Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos)

Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos) Volgens My Jewish Learning begon "Joodse humor met de Joodse moeder Sara, die lachte toen een engel haar instrueerde dat ze op jonge leeftijd een kind zou geven. Haar lach was ooit in feite een kleine rel tegen G'd, die haar vervolgt: "Is er iets te moeilijk voor G'd?"" In de 19e en 20e eeuw zien we dat Joodse humor alle heilige grenzen overschrijdt, zoals bij Franz Kafka, Lenny Bruce (die zelfs in de gevangenis belandt) en Jon Stewart van de Daily Show. De witz is een bijzondere vorm van (Joodse) humor. Freud zegt hierover: "Witz is het wapen van de man, die noch met zijn zwaard noch met zijn verstand rechtstreeks kan of wil aanvallen, het is het wapen van de verslagene, die in het geheel niet denkt aan de mogelijkheid van een overwinning." Bekende Joodse moppen zijn de Sam en Moos moppen.

Wat is Joodse humor?

Wat wordt bedoeld met Joodse humor volgens My Jewish Learning? "Joodse humor - in al zijn tegenstellingen, ondermijningen en mogelijkheden - is één van de manieren waarop Joden door de eeuwen heen een idee van zichzelf hebben gecreëerd."
 • Joodse humor is meestal inhoudelijk: Joden zijn meestal grappig over iets, en het is meestal iets waar ze heel veel over weten.
 • Joodse humor is meestal anti-autoritair: het is sterk democratisch en benadrukt de waardigheid en waarde van gewone mensen.
 • Joodse humor heeft vaak een kritische voorsprong: Vaak is de strekking ervan politiek gericht op leiders en andere autoriteiten die niet directer kunnen worden bekritiseerd.
 • Joodse humor bespot iedereen - inclusief G'd: Het bespot vaak religieuze persoonlijkheden en instellingen, evenals rituelen en dogma.

Joods religieuze chassidische visie op humor

De Alter Rebbe (van Chabad) schrijft in de Tanya over het vertellen van een anekdote dat die kan worden gebruikt vóór de studie om de geest van de student te openen. Maar ter wille van een grap zelf is dit niet in overeenstemming met de Chassidische manier van leven. Volgens Chabad is humor belangrijk maar met grappen moet men voorzichtig zijn. Het leven is een serieuze aangelegenheid.

Joodse humor & Antisemitisme

Het Joodse volk heeft vaak onder erbarmelijke omstandigheden geleefd. Enerzijds was er de druk van de antisemitische omgeving. Anderzijds was er de druk van de eigen traditie: gevecht om Joodse voorschriften draaglijk te maken. Maar ook was er de behoefte om tot een eigen persoonsgebonden ethiek te komen. Aan de oppervlakte klinkt er iets van dromen over de eindtijd in door. De Witz is ontstaan in de diaspora, waarbij de strijd niet mogelijk was en de Witz het enige wapen was.

Joodse humor: De Witz

De Witz is verzonnen, maar vertelt vaak meer dan de werkelijkheid. Ze worden onderling verteld en zijn anders dan een mop. Het is meer een anekdote. De Joodse Witz is meer dan een mop. Het is een mix van humor, tragiek en wijsheid, waarvoor geen Nederlands woord voor kan worden gevonden dat de gevoelswaarde voldoende weergeeft. Om deze reden handhaaf ik het woord "Witz" (meervoud: "Witze"), zonder het te vertalen met "mop".

Sigmund Freud zegt het volgende over de Witz. Hij noemt het "zin in de onzin, activiteit, speels oordeel, bluf en inzicht".
Freud onderscheidt vier verschillende categorieën in Witze:
 • De obscene Witze: Zij vervangen rechtstreeks de schuine mop die in beter gezelschap niet wordt geduld.
 • De agressieve Witze: Vaak politiek geladen.
 • De cynische Witze: Deze richt zich kritisch tegen anders onbetwiste principes en opvattingen. In hun brutaalste uitschieters vallen zij de hoogste godsdienstige instanties aan en zijn dan soms ook niet geheel vrij van blasfemie.
 • De sceptische Witze: Zij trekken iedere mogelijkheid van een inzicht in de waarheid op voorhand in twijfel.

