Joodse meisjesnamen en hun betekenis

Joodse meisjesnamen en hun betekenis Het geven van een naam aan een Joods kind is een spiritueel moment. De wijzen zeggen dat het geven van een naam aan een baby een statement is van haar karakter, haar speciaal-zijn, en haar levenspad. Want aan het begin van het leven geven we een naam en aan het eind van het leven is een 'goede naam' alles wat we met ons meenemen (Talmoed - Brachot 7b; Arizal - Sha'ar HaGilgulim 24b). Verder vertelt de Talmoed ons dat ouders één zesde van de profetie ontvangen wanneer ze een naam uitkiezen. Een engel komt naar de ouders en fluistert de Joodse naam in die de nieuwe baby zal krijgen. Joodse (Hebreeuwse) meisjesnamen zijn spirituele roepnamen. Anno 2023 zijn Joodse meisjesnamen populair onder Joden en zelfs onder niet-Joden.

Joodse gewoonten bij het geven van een naam

Asjkenazische Joden hebben de gewoonte een kind te noemen naar een familielid die is overleden. Dit is een grote eer voor de ziel van de overledene. Het kind kan op zijn/haar beurt worden geïnspireerd door de goede kwaliteiten van de overledenen en maakt een diepe verbinding met het verleden.

Sefardische Joden hebben de gewoonte de kinderen te noemen naar familieleden die nog steeds leven. Sommigen kiezen voor namen van feestdagen wanneer de geboorte samenvalt met een feest. Bijvoorbeeld het Poeriemfeest, de kinderen krijgen dan de naam Esther of Mordechai.

Anderen kiezen voor namen gekozen uit het Tora-gedeelte dat net in de week van de geboorte wordt voorgelezen.

Hebreeuwse naam openbaart haar essentiële karakter

In het Hebreeuws is een naam niet slechts een geschikte conglomeratie van letters. De naam openbaart eerder haar essentiële karakter. De Midrasj (Genesis Raba 17:4) vertelt ons dat de eerste mens, Adam, keek naar de essentie van elk schepsel en benoemde het vervolgens. De ezel, bijvoorbeeld, wordt gekarakteriseerd door het dragen van zware fysieke last. De Hebreeuwse naam is chamor met dezelfde wortel als chomer dat materialisme betekent.

Hetzelfde idee geldt voor namen van mensen. Bijvoorbeeld, Lea noemde haar vierde zoon Juda (Jehoeda in het Hebreeuws). Dit komt van dezelfde wortel als het woord 'dank.' De letters kunnen ook herschikt worden om de heilige Naam van God te spellen. Lea wilde haar dank uitbrengen aan God (Genesis 29;35).

Kies een naam dat een positief effect zal hebben

Het is belangrijk een naam te kiezen die een positief effect zal hebben, omdat elke keer als het gebruikt wordt de persoon herinnerd wordt aan de betekenis (Midrash Tanchuma - Ha'Azinu 7). De persoon die Juda heet wordt constant herinnerd aan hoeveel gratie we moeten hebben richting God! De naam Esther betekent 'verborgen.' Esther stond bekend om om uiterlijke schoonheid, maar haar innerlijke schoonheid was nog mooier. 'Ari' staat voor leeuw. Het is een persoon die ervoor gaat. Iemand die een mogelijkheid ziet een mitswa te doen. Er zijn natuurlijk ook slechte namen zoals 'Nimrod' dat rebellie betekent. Als je een man naar een vrouw wil vernoemen, probeer dan de letters zoveel mogelijk hetzelfde te houden 'Dina' wordt 'Dan' en 'Bracha' wordt 'Baruch.'Joodse meisjesnamen met de letter A

Adah (Aida; Ayda,)

Adah betekent 'een sieraad'. Bijbels. Genesis 4:19. verwijst naar de vrouw van Lemech, die de vader van Noach was, die "in haar weelderig was", en daarom werd ze genoemd met de naam van een sieraad (The Jerusalem Talmud, Yevamot 6:5).

Adina (Edna, Adel (yiddish), Adela, Ayda, Eida, Eide, Eidel, Eidil, Eidul, Eidela, Eidele)

Adina betekent 'vriendelijk.' Bijbelse, mondelinge overlevering. Adina was de vrouw van Levi, een van de 12 zonen van Jacob, en voorvader van de stam Levi. Vriendelijkheid en zachtaardigheid zijn zeer gewaardeerde eigenschappen in het jodendom.

