zijn er zowel filosemitische als antisemitische redenen. Hoewel de Joodse gemeenschap in Nederland relatief klein is (ongeveer 50.000 beschouwen zichzelf als Joods), zijn er relatief gezien veel bekende Joden. Het gaat om televisiepresentatoren, schrijvers, politici, bestuurders, journalisten, acteurs, programmamakers, professoren, sporters, etc. In dit overzicht een aantal willekeurige namen van Joden die nog leven of die reeds overleden zijn. Van de buitenlandse Joden noemen we alleen de allerbekendste personen.

Wie is Jood?

De vraag wie is Jood is feitelijk makkelijk te beantwoorden. Degene die een Joodse moeder heeft of Halachisch (Joods wettelijk) tot het Jodendom is toegetreden wordt als Jood beschouwd. Soms worden mensen met een Joodse vader ook als Jood gezien, maar officieel is dat dus niet zo. Voorbeelden hiervan zijn schrijfster Jessica Durlacher, journalist Jacques d'Ancona, acteur Edwin de Vries, politicus Lodewijk Asscher, tennisser Tom Okker, voetballer Sjaak Swart, sportbestuurder Michael van Praag, historica Evelien Gans, televisiepresentator en acteur Winston Gerschtanowitz en gitarist Mark Knopfler (zijn tweelingzonen Benjamin en Joseph Knopfler zijn weer wel Joods omdat hun moeder, Lourdes Salomone (de ex-vrouw van Knopfler) Joods is). Ook leveren Joodse achternamen nog wel eens verwarring op. Zo komt de naam De Vries veel voor bij zowel Joden als niet-Joden. Tevens zijn er mensen die denken dat bijvoorbeeld popster Bruce Springsteen Joods is vanwege zijn achternaam terwijl hij het niet is.

Joden en de Tweede Wereldoorlog (Shoa/Holocaust)

Zoals bekend zijn veel Nederlandse Joden (ongeveer 104.000 van de 140.000 die er toen woonden) omgekomen tijdens de Holocaust. Na de oorlog zijn de Joodse overlevenden weer voorzichtig begonnen met het herstel van de Joodse gemeenschap in Nederland. Daarbij hoort ook het verzamelen van gegevens over Joodse families. Hiermee is o.a. de database Joods Biografisch Woordenboek aan de slag gegaan. In deze database staan de familienamen van Joden met allerlei persoonlijke gegevens (geboorte, overlijden, beroep, geboorteland, sterfteland, provincie, sector, etc.).

Filosemitisme en antisemitisme

Opvallend is dat ook veel niet-Joden willen weten of iemand Joods is. Sommige niet-Joden willen dat weten uit (overdreven) bewondering voor Joden (filosemitisme) en andere niet-Joden juist vanwege een ongerede haat tegen Joden. Deze laatste groep ziet ook vaak bepaalde niet-Joden voor Joden aan wanneer ze een hekel hebben aan deze personen. Zo zijn we bijvoorbeeld Mart Smeets, Jan Pronk en Frits Bolkestein als 'Joden' tegengekomen terwijl ze dat (voor zover bekend - zelf hebben ze het niet aangegeven) niet zijn. Vaak kom je deze verwarring tegen bij ronduit antisemitische sites als Stormfront en Maroc.nl.

Bekende Joodse Nederlanders

Joden wonen al lange tijd in Nederland. Vermoedelijk woonde al een aantal Joden in de Romeinse tijd in de Lage Landen. Maar hierover zijn geen gegevens bekend. Vanaf 1100 is er wel betrouwbare informatie. In die tijd werden Joden vervolgd en verjaagd. Aan het begin van de zestiende eeuw kwamen uit Portugal kooplui naar Nederland. Zij noemden zichzelf Marranos om hun Joodse identiteit verborgen te houden. Het waren Sefardische Joden die in 1491 tijdens de Inquisitie uit Spanje waren verjaagd. Ze vestigden zich in Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam en Haarlem. In 1620 kwamen ook Ashkenazische Joden naar Nederland. Zij kwamen uit Duitsland en Oost-Europa. De Joden woonden aanvankelijk geïsoleerd in Nederland. Met de Sefardische Joden ging het sociaal en economisch beter dan met de Ashkenazische Joden. Vooral in de Gouden Eeuw speelden Sefardische Joden een belangrijke rol in Nederland. Ze zaten in de internationale handel, suikerverwerking, tabak en de diamanten. De Ashkenazische Joden behoorden meer tot het proletariaat. Vanaf midden 18de eeuw was Nederland geen grootmacht meer op het wereldtoneel. Er was sprake van een crisis. In deze tijd kregen Joden wel meer emancipatierechten en konden zo integreren, maar lang niet alle Joden wilden dat. Toen het economisch weer beter ging kregen Joden nog meer rechten onder Koning Willem I. Joden gingen in de katoen- en diamantenindustrie werken. Joden spraken geen Jiddisch meer maar Nederlands. Het liberale Jodendom kwam opzetten ten koste van het orthodoxe Jodendom. Ook waren er steeds meer gemengde huwelijken. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonden 140.000 Joden in Nederland. Hierbij zaten veel Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Na de Holocaust woonden nog maar 30.000 Joden in Nederland. Na de oorlog trokken veel Joden naar Israël en was het geboortecijfer laag zodat de Joodse gemeenschap niet snel groeide. Het antisemitisme was aanvankelijk nagenoeg verdwenen en veel Joden integreerden in de moderne Nederlandse maatschappij. Aardig wat Joden zijn bekende Nederlanders geworden. De laatste jaren neemt het antisemitisme toe, met name van moslims die in Nederland zijn komen wonen, vanwege toenemende kritiek op Israël. Joden zijn in Nederland vaak oververtegenwoordigd in traditionele beroepen als de textielhandel, veehandel, slagerij, handel in tweedehandsgoederen en de ambulante verkoop op markten en in plattelandsgebieden. Joden zijn nauwelijks werkzaam in de landbouw, zeevaart, mijnbouw en in de industrie. Wel werken ze in de sigarenindustrie, diamantindustrie en in de confectieateliers. Wat wetenschap betreft vinden we Joden vooral terug in de geneeskunde en de juridische wetenschappen. Joodse artsen hebben vaak pioniersarbeid verricht op het gebied van de sociale geneeskunde. Joden zijn ook actief in besturen. In de politiek duurde het een tijd voordat Joden hoge posities gingen bekleden. Er waren met de opkomst van de moderne media veel kansen voor Joden in de pers, radio en televisie. Veel bekende Joden zijn journalisten.