Maar er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan, voordat een Witz werkelijk grappig is:
 • De toehoorder moet overrompeld worden. Alles moet snel en verrassend worden afgewikkeld.
 • De verteller en toehoorder van de Witz moeten ongeveer tot dezelfde trap van beschaving behoren. En bij voorkeur ook in een gelijksoortige omgeving leven.
 • De "uitvinder" van de Witz mag slechts heel zelden de indruk geven dat hij hem zelf heeft "gemaakt". De Witz is anoniem en verandert na verloop van tijd.

witz

Twee Joden discussiëren met elkaar over de vraag wat relativiteit betekent. Zegt de ene Jood tegen de ander: als je twee haren op je hoofd hebt is het weinig; als je twee haren in je soep hebt is het veel.

witz

Moishe en Miriam hadden wat problemen thuis en gaven elkaar de stille behandeling. De week daarop realiseerde Moishe zich dat hij Miriam nodig zou hebben om hem om vijf uur 's ochtends wakker te maken voor een vroege ochtendvlucht naar Chicago. Omdat hij niet de eerste wilde zijn die de stilte zou verbreken (EN VERLIES), schreef Moishe op een stuk papier: "Maak me alsjeblieft om vijf uur wakker." De volgende ochtend werd Moishe wakker, maar ontdekte dat het 9.00 uur was en dat hij zijn vlucht had gemist. Woedend stond hij op het punt te gaan kijken waarom zijn vrouw hem niet had gewekt toen hij een stuk papier naast het bed zag staan. De krant zei: "Het is vijf uur 's ochtends. Wakker worden!"

witz

Douane in Rusland vraagt aan Jood: hebt u familie in het buitenland? Jood antwoordt: nee. Douane vraagt opnieuw: maar Cohen dan in Tel Aviv en Sara in Jeruzalem? Zijn zij dan geen familie? Ja, dat wel, maar ik ben de enige in het buitenland.

witz

SS-commandant zegt tot Jood: als je mij kunt zeggen welk oog van mij van glas is, laat ik je los. Jood zegt onmiddellijk het linkeroog. SS commandant: Hoe weet je dat zo gauw? Jood: Het kijkt me zo menselijk aan.

witz

Een Jood zit te kijken in het theater bij het optreden van een voordrachtskunstenaar. Hij zegt: één van ons. Daarna komt er een andere artiest: hij reageert weer met dezelfde woorden: één van ons. Dan een zangeres: één van ons. Buurman roept verbaast: o Jezus! Jood zegt: Ook een van ons!

witz

Politie bij Jood: er is een aanklacht tegen u ingediend dat u in concubinaat leeft. Jood zegt: concubinaat, wat is dit? Antwoord: dat je met een andere vrouw net zo leeft als met je eigen vrouw! Jood: onzin, veel beter!

witz

Portier tot Jood die hotel verlaat: hebt u een bad genomen? Jood: Hoe zo? Mist u er een?

witz

Antisemiet zegt tot Jood; de Joden zijn de schuld van alle ellende. Jood: Nee, de fietsers. Antisemiet hoezo de fietsers? Jood: hoezo de Joden?

witz

Een Joodse vrouw is bevallen van een dochter. De arts feliciteert haar en haar man. Maar de Joodse man is helemaal niet blij. Het is al zijn vijfde dochter. De arts zegt: "Ik wou dat ik vijf dochters had." "Hoezo?", vraagt de Joodse man. De arts antwoordt: "Ik heb zeven dochters."

Joodse humor: De Baäl Shem Tov

De Baäl shem tov (de drager van de goede naam), de stichter van het Joods chassidisme is een bron van Witzen. Zijn leerlingen noteerden de gesprekken. Zoals dit bijvoorbeeld. Wat is het ergste verdriet? Dat je het niet aan een ander kunt vertellen. Of dit: Rav (=rebbe) hoe komt het toch dat je altijd de mensen die problemen hebben zo goed raad kunt geven? Rav: Je hoeft niets anders te doen dan je ziel te hechten aan die van een ander.

