Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos)

Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos) Volgens My Jewish Learning begon "Joodse humor met de Joodse moeder Sara, die lachte toen een engel haar instrueerde dat ze op jonge leeftijd een kind zou geven. Haar lach was ooit in feite een kleine rel tegen G'd, die haar vervolgt: "Is er iets te moeilijk voor G'd?"" In de 19e en 20e eeuw zien we dat Joodse humor alle heilige grenzen overschrijdt, zoals bij Franz Kafka, Lenny Bruce (die zelfs in de gevangenis belandt) en Jon Stewart van de Daily Show. De witz is een bijzondere vorm van (Joodse) humor. Freud zegt hierover: "Witz is het wapen van de man, die noch met zijn zwaard noch met zijn verstand rechtstreeks kan of wil aanvallen, het is het wapen van de verslagene, die in het geheel niet denkt aan de mogelijkheid van een overwinning." Bekende Joodse moppen zijn de Sam en Moos moppen.

Wat is Joodse humor?

Wat wordt bedoeld met Joodse humor volgens My Jewish Learning? "Joodse humor - in al zijn tegenstellingen, ondermijningen en mogelijkheden - is één van de manieren waarop Joden door de eeuwen heen een idee van zichzelf hebben gecreëerd."
 • Joodse humor is meestal inhoudelijk: Joden zijn meestal grappig over iets, en het is meestal iets waar ze heel veel over weten.
 • Joodse humor is meestal anti-autoritair: het is sterk democratisch en benadrukt de waardigheid en waarde van gewone mensen.
 • Joodse humor heeft vaak een kritische voorsprong: Vaak is de strekking ervan politiek gericht op leiders en andere autoriteiten die niet directer kunnen worden bekritiseerd.
 • Joodse humor bespot iedereen - inclusief G'd: Het bespot vaak religieuze persoonlijkheden en instellingen, evenals rituelen en dogma.

Joods religieuze chassidische visie op humor

De Alter Rebbe (van Chabad) schrijft in de Tanya over het vertellen van een anekdote dat die kan worden gebruikt vóór de studie om de geest van de student te openen. Maar ter wille van een grap zelf is dit niet in overeenstemming met de Chassidische manier van leven. Volgens Chabad is humor belangrijk maar met grappen moet men voorzichtig zijn. Het leven is een serieuze aangelegenheid.

De Talmoed vertelt dat de grote wijze Rabba de volgende gewoonte had. Als hij doceerde in de Talmoedische wet begon hij altijd met een grap, waardoor de studenten moesten lachen, waarna hij verder ging met een serieuze presentatie van een diepgaande analyse van de Joodse wet. Voor Rabba waren toegewijde studenten niet genoeg. Hij wilde dat ze creatief waren en groeiden in hun leerproces door verder te denken dan hun natuurlijke mogelijkheden. Hij wilde dat ze uitdagende vragen zouden stellen en alternatieve manieren moesten bedenken om de stof te benaderen. Lachen aan het begin van de les opende hun geest om breder te denken.

Persoonlijke groei, verandering en menselijke ontwikkeling kunnen alleen plaatsvinden in de context van optimisme, vreugde en een opgewekte stemming. Blijf lachen - het breekt door muren heen.

Joodse humor & Antisemitisme

Het Joodse volk heeft vaak onder erbarmelijke omstandigheden geleefd. Enerzijds was er de druk van de antisemitische omgeving. Anderzijds was er de druk van de eigen traditie: gevecht om Joodse voorschriften draaglijk te maken. Maar ook was er de behoefte om tot een eigen persoonsgebonden ethiek te komen. Aan de oppervlakte klinkt er iets van dromen over de eindtijd in door. De Witz is ontstaan in de diaspora, waarbij de strijd niet mogelijk was en de Witz het enige wapen was.

Mel Brooks heeft een mening over het onderwerp: "Je anders voelen, je vervreemd voelen, je vervolgd voelen, het gevoel hebben dat je alleen met de wereld kunt omgaan door te lachen - want als je niet lacht, ga je huilen en stop je nooit huilen - dat is waarschijnlijk de reden dat Joden zo'n geweldig gevoel voor humor hebben ontwikkeld. De mensen die de grootste reden hadden om te huilen, leerden meer dan wie dan ook hoe ze moesten lachen."

Joodse humor: De Witz

De Witz is verzonnen, maar vertelt vaak meer dan de werkelijkheid. Ze worden onderling verteld en zijn anders dan een mop. Het is meer een anekdote. De Joodse Witz is meer dan een mop. Het is een mix van humor, tragiek en wijsheid, waarvoor geen Nederlands woord voor kan worden gevonden dat de gevoelswaarde voldoende weergeeft. Om deze reden handhaaf ik het woord "Witz" (meervoud: "Witze"), zonder het te vertalen met "mop".

Sigmund Freud zegt het volgende over de Witz. Hij noemt het "zin in de onzin, activiteit, speels oordeel, bluf en inzicht".
Freud onderscheidt vier verschillende categorieën in Witze:
 • De obscene Witze: Zij vervangen rechtstreeks de schuine mop die in beter gezelschap niet wordt geduld.
 • De agressieve Witze: Vaak politiek geladen.
 • De cynische Witze: Deze richt zich kritisch tegen anders onbetwiste principes en opvattingen. In hun brutaalste uitschieters vallen zij de hoogste godsdienstige instanties aan en zijn dan soms ook niet geheel vrij van blasfemie.
 • De sceptische Witze: Zij trekken iedere mogelijkheid van een inzicht in de waarheid op voorhand in twijfel.

Maar er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan, voordat een Witz werkelijk grappig is:
 • De toehoorder moet overrompeld worden. Alles moet snel en verrassend worden afgewikkeld.
 • De verteller en toehoorder van de Witz moeten ongeveer tot dezelfde trap van beschaving behoren. En bij voorkeur ook in een gelijksoortige omgeving leven.
 • De "uitvinder" van de Witz mag slechts heel zelden de indruk geven dat hij hem zelf heeft "gemaakt". De Witz is anoniem en verandert na verloop van tijd.

witz

Twee Joden discussiëren met elkaar over de vraag wat relativiteit betekent. Zegt de ene Jood tegen de ander: als je twee haren op je hoofd hebt is het weinig; als je twee haren in je soep hebt is het veel.

witz

Moishe en Miriam hadden wat problemen thuis en gaven elkaar de stille behandeling. De week daarop realiseerde Moishe zich dat hij Miriam nodig zou hebben om hem om vijf uur 's ochtends wakker te maken voor een vroege ochtendvlucht naar Chicago. Omdat hij niet de eerste wilde zijn die de stilte zou verbreken (EN VERLIES), schreef Moishe op een stuk papier: "Maak me alsjeblieft om vijf uur wakker." De volgende ochtend werd Moishe wakker, maar ontdekte dat het 9.00 uur was en dat hij zijn vlucht had gemist. Woedend stond hij op het punt te gaan kijken waarom zijn vrouw hem niet had gewekt toen hij een stuk papier naast het bed zag staan. De krant zei: "Het is vijf uur 's ochtends. Wakker worden!"