Naam - Beroep - bijzonderheid
 • Aalten, Simon Jakob Levie van (overleden) wethouder, lid Tweede Kamer
 • Abrahams, Efraim Joseph (overleden) huisarts, wethouder, lid Provinciale Staten
 • Agsteribbe, Estella (overleden) turnster, overleden in vernietigingskamp Auschwitz
 • Aletrino, Arnold (Karl Ihlfeldt) (overleden) arts, criminoloog, letterkundige
 • Amerongen, Eduard (Eddy) van (overleden) journalist
 • Amerongen, Engelina Fanny (Lien) van (overleden) impresario
 • Amerongen, Martin Florian van (overleden) journalist
 • d'Ancona, Joseph (overleden) rabbijn, historicus
 • d'Ancona, Hedy sociologe, sociaal geografe, politica
 • Andriesse, Emmy Eugenie (overleden) fotografe
 • Anstadt, Milo (overleden) schrijver, regisseur en programmamaker
 • Arbeid, Isaäc Salomon (overleden) slagersknecht, vakbondsbestuurder
 • Aronson, Alexander Leendert (Alex, Lex) (overleden) verpleegkundige, ter dood veroordeeld in Irak in 1975
 • Aschkenasy, Yehuda (overleden) rabbijn
 • Asscher, Abraham (overleden) diamantair, politicus (Joodse Raad)
 • Asscher, Benoit Eamanuel (Benjamin) (overleden) jurist, politicus, bestuurder
 • Asscher Ezn, Abraham (overleden) opperrabbijn
 • Asscher-Pinkhof, Clara schrijfster kinderboeken
 • Asser, Eli scenarioschrijver en tekstdichter
 • Asser, Tobias (overleden) jurist, winnaar Nobelprijs voor de Vrede
 • Aufrichtig, Otto (Otto Aurich) (overleden) choreograaf, regisseur, directeur Hoofdstad Operette
 • Barend, Barbara sportjournalist
 • Barend, Frits journalist/presentator
 • Bartels, Abraham leraar, inspecteur gymnasiaal en middelbaar onderwijs
 • Baruch, Izak Zacharias (Jacques) (overleden) reumatoloog, zette zich in voor Joodse vluchtelingen en voor slachtoffers WOII
 • Baschwitz, Siegfried Kurt (overleden) socioloog, perswetenschapper
 • Beem, Hartog (overleden) leraar, publicist
 • Behr, Benjamin (Benny) (overleden) violist, jazzmuzikant
 • Belinfante, Aron (Ary) (overleden) pianist, leraar
 • Belinfante, August David (Guus) (overleden) raadsadviseur bij het Ministerie van justitie, hoogleraar staatsrecht
 • Belinfante, Emilie Josephine (Emmy) (overleden) journalist
 • Belinfante, Johan Jacob (overleden) journalist
 • Bella, Simon de la (overleden) vakbondsbestuurder
 • Bendien, Eva (overleden) galeriehouder, kunsthandelaar
 • Beneditty, Nochem de (overleden) jurist
 • Benima, Tamara liberaal rabbijn, oud-hoofdredacteur NIW
 • Berg, Albert Sally (overleden) mede-oprichter en -eigenaar van Modehuis Hirsch & Cie te Amsterdam
 • Berg, Else (overleden) schilderes
 • Bergh, George van den (overleden) hoogleraar staats- en administratief recht, politicus
 • Bergh, Harry van den voormalig Kamerlid PvdA
 • Bergh, Samuel van den (overleden) mede-oprichter Unilever, politicus
 • Bergh, Sidney James van den (overleden) ondernemer Unilever, VVD politicus
 • Berlinger, Elieser (overleden) opperrabbijn
 • Berman, Helen kunstschilderes
 • Besnyö, Eva (overleden) fotograaf
 • Beugel, Ernst Hans van der (overleden) econoom, politicus
 • Biegel, Salomon (overleden) huisarts, politicus
 • Binger, Maurits Herman (overleden) filmproducent
 • Blankenstein, Marcus van (overleden) journaliste
 • Blankenstein, Tobias (Toob) van (overleden) verffabrikant
 • Blazer, Ellen (overleden) Nederlands televisieredacteur en -regisseur
 • Bleekrode, Meijer (overleden) grafisch ontwerper, schilder
 • Bleich, Anet journaliste en columniste
 • Bleich, Hirsz Hermann (Herman) (overleden) journalist
 • Bles, Jeanne Amalia (overleden) kinderarts
 • Blijdesteijn, Elias van oprichter modehuis Blijdesteijn
 • Blits, Andries (overleden) uitgever
 • Bloemendaal Ad (overleden) journalist Israël
 • Bloemendal, Hans chazan (voorganger bij een Joodse gebedsdienst)
 • Bloemendal, Philip (overleden) presentator van het Polygoon-journaal tussen 1946 en 1986
 • Bloemgarten, Rudolf (Rudi) (overleden) verzetsman
 • Blok, Benjamin (overleden) letterkundige, journalist
 • Blok, Dieuwertje tv presentatrice
 • Boas, Henriëtte (overleden) classica en publiciste
 • Boas, Salomon (Sal) (overleden) jurist
 • Boekman, Emanuel (Manus) (overleden) SDAP politicus, statisticus
 • Boer, Hadassah de tv presentatrice, journalist
 • Bottenheim, Salomon Adriaan Marie (overleden) muziekjournalist, archivaris
 • Bouwman, Salomon oud journalist in Israël
 • Bregstein. Marcel Henri (overleden) jurist, hoogleraar
 • Bril, Barend (Ben) (overleden) bokser, scheidsrechter
 • Brill, Paul journalist
 • Brilleslijper, Rebekka (Lientje, Lin) (overleden) danseres, zangeres
 • Bruggen, Carry van (overleden) schrijfster
 • Bruin, Jacob de (overleden) kinderarts, bestuurslid van de Bergstichting te Apeldoorn
 • Büchenbacher, Albert (overleden) advocaat, procureur, bestuurder van de Joodse Coördinatie Commissie
 • Bueno de Mesquita, Abraham (overleden) variété- en televisie-artiest
 • Bueno de Mesquita, Arnold (overleden), binnenhuisarchitect, schrijver
 • Bueano de Mesquita, David Abraham (overleden) beeldend kunstenaar
 • Burka-Danby, Ellen (overleden) kunstrijdster
 • Cahn, Ernst Israel (overleden) ondernemer, verzetsman
 • Canes, Sara (overleden) cabaretière, voordrachtskunstenares
 • Canter, Barend Alexander (Bernard) (overleden) journalist
 • Caransa, Abraham (Ab) (overleden) werktuigbouwkundig ingenieur, in het bestuur van het Nederlands Auschwitz Comité
 • Chapon, Barend (overleden) makelaar in effecten, bestuurder, gefusilleerd in de oorlog
 • Citroen, Paul Roelof (overleden) beeldend kunstenaar, docent
 • Citroen, Renée journalist/redacteur
 • Cohen, Adolf Emile (Dolf) (overleden) historicus, universitair bestuurder
 • Cohen, Barend Abraham Jacob (overleden) bedrijfsarts, forensisch klinisch geneeskundige, hoogleraar
 • Cohen, David (overleden) classicus (Joodse Raad)
 • Cohen, David Ezechiel (overleden) dermatoloog, voorzitter van de Stichting Het Joodsch Historisch Museum
 • Cohen, Elie Aron (overleden) arts, deed verslag van het Adolf Eichmann proces in Israël voor het Parool
 • Cohen, Ernst Julius (overleden) chemicus
 • Cohen, Frederika Sophia (Fré) (overleden) beeldend kunstenaar
 • Cohen, Isaac Bennie (overleden) hoogleraar landbouwrecht
 • Cohen, Job voormalig PvdA politicus en oud-burgemeester Amsterdam
 • Cohen, Josef (overleden) literator, bibliothecaris, ontving de Novellenprijs, de Hendrik de Vriesprijs, Culturele prijs
 • Cohen, Joseph Isaäc (overleden) apotheker, speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw van de Joodse gemeente in Groningen
 • Cohen, Jozef Alexander (Sandro) (overleden) politiek activist, schrijver
 • Cohen, Levie (Leo) (overleden) sociaal werker, directeur kindertehuis, betrokken bij opvang Joodse oorlogswezen
 • Cohen, Lodewijk (Loet) (overleden) ondernemer, filmdistributeur
 • Cohen, Martin (overleden) boekhandelaar, uitgever
 • Cohen, Mozes (Moos) (overleden) kunstschilder
 • Cohen, Wim (overleden) wiskundige
 • Cohn, Hans Ludwig (overleden) kunsthistoricus
 • Cohn, Ludwig (overleden) jurist, lector, betrokken bij de organisatie van het blindenwezen in Israël
 • Collem, Abraham Eliazer Bram van (overleden) dichter
 • Collem, Simon van (overleden) journalist en televisiemaker
 • Coltof, Bernhard (overleden) ambtenaar, speelde een belangrijke rol bij de Algemeene Nederlandse Ambtenaarsbond
 • Coltof, Samuel Wolf (overleden) publicist, politicus Sociaal-Democratische Bond
 • Coronel, Uri (overleden) voormalig voorzitter van Ajax
 • Creveld, Isaac Bernard (Ies) van (overleden) historicus
 • Creveld, Martin van militair historicus
 • Creveld, Simon van (overleden) hoogleraar kindergeneeskunde
 • Croiset, Gerard (overleden) paragnost en paranormaal genezer
 • Croiset, Max (overleden) acteur, toneelschrijver
 • Cronheim, Paul Moritz (overleden) jurist, muziekwetenschapper, directeur van het Nederlandse Opera
 • Culp, Julia Bertha (overleden) zangeres, zangpedagoge
 • Czopp, Gustav (overleden) radioreporter
 • Dam, Aron van (overleden) directeur Coöperatie De Dageraad, wethouder
 • Dantzig, Maurits Michiel van (overleden) pictoloog
 • Dasberg, Isaac (Jitschak, Ies) (overleden) huisarts, voorzitter Joodse gemeenschap te Amsterdam, voorzitter Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap
 • Dasberg, Lea (overleden) historisch pedagoge
 • Dasberg, Samuël (overleden) rabbijn
 • Dasberg, Simon (overleden) opperrabbijn
 • David, Henriëtte (Heintje Davids) (overleden) kleinkunstartiest
 • David, Martin (overleden) rechtshistoricus, papyroloog
 • David, Simon Louis (Louis Davids) (overleden), cabaretier, zanger
 • Davids, Aäron Jissachar (overleden) opperrabbijn
 • Davids, Louis Christiaan (Louis de Bree) (overleden) toneelspeler, regisseur, hoorspelacteur
 • Davids, Samuel (Sem) (overleden) journalist
 • Dekker, Maurits Rudolph Joël (Martin Redeke/BorisRobazki) (overleden) auteur
 • Dentz, Theodore (Herodotus) (overleden) tandheelkundige, voerde een hardnekkige strijd om de tandheelkunde in Nederland te bevorderen en een wetenschappelijke fundament te geven
 • Dessaur, Catharina Irma (Andreas Burnier) (overleden) filosoof, criminoloog, schrijfster
 • Diamand, Peter (overleden) kunstmanager
 • Diamant, Salomon (Sal) (overleden) huisarts, was betrokken bij talloze bestuursfuncties zoals voorzitter kerkenraad van de Nederlands Israëlietische Hoofd Synagoge
 • Dresden, Samuel (Sem) (overleden) hoogleraar Frans, essayist
 • Dresden, Samuel (Sem) (overleden) componist
 • Dresden-Polak, Anna (overleden) turnster, overleden in vernietigingskamp Sobibor
 • Drukker, Barend Joseph (Bernard) (overleden) organist, componist
 • Dunk, Hermann von der (overleden) historicus
 • Durlacher, Gerhard Leopold (overleden) schrijver, socioloog
 • Ehrenfest, Paul (overleden) natuurkundige, schreef een belangrijk artikel over de quantumtheorie
 • Eitje, Carolina (Clien) (overleden) geschiedenislerares en schreef leerboeken over het Joodse volk
 • Elias, Eduard Maurits (overleden) journalist
 • Elias, Joseph Philip (overleden) huisarts, inspecteur Geneeskundig Schooltoezicht
 • Elias, Jozef (overleden) textielondernemer
 • Elkerbout, Ben filmmaker VARA
 • Elte, Meijer Mozes (overleden) antiquaar
 • Elte, Philip (overleden) hoofdredacteur NIW, docent
 • Elte Phzn, Hartog (Harry) (overleden) architect, hij ontwierp en bouwde dertien synagoges
 • Elzas, Abraham (Aa) (overleden) architect, ontwierp Nederland-Israëlietisch Hoofdsynagoge aan de Lekstraat in Amsterdam
 • Embden, David van (overleden) hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek, lid Eerste Kamer
 • Embden, Hendrika, Wilhelmina Bernadina (Marie) van (overleden) politica
 • Emde Boas, Coenraad (Coen) van (overleden), psychiater, seksuoloog, had veel bestuursbanen
 • Emmering, Juda (Joep) (overleden) uitgever, boekhandelaar en antiquaar
 • Emmering, Simon (overleden) antiquaar, kenner van de prentkunst tussen 1600 en 1900
 • Englander, Samuel Henri (Sam) (overleden) musicus, koordirigent
 • Esso (Bzn), Izaäk van (overleden) arts, voorzitter van B'nai B'rith loge Hillel
 • Evers, Raphael orthodox rabbijn
 • Evers-Emden, Bloeme (overleden) psychologe
 • Felderhof, Rik televisiepresentator
 • Fles, Levie (Louis) (overleden) ondernemer, hield lezingen voor de Vrijdenkers Radio Omroep (VRO)
 • Fraenkel, Hieronymus Manfred (overleden) musicus, cabaretier
 • Frank, Anne (overleden) slachtoffer van de Nazi's
 • Frank, Otto Heinrich (overleden) bankier en ondernemer, vader van Anne Frank
 • Franken, Marianne (overleden) schilderes
 • Frankfort, Eduard Salomon (overleden) kunstschilder
 • Frenkel, Herman Salomon (overleden) dierenarts, directeur Staats Veeartsenijkundig Onderzoeksinstituut
