InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Mensen > De visie van de Rooms Katholieke theoloog Hans Küng

De visie van de Rooms Katholieke theoloog Hans Küng

De visie van de Rooms Katholieke theoloog Hans Küng Hans Küng is een Rooms Katholiek theoloog die veel invloed heeft gehad in zowel de Rooms Katholieke kerk als in de Protestantse kerk. Zijn theologie spoorde aan tot dialoog tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Hij was een bruggenbouwer tussen de godsdiensten van de wereld. Bij de meeste godsdiensten komt er een verbinding tot stand. Echter bij het protestantisme stuit hij op een blokkade. Deze blokkade geeft echter een nieuwe manier van denken. Küng gaat de dialoog aan met de moderne cultuur en de verschillende wereldgodsdiensten. Dat is wat hem uiteindelijk tot bruggenbouwer maakt.

Biografie van Hans kung

Hans Küng is één van de meest vooruitstrevende theologen van de Rooms Katholieke Kerk. Küng is geboren in 1928 in Zwitserland, heeft zijn theologische titel behaald aan de Rooms-katholieke Pontificia Universitá Gregoriana te Rome en is in 1954 tot priester gewijd. In 1957 is Küng gepromoveerd op een proefschrift van de bekende protestantse theoloog Karl Barth waardoor hij voor een deel beïnvloed is. In 1960 kreeg Küng een benoeming van hoogleraar aan de universiteit van Tubingen waar hij vanaf 1965 dogmatiek doceerde.

Bruggenbouwer

Küng werd door Paus Benedictus XXIII benoemd tot peritus (deskundige) bij het Tweede Vaticaans Concilie. Hier werkte hij samen met de huidig Paus Benedictus XVI, Joseph Ratzinger, zijn toenmalige collega aan de Tubinger Universiteit. Küng heeft door zijn eigenzinnige visie grote invloed uitgeoefend in het Tweede Vaticaanse Concilie. Deze visie heeft hij uitgebreid beschreven in zijn boek Die Kirche. Het belangrijkste gevolg van het concilie was een grotere openheid en meer betrokkenheid van de leken uit de Rooms Katholieke kerken over de hele wereld. Tijdens het concilie was er meer toenadering te zien tot de Oosters-orthodoxe kerken dan naar de protestantse kerken. Niet alleen richting de protestantse kerken was Küng een gedreven bruggenbouwer maar, vooral ook richting de andere wereldgodsdiensten.

Nieuwe hervorming

Küng publiceerde in de zeventiger jaren veel kritische studies over de Katholieke kerk en haar dogma’s, met name over het priesterambt, het celibaat, anticonceptie en abortus. Het Vaticaan ontnam de theoloog in 1979 de bevoegdheid om theologie te doceren. Vooral zijn bestseller Christ sein wekte bij de Duitse bisschoppen en de Romeinse Congregatie voor de geloofsleer twijfel aan zijn orthodoxie. Wellicht dat de Rooms Katholieke Kerk in het werk van Küng een drang naar een nieuwe hervorming vond te bespeuren.

Een brug te ver

In zijn boek ‘Mijn strijd voor vrijheid’. doet Küng de titel in sommige aspecten geen eer aan. Küng gaat een brug te ver in zijn visie. Op uitnodiging van de UNESCO en het Wereldparlement voor Godsdiensten om zijn biografie te promoten in Spanje, drong Kardinaal Carlis er op aan dat Küng niet in een kerkgebouw mocht spreken, omdat er in zijn boek een passage staat die beledigend is voor paus Johannes Paulus II. Hans Küng zou, volgens het Engelse katholieke weekblad The Tablet de huidige paus in zijn biografie "een autoritaire en seniele Pool" noemen.

Analogia fidei

De brug waarmee Küng het protestantisme wilde bereiken is nooit afgebouwd. Het fundament waarop de brug aan protestantse zijde zou moeten worden verankerd ontbreekt. Küng gaat uit van een analogia entis. Hij gaat er van uit dat er een wezenlijke overeenkomst is tussen Schepper en schepsel. Tussen God en mens. Op dit punt gaat Küng ver uiteen met de theoloog waarop hij is afgestudeerd. Want volgens Barth is er een analogia fidei: de mens ontdekt uit openbaring van God in Jezus Christus, naar wiens beeld de mens geschapen is en dat beeld kennen wij door het geloof. Küng houdt vast aan een in de mens aanwezige structuur waardoor hij aangelegd is op God. Hij voelt zich, ondanks diepe verbondenheid met het protestantisme genoodzaakt de blokkade van de analogia entis te laten zoals het is.

Andere visie van Hans Küng

Door deze blokkade gaat Küng een andere richting die uiteindelijk beter bij hem past. Hij gaat het gesprek aan met de moderne cultuur en de wereldgodsdiensten. In zijn boek Existiert Gott is Küng van mening dat de mens van nature op God is aangelegd. In zijn andere boek Menschwerdung Gottes gaat Küng er van uit dat de God van de filosofen de zelfde is als de God van Abraham Izaak en Jacob.

Dialoog tussen Protestanten en Rooms Katholieken

In Christentum und Weltreligionen beroept Küng zich op de analogia entis en vanwege de gemeenschappelijke religiositeit pleit hij voor het gesprek met alle gelovigen. Juist doordat Küng zich vast houdt aan de analogia entis kan hij eigenlijk geen Rooms Katholiek theoloog zijn. Küng kan zo ook niet in het Protestantse ‘vakje’ geplaats worden. Enerzijds vind ik dat Küng een ‘brug te ver’ gaat maar anderzijds vind ik ook dat hij andere ‘bruggenbouwers’ aan het denken zet. Hij spoort aan tot dialoog. Küng is bij uitstek een bruggenbouwer die voortdurend op zoek is naar de diepste en breedste ‘ravijnen’ waar Küng denkt dat een brug nodig is. Die gedrevenheid om ‘verbinding‘ te maken wordt door zijn Katholieke en Protestantse gesprekspartners niet altijd gewaardeerd.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken verschillen per cultuur en per religie. Gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…
Rooms-katholieke Kerk: de zeven sacramentenRooms-katholieke Kerk: de zeven sacramentenDe paus. Dat is wel het eerste waar je aan denkt bij het horen van het begrip 'Rooms-katholieke Kerk'. De paus is het ho…
Adolf Daens in het licht van de bevrijdingstheologieAdolf Daens in het licht van de bevrijdingstheologieAdolf Daens is een voorloper op de bevrijdingstheologie, maar gaf al wel ten volle invulling aan dit begrip nog voordat…
De Golden Gate BridgeDe Golden Gate BridgeDe Golden Gate Bridge is één van de beroemdste bruggen ter wereld. De rode brug met de twee grote pilaren is wereldberoe…
Geschiedenis: de reformatie van de kerkGeschiedenis: de reformatie van de kerkDe reformatie in de kerk een paar honderd jaar geleden heeft erg veel invloed gehad. Door deze reformatie kennen we tege…
Bronnen en referenties
  • Van kant tot Kuitert. A. van de Beek.ISBN: 13-9789043511162 ▪ Kok ▪ 2006

Reageer op het artikel "De visie van de Rooms Katholieke theoloog Hans Küng"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 27-10-2019
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Mensen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!