witz

Douane in Rusland vraagt aan Jood: hebt u familie in het buitenland? Jood antwoordt: nee. Douane vraagt opnieuw: maar Cohen dan in Tel Aviv en Sara in Jeruzalem? Zijn zij dan geen familie? Ja, dat wel, maar ik ben de enige in het buitenland.

witz

SS-commandant zegt tot Jood: als je mij kunt zeggen welk oog van mij van glas is, laat ik je los. Jood zegt onmiddellijk het linkeroog. SS commandant: Hoe weet je dat zo gauw? Jood: Het kijkt me zo menselijk aan.

witz

Een Jood zit te kijken in het theater bij het optreden van een voordrachtskunstenaar. Hij zegt: één van ons. Daarna komt er een andere artiest: hij reageert weer met dezelfde woorden: één van ons. Dan een zangeres: één van ons. Buurman roept verbaast: o Jezus! Jood zegt: Ook een van ons!

witz

Politie bij Jood: er is een aanklacht tegen u ingediend dat u in concubinaat leeft. Jood zegt: concubinaat, wat is dit? Antwoord: dat je met een andere vrouw net zo leeft als met je eigen vrouw! Jood: onzin, veel beter!

witz

Portier tot Jood die hotel verlaat: hebt u een bad genomen? Jood: Hoe zo? Mist u er een?

witz

Antisemiet zegt tot Jood; de Joden zijn de schuld van alle ellende. Jood: Nee, de fietsers. Antisemiet hoezo de fietsers? Jood: hoezo de Joden?

witz

Een Joodse vrouw is bevallen van een dochter. De arts feliciteert haar en haar man. Maar de Joodse man is helemaal niet blij. Het is al zijn vijfde dochter. De arts zegt: "Ik wou dat ik vijf dochters had." "Hoezo?", vraagt de Joodse man. De arts antwoordt: "Ik heb zeven dochters."

Joodse humor: De Baäl Shem Tov

De Baäl shem tov (de drager van de goede naam), de stichter van het Joods chassidisme is een bron van Witzen. Zijn leerlingen noteerden de gesprekken. Zoals dit bijvoorbeeld. Wat is het ergste verdriet? Dat je het niet aan een ander kunt vertellen. Of dit: Rav (=rebbe) hoe komt het toch dat je altijd de mensen die problemen hebben zo goed raad kunt geven? Rav: Je hoeft niets anders te doen dan je ziel te hechten aan die van een ander.

witz

Er zijn twee broers. De één ziet kans om naar Amerika te gaan. De ander niet. De Amerikaanse Jood heeft met zaken doen veel verdiend. In New York heeft hij een groot huis met een grote tuin. Met zijn eigen vliegtuig vliegt hij naar het Rode Kruis in Genève. Daar vraagt hij naar het dossier van zijn broer. En hij vraagt het Rode Kruis of ze alles wat ze maar kunnen doen, doen om zijn broer te vinden. Voor de onkosten laat hij een cheque achter die niet is ingevuld. Zijn broer bleek in Auschwitz te zijn. Bij de bevrijding krijgt de Amerikaan bericht dat zijn broer is gevonden. Het vliegtuig haalt hem op. Ze ontmoeten elkaar in Amerika. Ze gaan naar het huis van de rijke man. En ze praten niet. Een butler brengt de man naar zijn kamer. Daar ligt alles klaar: nieuwe kleding, spullen om een bad te nemen en zich te scheren...Ik kom u over een uur halen, zegt de butler. De man maakt zich klaar. En na een uur wordt hij opgehaald. De butler brengt hem naar de bibliotheek, klopt er aan en doet de deur open. Maar dan ziet de arme man iets vreselijks. De rijke man leest in zijn boeken. De arme man ziet: boeken, boeken, boeken. Maar aan één wand, geen boeken. Daar hangt een groot portret van Adolf Hitler. Mein Gott, bist du verrückt geworden? roept de arme man uit. De rijke man zegt: Nee dat is tegen de heimwee. En dan omarmt hij zijn broer.

witz

God heeft een paar geboden bedacht en Hij gaat ermee op pad.
Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: 'Ik heb een mooi gebod voor jullie.' 'Wat is het voor een gebod?' vragen de Fransen. God zegt: 'Jullie mogen niet vreemdgaan, niet echtbreken.' 'Nee,' zeggen die Fransen, 'dat is niets voor ons. Zo'n gebod nemen wij niet aan.' 'Oké,' zegt God en vertrekt.
Hij komt bij de Duitsers en zegt: 'Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden.' 'Nee,' roepen die Duitsers, 'dat is flauwekul. Daar luisteren wij niet naar.' Enigszins wanhopig gaat God verder.
Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: 'Ik heb een gebod voor jullie.' 'O ja?' vragen de Joden, 'en wat kost het? 'Niets,' zegt God, 'het kost jullie helemaal niets.' 'Prachtig,' zeggen de Joden, 'doe er dan maar tien.'


Joodse humor: Sam en Moos

Bekend zijn de Sam en Moos moppen. Het zijn moppen met prototypen (die karakteristieke kenmerken hebben). Het zijn geen Witze.

Er zijn moppen op drie niveau's:

1. De grove moppen.

Moos komt onverwacht thuis. Hij ziet zijn vrouw niet, maar hij hoort boven vreemde geluiden. Hij gaat de trap op. Doet de deur van de slaapkamer open. Saar schrikt vreselijk. Er ligt een vreemde bult onder de dekens. Moos zegt tegen Saar: Wat is dat? En hij wijst op de schoenen die onder de dekens uitkomen. Saar antwoord niet. Moos vraagt het nog eens. Maar er komt geen antwoord. Nu vraag ik het voor de laatste keer zegt Moos. Van wie zijn die schoenen?
Van... Bata klinkt onder de dekens vandaan.


2. Middenstandsmoppen

Moos komt thuis. En zegt bij zichzelf: Hé wat is dat voor gerommel daarboven? Hij loopt de trap op om te gaan kijken. In de slaapkamer vindt hij een verschrikte Saar en hij zegt: Wat heeft dat te betekenen? Hij loopt naar de kastdeur die een beetje open staat en trekt de deur verder open. Daar staat zijn beste vriend, naakt. Wat doe jij hier, vraagt Moos. Zegt zijn vriend: Je zult het niet geloven. Ik wacht op lijn vier.