 • Frenkel, Theodor Maurits (Theo Bouwmeester) (overleden) filmregisseur, producent
 • Frenkel Frank, Gregor (overleden) acteur, presentator, tekstschrijver
 • Freudenthal, Hans (overleden) wiskundige, in 1966 benoemd tot president van de International Commission on Mathemetical Instruction
 • Frid, Géza (overleden) componist, pianist, muziekjournalist
 • Friedlaender, Henri (overleden) typograaf, letterontwerper, kreeg vele prijzen voor zijn werk waaronder de Gutenberg Prijs in 1971
 • Frijda, Herman (overleden) hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek, hij werd gefusilleerd door de Nazi's
 • Frijda, Leo Herman (overleden) dichter en verzetsman
 • Fuks, Lajb (Leib, Leo) (overleden) hebraicus en bibliograaf
 • Fuks-Mansfeld, Renate (overleden) hoogleraar Joodse Studies
 • Fuld, Lazarus (Leo) (overleden) zang/tekstschrijver, ondernemer
 • Gans, Abraham (overleden) psychiater, neuroloog, gaf essays en gedichten uit en een nieuwe vertaling uit het Hebreeuws van het Boek Job
 • Gans, Isaäc (Izak) (overleden) diamantslijper, welzijnswerker, was betrokken bij de vereniging de Joodsche Invalide
 • Gans, Mozes Heiman (Max) (overleden), juwelier, journalist, historicus
 • Gaskell (Gaskel), Sofia Alexandrovna (Sara, Sonia) (overleden) balletpedagoge, balletleidster, choreografe
 • Gelder, Izaak Jozef van (overleden) rabbijn
 • Gelder, Jack van sportverslaggever, televisiepresentator en musicalacteur
 • Gelderblom, Hanneke architect en Eerste Kamerlid D66
 • Gelderen, Jacob (Bob) van (overleden) statisticus, socioloog, publiceerde artikelen in Het Weekblad van de SDAP en commentaren voor Het Volk en De Nieuwe Tijd
 • Gelderen, Marcus Levie (Marc) van (overleden) textielfabrikant, directeur van de Stoomweverij Nijverheid
 • Gerstenfeld, Manfred schrijver
 • Gerstenfeld, Rafael (overleden) ondernemer, sociaal werker, hoofd van de sociale en pastorale afdeling van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge
 • Gerzon, Ephraim Juda (Eduard) (overleden) confectionair, plaatsvervangend voorzitter van de Afdeling Grootbedrijf en voorzitter van de Commissie Financiën en Handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel
 • Gerzon, Julius Edurd (jules) (overleden) directeur Gebr. Gerzon's Modemagazijnen
 • Gerzon, Mirjam (Mietje, Mie) (overleden) zionistisch propagandiste
 • Glaser, Elli Theresia (Elisabeth) (overleden) schrijfster
 • Godfried, Emanuel Gerard (overleden) internist, speelde in de jaren '60 een belangrijke rol bij de nationale herstructurering van de opleiding voor verpleegkundigen, die in 1970 werd ingevoerd
 • Godwin, Paul (Pinkus Goldfein) (overleden) (alt)violist
 • Gokkes, Simon (Sim) (overleden) componist en dirigent
 • Goldberg, Szymon (overleden), violist, dirigent, pedagoog
 • Gomes Casseres, Charles (Charlie) (overleden) ondernemer, schreef ook boeken
 • Gompers, Joseph (Jo) (overleden) vertaler, dichter, publicist
 • Gomperts, Henri Albert (Hans) (overleden) essayist
 • Goudeket, Maurits (Mau) (overleden) rector Spinoza-lyceum, rabbijn
 • Goudsmit, Alexandre Joseph (Lex) (overleden) zanger, acteur
 • Goudsmit, Alfred (overleden) ondernemer, directeur Bijenkorf
 • Goudsmit, David (Dick), godsdienstleraar NIK, bibliothecaris van Ets Haim
 • Goudsmit, Samuël (Sam) (overleden) schrijver
 • Goudstikker, Jacques (overleden) kunsthandelaar
 • Grewel, Annemarie (overleden) bestuurder, politicus
 • Groen, Joannes Juda (Ju, Jay) (overleden) internist, in 1973 richtte hij Stichting voor Interdisciplinaire Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) op
 • Groenteman, Hanneke journaliste
 • Groot, Saul (Paul) (overleden) politicus
 • Grunberg, Arnon schrijver
 • Gudema, Ida (overleden) schrijfster
 • Gumbert, Hans Ludwig (Halu) (overleden), antiquaar, veilingmeester
 • Haan, Jacob Israël de (overleden) schrijver, dichter, publicist, rechtsgeleerde en (anti-)zionist
 • Haas, Mozes de (overleden) cineast
 • Hal, Jozef Salomon (Jo) van der (overleden) huisarts, voorzitter van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge
 • Halverstad, Eva (overleden) diamantsnijdster, ze keerde zich tegen het fascisme, apartheid en de neutronenbom
 • Hamburger, Hartog Jacob (overleden) hoogleraar fysiologie en weefselleer, ontving veel buitenlandse onderscheidingen
 • Hamburger, Jaap voorzitter Een Ander Joods Geluid
 • Hamburger, Salomon (overleden) journalist, romanschrijver
 • Hamburger, Sara (saartje) directrice jongensweeshuis
 • Hamel, Eddy (overleden) voetballer (Ajax)
 • Hamel, Jacob (overleden) dirigent, koorleider, componist
 • Hamel (Hammel) Marie (overleden) actrice
 • Hamel (Hammel), Meijer (overleden) kleinkunstenaar, impresario, theaterdirecteur van de Hoofdstad Operette
 • Hammelburg, Bernard journalist
 • Hammerstein, Oscar advocaat
 • Hartog, Hartog (overleden) ondernemer N.V.H. Hartog's fabrieken
 • Hartogh, Hendrik Alexander (overleden) bankier, voorzitter van de Bischofsheim Stichting
 • Hartz, Samuël Louis (Sem) (overleden) graficus, grafisch ontwerper, zijn eerste drukletter wass 'Emergo'
 • Hay, Barry zanger Golden Earring
 • Heertje, Arnold hoogleraar economie
 • Heertje, Raoul tekstschrijver, stand-upcomedian en schrijver
 • Heijermans, Catherine Mariam (Marie) (overleden) schilderes, tekenlerares
 • Heijermans, Ida Sarah (overleden) pedagoge, schrijfster
 • Heijermans, Louis (overleden) sociaal geneeskundige, bekleedde veel bestuursfuncties
 • Heijermans jr, Herman (overleden) toneelschrijver, journalist
 • Heimans, Eli (overleden) onderwijzer, schrijver
 • Heimans, Jacobus (Jaap) (overleden) bioloog
 • Heksch, Alice (overleden) pianist
 • Herzberg, Abel Jacob (overleden) advocaat, procureur, schrijver
 • Herzberg, Judith dichteres en toneelschrijfster
 • Hertzberger, Andreas (André) (overleden) confectionair, bestuurder van veel Joodse instellingen
 • Hertzberger, Emanuel (Menno) (overleden) antiquaar, uitgever
 • Hertzberger, Heijman (Herman) (overleden) confectionair, deed veel op het gebied van Joods sociaal werk
 • Hertzberger, Leopold (overleden), huisarts, bestuurder, medeoprichter en voorzitter van de B'nai B'rith Loge in Amsterdam
 • Hertzberger, Rosanne schrijver, columnist en microbiologe
 • Heymans, Max (overleden) modeontwerper
 • Hiegentlich, Jacob (Jaap) (overleden) schrijver
 • Hijmans, Abraham Albert (overleden) hoogleraar interne geneeskunde, leverde een belangrijke bijdrage aan de kennis van chemische processen in het menselijk lichaam
 • Hijmans, Maarten Jan journalist
 • Hillesum, Esther (Etty) (overleden) schrijfster (omgekomen in Auschwitz)
 • Hillesum, Jeremia Elia (overleden) advocaat en bestuurder, was een bestuurlijke duizendpoot in de Joodse gemeenschap
 • Hillesum, Jeremias Meijer (overleden) onderwijzer, conservator, transformeerde de Rosenthaliana naar een Joods wetenschappelijke bibliotheek
 • Hirsch, Friedrich (Fritz) (overleden) acteur, operettedirecteur
 • Hirsch, Samuel Juda Simon (overleden) opperrabbijn
 • Hirschfeld, Hadassa historica (werkte voor CIDI)
 • Hoes, Isa actrice (o.a. GTST)
 • Hoes, Onno voormalig burgemeester, voorzitter CIDI
 • Hollander, Freddy voorzitter Collectieve Israël Actie
 • Hollander, Hartog (Han) (overleden) sportjournalist
 • Hond, Marc de tv-presentator, ondernemer, schrijver en speler van het Nederlands rolstoelbasketbalteam
 • Hond, Maurice de opiniepeiler
 • Hond, Meijer de (overleden) godsdienstleraar, rabbijn, auteur
 • Horn, Leopold Sailvin (Leo), stoffenhandelaar, voetbalscheidsrechter
 • Horodisch, Abraham (overleden) antiquaar, boekwetenschapper, sprak vele talen en kreeg voor culturele verdiensten de Zilveren Anjer in 1978
 • Houthakker, Bernard (overleden) kunsthandelaar, één van de oprichters van de Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland
 • Inbar, Ralph (overleden) presentator Bananensplit
 • Isaac, Aron Arthur (overleden) ondernemer, directeur van de Bijenkorf
 • Israëls, Isaac, Lazarus (Ietje) (overleden) kunstschilder
 • Israëls, Jozef (overleden) beeldend kunstenaar
 • Itallie, Leopold van (overleden) hoogleraar, farmaceut, leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de farmacie
 • Jacobs, Aletta (Letje, Alet) (overleden) arts en feministe (voorvechtster voor vrouwenemancipatie)
 • Jacobs, Binyomin opperrabbijn
 • Jacobs, Ezechiël (Eduard) (overleden) cabaretier
 • Jessurun de Mesquita, Samuel (overleden) graficus, lector aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
 • Jong, Abraham (Bram) de (overleden), godsdienstleraar, voorzitter van de Joodse Coördinatie Commissie
 • Jong, Alida (Aaltje) de (overleden) vakbondsbestuurder, politica
 • Jong, Dorothea Rosalie (Dola) de (overleden) schrijfster, balletdanseres
 • Jong, Louis (Loe) de (overleden) historicus
 • Jong, Sophia (Fie Carelsen) de (overleden) actrice
 • Jonge-Asser, Hella Elisabeth (Hella) de kunstenares (vrouw van Freek de Jonge)
 • Jordan, Hermann Jacques (overleden) zoöloog, vergelijkend fysioloog, pedagoog
 • Josephus Jitta, Abraham Carel (overleden) hoogleraar staatsrecht, hoofdredacteur van de Haagsche Courant
 • Josephus Jitta, Daniel (0verleden) hoogleraar internationaal privaatrecht en lid Raad van State
 • Josephus Jitta, Nicolaas Marinus (overleden) oogarts, politicus
 • Juda, Juda (Jo) (overleden) violist
 • Kaas, Jacobus (Jaap) (overleden) beeldhouwer, tekenaar
 • Kadt, Jacques de (overleden) politicus, publicist
 • Kahn, Ellen Zlata (overleden) filmcriticus
 • Kahn, Roland ondernemer Cool Investments
 • Kahn, Sylvain (Sylvan) oprichter en mede-eigenaar Modehuis Maison Hirsch & Cie te Amsterdam
 • Kamp, Lody van de orthodox rabbijn en schrijver
 • Kann, Jacobus Henricus (overleden) bankier, zionistisch bestuurder
 • Kann, Maurits (overleden) journalist
 • Kannewasser, Salomon Meijer (Max) (overleden) magazijnbediende, zanger
 • Kat, Eliazer (Leo) van de ondernemer, sportpromotor
 • Katan, Martijn hoogleraar in de voedingsleer
 • Kattenburg, Jacob Nathan (Jacques) (overleden) confectiefabrikant, richtte de regenjasfabriek Hollandia op als onderdeel van het familiebedrijf Kattenburg
 • Katz, Abraham (overleden) voorzanger
 • Katz, Shmuel rabbijn
 • Keesing, Elisabeth,Emmy (Bep) (overleden) historica, schrijfster
 • Keesing, Isaäc (overleden) uitgever
 • Kiek, Maurits (overleden) fabrikant van radio's, geheim agent voor de Engelse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Kisch, Isaak (overleden) jurist, lid van de Hoge Raad
 • Kleerekoper, Asser Benjamin (overleden) journalist, politicus
 • Kleerekoper, Louis (overleden) medisch fysicus, verzetsman
 • Kleerekoper, Salomon (Sally) (overleden), econoom, accountant, speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw van het Joodse leven in Nederland na de oorlog
 • Klein, Alexander (overleden) bacterioloog, politiek actief voor de Vrijheidsbond
 • Klerk, Michel de (overleden) architect, lid van de Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen
 • Klijn, Nathan (Nap) (overleden) violist in o.a. Het Joodsch Strijkkwartet
 • Knoop, Hans journalist
 • Knoops-Hamburger, Carry advocaat
 • Kohn, Heinz (overleden) uitgever, literair agent
 • Kohnstamm, Philipp Abraham (overleden) natuurkundige en psycholoog, voorzitter onderwijscommissie van de Partij van de Arbeid
 • Koker, David (overleden) student, verzetsman
 • Kopuit, Mau (overleden) journalist
 • Krabbé, Jeroen acteur, filmregisseur, kunstschilder
 • Krabbé, Tim schrijver
 • Kroonenberg, Yvonne schrijfster, columniste
 • Kupferschmidt, Uri Marcel historicus, vroeger verslaggever VARA
 • Kweksilber, Wilhelm (overleden) journalist, lid Eerste Kamer