witz

Er zijn twee broers. De één ziet kans om naar Amerika te gaan. De ander niet. De Amerikaanse Jood heeft met zaken doen veel verdiend. In New York heeft hij een groot huis met een grote tuin. Met zijn eigen vliegtuig vliegt hij naar het Rode Kruis in Genève. Daar vraagt hij naar het dossier van zijn broer. En hij vraagt het Rode Kruis of ze alles wat ze maar kunnen doen, doen om zijn broer te vinden. Voor de onkosten laat hij een cheque achter die niet is ingevuld. Zijn broer bleek in Auschwitz te zijn. Bij de bevrijding krijgt de Amerikaan bericht dat zijn broer is gevonden. Het vliegtuig haalt hem op. Ze ontmoeten elkaar in Amerika. Ze gaan naar het huis van de rijke man. En ze praten niet. Een butler brengt de man naar zijn kamer. Daar ligt alles klaar: nieuwe kleding, spullen om een bad te nemen en zich te scheren...Ik kom u over een uur halen, zegt de butler. De man maakt zich klaar. En na een uur wordt hij opgehaald. De butler brengt hem naar de bibliotheek, klopt er aan en doet de deur open. Maar dan ziet de arme man iets vreselijks. De rijke man leest in zijn boeken. De arme man ziet: boeken, boeken, boeken. Maar aan één wand, geen boeken. Daar hangt een groot portret van Adolf Hitler. Mein Gott, bist du verrückt geworden? roept de arme man uit. De rijke man zegt: Nee dat is tegen de heimwee. En dan omarmt hij zijn broer.

witz

God heeft een paar geboden bedacht en Hij gaat ermee op pad.
Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: 'Ik heb een mooi gebod voor jullie.' 'Wat is het voor een gebod?' vragen de Fransen. God zegt: 'Jullie mogen niet vreemdgaan, niet echtbreken.' 'Nee,' zeggen die Fransen, 'dat is niets voor ons. Zo'n gebod nemen wij niet aan.' 'Oké,' zegt God en vertrekt.
Hij komt bij de Duitsers en zegt: 'Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden.' 'Nee,' roepen die Duitsers, 'dat is flauwekul. Daar luisteren wij niet naar.' Enigszins wanhopig gaat God verder.
Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: 'Ik heb een gebod voor jullie.' 'O ja?' vragen de Joden, 'en wat kost het? 'Niets,' zegt God, 'het kost jullie helemaal niets.' 'Prachtig,' zeggen de Joden, 'doe er dan maar tien.'


Joodse humor: Sam en Moos

Bekend zijn de Sam en Moos moppen. Het zijn moppen met prototypen (die karakteristieke kenmerken hebben). Het zijn geen Witze.

Er zijn moppen op drie niveau's:

1. De grove moppen.

Moos komt onverwacht thuis. Hij ziet zijn vrouw niet, maar hij hoort boven vreemde geluiden. Hij gaat de trap op. Doet de deur van de slaapkamer open. Saar schrikt vreselijk. Er ligt een vreemde bult onder de dekens. Moos zegt tegen Saar: Wat is dat? En hij wijst op de schoenen die onder de dekens uitkomen. Saar antwoord niet. Moos vraagt het nog eens. Maar er komt geen antwoord. Nu vraag ik het voor de laatste keer zegt Moos. Van wie zijn die schoenen?
Van... Bata klinkt onder de dekens vandaan.


2. Middenstandsmoppen

Moos komt thuis. En zegt bij zichzelf: Hé wat is dat voor gerommel daarboven? Hij loopt de trap op om te gaan kijken. In de slaapkamer vindt hij een verschrikte Saar en hij zegt: Wat heeft dat te betekenen? Hij loopt naar de kastdeur die een beetje open staat en trekt de deur verder open. Daar staat zijn beste vriend, naakt. Wat doe jij hier, vraagt Moos. Zegt zijn vriend: Je zult het niet geloven. Ik wacht op lijn vier.

3. De intellectuele moppen.

Moos komt onverwachts thuis. Meteen loopt hij door naar boven. En doet de slaapkamerdeur open. Wie hij dacht dat zijn vriend was ziet hij in bed liggen. Wat krijgen we nou? Nou weet je tenminste hoe de zaken liggen zegt zijn "vriend" . Moos stelt voor erom te spelen. Hij schudt en deelt de kaarten. Moos pakt zijn portemonnee, zoekt en zoekt... Ha daar heeft hij het eindelijk: een halve cent legt hij neer. Waar dient dat voor? Zegt Moos: om het spannend te maken.