3. De intellectuele moppen.

Moos komt onverwachts thuis. Meteen loopt hij door naar boven. En doet de slaapkamerdeur open. Wie hij dacht dat zijn vriend was ziet hij in bed liggen. Wat krijgen we nou? Nou weet je tenminste hoe de zaken liggen zegt zijn "vriend" . Moos stelt voor erom te spelen. Hij schudt en deelt de kaarten. Moos pakt zijn portemonnee, zoekt en zoekt... Ha daar heeft hij het eindelijk: een halve cent legt hij neer. Waar dient dat voor? Zegt Moos: om het spannend te maken.

Joodse humor: Chelm

Joodse folklore maakt grappen over de Joodse inwoners van Chełm (Jiddisch: כעלעם, Hebreeuws: חלם; vaak getranscribeerd als Helm) in het oosten van Polen vanwege hun dwaasheid. Deze verhalen gaan vaak over de 'wijze' mannen en hun dwaze beslissingen, net als de Engelse Wise Men of Gotham of de Duitse Schildbürger. De grappen gingen bijna altijd over dwaze oplossingen voor problemen. Sommige van deze oplossingen tonen "dwaze wijsheid" (het juiste antwoord bereiken door de verkeerde redenering), terwijl andere gewoon verkeerd zijn.

Twee Joodse mannen uit Chelm gingen wandelen, toen het plotseling begon te regenen.
‘Snel’, zei de een. "Open je paraplu."
'Het zal niet helpen', zei zijn vriend. "Mijn paraplu zit vol gaten."
"Waarom heb je het dan meegebracht?"
“Ik had niet gedacht dat het zou regenen!”


Een Joodse inwoner van Chełm kocht op vrijdag een vis om die voor de sabbat te koken. Hij stopte de levende vis onder zijn jas en de vis sloeg met zijn staart in zijn gezicht. Hij ging naar de rechtbank van Chełm om een aanklacht in te dienen en de rechtbank veroordeelde de vis tot de dood door verdrinking.

Een man in Chelm bedacht ooit een raadsel dat niemand kon beantwoorden: "Wat is paars, hangt aan de muur en fluit?"
Toen iedereen het opgaf, kondigde hij het antwoord aan: een witte vis.
“Een witte vis?” zeiden mensen. "Een witte vis is niet paars."
"Nu," antwoordde de grappenmaker, "deze witte vis was paars geverfd."
“Maar aan een muur hangen? Wie heeft er ooit gehoord van een witte vis die aan een muur hing?”
“Aha! Maar deze witte vis hing aan de muur.”
"Maar een witte vis fluit niet", riep iemand.
"Nu, dus het fluit niet."


De stad Chełm besloot een nieuwe synagoge te bouwen. Dus werden enkele sterke, weerbare mannen naar een bergtop gestuurd om zware stenen voor de fundering te verzamelen. De mannen legden de stenen op hun schouders en sjokten de berg af naar de stad beneden. Toen ze aankwamen, riep de stadsagent: 'Dwaze mannen! Je had de stenen van de berg moeten rollen!' De mannen waren het erover eens dat dit een uitstekend idee was. Dus draaiden ze zich om, en met de stenen nog steeds op hun schouders, sjokten ze de berg weer op en rolden de stenen weer naar beneden.

Een jonge huisvrouw die in de stad Chełm woonde, had iets heel vreemds. Op een ochtend, nadat ze een stuk brood had ingesmeerd, liet ze het per ongeluk op de grond vallen. Tot haar verbazing viel het met de beboterde kant naar boven. Zoals iedereen weet, wanneer een beboterd stuk brood op de grond valt, valt het altijd met de beboterde kant naar beneden; dit is als een wet van de fysica. Maar bij deze gelegenheid was het met de beboterde kant naar boven gevallen, en dit was een groot mysterie dat moest worden opgelost. Dus werden alle rabbijnen en oudsten en wijzen van Chełm bijeengeroepen en brachten ze drie dagen door in de synagoge, vastend en biddend en onder elkaar discussiërend over deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Na die drie dagen keerden ze terug naar de jonge huisvrouw met dit antwoord: "Mevrouw, het probleem is dat u de verkeerde kant van het brood hebt ingesmeerd."

Joodse humor: Beroepen

Via de Witzen leer je de mensen en hun beroepen kennen. Over bijna elk beroep is een Witz.

witz

Paus Pius XII is overleden. Aan de hemelpoort wordt hij door Paulus ontvangen. Welkom, welkom. Wat kunnen wij voor u doen? Nou ik heb al heel lang een vraag die me erg bezig houdt. Een vraag voor Maria. Ik zal vragen of u bij haar terecht kunt. Even later: Ze wil u ontvangen. Als u deze grot ingaat is het derde opening rechts. Al gauw ziet de paus Maria zitten. Pius knielt voor haar neer en vraagt: Wat dacht u toen u voor het eerst uw zoon in de armen hield? 'k Wou dat het een meisje was!

witz

Een Joods meisje wordt president en zegt tegen haar moeder: "Je moet naar de inauguratie komen, mam." De moeder zegt: "Oké, ik ga, ik ga. Wat ga ik dragen? Het is zo koud. Waarom moest je president worden? Wat voor baan is dat? Je zult niets anders hebben dan tsuri's (problemen).' Maar ze gaat naar de inauguratie en terwijl haar dochter wordt beëdigd door de opperrechter, wendt de moeder zich tot de senator naast haar en zegt: 'Zie je dat meisje daarboven? Haar broer is dokter.’

witz

Poolse Joden dragen vaak lange jassen en lokken. Op hun hoofd hebben ze een zwarte hoed.
Zo een gaat naar China. Hij verblijft en eet in kosjere hotels enzovoorts. Op vrijdag wordt hij door een tolk opgehaald en gaat naar sjoel. Alles is er maar ja het zijn allemaal Chinezen. Hij wil graag met de rabbi spreken. En dat laat hij vragen door de tolk.
Na de dienst vraagt de Poolse man aan de Chinese rabbijn: Bent u een echte rabbijn?
Dat zou ik denken: Ik heb gestudeerd aan het Hirsch Seminarie in New York.
Waarop de rabbijn vraagt: Ja neemt u mij niet kwalijk. Bent u eigenlijk wel Joods? U ziet er helemaal niet Joods uit.


witz

Een Joodse moeder heeft een zoon. En die wordt 30. Voor zijn verjaardag stuurt ze hem twee mooie stropdassen als cadeautje. Gaat hij bij zijn moeder op bezoek en denkt 'k zal maar één van die dassen aandoen die ze me gestuurd heeft voor m'n verjaardag. Zegt zijn moeder: Die ander was zeker niet goed genoeg.