 • Lachmann, Heinz Adolf (Hans) (overleden) musicus, componist, arrangeur
 • Lamm, Louis (overleden) uitgever, antiquaar
 • Landshoff, Fritz Helmuth (overleden) uitgever
 • Lange, Wiesje de (overleden) journaliste in Israël
 • Laquer, Ernst (overleden) farmacoloog, het lukte hem om insuline te produceren, de productie werd daarna overgenomen door Organon
 • Leer, Bernard (Bé) van (overleden) ondernemer, filantroop
 • Leeuwe, Engelina (Enny) de (overleden) actrice, voordrachtskunstenares
 • Lester, Heddy zangeres en actrice
 • Levie, Elka de (overleden) turnster, overleefde de Holocaust
 • Levy, Gideon journalist
 • Leydesdorff, Julius (overleden) arts, hoofdredacteur van het Maanblad van de Nederlandsche Vereeniging van Huisartsen
 • Leydesdorff, Selma historica
 • Levenbach, Marius Gustaaf (overleden) jurist, voorzitter van de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening
 • Levie, Betty (Betje) (overleden), arts, radiotherapeut, testte nieuwe radiotherapeutische techniek uit
 • Levie, Maurits (Mau) (overleden) advocaat, gemeenteraadslid, één van de eersten in Nederland die, in 1934, 16 -mm-films in kleur opnam
 • Levi Lassen, Jacques (overleden) ondernemer, filantroop
 • Levisson, Abraham Salomon (overleden) opperrabbijn
 • Levisson, Levie (overleden) drukker, grondlegger Liberaal Joodse Gemeente in Nederland
 • Levisson, Robert Abraham (Bob) (overleden) directeur grafisch bedrijf, publicist, directeur CIDI, rabbijn
 • Levita, Adolf Samson (Dolf) de (overleden), briljantsnijder
 • Lichtenstein, Abraham (overleden) internist, deed onderzoek naar tropische ziekten zoals malaria en dysenterie
 • Lieme, Nehemia de (overleden) oprichter-directeur van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank
 • Lilien, Ignacy (Ignace) (overleden) componist, scheikundig ingenieur
 • Limburg, Joseph (overleden) advocaat, procureur, politicus
 • Lindberg, Paula (overleden) zangeres
 • Lindwer, Willy documentaire filmmaker
 • Linnewiel, Meijer (overleden) standwerker
 • Lipovsky, Shura zangeres/liedjesschrijver
 • Lipschits, Isaac (overleden) historicus en politicoloog, schreef verschillende boeken over o.a. Joodse onderwerpen
 • Lipschitz, Meyer bekend straatfiguur Zutphen, koopman
 • Lissa, George van (overleden) journalist
 • Lob, Jacobus Mozes (Kobus) (overleden) ondernemer, medeoprichter van het Joods Historisch Museum
 • Lob, Johanna Eleonora (Annie) (overleden) bestuurder voor organisaties die zich inzetten voor (Joodse) kinderen
 • Lobstein, Jacques (overleden) psychiater, hij publiceerde over de erfelijkheidsleer
 • Lodeizen, Frank (overleden) beeldend kunstenaar
 • Loeb, Frits (overleden) ondernemer, meubelfabrikant
 • Loeser, Norbert (overleden) muziekjournalist, componist, pianist, dirigent
 • Loggem, Emanuel (Manu, Manuel) van (overleden) (toneel)schrijver, psycholoog
 • Loonstein, Herman advocaat
 • Loopuit, Joseph (Jos, Joppe) (overleden) diamantbewerker, politicus
 • Lopes Cardozo, Nathan rabbijn
 • Lopes de Leao, Baruch (overleden) schilder
 • Löwenhardt, Werner (overleden) directeur/eigenaar reclamebureau, tekenaar, grafisch ontwerper
 • Maarsen, Isaac (overleden) opperrabbijn
 • Maas, Walter Alfred Frierich (overleden), textielingenieur, propagandist voor moderne muziek
 • Maduro, George (overleden) student, slachtoffer van de Nazi's (naar hem is Madurodam vernoemd)
 • Maduro, Joshua Moses (Jossy) Levy (overleden) bankier, historicus, ter nagedachtenis aan zijn zoon richtte hij samen met zijn vrouw in 1952 Madurodam op
 • Maduro, Salomon Abraham (Mongui) Levy (overleden) bankier, na zijn dood is een bibliotheek opgericht met een grote verzameling boeken over de Nederlandse Antillen
 • Magnus, Rudolf (overleden) fysioloog, farmacoloog, richtte een farmacologisch instituut op (werd later het Rudolf Magnus Instituut)
 • Maij, Robert (overleden) bankier, bezat een grote kunstcollectie
 • Maij, Siegfried Paul Daniel (overleden) bankier, pleegde samen met zijn vrouw zelfmoord na Duitse inval
 • Mannheimer, Fritz (overleden) bankier, richtte de bankiersfirma Mendelssohn & Co.Amsterdam op
 • Manus, Rosette Susanna (Rosa) activiste voor de vrouwenbeweging
 • Markuszower, Gidi PVV politicus
 • Marx, Eugen (overleden) oogarts, pleegde met zijn vrouw zelfmoord na Duitse inval
 • May, Kurt (overleden) huisarts, redacteur van het illegale tweewekelijkse opinieblad Rattenkruid
 • May, Lissie Sara (overleden) balletdanseres, dichteres, prozaschrijver
 • Mechanicus, Philip (overleden) journalist
 • Meekren, Jacob Herman (Jaap) van (overleden) televisiejournalist en -presentator
 • Meijer, Israël Chajiem (Ischa) (overleden) journalist, interviewer, toneelschrijver, filmacteur, televisiepresentator
 • Meijer, Jakob (Jokkob, Jaap. Jankele) (overleden) historicus en poëzieschrijver, vader van Ischa Meijer
 • Meijer, Salomon (Sal) (overleden) kunstschilder
 • Meijers, Eduard Maurits (overleden) jurist, hoogleraar, betrokken bij de samenstelling van een nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Meijers, Frederik Salomon (Frits) (overleden) psychiater, richtte de Centrale Vereniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangen van Zenuw- en Zielsziekten op (de dr. F.S. Meijers-Vereeniging)
 • Menco, Manuel Philip (overleden) kledingfabrikant, bestuurder, richtte de Confectiefabriek Menco op
 • Mendels, Josepha Judica (Jos) (overleden) schrijfster
 • Mendels, Maurits (Maup) (overleden) politicus SDAP
 • Mendes da Costa, Joseph (overleden) beeldhouwer
 • Mendes da Costa, Maurits Benjamin (Maussie) (overleden) classicus, conservator, toneelschrijver
 • Mendes da Costa, Samuel (overleden) dermatoloog, schreef verschillende leerboeken
 • Mendes de Leon, Maurice Arthur (Maurits) (overleden) gynaecoloog, aanhanger van bewuste geboortenbeperking
 • Menist, Abraham (Ab) (overleden) vakbondsbestuurder
 • Menko N.J.zn, Sigmund Nathan (overleden) textielfabrikant
 • Metz, Andries Bernard de (overleden) wiskundeleraar, pleegde zelfmoord toen de Duitsers hem probeerden te arresteren
 • Meyer, Hajo (overleden) natuurkundige en politiek activist (EAJG)
 • Meyer, Leo (overleden) bestuurder NV Magazijn De Bijenkorf
 • Milhado, Abraham (Albert) (overleden) journalist
 • Minco (Menco), Marga schrijfster
 • Minco, Sebil (Bill), (overleden) zakenman, politicus, verzetsman
 • Miranda, Salomon Rodrigues (Monne) de (overleden) politicus
 • Mogendorff, Rosa Catharina (Ro) (overleden) tekenares
 • Mock, Leo docent Judaica
 • Mok, Gerrit Philip (overleden) journalist
 • Mok, Mozes (overleden) schrijver
 • Monnickendam, Martin (overleden) beeldend kunstenaar
 • Montenzinos, David (overleden) godsdienstleraar, bibliothecaris, leverde een belangrijke bijdragen aan de Sefardische cultuurschatten in Nederlandse
 • Morpurgo, Lion (overleden) antiquair
 • Moszkowicz, Max advocaat
 • Mouthaan, Anneke Jos (overleden) Een Ander Joods Geluid
 • Mouwes, Isaäc (overleden) bekende delicatesse zaak
 • Mozes, Samuel (overleden) trompettist, violist
 • Mulisch, Harry schrijver
 • Muller, Bennie voetballer (Ajax)
 • Musaph, Heijmann (Herman) (overleden) psychiater, kon zijn kennis goed overbrengen op een groot publiek, ontving veel prijzen
 • Naftaniel, Ronnie oud-directeur CIDI
 • Nathans, Nathan (overleden) vakbondsbestuurder
 • Nierop, Frederik Salomon (Frits) (overleden) bankier, directeur van de Amsterdamsche Bank
 • Noasch, Salomon Jacob (Sally) (overleden) tapijthandelaar, verzetsman
 • Nordheim Helena (overleden) turnster, overleden in vernietigingskamp Sobibor
 • Noordwal, Cornélie Alexandrine (overleden) schrijfster
 • Nort, Bertha (Betsy) (overleden) advocaat, Lid Tweede Kamer
 • Oestreicher, Marie Karoline (overleden) fotograaf
 • Onderwijzer, Abraham Samson (overleden) opperrabbijn
 • Oppenheim, Jacques (overleden) jurist, politicus
 • Ornstein, Leonard Salomon (overleden) natuurkundige, rector magnificus van de Universiteit Utrecht
 • Oss, Salomon Frederik van (overleden) journalist
 • Palache, Jehuda Lion (Juda) (overleden) oriëntalist, bestuurder, naar hem is de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam vernoemd
 • Pelson, Samuel Bär (Bernard) (overleden) journalist
 • Petter, Debby voormalig cabaretière en nieuwslezeres, vrouw van Youp van 't Hek
 • Philips, Marianne (overleden) schrijfster, politica
 • Philips, Simon Jacobus (overleden) arts, bekleedde veel bestuursfuncties binnen de Joodse gemeenschap
 • Pimentel, Henriëtte, Henriquez (overleden) pedagoge, betrokken bij het verzet in de oorlog
 • Pinkhof, Clara (overleden) onderwijzeres, schrijfster
 • Pinkhof, Hermanus (overleden) arts, publiceerde over medische onderwerpen in het licht van de Joodse religie
 • Pinkhof, Leonard (Leo) (overleden) schilder, illustrator, sierkunstenaar
 • Pinkhof, Menachem (overleden) weg- en waterbouwkundige, verzetsman
 • Pol, Anneliese Louise van der actrice en zangeres
 • Polak, Abraham (Alexander Pola) (overleden) kleinkunstenaar
 • Polak, Anna Sophia (overleden) lerares Italiaans, directeur Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
 • Polak, Arthur (overleden) arts, voorzitter van de Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ), voorzitter van het Joods Historisch Museum
 • Polak, Benjamin Sally (Ben) (overleden) huisarts, hoogleraar huisartsengeneeskunde, lid Eerste Kamer
 • Polak, Carel Hendrik Frederik (overleden) jurist, hoogleraar, lid Eerste Kamer
 • Polak, Johan (overleden) uitgever
 • Polak, Leonard (Leo) (overleden) filosoof, strafrechttheoreticus, door de rector magnificus (een nazi) van de Universiteit Groningen aangegeven aan de Duitsers en overleed in een concentratiekamp
 • Polak, Moritz (Maurits) (overleden) jurist, zetten zich in voor tal van maatschappelijke en liefdadige organisaties
 • Polak, Willem (Wim) (overleden) journalist, staatssecretaris Binnenlandse Zaken, burgemeester Amsterdam, lid van de Raad van State
 • Polak Daniels, Leonard (Leo) (overleden) hoogleraar interne geneeskunde, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis
 • Poons, Sylvain Albert (overleden) acteur, zanger
 • Poppers, Mozes Meijer (Mau, Mautje) (overleden) textielfabrikant, belastingconsulent, zeer actief in de Joodse gemeenschap
 • Pos, Hugo (overleden) jurist, schrijver
 • Pos, Willy Philip (overleden) theaterkundige, toneelschrijver
 • Pothuis, Samuel (overleden) vakbondsman, lid Provinciale Staten
 • Praag, Salomon Wolfeus (overleden) inspecteur Geneeskundige Dienst Landmacht
 • Praag, Chiel van presentator
 • Praag, Herman van psychiater
 • Praag, Jaap van (overleden) oud voorzitter van Ajax
 • Praag, Marga van oud nieuwslezeres
 • Praag, Max van (overleden) zanger
 • Praag, Siegfried van (overleden) schrijver
 • Praag sr, Philip van (overleden) beeldend kunstenaar
 • Premsela, Benedictus (Bernard) (overleden) huisarts, seksuoloog, speelde een voortrekkersrol bij de verandering van de heersende seksuele moraal
 • Premsela, Benno (overleden) ontwerper
 • Premsela, Meijer Jacob (overleden) arts, zette zich in voor de Joods-christelijke dialoog
 • Presser, Gerrit Jacob (Jacques) (overleden) historicus, schrijver
 • Presser, Samuel (Sem) (overleden) fotograaf
 • Prijes, Sientje (Sani) (overleden) kostuumnaaister, schrijfster
 • Prins, Izak Haim (overleden), jurist, historicus, legde de basis voor het Joods Historisch Museum te Amsterdam
 • Querido, Andries (Dries) (overleden) hoogleraar interne geneeskunde, deed onderzoek naar een veelvoorkomende schildklierafwijking bij de inheemse bevolking van Nieuw-Guinea
 • Querido, Arie (overleden) psychiater, hoogleraar, drijvende kracht achter de vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland na WOII