Joodse humor: Beroepen

Via de Witzen leer je de mensen en hun beroepen kennen. Over bijna elk beroep is een Witz.

witz

Paus Pius XII is overleden. Aan de hemelpoort wordt hij door Paulus ontvangen. Welkom, welkom. Wat kunnen wij voor u doen? Nou ik heb al heel lang een vraag die me erg bezig houdt. Een vraag voor Maria. Ik zal vragen of u bij haar terecht kunt. Even later: Ze wil u ontvangen. Als u deze grot ingaat is het derde opening rechts. Al gauw ziet de paus Maria zitten. Pius knielt voor haar neer en vraagt: Wat dacht u toen u voor het eerst uw zoon in de armen hield? 'k Wou dat het een meisje was!

witz

Een Joods meisje wordt president en zegt tegen haar moeder: "Je moet naar de inauguratie komen, mam." De moeder zegt: "Oké, ik ga, ik ga. Wat ga ik dragen? Het is zo koud. Waarom moest je president worden? Wat voor baan is dat? Je zult niets anders hebben dan tsuri's (problemen).' Maar ze gaat naar de inauguratie en terwijl haar dochter wordt beëdigd door de opperrechter, wendt de moeder zich tot de senator naast haar en zegt: 'Zie je dat meisje daarboven? Haar broer is dokter.’

witz

Poolse Joden dragen vaak lange jassen en lokken. Op hun hoofd hebben ze een zwarte hoed.
Zo een gaat naar China. Hij verblijft en eet in kosjere hotels enzovoorts. Op vrijdag wordt hij door een tolk opgehaald en gaat naar sjoel. Alles is er maar ja het zijn allemaal Chinezen. Hij wil graag met de rabbi spreken. En dat laat hij vragen door de tolk.
Na de dienst vraagt de Poolse man aan de Chinese rabbijn: Bent u een echte rabbijn?
Dat zou ik denken: Ik heb gestudeerd aan het Hirsch Seminarie in New York.
Waarop de rabbijn vraagt: Ja neemt u mij niet kwalijk. Bent u eigenlijk wel Joods? U ziet er helemaal niet Joods uit.


witz

Een Joodse moeder heeft een zoon. En die wordt 30. Voor zijn verjaardag stuurt ze hem twee mooie stropdassen als cadeautje. Gaat hij bij zijn moeder op bezoek en denkt 'k zal maar één van die dassen aandoen die ze me gestuurd heeft voor m'n verjaardag. Zegt zijn moeder: Die ander was zeker niet goed genoeg.

witz

Moos heeft een vervelende afwijking. Hij stottert heftig.Hij ziet een bord met: arts. Er komt net een vriend van vroeger uit de deur. Bbbbram wwas je bij de dddokter? Wwwat is er mmet je? Ik heb een prostaatontsteking. Een ppprosttttaaatt...? Wwwat is dddat? Bram: Ik plas zoals jij praat.

witz

Joodse professor in de psychiatrie legt aan studenten uit wat het verschil is tussen een schizofreen en een neuroot. De schizofreen denkt dat twee plus twee vijf is. Een neuroot weet dat twee plus twee vier is, maar kan het niet uitstaan.

witz

Een Joodse arts bezoekt een vrouw die net bevallen is van een baby. Hij zegt tegen haar: "Oh, wat een wolk van een baby, de mooiste baby ter wereld." Reageert de vrouw: "Ja dat zegt u tegen alle moeders." "Nee hoor", zegt de arts, "er zijn ook lelijke baby's." "Wat zegt u dan tegen de moeder?" Zegt de arts: "Dan zeg ik tegen de moeder dat de baby erg veel op haar lijkt"

Joodse humor: Religieus

witz

Een Joodse man komt bij de Rebbe en zegt dat hij een probleem heeft. Er is een belangrijke voetbalwedstrijd op Jom Kippoer die hij per se wil zien. De Rebbe zegt: "Geen probleem, tegenwoordig wordt alles opgenomen en kan je het later terugzien." De man is heel blij en zegt tegen de Rebbe: "Bedankt dat de Jom Kippoer-dienst wordt opgenomen."

witz

Een Amerikaanse man vertelt een andere man dat zijn vrouw denkt dat hij G'd is. Ze geeft hem elke dag 'burnt offerings'.