witz

Moos heeft een vervelende afwijking. Hij stottert heftig.Hij ziet een bord met: arts. Er komt net een vriend van vroeger uit de deur. Bbbbram wwas je bij de dddokter? Wwwat is er mmet je? Ik heb een prostaatontsteking. Een ppprosttttaaatt...? Wwwat is dddat? Bram: Ik plas zoals jij praat.

witz

Joodse professor in de psychiatrie legt aan studenten uit wat het verschil is tussen een schizofreen en een neuroot. De schizofreen denkt dat twee plus twee vijf is. Een neuroot weet dat twee plus twee vier is, maar kan het niet uitstaan.

witz

Een Joodse arts bezoekt een vrouw die net bevallen is van een baby. Hij zegt tegen haar: "Oh, wat een wolk van een baby, de mooiste baby ter wereld." Reageert de vrouw: "Ja dat zegt u tegen alle moeders." "Nee hoor", zegt de arts, "er zijn ook lelijke baby's." "Wat zegt u dan tegen de moeder?" Zegt de arts: "Dan zeg ik tegen de moeder dat de baby erg veel op haar lijkt"

Joodse humor: Religieus

Een Joodse man komt bij de Rebbe en zegt dat hij een probleem heeft. Er is een belangrijke voetbalwedstrijd op Jom Kippoer die hij per se wil zien. De Rebbe zegt: "Geen probleem, tegenwoordig wordt alles opgenomen en kan je het later terugzien." De man is heel blij en zegt tegen de Rebbe: "Bedankt dat de Jom Kippoer-dienst wordt opgenomen."

Een grootmoeder en haar geliefde kleinzoon zijn op het strand. Ze spelen vlakbij de kust. Plots komt er een gigantische golf en veegt de jongen de zee in. De grootmoeder is buiten zichzelf van verdriet. Ze valt op haar knieën. Ze huilt en snikt en smeekt G'd om haar kleintje terug te geven. Kijk, een andere gigantische golf komt en zet hem ongedeerd terug op de kust. De grootmoeder omhelst hem en, overweldigd door dankbaarheid, dankt G'd keer op keer. Dan pauzeert ze, kijkt op en zegt tegen G'd: "Maar waar is zijn keppeltje?"

Een Amerikaanse man vertelt een andere man dat zijn vrouw denkt dat hij G'd is. Ze geeft hem elke dag 'burnt offerings'.

Een man gaat naar een rabbijn en zegt tegen hem dat hij zwaar gezondigd heeft. De rabbijn vraagt wat voor zonde het was. De man zegt dat hij voedsel gegeten heeft zonder eerst een zegen uit te spreken. "Dat is vreselijk", zegt de rabbijn. "Waarom heb je dat gedaan?" Hij zegt omdat het voedsel niet kosher was. "Waarom nam je dan niet-kosher voedsel", vroeg de rabbijn verbaasd. Omdat alle kosher eetgelegenheden gesloten waren omdat het Jom Kippoer was.

Een dochter vraagt aan haar vader waar de mens vandaan komt. Hij zegt tegen haar dat de mens afstamt van de apen. Vervolgens stelt ze dezelfde vraag aan haar moeder. De moeder zegt tegen haar dat de mens afstamt van G'd. De dochter raakt in verwarring. "Papa zegt van de apen en jij zegt van G'd. Hoe kan dat nou?" De moeder antwoordt haar en zegt: "Papa spreekt over zijn familie en ik over mijn familie."

Een Joodse man komt 45 minuten te laat in de synagoge. De Rabbijn vraagt aan hem hoe dat komt. De man zegt tegen hem: "Ik heb een goede daad verricht. Ik heb een vrouw geholpen bij het oversteken van de weg." "Dat is fantastisch. Maar waarom duurde dat dan zo lang?" vraagt de Rabbijn verbaast. De man antwoordt: "Ze wilde niet oversteken."

Een Joodse man wordt aangesproken door een Rabbijn. Deze vraagt aan hem waarom hij nooit naar de synagoge gaat. "Bij dezen wil ik je uitnodigen een dienst in het leger van G'd bij te wonen", zegt de Rabbijn. De Joodse man antwoordt dat hij al in het leger van G'd zit. "Maar waarom zie ik je dan nooit?" vraagt de Rabbijn. "Ik zit bij de geheime dienst van het leger van G'd", antwoordt de man.

Twee Joodse vrienden houden erg veel van honkbal. De ene vraagt aan de andere: "Kan je me een gunst bewijzen? Als je komt te overlijden meldt me dan in een droom of er honkbal in de hemel is of niet." Wanneer zijn vriend sterft verschijnt hij in een droom van de nog levende vriend. Die vraagt of er honkbal is in de hemel. Zegt zijn overleden vriend: "Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat inderdaad honkbal in de hemel is. Het slechte nieuws is dat jij morgen pitcher bent."

Wat is de overeenkomst tussen Chanoeka, Poeriem en Pesach? De vijanden van de Joden proberen hen te vernietigen, ze falen, en daarna zeggen de Joden: "Laten we gaan eten."

Een rabbijn is op bezoek bij een priester. De priester stelt voor om te gaan dineren. Hij biedt de rabbijn vlees en wijn aan. Maar de rabbijn weigert dit omdat het niet kosher is. De priester begrijpt het niet want het vlees en de wijn zijn echt heerlijk. De rabbijn vraagt vervolgens aan de priester of hij een vrouw heeft. Nee, zegt de priester, priesters trouwen niet. De rabbijn begrijpt het niet want een vrouw is echt fantastisch.

Twee jongemannen zitten in een wachtkamer te wachten op een operatie. Vraagt de ene man tegen de ander: "Waarvoor moet jij geopereerd worden?". Zegt de ander: "Ik laat mijn amandelen knippen." "Oh, dat valt reuze mee", reageert de eerste man. "Het is een pijnloze operatie en het is zo klaar. Daarna krijg je ranja. No big deal." Vraagt de tweede man: "Waar kom jij voor?" "Ik kom voor een besnijdenis", zegt de eerste man. Antwoordt de tweede man: "Oh, dat heb ik ook gehad. Ik kon een jaar lang niet praten en lopen."

Een religieuze Jood die op Park Avenue woonde, bouwde een Sukkah (loofhut) op zijn balkon. Enkele van zijn 'high society' niet-Joodse buren sleepten hem voor de rechter. Ze beweerden dat de Sukkah op zijn balkon een doorn in het oog was en een negatieve invloed had op de waarde van hun huizen in deze chique buurt. In de rechtszaal maakte de Joodse man zich grote zorgen over de afloop. Het was de vooravond van de achtdaagse vakantie, waardoor hij geen tijd had om alternatieve regelingen te treffen, voor het geval de rechter hem zou bevelen de Sukkah neer te halen. Hij bad om hulp. En Hashem luisterde. Rechter Ginsburg, die zelf Joods was, had de reputatie een zeer wijs man te zijn. Nadat hij beide kanten had gehoord, draaide hij zich om naar de oplettende Jood en schold hem uit: "Besef je niet dat je op Park Avenue woont, en niet in Brooklyn? Er is een bepaald decorum dat wordt verwacht op Park Avenue. Je hebt geen recht om een ​​primitieve hut te bouwen in deze mooie straat zonder een bouwvergunning die het toelaat. Ik bepaal hierbij dat je ofwel de hut verwijdert, of ik je een boete van duizend dollar zal geven. “Je hebt precies acht dagen om dat te doen! Volgende zaak!"