 • Querido, Emanuel (Joost Mendes) (overleden) uitgever, schrijver
 • Querido, Israël (overleden) romanschrijver, criticus
 • Raalte, Albert Bernhard van (overleden) dirigent
 • Raalte, Eduard Ellis van (overleden) advocaat, politicus
 • Raalte, Ernst van (overleden) journalist, staatsrechtgeleerde
 • Raalte, Joseph Ephraim van (overleden) commissionair, directeur scheepswerf De Schelde
 • Raymann, Jörgen Nederlands-Surinaams cabaretier/stand-upcomedian, zanger, acteur en presentator
 • Rechess, Ankie journalist Israël
 • Reens, Abraham Mozes (Bram) (Otto van Meurs) (overleden) diamantklover, caféhouder
 • Rensburg, Jacques Karel (overleden) schrijver, vertaler
 • Richter, Nico Max (overleden) componist, dirigent
 • Ridder, Daniël de voetballer (o.a. Ajax)
 • Rijk, Esther (Hes) (overleden) van actrice
 • Rodriguez, Flora Juda (Florrie Rodrigo) (overleden) danseres, danslerares, choreografe
 • Roeg, Johnny (overleden) voetballer (Ajax)
 • Roet, Isaäc (overleden) accountant, uitvinder, naar hem is de Isaäc Roet-Vredesprijs vernoemd
 • Roos, Jeanne Marianne (overleden) journalist
 • Rosa, Andries (Dries) (Armand du Roche) (overleden) vakbondsman, oprichter Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding
 • Rosenbaum, Willy Julius (Willy Rosen) (overleden) componist, tekstdichter, cabaretier
 • Rosenfeld, Netty (overleden) programmamaker televisiepresentator
 • Rosenthal, Eddo oud journalist in Israël
 • Rosenthal, Uri VVD politicus
 • Rottenberg, Felix PvdA politicus en programmamaker
 • Rubinstein, Renate Ida (Tamar) (overleden) journaliste
 • Rudelsheim, Samuel Isariah (overleden) opperrabbijn
 • Sajet, Benedictus Herschel (Ben) (overleden) huisarts, die vanuit zijn Joods-ethische levensgevoel zijn leven in dienst stelde van zijn ongelukkige medemensen
 • Salomon, Erich Franz Emil (overleden) beroemd fotograaf die zich toelegde op de politieke actualiteit
 • Salomonson, Godfried (Frits) (overleden) textielfabrikant van de Koninklijke Stoomweverij in Nijverdal
 • Salomonson, Hendrik Willem (Hein) (overleden) beroemde architect
 • Salomonson, Herman (Melis Stoke) (overleden) journalist
 • Samkalden, Hugo (overleden) jurist, publicist
 • Samkalden, Ivo (overleden) oud burgemeester Amsterdam
 • Samson, Philip Abraham (Phili) (overleden) jurist, publiceerde 'Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname 1866-1966
 • Samuels, Jules (overleden) arts, bekend vanwege zijn omstreden Samuels-therapie
 • Sanders, Ewoud historicus en journalist
 • Sanders, Heiman (overleden) jurist, speelde een belangrijke rol in het reschtsherstel van Joden
 • Sanders, Jacob Aaron (overleden) medisch statisticus, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de medische statistiek en de erfelijkheidsleer
 • Sanders, Paul Florus (overleden) muziekredacteur, componist, journalist
 • Santcroos, Isaac Dlzn (overleden) journalist
 • Santen Salomon (Sal) (overleden) revolutionair, schrijver
 • Schelvis, Jules (overleden) Sobibor-overlevende
 • Schey (Scheij), Hermann (Herman) (overleden) zanger, zangpedagoog
 • Schlesinger, Stefan (overleden) graficus, letterontwerper
 • Schlesinger, Viktor (Victor) (overleden) voorzanger
 • Schmuller, Alexander (overleden) violist
 • Scholte, Hijman (Bob) (overleden) zanger
 • Schuster, Aharon (Aron) opperrabbijn
 • Schwarz, Henriette Antoinette (overleden) kunstbeschermer, filantrope
 • Schwarz, Salomon (Mommie) (overleden) kunstschilder, grafisch ontwerper
 • Seeligmann, Sigmund (overleden) bibliofiel, historicus
 • Shapiro, Greg acteur
 • Sijbrands-Kwieser, Rosa communistisch verzet
 • Sijes, Benjamin Aäron (Ben) (overleden) historicus
 • Silva, Samuel Jacob da (overleden) bestuurder, burgemeester
 • Silva Rosa, Jacob Samuel da (overleden) bibliothecaris, legde de basis voor het huidige
 • catalogussysteem van de Bibliotheek Ets Haim/Libraria Montezinos
 • Simons, Abraham Mzn (Abram) (overleden) directeur groothandel in kantoorartikelen
 • Simons, Dagobert (David) (overleden) jurist, was samen met mr. R.A. Levisson een van de oprichters van het CIDI
 • Simons, Ida Estella Mathilde (overleden) bestuurder, zette zich in voor vrouwen en kinderen
 • Simons, Jacob (Jacques) (overlden) koopman, wethouder, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Simons, Jud (overleden) turnster, overleden in vernietigingskamp Sobibor
 • Simons, Lion (Leo) (overleden) uitgever, richtte de Wereldbibliotheek op
 • Sluijser, Meijer (overleden) journalist
 • Smit, Leopold (Leo) (overleden) componist
 • Snapper, Isidore (overleden) internist, deed onderzoek naar botziekten en diabetes
 • Soep, Abraham Barend (Bram) diamantslijper, boekhandelaar-uitgever
 • Soesan, Simon vertegenwoordiger van Keren Hayesod – United Israel Appeal in Duitsland
 • Soetendorp, Avraham rabbijn
 • Soetendorp, Jacob (Jaap) (overleden) publicist, rabbijn
 • Sohlberg, Saul (overleden) onderwijzer, rabbijn
 • Sonderen, Eva van vertaalster en free-lance journaliste
 • Spanjaard, Eduard (overleden) advocaat, schaker
 • Spanjaard, Jacobus (Jacob) (overleden) textielfabrikant van NV Stooomspinnerijen en –weverijen
 • Spier, Eduard (overleden) notaris, voorzitter van de kerkenraad van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge
 • Spier, Joseph Eduard Adolf (overleden) tekenaar
 • Spier, Rozalie (Rosa) (overleden) solo-harpiste Concertgebouw-orkest
 • Spinoza, Baruch (overleden) filosoof
 • Spits (Ritmeester), Frits radiomaker en televisiepresentator
 • Staal, Levie (overleden) godsdienstonderwijzer, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad
 • Stokvis, Benno Jules (overleden) journalist, publicist, politicus
 • Stokvis, Jozef Emanuel (Jo) (overleden) journalist, lid Tweede Kamer
 • Stokvis, Wolf Levie (overleden) onderwijzer, actief in de Bond van Godsdienstonderwijzers in Nederland
 • Stokvis, Zadok (overleden) neerlandicus, slavist, leraar
 • Stoppelman, Mary Jeanette (overleden) schrijfster
 • Sturkop, Stephan (overleden) bedrijfsarts, schreef romans over het doktersleven onder het pseudoniem J. van Arkel Zegwaard
 • Suskind (Süskind) Walter (overleden) verzetsman
 • Süss, René theoloog
 • Swaap, Samuël (Sam) (overleden) violist, dirigent
 • Tabaksblat, Morris (overleden) topman Unilever en Reed Elsevier
 • Tailleur, Mozes (Max) (overleden) conferencier, ondernemer
 • Tak, Marcus (Max) (overleden) musicus, journalist
 • Tal, Justus (overleden) opperrabbijn
 • Tas, Salomon (Sal) (overleden) journalist, politicus
 • Taytelbaum, Gerarda Jacobina Everdina (Caro van Eyck) (overleden) actrice
 • Teixeira de Mattos, Joseph (Jo) (overleden) beeldend kunstenaar, graficus
 • Thijn, Ed van oud-burgemeester van Amsterdam
 • Tijn, Benjamin (Bernard) van (overleden) journalist, politicus
 • Tijn, Elias (Eli) van (overleden) onderwijzer, verzetsman
 • Tijn, Joseph (Joop) van (overleden) journalist
 • Treumann, Otto Heinrich (overleden) grafisch ontwerper, ontwierp o.a. postzegels
 • Troostwijk, Mozes (Maurits) (overleden) jurist, burgemeester van Amersfoort, lid van Raad van State
 • Tuitert, Mark voormalig langebaanschaatser en Olympisch kampioen
 • Tuschinski, Abraham (overleden) bioscoopexploitant
 • Valenca, Engelina (Engelien) (overleden) graficus, ontwierp o.a. postzegels
 • Vaz Dias, Abraham Mordechai (overleden) sigarenfabrikant, archiefonderzoeker
 • Vaz Diaz, Mozes Salomon (Maurits) (overleden) journalist, ondernemer
 • Vedder, Aron (overleden) huisarts, bacterioloog
 • Velleman, Levi (Louis) (overleden) journalist
 • Velleman, Michel (overleden) goochelaar/illusionist (Ben Ali Libi)
 • Veterman, Elias (Eduard) (overleden) schrijver, theaterdirecteur, verzetsman
 • Vieijra, Christina (Tiny) (overleden) diamantsnijdster, zat in het verzet
 • Vis, Ruben secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Visser, Lodewijk Ernst (Lo) (overleden) jurist, president van de Hoge Raad
 • Vleeschhouwer, Louis (overleden) toneelspeler, regisseur, explicateur
 • Voet, Esther voormalig directeur CIDI en hoofdredacteur NIW
 • Vorst, Izak (Ies) rabbijn en schrijver
 • Vorst, Levie (Louis, Lou) (overleden) opperrabbijn
 • Vos, Isidoor Henry Joseph (overleden) huisarts en politicus
 • Vos, Roosje (overleden) naaister, vakbondsvrouw
 • Vredenburg, Joël (overleden) opperrabbijn
 • Vredenburg, Max David (overleden) componist, muziekrecensent
 • Vries, Abraham (Rob) de (overleden) acteur, regisseur, theaterdirecteur
 • Vries, Gertrud (Trudel) de (overleden) apothekersassistente, verpleegster, vocht tegen de Spaanse dictator Franco
 • Vries, Leonard de (overleden) schrijver
 • Vries, Levie (Louis, Loe) de (overleden) toneelspeler
 • Vries, Nathan Albert (Nardus) de (overleden) politicus
 • Vries, Simon Izak de (overleden) hematoloog, introduceerde nieuwe behandelingsmethoden
 • Vries, Simon Philip de (overleden) rabbijn
 • Vries (Jr.), Salomon (Sallo) de (overleden) auteur, hoorspelregisseur
 • Vriesland, Victor Emanuel van (overleden) letterkundige
 • Vuijsje, Bert journalist en schrijver
 • Vuijsje, Robert journalist en schrijver
 • Waagenaar, Samuel (Sam) (overleden) acteur, (foto)journalist), filmer, auteur
 • Waal, Henri (Hans) van de (overleden) kunsthistoricus
 • Waas, Jan radiomaker, columnist
 • Wagenaar, Lion (overleden) opperrabbijn, rector Nederlands Israëlietisch Seminar
 • Wallage, Jacques PvdA politicus
 • Warendorf, Johan Carel, Sigismund (Hans) (overleden) advocaat, uitgever
 • Waterman, Nathaniel (overleden) bacterioloog, hoofdredacteur Jaarboek kankeronderzoek en kankerbestrijding in Nederland
 • Weezel, Liesbeth (lies) van (overleden) journalist
 • Weezel, Max van journalist en politicoloog
 • Weezel, Natascha van auteur en filmmaker
 • Weinberg, Abraham Salomin (Bram) (overleden) fotograaf
 • Weinreb, Friedrich (overleden) verteller, schrijver en econoom
 • Weisz, Frans Andor Benjamin film- en televisieregisseur
 • Wertheim, Johannes Gustaaf (Jobs) (overleden) beeldhouwer
 • Wertheim, Micha cabaretier, publicist en radiomaker
 • Wertheim, Rosalie Marie (Rosy) (overleden) componiste
 • Wertheim, Salomonson, Johannes Karel August (overleden) röntgenoloog, autoriteit op het gebied van aandoeningen van het perifere zenuwstelsel
 • Wesel, Arnold Simeon van (overleden) etaleur bij de Bijenkorf, gitarist
 • Wezel, Andries van (overleden) diamantbewerker, juwelier
 • Wied, David de (overleden) farmaceut, publiceerde in 1969 als eerste in de wereld over zijn onderzoek waarbij hij de invloed van hormonen en kleine eiwitten op functie, gedrag en leerprocessen van de hersenen aantoonde
 • Wieken, Ron van der, cardioloog
 • Wielen Julius Ephraim van der (overleden) parlementair journalist, bestuurder
 • Wijnberg, Abraham (Bram) (overleden) chemicus, (suiker)ondernemer
 • Wijnberg, Rosalie Margaretha (overleden) gynaecoloog
 • Wijnkoop, David Jozef (Dave) (overleden) politicus
 • Willigenburg, Hans van oud presentator
 • Winter, Harry de tv producent
 • Winter, Leon de schrijver
 • Witteman, Connie (Vanessa) zakenvrouw, voormalig zangeres
 • Wolf, Daniël (overleden) zakenman
 • Wolf, Hilde Bertha (overleden) antiquaar
 • Wolff, Isaac (overleden) advocaat, procureur
 • Wolff, Salomon (Sam) de (overleden) accountant
 • Zuiden, Désiré Samuel van (overleden) historisch onderzoeker
 • Zwaap, Alexander (Lex van Delden) (overleden) componist, journalist
 • Zwanenberg, Arnold (Nol) van (overleden) ondernemer in veehandel
 • Zwanenberg, Salomon (Saal) van (overleden) ondernemer, groot zakenman
 • Zwarts, Jacob (Jac.) (overleden) godsdienstleraar, historicus