Ahuva (Ahava)

Ahuva betekent 'bemind.' Het woord verschijnt in de Bijbel in Deuteronomium 21:15 en Nechemia 13:26.

Aliza

Aliza betekent 'vreugde.' In de Kabbala (Joodse mystiek) betekent Aliza de vreugdevolle mogelijkheid boven de natuur te stijgen.

Alte (Alta, Altie)

Alte betekent 'oude vrouw'. Uit het Duits, dus in het Jiddisch. Een van de amuletnamen. Vaak gegeven aan een pasgeborene nadat een ander kind in het gezin op jonge leeftijd was overleden. De naam symboliseert een gebed voor een lang leven.

Anat

Anat betekent 'zingen.' Anat verschijnt in de Bijbel in het Boek Richteren 3:31.

Ariëlla (Ariël, Ariëlle)

Ariëlla betekent 'leeuwin van G'd.' De variant vorm 'Ariël is een ander naam voor Jeruzalem en in het bijzonder de altaar in de Heilige Tempel (Ezechiël 43:15).

Asnat (Asenath, Osnas, Osnat, Asnas, Asna, Asne)

Asnat betekent 'Behorend tot G'd'. Bijbels. Genesis, 41:45. De bijbelse naam van Asnath, de vrouw van Jozef die onderkoning van Egypte was (Genesis 41:45). De dochter van Potiferah, ze redde het leven van Joseph door het waargebeurde verhaal te vertellen, toen de vrouw van Potiferah ten onrechte beweerde dat Joseph haar wilde verkrachten (The Midrasj, Yalkut Shimoni, Vayeshev 146).

Avigail (Abigail)

Avigail betekent 'vaders vreugde.' Samentrekking van twee Hebreeuwse woorden: avi "vader van" (creëren of teweegbrengen) en gil "vreugdevolle opwinding" - "gebeurtenissen". Bijbels. 1 Samuël, 25:3, 1 Kronieken, 2:16. In Numeri 26:33 staat dat een van de dochters van Tzelafchad Haglah was (Ashkenazi: Hoglah). De bijbelse naam van Abigaïl, een van de vrouwen van koning David en weduwe van Naval (Samuel I 25:3). Ze was een rechtschapen vrouw en een profetes. Het vers zegt over haar: "De vrouw was verstandig en had een mooie vorm" (ibid). Koning David had ook een zus met die naam.

Avital

Avital verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Koning David (II Samuël 3:4). Avital betekent 'vader van dauw,' refererend naar God als bewaarder. In de Kabbala (Joodse mystiek) verwijst Tal naar Goddelijke voeding op een verborgen manier, net als dauw op waterplanten ongezien blijft.

Aviva

Aviva betekent 'lentetijd.'

Ayala

Ayala betekent 'hert.' De naam wordt vaak geassocieerd met de Bijbelse Naftali die wordt vergeleken met een snelle hert (Genesis 49:21).

Ayelet

Ayelet betekent 'muziekinstrument,' als in Psalm 22:1.

Avishag

Avishag betekent 'vaders vreugde.; Avishag verschijnt in de Bijbel in I Koningen 1:3.Joodse meisjesnamen met de letter B

Bat Sheva (Batsheva, Batsheba, Sheva, Shevie, Basyah, Bassie, Basha, Bashie)

Bat Sheva betekent 'dochter van zeven.' Bat Sheva verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Koning David (II Samuël 11:27) en de moeder van Koning Salomo (II Samuël 12:24).

Batya (Batia, Basya, Bityah, Basya, Basye, Basel, Bassie, Besel, Beserel, Basha, Bashe, Bashala, Bashale, Basharel, Batka, Batke, Pasha, Pashe, Pesa, Pese, Pessy, Pesya, Pesye, Pesha, Peshe, Peshya, Peshye)

Batya betekent 'dochter van God.' Batya was de dochter van de Farao die de baby Mozes uit de rivier de Nijl redde (Exodus 2:5).

Bat-Tziyon (Bat-Tzion, Bat-zion)

Bat-Tziyon betekent 'dochter van Zion.'

Bayla (Baila)

Bayla betekent 'mooi.'