De oude rabbijn Cohen gaat met pensioen in een verpleeghuis en een nieuwe jonge rabbijn wordt in dienst genomen door de gemeenschap. Op zijn eerste sjabbat in zijn nieuwe functie staan ze op het punt om uit de Tora te lezen wanneer er een enorme, verhitte discussie losbarst over de vraag of je moet staan of zitten tijdens het lezen van de Tien Geboden. De volgende dag gaat de getraumatiseerde jonge rabbijn naar zijn voorganger en vraagt hem: 'Rabbi Cohen, ik heb je advies nodig. Wat is de gewoonte van onze gemeenschap als we de Tien Geboden lezen?” Rabbi Cohen antwoordt: "Waarom vraag je dat?" “Nou, omdat we gisteren het Tora-gedeelte lazen dat dat belangrijke gedeelte bevat, en de helft van de gemeenschap zat, terwijl de helft van de gemeenschap stond, en degenen die zaten schreeuwden en schreeuwden naar degenen die stonden en degenen die stonden schreeuwden en schreeuwden naar degenen die zaten!” "Ah," antwoordde Rabbi Cohen, "nu is dat onze gewoonte."

Een rabbijn loopt op straat in Amsterdam als hij schrikt van een bord dat voor een gebouw hangt. Op het bord staat: "WIJ ZOUDEN LIEVER ZAKEN DOEN MET 1000 HAMAS-TERRORISTEN DAN MET ÉÉN ISRAËLIËR". Woedend loopt de rabbijn naar het gebouw om naar binnen te gaan en tegen de eigenaren te schreeuwen, maar hij wordt tegengehouden door een kleiner bord met de tekst "DE CHEVRA KADISHA (De Joodse begrafenisonderneming)."

Een zeer vrome Jood, Saul, is er altijd voor minyan (het quorum van tien dat nodig is voor gemeenschappelijk gebed), hij mist nooit de sjoel. Op een dag is hij in de synagoge en begint hij te bidden en zegt: "G'd, ik heb U nooit om iets gevraagd, maar ik zou graag de loterij willen winnen." En hij komt de volgende week terug en zegt: "Ik heb U nooit om niets gevraagd, ik heb geholpen bij het bouwen van deze synagoge. Ik doe alles voor het Joodse volk. ik begrijp het niet. Ik vroeg U om één ding, maar één ding, en U kon het niet laten gebeuren." Hij komt de volgende week terug en het is hetzelfde. “Wat voor G'd bent U? Ik vraag nooit iets. Eén keer wilde ik maar één ding van U krijgen, G'd." En de hemel gaat open, en er is donder en bliksem, en G'd spreekt en zegt: "Saul, help me, koop een lot."

Een priester, een dominee en een rabbijn zijn aan het golfen. Het is de langste negen holes vooraan die ze ooit hebben gespeeld. Misschien drie uur lang. Ze gaan naar de pro-shop om te klagen, en de pro zegt: "Oh, wist je dat niet? De foursome is voor jullie allemaal blind.” De priester zegt: "Vergeef me vader, want ik weet niet waarover ik spreek." De dominee zegt: "Vergeef me Vader, daar ga ik alleen voor de genade van G'd." En de rabbijn zegt: "Wat? Kunnen ze 's nachts niet spelen?"

Een mullah, een priester en een rabbijn gaan kamperen. Terwijl ze hun tenten opzetten, zien ze in de verte een grizzlybeer rondsluipen.
De mullah zegt: "Ik ga hem bekeren tot de islam." en loopt naar de beer toe. Na 15 minuten komt hij terug en zegt: "Ik heb hem voorgelezen uit de Koran. Niets."
Dus de priester loopt weg en zegt: "Ik ga hem bekeren tot het christendom." Hij komt een kwartier later terug en zegt: "Ik heb hem met water besprenkeld om hem te dopen. Geen reactie."
Dus de rabbijn zegt: "Ik ga hem bekeren tot het Jodendom" en loopt weg naar de beer. 4 uur later komt hij kruipend terug, bebloed, verscheurd en geslagen. De priester en Mullah vragen "Wat is er gebeurd?!"
De rabbijn antwoordde: "Achteraf gezien, had ik misschien niet met de besnijdenis moeten beginnen."


David en Sarah Emanuel gingen op bezoek bij een Rebbe die bekend stond om zijn krachtige zegeningen.
'Rebbe,' zei David. “We willen heel graag kinderen en de dokter heeft ons net verteld dat we er misschien geen zullen krijgen. Wat moeten we doen?"
De Rebbe gaf hen wat geld en zei dat ze een zekere arme weduwe moesten zoeken en het aan haar moesten geven. "In de verdienste van de mitswa van tzedakah, zal Hasjem je zegenen met kinderen"
Tien jaar later kwam David de Rebbe op straat tegen. David had ongeveer twaalf kinderen op sleeptouw.
"Baruch Hashem!" riep de Rebbe. 'Maar vertel me eens, waar is je vrouw?'
"Oh, ze probeert de weduwe te vinden. Ze wil het geld terugvragen."


Vraag: Is het toegestaan om op de sabbat in een vliegtuig te zitten?
Antwoord: Ja, zolang uw veiligheidsgordel omgegespt blijft. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat u niet rijdt, maar het vliegtuig draagt.


Twee rabbijnen bespraken hun problemen met eekhoorns op de zolder van hun synagoge. De ene rabbijn zei: "We hebben gewoon een verdelger gebeld en we hebben de eekhoorns nooit meer gezien." De andere rabbijn zei: "We hebben de eekhoorns net een bar mitswa gegeven en we hebben ze nooit meer gezien."