De lijst zal nog regelmatig aangevuld worden.

Bekende Joodse Israëliërs

De eerste Jood die in Israël kwam wonen was Abraham. Hij en zijn nakomelingen kregen het land van God in bruikleen voor een speciale opdracht (namelijk de wereld duidelijk te maken dat de enige Ene God de Schepper is van het heelal). Zijn nakomelingen zouden er eeuwen gaan wonen. Na de slavernij in Egypte werd in de Sinaï het Joodse volk gevormd. Daar kregen de Joden de Tora die ze na dienden te leven. Na verblijf in de Sinaï kwamen de Joden in het Beloofde Land aan die ze terug veroverden op andere volkeren die er waren gaan wonen. Dit gebeurde in 1272 voor het begin van de gewone jaartelling. Israël was het land waar het Joodse volk haar taak dient uit te voeren. Dit is allemaal terug te vinden in de Bijbel die over de hele wereld gelezen wordt. Zo zijn veel belangrijke Joden uit Bijbelse tijd nog steeds bekende persoonlijkheden. Vanaf 1106 voor het begin van de gewone jaartelling (vdgj) begon de tijd van de Richteren. In 879 vdgj kreeg Israël haar eerste koning Saul. In 825 vdgj was de bouw van de Eerste Tempel afgerond. Na 29 jaar splitste het Koninkrijk Israël zich op in twee delen. In 555 vdgj vielen de Assyriërs Noord-Israël binnen. De Tien Stammen raakten verloren. Ruim 100 jaar later vielen de Babyloniërs Israël aan en vernietigden de Tempel. Joden werden weggevoerd naar Babylonië. In 370 vdgj keerden ze terug in Israël. Bijna 20 jaar later werd de Tweede Tempel gebouwd. Israël werd vervolgens door de Grieken bezet en later door de Romeinen. In het jaar 70 van de gewone jaartelling werden bijna alle Joden uit het land verjaagd door de Romeinen. Het Joodse volk leefde bijna 2000 jaar in Ballingschap (Galoet Edom). Eind negentiende eeuw vond de eerste alijah plaats van Joodse Zionisten. Ze keerden terug naar Palestina. Er volgden meerder immigratiegolven. In 1947 stemde de VN in met een Joodse staat. In 1948 werd de nieuwe Joodse staat opgericht. Vanuit de hele wereld keerden Joden terug naar hun vaderland. Israël moet vele oorlogen voeren om behouden te blijven. Het lukte om van Israël een moderne staat te maken. Het land staat veel in het nieuws en dus zijn er ook veel bekende Israëliërs.