witz

Een man gaat naar een rabbijn en zegt tegen hem dat hij zwaar gezondigd heeft. De rabbijn vraagt wat voor zonde het was. De man zegt dat hij voedsel gegeten heeft zonder eerst een zegen uit te spreken. "Dat is vreselijk", zegt de rabbijn. "Waarom heb je dat gedaan?" Hij zegt omdat het voedsel niet kosher was. "Waarom nam je dan niet-kosher voedsel", vroeg de rabbijn verbaasd. Omdat alle kosher eetgelegenheden gesloten waren omdat het Jom Kippoer was.

witz

Een dochter vraagt aan haar vader waar de mens vandaan komt. Hij zegt tegen haar dat de mens afstamt van de apen. Vervolgens stelt ze dezelfde vraag aan haar moeder. De moeder zegt tegen haar dat de mens afstamt van G'd. De dochter raakt in verwarring. "Papa zegt van de apen en jij zegt van G'd. Hoe kan dat nou?" De moeder antwoordt haar en zegt: "Papa spreekt over zijn familie en ik over mijn familie."

witz

Een Joodse man komt 45 minuten te laat in de synagoge. De Rabbijn vraagt aan hem hoe dat komt. De man zegt tegen hem: "Ik heb een goede daad verricht. Ik heb een vrouw geholpen bij het oversteken van de weg." "Dat is fantastisch. Maar waarom duurde dat dan zo lang?" vraagt de Rabbijn verbaast. De man antwoordt: "Ze wilde niet oversteken."

witz

Een Joodse man wordt aangesproken door een Rabbijn. Deze vraagt aan hem waarom hij nooit naar de synagoge gaat. "Bij dezen wil ik je uitnodigen een dienst in het leger van G'd bij te wonen", zegt de Rabbijn. De Joodse man antwoordt dat hij al in het leger van G'd zit. "Maar waarom zie ik je dan nooit?" vraagt de Rabbijn. "Ik zit bij de geheime dienst van het leger van G'd", antwoordt de man.

witz

Twee Joodse vrienden houden erg veel van honkbal. De ene vraagt aan de andere: "Kan je me een gunst bewijzen? Als je komt te overlijden meldt me dan in een droom of er honkbal in de hemel is of niet." Wanneer zijn vriend sterft verschijnt hij in een droom van de nog levende vriend. Die vraagt of er honkbal is in de hemel. Zegt zijn overleden vriend: "Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat inderdaad honkbal in de hemel is. Het slechte nieuws is dat jij morgen pitcher bent."

witz

Wat is de overeenkomst tussen Chanoeka, Poeriem en Pesach? De vijanden van de Joden proberen hen te vernietigen, ze falen, en daarna zeggen de Joden: "Laten we gaan eten."

witz

Een rabbijn is op bezoek bij een priester. De priester stelt voor om te gaan dineren. Hij biedt de rabbijn vlees en wijn aan. Maar de rabbijn weigert dit omdat het niet kosher is. De priester begrijpt het niet want het vlees en de wijn zijn echt heerlijk. De rabbijn vraagt vervolgens aan de priester of hij een vrouw heeft. Nee, zegt de priester, priesters trouwen niet. De rabbijn begrijpt het niet want een vrouw is echt fantastisch.

witz

Twee jongemannen zitten in een wachtkamer te wachten op een operatie. Vraagt de ene man tegen de ander: "Waarvoor moet jij geopereerd worden?". Zegt de ander: "Ik laat mijn amandelen knippen." "Oh, dat valt reuze mee", reageert de eerste man. "Het is een pijnloze operatie en het is zo klaar. Daarna krijg je ranja. No big deal." Vraagt de tweede man: "Waar kom jij voor?" "Ik kom voor een besnijdenis", zegt de eerste man. Antwoordt de tweede man: "Oh, dat heb ik ook gehad. Ik kon een jaar lang niet praten en lopen."