Joodse humor: Chassidisme

Een Chassied die honger heeft maar geen geld bij zich heeft klopt bij een herberg aan in de hoop wat eten te krijgen. De herbergier is van nature niet zo gul, maar zegt tegen de Chassied dat hij eten krijgt als hij met zijn dochter wil trouwen. De Chassied, die getrouwd is en tien kinderen heeft, zegt dat hij beschikbaar is. De herbergier is enorm blij en biedt hem een koninklijke maaltijd aan. De Chassied smult enorm maar moet iets bedenken om zich uit de situatie te redden. Hij zegt tegen de herbergier dat hij een oom heeft die in de gevangenis zit. "Geeft niks", zegt de herbergier. "Maar ik heb ook een neef die een moordenaar is." Dat maakt de herbergier ook niets uit. "Ik heb een zwager die oneerlijk is." "Geen probleem." "Ik heb nog een neef die een dief is." Maar het maakt de herbergier allemaal niets uit. Uiteindelijk zegt de Chassied dat hij een vrouw heeft. De herbergier is woedend en gooit de man uit zijn zaak. Thuisgekomen zegt de Chassied tegen zijn vrouw: "Jij bent slechter dan al mijn andere slechte familieleden."

Drie chassidiem scheppen op over hun rebbes: "Mijn rebbe is erg machtig. Hij liep een keer en er was een groot meer op zijn pad. Hij zwaaide met zijn zakdoek en er was een meer aan de rechterkant, een meer aan de linkerkant, maar geen meer in het midden." Waarop de tweede antwoordde: "Dat is niets. Mijn rebbe is nog krachtiger. Hij liep een keer en er was een enorme berg op zijn pad. Hij zwaaide met zijn zakdoek en er was een berg aan de rechterkant, een berg aan de linkerkant, maar geen berg in het midden!" Zei de derde: "Ha! Dat is nog steeds niets! Mijn rebbe is de machtigste. Hij liep een keer op Sjabbat (zaterdag, de heilige dag in het jodendom, waarop het verboden is om met geld om te gaan), en er was een portemonnee vol met geld op zijn pad. Hij zwaaide met zijn zakdoek, en het was Sjabbat aan de rechterkant, Sjabbat aan de linkerkant, maar niet Sjabbat in het midden!"

Nog meer Joodse moppen

Kleine Moishe keek gefascineerd toe hoe zijn moeder zachtjes crème op haar gezicht wreef.
"Mama, waarom wrijf je dat op je gezicht?" vroeg hij.
'Om mezelf mooi te maken', zei zijn moeder.
Een paar minuten later begon ze de crème met een tissue te verwijderen.
"Wat is er?" vroeg Moishe. "Geef je het op?"


Yeshiva University (Joods religieuze hogeschool waar veel luidkeels wordt geleerd en gediscussieerd door de studenten) besloot een roeiteam op de been te brengen. Helaas verloren ze race na race. Ze oefenden elke dag urenlang, maar slaagden er nooit in om beter binnen te komen dan als laatste......
Het hoofd van de Yeshiva besloot uiteindelijk om Yankel te sturen om het Harvard-team te bespioneren. Dus schoof Yankel naar Cambridge en verstopte zich in de bullrushes bij de Charles River, vanwaar hij het Harvard-team nauwlettend in de gaten hield terwijl ze oefenden.
Yankel keerde uiteindelijk terug naar Yeshiva. 'Ik heb hun geheim ontdekt,' kondigde hij aan.
"Er roeien acht jongens en slechts één schreeuwt."


Jackie Mason: Geld is niet het belangrijkste in de wereld. Liefde is. Gelukkig hou ik enorm veel van geld..

Een jonge Joodse jongen, die een gehoorzame zoon is, gaat naar de bakkerij om een boodschap van zijn moeder te bezorgen bij een zeer drukke en overwerkte bakker. Terwijl de bakker aan het werk is, roept de jongen: "Mijn moeder zegt dat er een vlieg in het rozijnenbrood zat." De bakker gaat door met zijn taak zonder er iets van te merken. Dus de jongen roept weer: "Mijn moeder zegt dat er een vlieg in het rozijnenbrood zat." De bakker, die een einde wil maken aan de overlast, zegt: “Prima. Dus breng me de vlieg, ik geef je een rozijn.”

Een oude Joodse man en zijn oude Joodse vrouw liggen samen in bed. De vrouw zegt tegen de man: "Kun je opstaan en het raam sluiten? Het is koud buiten." En hij zegt: "Als ik het raam sluit, is het dan warm buiten?"

Een Joods jongetje vraagt aan zijn vader of G'd eruit ziet als een weegschaal. "Hoe kom je daar nou bij?" reageert zijn vader verbaasd. "Nou elke keer als mama op de weegschaal gaat staan zegt ze: 'Oh mijn G'd!'"

Een Israëlische man genaamd Itzik keerde naar huis terug van een visreis in het Meer van Galilea. Hij scheurde over de snelweg, veel te snel. Hij voelde zich veilig tussen een stel auto's, die allemaal met dezelfde snelheid reden. Het duurde echter niet lang voordat hij zwaailichten in zijn achteruitkijkspiegel zag en stopte. De agent overhandigde hem een bekeuring, ontving zijn handtekening en stond op het punt weg te lopen toen Itzik hem tegenhield. 'Agent, ik weet dat ik te hard reed,' begon hij, 'maar ik vind het niet eerlijk. Er waren genoeg andere auto's om me heen die net zo snel reden, dus waarom kreeg ik de bekeuring?' De agent hield zijn hoofd schuin en gebaarde naar het vistuig dat op de passagiersstoel was opgeborgen. 'Ik zie dat je van vissen houdt,' zei hij. "Ummm, ja dat doe ik... dus?" antwoordde Itzik verward. De agent grijnsde toen hij zich omdraaide om te vertrekken. "Ooit ALLE vissen gevangen?"

Een oudere Joods religieuze vrouw ontmoet een stelletje die shanah rishonah [eerste jaar] waren. Ze draait zich naar hen toe en vraagt: "Wauw, jullie zien er zo gelukkig uit, hoe lang zijn jullie al samen?" Het meisje wendt zich tot haar man en antwoordt verlegen: "Nou, het voelt als twee dagen." De oudere vrouw is 25 jaar getrouwd en zegt: "Ja, mijn huwelijk voelt ook als twee dagen, Yom Kippur en Tisha B'Av.

"Oei!" kreunde de oude Marvin Himmelfarb. 'Ik moet een blindedarmontsteking hebben,' zei hij terwijl hij zijn linkerzijde vasthield.
"Het kan geen blindedarmontsteking zijn", zei zijn vrouw Myra zelfverzekerd.
"Hoe weet je dat?" vroeg Marvin. "Ben je ineens dokter?"
"Ik ben geen dokter, maar ik weet wel dat je blindedarm aan de rechterkant van je lichaam zit."
"Aha!" zei Marvin. "Daarom doet het zo'n pijn. Mijn blindedarm zit aan de verkeerde kant!"


Twee oude Joodse mannen praten. Zegt de een tegen de ander: "Elke ochtend, als een uurwerk, plas ik om 7.30 uur." De ander zegt: "Dat is geweldig!" De eerste antwoordt: "Nee, dat is het niet. Ik kom pas om 9 uur mijn bed uit!”

