De Odyssee van de Goden; Erich von Däniken

De Odyssee van de Goden; Erich von Däniken De odyssee van de goden van de schrijver Erich von Däniken geeft ons een andere kijk op mythische wezens en plaatsen uit de oude geschriften. Deze mythische wezens of goden konden wel eens buitenaardse wezens zijn, die duizenden jaren geleden onze planeet bezochten met achterlating van mysterieuze sporen. Een interessante theorie, die voortborduurt op de bestseller Waren de goden kosmonauten uit 1968 van dezelfde schrijver. Science fiction back in time!

Erich von Däniken

Erich von Däniken (1935, Zwitserland) maakte in 1968 grote furore met zijn boek Waren de goden kosmonauten. Von Däniken bepleitte hierin zijn theorie, dat de goden uit de oude beschavingen buitenaardse wezens afkomstig van andere planeten waren. Het boek werd wereldwijd een bestseller. Er werden meer dan 68 miljoen exemplaren verkocht. Sindsdien houdt Von Däniken regelmatig lezingen en is hij van tijd tot tijd in tv-documentaires te zien. De Nederlandse vertaling van het nieuwe boek van de hand van deze schrijver De odyssee van de goden verscheen in 2012 bij Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN 9 789020 206944.
In De odyssee van de goden gaat Von Däniken nog dieper op dit bijzondere onderwerp in. Hij stelt dat de oude mythen zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen en dat de hoofdrolspelers in deze verhalen geen goden waren, maar extraterrestrials. Hij staaft zijn argumenten aan de hand van archeologische vondsten en klassieke geschriften.

De odyssee van de goden

Het wordt in het boek wel heel duidelijk dat Von Däniken zeer beslagen ten ijs komt. Hij heeft heel wat archeologische sites bezocht en een mega-lijst aan klassieke teksten doorgeplozen. Je kunt dus gerust spreken van een goed doortimmerd werk. Alhoewel doorslaggevende bewijzen dat deze theorie op waarheid berust vooralsnog ontbreken, zijn veel tegenargumenten te pareren. Hoe het ook zij en ondanks alle scepsis, het vergt altijd moed om anders te denken dan anderen en heel vaak is dat ook het begin geweest van een later algemeen geaccepteerde visie. Op zijn minst is het boek zeer onderhoudend.

De science fiction van het verleden

Als wij in onze tijd het over science fiction hebben, spreken wij over de toekomst. Met onze huidige technologische kennis is het helemaal niet ondenkbaar dat er zoiets als een vliegende schotel bestaat en dat bewoners van andere planeten een bezoek aan de aarde brengen. Net zo goed als ook wij andere planeten wensen te exploreren.
De schrijvers die de oude mythen optekenden, waren echter gespeend van deze kennis van geavanceerde technieken. De wonderbaarlijke zaken en gebeurtenissen die zij beschreven werden derhalve aan de goden toegekend. Von Däniken denkt dat de mythen nooit aan de menselijke fantasie hadden kunnen ontspruiten en feitelijk zijn gebaseerd op mondelinge overlevering van gebeurtenissen, die veel verder in het verleden daadwerkelijk hadden plaatsgevonden. Met andere woorden: de goden van toen bestonden echt, maar waren afkomstig van andere planeten. In de veel latere optekening uit mondelinge overlevering schuilt nu juist het gebrek aan potentie van bewijsvoering: de werkelijke bronnen zijn niet na te gaan. Maar de bestaande teksten en archeologische vondsten vertellen hun eigen (ongelooflijke) verhaal. En Von Däniken illustreert dat met tal van voorbeelden.