Joodse humor: Chassidisme

witz

Een Chassied die honger heeft maar geen geld bij zich heeft klopt bij een herberg aan in de hoop wat eten te krijgen. De herbergier is van nature niet zo gul, maar zegt tegen de Chassied dat hij eten krijgt als hij met zijn dochter wil trouwen. De Chassied, die getrouwd is en tien kinderen heeft, zegt dat hij beschikbaar is. De herbergier is enorm blij en biedt hem een koninklijke maaltijd aan. De Chassied smult enorm maar moet iets bedenken om zich uit de situatie te redden. Hij zegt tegen de herbergier dat hij een oom heeft die in de gevangenis zit. "Geeft niks", zegt de herbergier. "Maar ik heb ook een neef die een moordenaar is." Dat maakt de herbergier ook niets uit. "Ik heb een zwager die oneerlijk is." "Geen probleem." "Ik heb nog een neef die een dief is." Maar het maakt de herbergier allemaal niets uit. Uiteindelijk zegt de Chassied dat hij een vrouw heeft. De herbergier is woedend en gooit de man uit zijn zaak. Thuisgekomen zegt de Chassied tegen zijn vrouw: "Jij bent slechter dan al mijn andere slechte familieleden."

Nog meer Joodse moppen

Kleine Moishe keek gefascineerd toe hoe zijn moeder zachtjes crème op haar gezicht wreef.
"Mama, waarom wrijf je dat op je gezicht?" vroeg hij.
'Om mezelf mooi te maken', zei zijn moeder.
Een paar minuten later begon ze de crème met een tissue te verwijderen.
"Wat is er?" vroeg Moishe. "Geef je het op?"


Yeshiva University (Joods religieuze hogeschool waar veel luidkeels wordt geleerd en gediscussieerd door de studenten) besloot een roeiteam op de been te brengen. Helaas verloren ze race na race. Ze oefenden elke dag urenlang, maar slaagden er nooit in om beter binnen te komen dan als laatste......
Het hoofd van de Yeshiva besloot uiteindelijk om Yankel te sturen om het Harvard-team te bespioneren. Dus schoof Yankel naar Cambridge en verstopte zich in de bullrushes bij de Charles River, vanwaar hij het Harvard-team nauwlettend in de gaten hield terwijl ze oefenden.
Yankel keerde uiteindelijk terug naar Yeshiva. 'Ik heb hun geheim ontdekt,' kondigde hij aan.
"Er roeien acht jongens en slechts één schreeuwt."


Jackie Mason: Geld is niet het belangrijkste in de wereld. Liefde is. Gelukkig hou ik enorm veel van geld..

Een jonge Joodse jongen, die een gehoorzame zoon is, gaat naar de bakkerij om een boodschap van zijn moeder te bezorgen bij een zeer drukke en overwerkte bakker. Terwijl de bakker aan het werk is, roept de jongen: "Mijn moeder zegt dat er een vlieg in het rozijnenbrood zat." De bakker gaat door met zijn taak zonder er iets van te merken. Dus de jongen roept weer: "Mijn moeder zegt dat er een vlieg in het rozijnenbrood zat." De bakker, die een einde wil maken aan de overlast, zegt: “Prima. Dus breng me de vlieg, ik geef je een rozijn.”

Lees verder

© 2007 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Humor uitgelichtWel of geen humor. Hoe groot is het verschil in gevoel voor humor tussen Nederlanders en buitenlanders, mannen en vrouwe…
Humor in relaties en communicatieHumor in relaties en communicatieDiverse onderzoekers hebben gesteld dat humor een belangrijke rol speelt bij het ontstaan, behouden en onderhouden van h…
Recepten met moppenWeesp, Den Haag, Het Gooi, ze hebben allemaal hun eigen mop. Ongetwijfeld zullen er ook moppen zijn om over te lachen. O…
Andere landen, andere humorAndere landen, andere humorMensen uit verschillende delen van de wereld hebben een fundamenteel ander gevoel voor humor. Er bestaat geen universeel…

Yeti: de Verschrikkelijke SneeuwmanDe Yeti of Verschrikkelijke Sneeuwman is een veronderstelde primaatsoort in de Himalaya. Indien hij bestaat, zou hij net…
Dada, succes en ondergangBegin 1916 kwam op initiatief van Hugo Ball, een avant-garde gezelschap genaamd Cabaret Voltaire bijeen in Zurich. Het w…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
 • Ralph Prins
 • Joodse Humor - Salcia Landmann
 • https://www.myjewishlearning.com/article/what-is-jewish-humor/
 • https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-jokes/
 • https://www.huffingtonpost.com/lawrence-rifkin/5-best-jewish-jokes-ever_b_7630812.html
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 04-08-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.