De zoon van Shmuel Gross, Chaim Yankel, woonde in het buitenland en als een geschenk stuurde Shmuel Chaim Yankel een zeldzame vogel. Omdat hij geen groot expert in ornithologie was, vond Chaim Yankel de vogel een delicatesse. Toen Shmuel belde om te zien hoe genoot van het geschenk dat hij stuurde, antwoordde Chaim Yankel: 'O, de vogel? Ik heb het gesnapt. Het was heerlijk!"
Ongelovig riep Shmuel uit: 'Je bedoelt dat je de vogel hebt opgegeten? Weet je hoe waardevol het was? Het kan zelfs twee talen spreken.”
'Waarom heeft hij dan niets gezegd?' vroeg Chaim Yankel.


Er is een Duitser, een Fransman en een Jood en ze zijn verdwaald in de woestijn. Ten slotte redt het Rode Kruis hen. En de Duitser zegt: "Ik ben moe, ik heb dorst, ik moet wat bier hebben." De Fransman zegt: "Ik ben moe, ik heb dorst, ik moet wat wijn hebben." En de Jood zegt: "Ik ben moe, ik heb dorst, ik moet diabetes hebben."

Schwartz zit in zijn kamer, alleen een hoge hoed op, als Steinberg binnenwandelt.
"Waarom zit je hier naakt?"
"Het is in orde", zegt Schwartz. “Niemand komt op bezoek.”
"Maar waarom die hoed?"
"Misschien komt er iemand."


Leah Epstein nodigt wat familie en vrienden uit voor een etentje en aan tafel wendt ze zich tot haar 6-jarige dochter Rivkah en zegt: "Schat, vergeet niet om een bracha (zegen) te maken."
"Maar mama, ik weet niet wat ik moet zeggen," antwoordt Rivkah.
'Het enige wat je hoeft te doen,' zegt Leah, 'is te herhalen wat je mama hebt horen zeggen.'
Rivkah denkt even na en zegt: "G'd, waarom heb ik in hemelsnaam al deze mensen uitgenodigd voor het eten?"


Een vrouw in een trein liep naar een man aan de overkant van de tafel. 'Neem me niet kwalijk,' zei ze, 'maar bent u Joods?'
"Nee", antwoordde de man.
Een paar minuten later kwam de vrouw terug. 'Neem me niet kwalijk,' zei ze weer, 'weet u zeker dat u niet Joods bent?'
"Ik weet het zeker", zei de man.
Maar de vrouw was niet overtuigd en een paar minuten later benaderde ze hem voor de derde keer. "Weet u absoluut zeker dat u niet Joods bent?" vroeg zij.
'Goed, goed,' zei de man. "Jij wint. Ik ben Joods."
“Dat is grappig,” zei de vrouw.” Je ziet er niet Joods uit.”


Ruben vraagt aan Judah: "Ik ben benieuwd hoe onze Verlosser gekleed zal gaan. Hoe zullen we hem herkennen? Wat voor soort jas zal hij bijvoorbeeld dragen, denk jij?"
Judah: "Hij is gekleed in een messias"


Shmuel zag zijn vriend Avrum onder een straatlantaarn, op zoek naar iets op de grond.
"Wat ben je aan het doen, Avrum?"
“Ik ben mijn sleutels kwijt. Help me alsjeblieft om ze te zoeken.”
Er ging een tijdje voorbij zonder succes.
“Avrum, waar ben je die sleutels precies kwijtgeraakt?”
'Ik ben ze kwijtgeraakt in dat steegje daar.'
Shmuel was stomverbaasd. "Dus waarom kijken we hier!?"
Avrum keek naar zijn vriend: "Omdat het licht hier beter is!"


De familie Goldberg had vrijdagavond een diner in het huis van hun grootmoeder - Bubbie Adella. Zittend rond de tafel begon de kleine Moishie Goldberg onmiddellijk te eten.
"Mois!" riep zijn moeder uit. "Je moet wachten tot we de zegen hebben uitgesproken."
"Nee, dat doe ik niet," antwoordde de kleine jongen.
"Natuurlijk wel," hield zijn moeder vol, "we zeggen altijd een zegen voordat we bij ons thuis eten."
"Dat is bij ons thuis," legde Moishe uit, 'maar dit is Bubbie's huis en ze weet hoe ze moet koken."


Twee bijen zijn op weg naar de synagoge, de ene bij kijkt naar de andere en zegt "zorg ervoor dat je je keppeltje hebt...
...we willen niet dat ze denken dat je een wesp bent!"


Een Joodse man zei tegen een andere Jood: "Ik zou oorspronkelijk geen hersentransplantatie ondergaan, maar toen veranderde ik van gedachten."

Een trotse jonge Joodse moeder neemt op zijn eerste schooldag afscheid van haar zoon.
'Wees een brave jongen, lieverd! Wees een brave jongen en denk aan mama, mijn zoon.”
'Kom maar met de bus naar huis, schat. Ik hou heel veel van je, schat!”
Aan het eind van de dag, als hij thuiskomt, neemt ze hem in haar armen. "En wat heb je geleerd op je eerste schooldag, mijn liefste?"
"Ik heb geleerd dat mijn naam Izaäk is!"


Een Joodse vrouw in een ziekenhuis zegt tegen de dokter dat ze wil worden overgeplaatst. De dokter zegt: "Wat is er, het eten?" Ze zegt: "Het eten is prima. Ik kan niet kvetchen (klagen).” "Is het de kamer?" vraagt hij. 'Nee', zegt ze, 'de kamer is prachtig. Ik kan niet kvetchen.” “Hoe zit het met het personeel? Is er een probleem met het personeel?” Ze zegt: "Nee. Het zijn mooie mensen. Ik kan niet kvetchen.” "Dus waarom wil je overgeplaatst worden?" vraagt hij. "Ik kan niet kvetchen", zegt ze.

In Israël hebben ze een museum gebouwd waarin wordt uitgebeeld hoe de wereld er zal uitzien in de Messiaanse tijd. De Bijbel zegt dat de wolf in die tijd zal neerliggen met het lam. Dus dat is ook te zien in het museum.
"Ongelooflijk", zegt een bezoeker tegen de museum curator. "Dat dat nu al mogelijk is."
"Jazeker", zegt de museum curator. "Elke dag zetten we weer een nieuw lam bij de wolf."