Bilha (Bilah, Bileh, Billa, Beila, Beile, Beilah, Beilka, Beilke)

Bilha betekent "Overhaast handelen uit verwarring". Bijbels. Genesis, 30:3-8. Dienstmaagd van Rachel, vrouw van Jacob. Juridische concubine van Yaakov. Bilhah baarde Jacob, Dan en Naftali die stamvaders waren van de stammen die hun namen droegen. De Spaanse en Italiaanse naam Bella (mooi) heeft geen enkel verband met de bijbelse naam Bilhah waarvan de wortel "verwarring" betekent. Deze fonetische gelijkenis, en de betekenis van 'mooi', maakte het een populaire naam voor iemand met de naam Bilhah. Zie ook Yaffa. De Hebreeuwse vrouwelijke naam Bilhah was erg populair in Spanje vóór de verdrijving, en het stond de drager ervan toe om het onder de heidenen te vermommen door de naam Bella (mooi) te gebruiken. De familienaam Beilin is afgeleid van deze vorm.

Bina (Binie, Bini)

Bina betekent 'begrijpen, intelligentie, wijsheid.'

Bluma (Blumie)

Bluma betekent 'bloem')

Bracha (Brachie, Bruchie)

Bracha betekent 'zegen.' Het geschatte vrouwelijke equivalent van Baruch, "gezegend".

Breina (Breine, Breindel, Breindil, Broina, Broine, Broindel, Broindil, Bruna, Brune, Brundel, Brundil)

Breina betekent ”Braune. Bijvoeglijk naamwoord: vrouwelijke bruine kleur.” In Litouws en Wit-Russisch Jiddisch accent. Een van de vijf vrouwelijke namen die verwijzen naar huidskleur, ogen of haar.

Bruriah

Bruriah betekent 'helderheid van God.' Bruriah was een grote Tora geleerde gedurende de tijd van de Talmoed, de vrouw van Rabbi Meir.

Bunah (Buneh Bunya, Bunye, Bunalah, Bunale, Bundel, Bina, Bineh)

Bunah betekent "Buena, goed."Joodse meisjesnamen met de letter C

Chana (Hana, Hannah)

Chana betekent 'genade.' Chana verschijnt in de bijbel als biddende tot God en dan geboorte gevend aan Samuël (I Samuël, hoofdstuk 1).

Chava (Eva)

Chava betekent 'leven.' Chava verschijnt in de Bijbel als de eerste vrouw (Genesis 3:20)

Carmel (Carmela, Carmelit, Carmiela, Carmit, Carmiya)

Carmel betekent 'wijngaard, tuin, boomgaard'

Chagit (Hagit)

Chagit betekent 'festiviteit, viering.' Chagit verschijnt in de Bijbel als de vrouw van koning David (II Samuël 3:4)

Chaviva

Chaviva betekent 'bemind.'

Chaya

Chaya betekent 'levend.' Chaya wordt gerelateerd aan de naam Chava (Eva) die in de Bijbel verschijnt als de eerste vrouw (Genesis 3:20)Joodse meisjesnamen met de letter D

Devorah, Devora, Debra, Debora

Devora betekent 'vriendelijke woorden spreken.' Debora verschijnt in de Bijbel als de grote profetes en rechter die een revolutie leidde tegen de Kanaänietische koning (Boek Richteren). Een andere Devora was de voedster van Rebekka (Genesis 35:8).

Dinah, Dina, Deena

Dinah betekent 'oordeel, vonnis.' Dina verschijnt in de Bijbel als de dochter van Jakob en Lea (Genesis 30:21).

Dafna (Dafne, Daphne)

Dafna betekent 'laurier, lauwerkrans.'

Dalia

Dalia betekent 'bloem.' Een variant op de naam verschijnt in de Bijbel in Ezra 2:60.

Dalit

Dalit betekent 'water trekken.'

Daniëlla Daniëlle

Daniëlla betekent 'God is mijn rechter.'Joodse meisjesnamen met de letter E

Efrat (Ephrat)

Efrat betekent 'geëerd, onderscheiden.' Efrat verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Kalab (I Kronieken 2:19)

Elisheva (Elisheba, Elizabeth)

Elisheva betekent 'God is mij eed.' Elisheva verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Aäron de Hoge Priester (Exodus 6:23)

Esther (Ester)

Esther betekent 'verborgen' in het Hebreeuws en 'ster' in het Perzisch. Esther redde de Joden in het Poeriem verhaal van Hamans genocide plot. Esther stond bekend om haar erg mooie uiterlijk. Echter haar 'verborgen' kwaliteiten waren nog mooier.