Wonderbaarlijke wezens en gruwelijke wapens

Von Däniken citeert teksten uit de Griekse mythologie, maar ook uit het Indiase epos de Mahabharata en het Gilgamesj-epos, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn. Er is sprake van "een onbekend wapen, stralend licht, een vreeswekkend boodschapper des doods. De door het vuur verteerde lichamen waren onherkenbaar. Zij die levend omkwamen, hadden hun haar en nagels verloren etc." in het epos van Mahabharata. Bij de Griekse schrijver Hesiodus staat een soortgelijk einde der tijden beschreven: "Een gruwelijk tafereel ontvouwde zich. De lijken der gevallenen waren verminkt door de verwoestende hitte. Nooit eerder hebben wij zo'n afschuwelijk wapen aanschouwd; nooit eerder hebben wij van een dergelijk wapen gehoord".
En Apollonius schrijft over Talos, man van staal, die het eiland Kreta bewaakte. Een soort robot; "zijn onoverwinnelijke lichaam was bekleed met metaal, maar hij had een slagader aan de bal van zijn voet, onder zijn enkel, bedekt met dunne huid". Toen deze Talos tegen een klif schopte werd die gevoelige plek aan zijn enkel geraakt "zodat er bloed uit de wond stroomde, gelijkend op gesmolten lood".

Het zijn in dit bestek maar een paar voorbeelden, maar Von Däniken geeft er legio. Stel dat Von Däniken gelijk heeft, dan mogen we maar hopen dat dergelijke, buitenaardse wezens in onze tijd hier nooit (metalen) poot aan de grond krijgen of dat ze zich dan maar naar een vreedzamer niveau hebben geëvolueerd. Het riekt in de oude teksten naar läser-wapentuig en (bio)chemische oorlog.

Archeologische vondsten die vragen oproepen

Von Däniken haalt o.a. als voorbeeld aan de cisternen, die in het Knossos-paleis werden aangetroffen. Het ging daarbij om enorme voorraadvaten, die ca. 586 liter konden bevatten. Hij werpt de vraag op of deze vaten wellicht als olievaten dienden en omdat het - gezien de historische situatie - om absurde hoeveelheden ging, of deze olie wellicht bedoeld was als brandstof voor "vliegtoestellen". Hij refereert daarbij aan oude verhalen over Salomo's vliegende strijdwagen, die "vuur en water" nodig had. Deze strijdwagen was wat simpel van aard, maar de constructie kon best wel eens ontleend zijn aan het prototype van de vliegtoestellen van de buitenaardse wezens.
En in de Keba Negrest (het Ethiopische Boek der Koningen) vloog Baina Lekhem met zijn buit (de Ark des Verbonds) naar Ethiopië. "En de bewoners van het land Egypte vertelden hun: de mensen uit Ethiopië zijn hierlangs gekomen, rijdend in een wagen als de engelen en zij waren sneller dan een adelaar in de lucht. De inwoners waren er getuige van "dat de standbeelden van de goden omvielen en werden verbrijzeld, en dat ook de obelisken werden verwoest".
Het geometrisch netwerk tussen de belangrijkste cultplaatsen (Delphi, Epidaurus etc.) zou erop kunnen wijzen dat er aan boord van een vliegtoestel maar "x" ruimte voor brandstof was en dat deze plaatsen daarom op exacte afstanden van elkaar liggen om veilig te kunnen landen. En piramides en torens dienden wellicht als "platform" voor de landing.
Één ding is zeker: het wemelt in de oude literatuur van de vliegtoestellen.

Behalve de illustere voorbeelden van vliegtoestellen haalt Von Däniken er tal van andere voorbeelden bij, zoals de onverklaarbare Piramiden van Argolis en andere megalithische bouwwerken, waarbij het steenwerk uit blokken met vele hoeken bestaat, die op een ingewikkelde manier in elkaar zijn gepast, waardoor het steenwerk bestand is tegen aardbevingen; de vondst van een technisch apparaat in het Anticytherakanaal (ten noorden van Kreta) met meer dan 240 tandwieltjes, dat een astronomische functie moet hebben gehad en dat totaal niet in overeenstemming is met de technische geavanceerdheid van die tijd; karresporen die in de diepte verdwijnen (Malta); de vuurboor, rokende sterren en wolkslangen (Indiaanse volkeren). En nog veel meer, voorzien van contexten, argumenten en opgeworpen tegenargumenten.