Een Joodse man en vrouw waren het grootste deel van de dag in een groot winkelcentrum toen de vrouw zich realiseerde dat ze haar man uit het oog was verloren... Nadat ze alles had doorzocht, belde ze eindelijk zijn mobiele telefoon en zei: 'Henry, ik heb gekeken overal!... Waar ben je?!”...
Waarop hij antwoordde: "Schat, herinner je je die juwelier waar je de bijpassende diamanten oorbellen zag en er helemaal emotioneel over werd, maar ik kon ze toen niet betalen, dus ik beloofde dat ik ze ooit voor je zou halen?" ...
De vrouw, die ongelooflijk vreugdevolle bewondering voelde voor haar attente echtgenoot, zei: "O, dat herinner ik me wel, schat."
"Nou, ik ben in de kroeg recht tegenover die winkel!"


Een pessimist zit naast een optimist. De pessimist zucht luid. "Het kan niet erger worden", zegt de pessimist. "Natuurlijk kan dat!" zegt de optimist.

David Epstein kwam thuis van zijn werk om zijn vrouw en jonge dochter Rivkah te zien, het Hebreeuwse huiswerk van het meisje doornemend.
"Wat leer je schat?" vroeg David.
"Nou, we leren Bereishit (Genesis) en mama vertelde me hoe Hashem de eerste man en de eerste vrouw maakte. Hij maakte de man eerst. Maar de man was erg eenzaam met niemand om met hem te praten. Dus Hashem bracht de man in slaap. En terwijl de man sliep, haalde Hashem zijn hersens eruit en maakte er een vrouw van."


Een man zag een vriend aan de andere kant van de weg. Hij rende naar hem toe en zei: "Meneer Cohen! Ik ben zo blij je te zien!"
Toen zei hij: „Wat een verandering! Vroeger had je veel haar en nu ben je kaal! Vroeger was je vrij dun, en nu ben je dik! Vroeger had je goede ogen, nu draag je een bril! Wat een verandering!”
De andere man antwoordde: “Maar ik ben meneer Cohen niet.”
De eerste man keek verbaasd en zei: "Wel, je hebt zelfs je naam veranderd!"


Een religieuze Joodse man gaat voor het eerst in zijn leven ijsvissen. Opeens hoort hij een stem. “Er zijn geen vissen onder het ijs!”
Hij negeert het en gaat naar een ander gebied, snijdt een gat en gooit zijn lijn erin. Opnieuw hoort hij de dreunende stem: "Er zijn geen vissen onder het ijs!"
Hij kijkt zenuwachtig op en vraagt: “G'd, bent u dat?”
“Nee, dit is de ijsbaanmanager!”


Aaron sprak met zijn vriend Shlomo. "Mijn zoon is net afgestudeerd aan de universiteit met diploma's in filosofie, sociologie en psychologie."
'Je moet zo trots zijn,' zei Shlomo.
'Ja, dat ben ik,' antwoordde Aaron. "Hij kan geen baan krijgen, maar hij weet tenminste waarom."


Twee Joden lopen op een avond door een wijk als ze merken dat ze gevolgd worden door een stel gangsters.
'David,' zegt zijn vriend, 'we kunnen maar beter hier weggaan. Het zijn er twee en wij zijn alleen!”


In een klein dorpje in Polen verspreidde zich een angstaanjagend gerucht: er was een christelijk meisje vermoord gevonden.
Uit angst voor represailles kwam de Joodse gemeenschap bijeen om alle defensieve acties te plannen die onder de omstandigheden mogelijk waren.
Net toen de spoedvergadering tot de orde werd geroepen, kwam de voorzitter van de synagoge aangelopen, buiten adem en opgewonden. 'Broeders,' riep hij uit, 'ik heb geweldig nieuws! Het vermoorde meisje is Joods!”


Sam was altijd te laat voor de lessen. De drie telefoons en twee wekkers die hij bij zijn bed had, hielpen niet; hij kon 's ochtends gewoon zijn ogen niet openen.
Op een dag had zijn professor er genoeg van. 'De volgende keer dat je laat wakker wordt,' waarschuwde hij Sam, 'kun je gewoon thuis blijven. Ik heb de e-mail al opgesteld om je te informeren dat je deze cursus voor dit semester uit je transcripties laat vallen "".
Bezorgd ging Sam naar Watkins en kreeg een sterke slaappil. Dit zorgt voor een goede nachtrust. Je wordt vroeg wakker en voelt je verfrist als altijd,' beloofde de dokter.
Voor het slapengaan slikte Sam de pil volgens de instructies en viel in een diepe slaap. En ja hoor, hij werd helder en vroeg wakker. Voor het eerst in maanden kwam hij op tijd in de klas en vertelde trots aan zijn professor het goede nieuws dat hij die ochtend om half zes wakker was geworden.
"Dat is uitstekend", antwoordde zijn leraar. "Maar waar was je gisteren de hele dag?"


Als je een boer een mop vertelt, lacht hij drie keer: een keer als je hem vertelt, een keer als je hem uitlegt en een keer als hij het begrijpt. Als je een Poolse edelman een mop vertelt, lacht hij twee keer: één keer als je het vertelt, en één keer als je het uitlegt; maar hij begrijpt het eigenlijk nooit. Als je een Russische officier een mop vertelt, lacht hij maar één keer. Hij zal het nooit begrijpen, en als je het hem probeert uit te leggen, kan hij je in de gevangenis zetten. Als je een Jood een mop vertelt, onderbreekt hij je om te zeggen dat hij het al heeft gehoord, en trouwens, je vertelt het verkeerd.

Lees verder

© 2007 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Humor uitgelichtWel of geen humor. Hoe groot is het verschil in gevoel voor humor tussen Nederlanders en buitenlanders, mannen en vrouwe…
Humor in relaties en communicatieHumor in relaties en communicatieDiverse onderzoekers hebben gesteld dat humor een belangrijke rol speelt bij het ontstaan, behouden en onderhouden van h…
Recepten met moppenWeesp, Den Haag, Het Gooi, ze hebben allemaal hun eigen mop. Ongetwijfeld zullen er ook moppen zijn om over te lachen. O…
Andere landen, andere humorAndere landen, andere humorMensen uit verschillende delen van de wereld hebben een fundamenteel ander gevoel voor humor. Er bestaat geen universeel…

Yeti: de Verschrikkelijke SneeuwmanDe Yeti of Verschrikkelijke Sneeuwman is een veronderstelde primaatsoort in de Himalaya. Indien hij bestaat, zou hij net…
Dada, succes en ondergangBegin 1916 kwam op initiatief van Hugo Ball, een avant-garde gezelschap genaamd Cabaret Voltaire bijeen in Zurich. Het w…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
 • Ralph Prins
 • Joodse Humor - Salcia Landmann
 • https://www.myjewishlearning.com/article/what-is-jewish-humor/
 • https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-jokes/
 • https://www.huffingtonpost.com/lawrence-rifkin/5-best-jewish-jokes-ever_b_7630812.html
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 28-11-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.