Eliana

Eliana betekent 'God heeft me geantwoord.'

Emunah (Emuna)

Emunah betekent 'geloof.'Joodse meisjesnamen met de letter F

Faige (Faigy Faigel, Faiga)

Faige betekent 'vogel' in het Jiddisch.

Freida (Freda, Freeda, Freyde, Freydel)

Freida betekent 'vreugde' in het Jiddisch.

Fruma

Fruma betekent 'vroom' in het Jiddisch.Joodse meisjesnamen met de letter G

Gavriëlla (Gabriëlla)

Gavriëlla betekent 'God is mijn kracht.'

Geula

Geula betekent 'verlossing.'

Gila

Gila betekent 'vreugde.' In Kabbala betekent 'God openbaren,' dat is grote bron van vreugde.

Golda (Goldie)

Golda betekent 'goud' in het Jiddisch,Joodse meisjesnamen met de letter H

Hadassah (Hadas, Hadasa, Dassa, Dassi)

Hadassah is de Hebreeuwse naam voor Esther. Hadassah betekent 'mirte struik'

Hadar

Hadar betekent 'mooi.'

Hinda

Hinda betekent 'hert' in het Jiddisch.

Hodaya

Hodaya betekent 'prijs God.'Joodse meisjesnamen met de letter I

Idit (Edith)

Idit betekent 'keuze.'

Ilana (Elana, Ilanit)

Ilana betekent 'boom.' In de Kabbala (Joodse mystiek) is de numerieke waarde van Ilana (96) gelijk aan de troon van God.

Irit

Irit betekent 'gele narcis.'Joodse meisjesnamen met de letter K

Keila

Keila is een Jiddische naam van het Hebreeuwse woord 'Keli' dat 'vat' betekent. Een getalenteerd persoon wordt vaak gerefereerd aan 'Keli', een compleet vat, capabel om grote dingen te tonen.

Keren (Karen)

Keren betekent straal (van zonlicht)

Kinneret

Kinneret is een andere naam voor het meer van Galilea en betekent harp (kinor).Joodse meisjesnamen met de letter L

Lea

Lea betekent 'moe zijn.' Lea verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Jakob, de moeder van zes van de twaalf stammen van Israël (Genesis 30:19)

Leeba

Leeba betekent 'bemind' in het Jiddisch.

Lila (Leila, Leilah)

Lila betekent 'nacht'.

Levana

Levana betekent 'wit of 'maan.'

Levona

Levona betekent 'wierook.' Dit werd gebruikt in de Heilige Tempel in Jeruzalem (Exodus 30:34).

Liora Lior)

Liora betekent 'Ik heb licht.'Joodse meisjesnamen met de letter M

Machla

Machla betekent 'droefenis.' Machla verschijnt in de Bijbel als één van de vijf dochters van Tzelofchad (Numeri 26:33)

Mayan

Mayan betekent 'bron, oase.'

Malka

Malka betekent 'koningin.'

Maya

Maya betekent 'water.'

Mazal

Mazal betekent 'gesternte' of 'geluk.'

Meira (Mira)

Meira betekent 'degen die licht geeft.

Meirav

Meirav betekent 'op het maximum brengen.' Meirav verschijnt in de Bijbel als de dochter van Koning Saul (I Samuël 14:49)

Menucha

Menucha betekent 'rust.'

Michal

Michal betekent 'Wie is als God?' Michal verschijnt in de Bijbel als de dochter van Koning Saul (I Samuël 14:49) en de eerste vrouw van Koning David (I Samuël 18:27).

Milka

Milka verschijnt in de Bijbel als één van de vijf dochters van Tzelofchad (Numeri 26:33).

Mirjam (Mirel, Mirele, Mimi)

Mirjam betekent 'bittere zee.' Ze verschijnt in de Bijbel als een profetes en de zuster van Mozes en Aäron (Exodus 15:20). Haar naam werd gegeven omdat ze in de tijd geboren werd van de bittere Egyptische slavernij. Ze bleef echter zoet en gaf Joden hoop in deze moeilijke tijden.