Atlantis

Von Däniken wijdt een apart hoofdstuk aan de legende van het verdwenen Atlantis en citeert in dit verband een omvangrijke tekst uit het werk van Plato, de enige schrijver die Atlantis uitvoerig beschrijft. Alles wat latere dichters en historici van vóór Chr. over Atlantis melden is gebaseerd op deze bron. De vraag rijst of het werk van Plato als een literair sprookje moet worden beschouwd, maar Von Däniken betwijfelt dat ten zeerste omdat Plato juist altijd op zoek was naar de waarheid. Het wonderbaarlijke aan de tekst van Plato is dat de dialogen over Atlantis abrupt eindigen op het moment dat het goddelijke bestanddeel van de bewoners van Atlantis begon weg te kwijnen en het menselijk karakter de overhand kreeg.
Atlantis houdt ononderbroken vele wetenschappers in haar ban. Allerlei veronderstellingen waar of Atlantis gelegen zou hebben, hebben de revue gepasseerd: Troje, Santorini, Kreta, Antarctica. Von Däniken gaat hierop uitgebreid in.
De beste aanwijzing van de situering van Atlantis is wellicht in deze tekst van Plato terug te vinden: "Dat eiland was groter dan Libye en Klein-Azië samen en reizigers van toen konden van daar naar de andere eilanden oversteken en zo naar het gehele tegenoverliggende continent dat die oceaan omsloot" (Critias in de Timaeus). Overigens denkt Von Däniken zelf dat Atlantis ergens in het Caraïbisch gebied heeft moeten liggen.

AASRS - Archeology, Astronautics and SETI Research Society

(SETI staat voor "Search for Extraterrestrial Intelligence").
Al met al is de theorie van Von Däniken een razend interessante materie. Wie erdoor gegrepen is, kan lid worden van de AASRS. Het lidmaatschap staat voor iedereen open. De AASRS verzamelt en publiceert informatie en ideeën, die de hypothese dat de aarde al duizenden jaren geleden door buitenaardse wezens bezocht is, ondersteunen. Voor meer informatie zie www.legendarytimes.com
© 2012 - 2020 Plato, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De legende van AtlantisDe legende van AtlantisAtlantis, de legendarische stad waarvan het bestaan erg in twijfel wordt getrokken. Tot op de dag van vandaag is Atlanti…
De zoektocht naar buitenaardse signalenDe zoektocht naar buitenaardse signalenMet behulp van diverse telescopen proberen wetenschappers signalen op te vangen die een buitenaardse oorsprong kunnen he…
Het ongrijpbare AtlantisHet ongrijpbare AtlantisAtlantis is van alle tijden. In de meeste culturen heeft dit eilandenrijk een rol gespeeld in de sagen en legenden. Plat…
De piramidebouwers: mens of aliens?mijn kijk opDe piramidebouwers: mens of aliens?Een groeiend aantal mensen gelooft in het bestaan van buitenaardse wezens; en een groot deel daarvan denkt dat de pirami…

Wat is Cultuur?Het is goed om bij zulke belangrijke maar vanzelfsprekende begrippen eerst bij jezelf na te gaan wat het begrip precies…
Het Gilgamesj-epos, het oudste verhaal ter wereldHet oudst bekende literaire verhaal in de geschiedenis is het Gilgamesj-epos, geschreven in het Akkadisch, een al duizen…
Bronnen en referenties
  • www.vondaeniken.com
  • www.legendarytimes.com

Reageer op het artikel "De Odyssee van de Goden; Erich von Däniken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Ces1, 16-10-2013 04:45 #1
Of het buitenaardse wezens waren, of een verloren gegane beschaving van "eigen bodem" is mij nog niet duidelijk, maar het staat onomstotelijk vast dat een wereldwijde beschaving onze "geaccepteerde" geschiedenis voorafgegaan is. Die bewijzen zijn er wel degelijk en het wordt steeds moeilijker om ze te ontkennen. Sommige daarvan zijn op basis van onze huidige historische chronologie onverklaarbaar, maar als je een eerdere hoogtechnologische beschaving als mogelijkheid toelaat zijn ze dat juist wél.
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Piri Reis kaarten of de megaliethen van Baälbek, het feit dat de Sumeriërs niet alleen wisten van het bestaan van o.a. Uranus en Saturnus, maar ook de kleuren van de planeten perfect wisten te beschrijven. Ze beschrijven Pluto, terwijl wij, summum der schepping, pas in 1930 Pluto (her-)ontdekten. De lijst gaat maar door… Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil.

Infoteur: Plato
Laatste update: 20-10-2012
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Mythologie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!