Naam - Beroep - bijzonderheid
 • Joden uit de Bijbel profeten, koningen, priesters, etc.
 • Abramovitsj, Roman oliemiljardair
 • Amir, Jigal student, vermoordde premier Rabin
 • Arad, Ron (overleden?) gegijzelde navigator
 • Arad, Yael judoka
 • Arazi, Yardena zangeres
 • Artzi, Shlomo zanger
 • Avnery, Uri linkse vredesactivist
 • Barak, Ehud oud commando (Sayeret Matkal), oud opperbevelhebber, premier
 • Begin, Menachem (overleden) verzetsstrijder, premier
 • Berkovich, Miki basketballer
 • Berkovits, Eyal voetballer
 • Brod, Max (overleden) schrijver, publicist, muziek- en theatercriticus, vertaler en componist
 • Brody, Tal basketballer
 • Casspi, Omri basketballer
 • Cohen, Eli (overleden) meesterspion
 • Dayan, Moshe (overleden) militair leider
 • Eban, Abba (overleden) politicus
 • Einstein, Arik (overleden) zanger
 • Elkabetz, Ronit (overleden) filmregisseuse, scenarioschrijfster en actrice
 • Geffen, Aviv zanger
 • Geller, Uri mentalist en kunstschilder
 • Ginzburg, Esti fotomodel, actrice
 • Goldstein, Baruch (overleden) arts, doodde 29 Arabieren in Hebron
 • Gov, Gidi zanger
 • Grossman, David schrijver
 • Gur, Batya (overleden) schrijfster
 • Hass, Amira zeer linkse journaliste
 • Haza, Ofra (overleden) zangeres
 • Kahneman, Daniel econoom (Nobelprijs) en psycholoog
 • Keret, Etgar schrijver
 • Kishon, Ephraim schrijver
 • Kollek, Teddy (overleden) burgemeester van Jeruzalem
 • Kook, Abraham Isaac (overleden) religieus zionistische rabbijn
 • Leibowitz, Yeshayahu (overleden) filosoof
 • Leviev, Lev zakenman diamantindustrie
 • Mansdorf, Amos tennisser
 • Meir, Golda (overleden) premier
 • Mintz, Shlomo violist
 • Netanjahoe, Benjamin oud commando (Sayeret Matkal) en politicus (premier)
 • Netanjahoe, Jonathan (overleden) commando (Sayeret Matkal)
 • Noa zangeres
 • Ohana, Eli voetballer
 • Oz, Amos schrijver en journalist
 • Pe'er, Shahar tennisser
 • Peres, Shimon (overleden) politicus (premier/president)
 • Perlman, Itzhak violist
 • Portman, Natalie actrice
 • Rabin, Jitschak (overleden) oud opperbevelhebber en politicus (premier)
 • Ram, Andy tennisser
 • Ramon, Ilan (overleden) gevechtspiloot en astronaut
 • Refaeli, Bar fotomodel
 • Rivlin, Yosef (Seffy) (overleden) komiek
 • Rosenblum, Pnina zakenvrouw, model, media persoonlijkheid
 • Rosenthal, Ronnie voetballer
 • Scholem, Gershom filosoof
 • Shach, Elazar Menachem (overleden) orthodox rabbijn
 • Shalev, Meir schrijver en journalist
 • Shalit, Gilad vrijgelaten gegijzelde soldaat
 • Shamir, Jitschak (overleden) verzetsstrijder, geheim agent, premier
 • Sharansky, Nathan mensenrechten activist, politicus
 • Sharon, Ariel (overleden) militair en politicus
 • Shemer, Naomi musicus, schreef Jeroesjalajiem shel Zahav
 • Stern, Avraham dichter en verzetsstrijder
 • Weizmann, Chaim chemicus, zionist
 • Wertheimer, Stef captain of industry
 • Yehoshua, A.B schrijver
 • Yadin, Yigael archeoloog en politicus
 • Yosef, Ovadia (overleden) rabbijn, spiritueel leider Shas
 • Ze'evi, Arik judoka

De lijst zal nog regelmatig aangevuld worden.

Bekende Joodse Amerikanen

De Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten is na Israël de grootste gemeenschap met ongeveer 6 miljoen Joden. Joden kwamen in drie perioden naar de VS toe. In de periode 1654-1820 kwamen Joden uit Spanje en Portugal. In de periode 1820-1860 kwamen voornamelijk Duitse Joden. En in de periode 1880-1924 vestigden Oost-Europese Joden zich in de Verenigde Staten. Aan het einde van de jaren '20 van de vorige eeuw woonden de meeste Joden in de Verenigde Staten (4,5 miljoen). De meeste Joden vestigden zich in de industriële centra van de Oostkust en in het Midden-Westen. In de stad New York woonden toen de meeste Joden. Ze spraken er Jiddisch en hielden zich aan de traditionele gewoonten. In de Lower East Side in Manhattan (een gebied van 6 km²) woonden ongeveer 350.000 Joden. De meesten van hen werkten in de textielindustrie onder barre omstandigheden. Er werden verschillende organisaties opgericht op economisch en sociaal gebied, zoals de United Jewish Trade Union en de Arbeiter Ring. Steeds minder Joden gingen zich op den duur aan de religieuze tradities houden. Het Jodendom splitste zich op in drie grote stromingen: het orthodoxe Jodendom, de Conservatieven en de Liberalen. Veel Joden integreerden in de Amerikaanse samenleving. Toch was er op beperkte schaal sprake van antisemitisme. Joden werden geweerd uit bepaalde organisaties en ook op enkele universiteiten waren ze niet welkom. Het antisemitisme werd bestreden door verscheidene politieke voormannen en vele intellectuelen. Hoewel het aantal Joden procentueel laag ligt in de VS, hebben Joden altijd een belangrijke rol gespeeld in de politiek van de VS. De 'Jewish vote' is belangrijk omdat Joden zich in bijzonder veel sectoren van de samenleving bewegen, ze een grote bevolkingsgroep vormen in dichtbevolkte staten die een belangrijke rol spelen bij de presidentsverkiezingen, ze volop deelnemen aan het politieke leven, en financiële steun geven aan verkiezingskandidaten. Joden houden zich met algemene problemen bezig maar vooral met Joodse kwesties. Amerikaanse Joden geven ook veel steun aan Joden in de rest van de wereld en in het bijzonder aan Israël. Naast politiek zijn Joden ook actief in de financiële wereld, zakenwereld, filmindustrie, journalistiek, literatuur, muziek, wetenschappelijke wereld, juridische wereld, medische wereld, sportwereld, etc. Er zijn veel bekende Amerikaanse Joden.

Naam - Beroep - bijzonderheid
 • Henry Kissinger Oud minister van buitenlandse zaken VS
 • Barbra Streisand zangeres en actrice
 • Elie Wiesel (overleden) schrijver, professor en Nobelprijs winnaar voor de Vrede
 • Bob Dylan popzanger (Nobelprijs voor de Literatuur)
 • Louis Brandeis (overleden) rechter
 • George Gulack turner (Olympisch kampioen)
 • Jason Lezak zwemmer (Olympisch kampioen)
 • Mark Spitz zwemmer (Olympisch kampioen)
 • Ruth Hughes Aarons (overleden) tafeltennis speelster (wereldkampioen)
 • Bobby Fischer (overleden) schaker
 • Michael Bloomberg burgemeester van New York
 • Neil Diamond zanger
 • Jerry Springer talkshow host
 • Gene Simmons (Chaim Witz) bassist van de popgroep Kiss
 • M.M. Schneerson (overleden) laatste Rebbe van Chabad-Lubavitcher gemeenschap
 • Steven Spielberg regisseur en producent
 • Lisa Bonet actrice
 • Milton Friedman (overleden) econoom
 • Allen Ginsberg (overleden) dichter
 • Goldie Hawn actrice, producent, etc.
 • Kate Hudson actrice
 • Paula Abdul zangeres, actrice
 • Jerry Seinfeld stand-up comedian, acteur
 • Debra Winger actrice
 • Harrison Ford acteur en producent
 • Elliott Gould acteur
 • Dustin Hoffman acteur
 • Gene Wilder (overleden) acteur
 • Danny Kaye (overleden) acteur
 • Mike Wallace (overleden) media personality
 • Groucho Marx (overleden) komediant
 • Saul Bellow (overleden) schrijver
 • Bernard Malamud (overleden) schrijver
 • Philip Roth (overleden) schrijver
 • Isaac Bashevis Singer (overleden) schrijver
 • Chaim Potok (overleden) schrijver
 • Woody Allen acteur, komediant
 • Janis Ian zangeres, muzikant
 • Lou Reed (overleden) popmuzikant
 • Paul Simon popmuzikant
 • Art Garfunkel popmuzikant
 • Max Weinberg drummer (bij Bruce Springsteen)
 • Monica Lewinsky tv personality (bekend van Bill Clinton)
 • Marilyn Monroe (bekeerd, overleden) actrice, fotomodel
 • Elisabeth Taylor (bekeerd, overleden) actrice
 • Elvis Presley (overleden) zanger
 • Sammy David Junior (bekeerd, overleden) danser en zanger
 • Abraham Joshua Heschel (overleden) rabbijn en filosoof
 • Mel Brooks filmregisseur, acteur
 • Bette Midler actrice
 • Sydney Pollack (overleden) regisseur, producent, acteur
 • Rob Reiner producent, acteur, activist
 • Richard Dreyfuss acteur
 • Peter Falk (overleden) acteur
 • Marx Brothers (overleden) komieken
 • Matisyahu muzikant
 • Barry Manilow zanger
 • Sandra Bullock actrice, producent
 • Beastie Boys hiphop band
 • Billy Joel zanger, componist, pianist
 • Fran Drescher actrice, komiek
 • Roseanne Barr actrice, komiek
 • Dustin Diamond acteur
 • Jackie Mason stand-up comedian
 • Mark Zuckerberg oprichter en directeur Facebook
 • Yehudi Menuhin (overleden) violist
 • Eli Wallach (overleden) acteur
 • Joan Rivers (overleden) comédienne
 • Leah Remini actrice
 • Leonard Nimoy - dr Spock Star Trek (overleden) acteur
 • Alan Greenspan voormalig hoofd van de Federal Reserve Bank
 • Leon Uris auteur
 • Thomas Friedman journalist
 • Jon Stewart komediant, schrijver, tv host
 • Edgar Lawrence "E. L." Doctorow (overleden) schrijver
 • Theodore Bikel (overleden) acteur
 • Joe Lieberman politicus
 • Bernie Sanders politicus
 • Noam Chomsky taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist
 • Carl Bernstein journalist (Watergate)
 • Doris Roberts (overleden) actrice
 • Jared Kushner zakenman, investeerder en politiek adviseur, schoonzoon Donald Trump
 • Ivanka Trump bekeerd tot Jodendom dochter van Donald Trump
 • Zsa Zsa Gabor (overleden) actrice
 • Madeleine Albright voormalig minister van BuZa
 • Mark Rothko (overleden) schilder
 • Thomas Friedman journalist
 • Norman Finkelstein politieke wetenschapper, activist
 • Rabbijn Meir Kahane (overleden) oprichter van Jewish Defense League
 • Marvin Hier orthodox rabbijn en oprichter van het Simon Wiesenthal Center
 • Ben Bernanke voormalig hoofd van de Federal Reserve Bank
 • Tori Spelling actrice
 • Aaron Spelling film- en televisieproducent
 • Pink (Alecia Beth Moore) zangeres
 • Alan Dershowitz advocaat, jurist en auteur
 • Jonathan Kellerman auteur en psycholoog
 • Don Rickles (overleden) acteur en komediant
 • Gloria Steinem feministe
 • Jerry Lewis (overleden) komiek
 • Harvey Weinstein filmproducent
 • James Toback filmproducent
 • Larry King televisiepresentator
 • Wolf Blitzer journalist CNN
 • Linda McCartney (overleden) muzikant, fotograaf, dierenrechtenactivist (eerste vrouw van Paul McCartney)
 • George Soros investeerder
 • Deborah (Debbie) Wasserman Schultz politica
 • Deborah Feldman schrijfster
 • Stan Lee (overleden) schrijver, redacteur en uitgever van stripboeken.