Moriah

Moriah betekent 'God onderwijst.' De Berg Moriah is de plek van het vastbinden van Izaäk (Genesis 22:2) en de Heilige Tempel in Jeruzalem (II Kronieken 3:1).Joodse meisjesnamen met de letter N

Noa

Noa betekent 'trillen of schudden.' Noa verschijnt in de Bijbel als één van de dochters van Tzelofchad (Numeri 26:33).

Naama

Naama betekent 'aangenaam.'

Naomi

Naomi betekent 'aangenaam.' Naomi verschijnt in de Bijbel als de schoonmoeder van Ruth. In de Kabbala (Joodse mystiek) heeft de naam de waarde 170 dat goedheid vertegenwoordigt.

Netanya

Netanya betekent 'geschenk van God.'

Nava

Nava betekent 'mooi.' Het woord verschijnt in het Hooglied 2:14.

Nechama

Nechama betekent 'troost.'

Nurit

Nurit is een bloem.Joodse meisjesnamen met de letter O

Ora (Orit)

Ora betekent 'licht.'

Orli

Orli betekent 'ik heb licht.'

Orna

Orna gerelateerd aan het woord pijnboom.

Osnat (Asnat, Asnas, Osnas)

Osnat is een Egyptische naam 'behorend aan God.' Ze is de vrouw van Jozef.Joodse meisjesnamen met de letter P

Penina (Perle, Perel)

Penina betekent 'parel.' Zij verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Elkanah. In de Kabbala (Joodse mystiek) staat Penina voor 'innerlijk'Joodse meisjesnamen met de letter R

Rachel

Rachel betekent 'vrouwelijk schaap,' een symbool van puurheid. Rachel verschijnt in de Bijbel als één van de vier aartsmoeders, vrouw van Jakob en moeder van Jozef. Rachel werd in Bethlehem begraven zodat haar ziel kon bidden voor de Joden die in de toekomst in ballingschap zouden leven.

Raizel (Roos, Raisal, Raisa, Risa)

Raizel is een Jiddische naam voor 'Roos.'

Rivka (Rebekka, Rifka)

Rivka betekent 'vastbinden. Rebekka verschijnt in de Bijbel als één van de vier aartsmoeders, de vrouw van Izaäk en de moeder van Jakob. Rebekka stond bekend om haar grote vriendelijkheid.

Rina (Rinat)

Rina betekent 'vreugde.' Wanneer de letters verwisseld worden ontstaat het woord 'kandelaar van God.'

Ruth (Rut, Rus)

Ruth betekent 'zoet en plezierig.' Ruth verschijnt in de Bijbel als een rechtvaardige bekeerlinge, en voorouder van koning David.Joodse meisjesnamen met de letter S

Sara (Sari, Sarit, Sarita, Sarai)

Sara betekent 'prinses.' Sara verschijnt in de Bijbel als een grote profeet, vrouw van Abraham en moeder van Izaäk.

Serach

Serach betekent 'vrij van dwang.' Serach verschijnt in de Bijbel als de kleindochter van Jakob (Genesis 46:17).

Shifra (Shiphrah)

Shifra betekent 'verbeterd.' Shifra verschijnt in de Bijbel als een Hebreeuwse vrouw die het bevel van Farao niet gehoorzaamt om Joodse babies te doden (Exodus 1:15).

Shlomit (Shula, Shuli, Shulammite)

Shlomit betekent 'vreedzaam.' Shlomit verschijnt in de Bijbel in Leviticus 24:11.

Shoshana (Shani)

Shoshana is het Hebreeuwse woord voor 'roos.' Shoshana verschijnt in de Bijbel in Hooglied 2:2. In Kabbala (Joodse mystiek) heeft Shoshana dezelfde numerieke waarde (661) als Esther die leefde in de stad Shushan.

Sharon (Sharona, Sharonit)

Sharon is een regio in Israël dat bekend staat om haar overvloedigheid.

Shayna (Sheina, Shaindel)

Shayna betekent 'mooi' in het Jiddisch

Shira

Shira betekent 'lied' in het Hebreeuws.

Shulamit

Shulamit betekent 'vreedzaam.' Shulamit verschijnt in de Bijbel in Hooglied 7:1.

Sigal, Sigalit, Sigalia

Sigal betekent 'schat.' (Deuteronomium 26:18).

Simcha

Simcha betekent 'vreugde.'Joodse meisjesnamen met de letter T

Tal, Talia

Tal betekent 'dauw.' In Kabbala (Joodse mystiek) staat Tal voor Goddelijke voeding op een verborgen manier.

Tamar

Tamar betekent 'palmboom.' Tamar verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Juda en de voorouder van Koning David (Genesis 38:6).

Techiya

Techiya betekent 'wederopleving.'

Tehilla

Tehilla betekent 'loflied (psalm)'

Tikva

Tikva betekent 'hoop.'

Tirtzah

Tirtzah betekent 'aangenaam.' Tirtza verschijnt in de Bijbel als één van dochters van Tzelofchad (Numeri 26:33).

Tova (Tovat, Tovit, Tovah)

Tova betekent 'Gods goedheid.'

Tzipporah (Tzipora)

Tzipporah betekent 'vogel.' Tzippora verschijnt in de Bijbel als de vrouw van Mozes (Exodus 2:21). In Kabbala heeft Tzippora dezelfde numerieke waarde (376) als Shalom 'vrede.'

Tzivia

Tzivia betekent 'vergadering van God.' Tzivia verschijnt in de Bijbel als de moeder van een Joodse koning (II Koningen 12:2).

Tziona

Tziona betekent 'uitstekend.'

Tzofiya

Tzofiya betekent 'bewaker.'

Tzviya

Tzviya betekent 'gazelle.'Joodse meisjesnamen met de letter U

Uriella

Uriella betekent 'licht van God.'Joodse meisjesnamen met de letter V

Vered (Varda, Vardit)

Vered betekent 'roos' in het Aramees, de taal van de Talmoed.Joodse meisjesnamen met de letter Y

Yakova (Jacoba)

Yakova is de vrouwelijke vorm van Yaakov (Jakob), dat betekent 'vastgehouden door de hiel.'

Yael (Jael, Yaela)

Yael betekent 'opklimmen' en 'berggeit.' Yael verschijnt in de Bijbel als de heldin die het Joodse Volk redde door het moedig doden van de vijandelijke generaal (Richteren , hoofdstuk 4).

Yaffa (Jaffa)

Yaffa betekent 'mooi.' In de Kabbala (Joodse mystiek) heeft Jaffa dezelfde numerieke waarde (95) als Malka (Koningin).

Yardena (Jordana)

Yardena betekent 'naar beneden stromen.'

Yehudit (Judith)

Yehudit betekent 'prijzen.' Yehudit verschijnt als een heldin van het Chanoeka verhaal die moedig de vijandelijke generaal doodde.

Yiskah

Yiskah betekent 'staren.' Yiskah was de bijnaam van Sara, omdat ze 'staarde' met profetische inspiratie en omdat anderen naar haar 'staarden' vanwege haar schoonheid.

Yocheved

Yocheved betekent 'Gods eer.' Yocheved verschijnt in de Bijbel als de moeder van Mozes, Aäron en Mirjam (Exodus 6:20).Joodse meisjesnamen met de letter Z

Zahava (Zahavit Zehava)

Zahava betekent 'goud.'

Zissel (Sissel, Cecilia)

Zissel betekent 'zoet' in het Jiddisch.

Lees verder

© 2008 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Populairste Turkse meisjesnamen in NederlandPopulairste Turkse meisjesnamen in NederlandWil je weten wat de meest voorkomende Turkse meisjesnamen zijn in Nederland? Wil jij weten wat deze namen betekenen? Lee…
Scandinavische meisjesnamenScandinavische meisjesnamenHet valt niet mee om een naam voor je dochter te vinden. Scandinavische meisjesnamen zijn vaak erg mooi. Misschien een a…
De populairste kindernamen van 2012De populairste kindernamen van 2012Gefeliciteerd, je wordt ouder van een kindje! Als het goede nieuws eenmaal tot je is doorgedrongen, wordt het tijd om na…
Chique meisjesnamenChique meisjesnamenHet verwachten van een baby is één van meest spannende momenten in het leven. Welke naam moet je je baby echter geven? V…

Gesorteerde antoniemenHet Nederlands kent een groot aantal interessante eigenaardigheden. Soms intrigerend, soms lastig. Beide eigenschappen z…
Joodse jongensnamen en hun betekenisJoodse jongensnamen en hun betekenisOp het basisniveau is een Joodse naam een sleutel voor de Joodse identiteit. Onze wijzen vertellen ons dat ondanks meer…
Bronnen en referenties
Jehoeda (340 artikelen)
Laatste update: 05-05-2023
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.