De lijst zal nog regelmatig aangevuld worden.

Bekende Joden uit andere landen

Naam - Beroep - bijzonderheid
 • Theodor Herzl (overleden) journalist (Oostenrijk)
 • Simon Wiesenthal (overleden) nazi-jager (Oostenrijk)
 • Martin Buber (overleden) filosoof (Oostenrijk)
 • Rasji (overleden) Bijbelcommentator (Frankrijk)
 • Maimonides (overleden) filosoof (Spanje)
 • Alfred Dreyfus (overleden) officier (Frankrijk)
 • Daniel Cohn-Bendit politicus (Duitsland/Frankrijk)
 • Simone Veil advocate en politica (Frankrijk)
 • Henri Bergson (overleden) filosoof (Frankrijk)
 • Émile Durkheim (overleden) socioloog (Frankrijk)
 • Emmanuel Lévinas (overleden) filosoof (Frankrijk)
 • Claude Lanzmann (overleden) filmmaker (Frankrijk)
 • Patrick Bruel zanger (Frankrijk)
 • Georges Moustaki (overleden) zanger (Frankrijk)
 • Moshe C. Luzzatto (overleden) rabbijn, kabbalist, filosoof (Italië)
 • Albert Einstein (overleden) natuurkundige (Duitsland)
 • Ernest Bloch (overleden) componist (Zwitserland)
 • Benjamin Disraeli (overleden) premier (Groot-Brittannië)
 • Bernard Lewis (overleden) historicus (Groot-Brittannië)
 • Sigmund Freud (overleden) filosoof (Oostenrijk)
 • Sacha Baron Cohen komiek (Groot-Brittannië)
 • Paul Reuter (overleden) oprichter persagentschap Reuters (Groot-Brittannië)
 • Naomi Alderman schrijfster (Groot-Brittannië)
 • Leonard Cohen (overleden) zanger (Canada)
 • Karl Marx (overleden) socialistisch denker (Duitsland)
 • Leon Trotski (overleden) stichter van het Rode Leger (Rusland)
 • Franz Kafka (overleden) schrijver (Duitsland)
 • Marc Chagall (overleden) kunstenaar (Frankrijk)
 • Rosa Luxemburg (overleden) politica, marxist (Duitsland)
 • Amy Winehouse (overleden) zangeres (Groot-Brittannië)
 • Gustav Mahler (overleden) componist (Oostenrijk)
 • Naomi Klein auteur en activiste (Canada)
 • Michel Berger (overleden) zanger en liedjesschrijver (Frankrijk)
 • Ruby Wax comédienne (Groot-Brittannië)
 • Oliver Sacks (overleden) schrijver en neuroloog (Groot-Brittannië)
 • Roman Polański acteur en filmmaker (Frankrijk-Polen)
 • André Glucksmann (overleden) filosoof (Frankrijk)
 • Imre Kertész (overleden) schrijver en Nobelprijs winnaar (Hongarije)
 • George Michael (overleden) popartiest (Groot-Brittannië)
 • Marcel Proust (overleden) schrijver (Frankrijk)
 • Stephen Fry komediant, acteur, schrijver, presentator (Groot-Brittannië)
 • Immanuel Velikovsky (overleden) auteur, psychiater (Rusland)
 • Tony Judt (overleden) historicus, schrijver en hoogleraar (Groot-Brittannië)
 • German Kahn zakenman (Oekraïne-Rusland)

De lijst zal nog regelmatig aangevuld worden.

Lees verder

© 2013 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Joden: het Uitverkoren VolkDe Joden: het Uitverkoren VolkOver het begrip Uitverkoren Volk bestaat nogal wat misverstanden. Vele mensen denken dat de Joden menen dat ze bevoorrec…
Joodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volkJoodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volkHet Joodse volk heet in het Hebreeuws 'Am Jisraeel'. De Joden werden na de ontvangst van de Tora een volk. Ze gingen in…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Boekrecensie: Mijn Jodendom – Dick Houwaart e.arecensieBoekrecensie: Mijn Jodendom – Dick Houwaart e.aMijn Jodendom is een boek dat dateert uit 1980. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.: Wat betekent het om Joods te zij…
Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma VerheyrecensieBoekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegki…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: ClkerFreeVectorImages, Pixabay
 • Wikipedia
 • Geschiedenis van de Joden in Nederland, onder redactie van Hans Blom, Rena Fuks-Mansfeld en Ivo Schöffer
 • Databoek Joods Biografisch Woordenboek
 • Jewish virtual library
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/111872-geschiedenis-joodse-volk-in-jaartallen.html
 • Joden in Nederland in de twintigste eeuw - Rena Fuks-Mansfeld

Reageer op het artikel "Bekende Joden: Nederlanders en buitenlanders"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ales, 11-05-2018 12:36 #8
Beste,
Elvis is altijd mijn favoriete zanger geweest, al van in de jaren 50, maar
nergens heb ik ooit gelezen dat Elvis Presley een Jood zou zijn, ook niet op Wikipedia.
Kan u mij bewijzen geven of een bron en als dat zo is, is dat dan van moeders zijde of vaderszijde?
Oprechte groeten en dank,
Ales G Reactie infoteur, 11-05-2018
Beste,

Er zijn verschillende bronnen:
http://www.amuseum.org/jahf/nomination/elvis_article.html
http://www.aish.com/j/f/48945606.html
https://www.breslev.co.il/articles/judaism/jewish_culture/elvis__the_disappearing_jew.aspx?id=27777&language=english

Groet,

Etsel

Roberto, 01-01-2017 16:31 #7
Ik mis Stan Laurel en ook een beetje Barry Hay. Reactie infoteur, 02-01-2017
Kan je een link geven waarin bevestigd wordt dat Stan Laurel Joods is? Ik kan het niet terugvinden bij Wikipedia en andere bronnen.

Brenda Brouwer, 03-12-2016 00:17 #6
Ik vroeg me af of Herman Brood ook joods was. Reactie infoteur, 05-07-2018
Hoezo?

Levi Baruch Ben Jisrael, 27-10-2015 20:37 #5
Wat een onzin wordt hier weer eens uitgekraamd m.b.t. wie er officieel Joods is en wie niet. Hét Jodendom bestaat immers niet. Er zijn immers diverse Joodse stromingen in de wereld zoals Liberal, Reform, Reconstructionisme die zowel de patrilineaire afstamming als de matrilineaire afstamming erkennen. Daarnaast ben je Joods indien je een gioer (bij één van deze stromingen) met succes hebt afgerond.
Dan heb je ook nog het orthodox Jodendom dat je slechts als Jood erkent als je een Joodse moeder hebt of een orthodoxe gioer hebt gedaan.
Leve de diversiteit! Reactie infoteur, 28-10-2015
We gaan bij de definitie van het officieel Joods zijn uit van de Tora en niet van diverse Joodse stromingen.

Ron Verdouw, 22-07-2015 12:07 #4
Hoort Natascha van Weezel onderhand ook niet in de Nederlandse lijst? Reactie infoteur, 22-07-2015
Bij dezen.

Ies Tal, 13-11-2014 14:54 #3
U noemt Esther Voet als Jodin, terwijl haar moeder niet Joods was en zij zich niet heeft bekeerd. Reactie infoteur, 13-11-2014
Volgens een artikel van het NRC heeft ze zich tot het orthodoxe Jodendom laten bekeren bij Mordechai Piron, voormalig opperrabbijn van het Israëlische leger. De Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs, die haar goed kent, zegt desgevraagd beslist: „Ze is voor 100 procent Joods.”

http://www.nrcreader.nl/artikel/6489/fanatiek-strijdster-voor-haar-joodse-wortels

Groet,

Etsel

Theo Visser, 19-10-2014 20:04 #2
Hoort Leah Remini eigenlijk ook niet thuis in het rijtje Joodse Amerikanen? Reactie infoteur, 21-10-2014
Bij dezen in het rijtje geplaatst.

André Bongaards, 05-11-2013 08:38 #1
L.s.,
Is de lijst met joodse achternamen 100% compleet of is het mogelijk, dat niet alle joodse namen zijn opgenomen?
Vrgr. André Bongaards Reactie infoteur, 05-11-2013
Shalom,

Nee, de lijst is niet 100% compleet.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 13-11-2018
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Mensen
Special: Joodse namen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 8
Schrijf mee!