Het einde der tijden: De Antichrist 666

Het einde der tijden: De Antichrist 666 In de Bijbel wordt een gruwelijke voorspelling gedaan. Er komt een tijd dat de wereld die we kennen ten einde komt. Het einde der tijden. De manier waarop dit einde tot stand komt wordt ook voorspeld. Het einde begint bij het verschijnen van de Antichrist. De naam van de Antichrist is verborgen in een raadsel. De naam van de Antichrist is 666. Een nummer in plaats van een naam. Wat betekent dit? Hoe komen we achter de naam van de Antichrist? Wie is de Antichrist? Of is het een oud raadsel dat complotdenkers tot in deze tijd bezig houdt?

De Openbaring van Johannes

De Bijbel is opgebouwd uit twee boeken. De Bijbel begint bij het oude testament, ook wel de Bijbel van de Joden genoemd. Daarna volgen de verschillende getuigenissen van de apostelen van Jezus Christus. Dit gedeelte van de Bijbel is het nieuwe testament. De laatste getuigenis van de het nieuwe testament is “de Openbaring van Johannes”. Johannes schreef deze getuigenis op het eilandje Patmos en vertelt in het Oudgrieks de visioenen (openbaringen) die Johannes te zien kreeg van Jezus Christus. De openbaring liet volgens Johannes het einde van de wereld zien. De Griekse naam voor openbaring is Apocalyps.

Twee Beesten

In de openbaringen ziet Johannes twee Beesten. Eén uit de zee en één uit de aarde. Het eerste Beest wordt als volgt beschreven door Johannes:

“En ik zag uit de zee een Beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het Beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.”

Als je de tien kronen op de zeven koppen van het eerste Beest in de tijd van Johannes plaatst zou dat voor veel tijdgenoten hebben gestaan voor de zeven Romeinse Keizers (waarvan vier in één jaar) tot dan toe.

Over het tweede Beest uit de aarde zegt Johannes het volgende:

“En ik zag een ander Beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste Beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste Beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.”

"Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig".

Het tweede Beest heeft dezelfde macht als het eerste Beest. Het tweede Beest is volgens kerkgeleerden de Antichrist. Het tweede Beest is tevens een mens. Maar Johannes zegt niet wie het is. Hij geeft enkel een nummer. Namelijk 666.

De vier ruiters

Johannes vertelt vervolgens nog een visioen. Het visioen van de vier ruiters. Hierin beschrijft Johannes hoe het einde der tijden gaat plaatsvinden.

In de openbaring van Johannes komen de vier paarden met hun ruiters één voor één tevoorschijn. Deze vier paarden symboliseren de eindtijd. Dit is dus het moment nadat het Beest uit de aarde tevoorschijn is gekomen. Allereerst de Antichrist op het witte paard. Hij staat symbool voor de overwinning van het slechte. Daarna komt het rode paard dat symbool staat voor de oorlog en het bloed dat vloeit in de oorlog tegen de Antichrist. Het derde paard is het zwarte paard, dat symbool staat voor de dood en hongersnood die volgt na de oorlog. Ten slotte komt het groene of vale paard tevoorschijn dat symbool staat voor het einde der tijden.

Gematrie

Het tweede Beest, en daarmee de eerste ruiter op het witte paard (die zal overwinnen) is dus een mens en zijn naam kan ontcijferd worden. Het aanduiden van een naam met cijfers heet gematria. In het Romeinse Rijk was het populair om namen als cijfers te schrijven als een soort geheimschrift. Voorbeelden hiervan zijn gevonden als graffiti op de muren van Pompeï. Elke letter in het alfabet (van alle talen) was gekoppeld aan een cijfer. Dit cijfer en zijn bijbehorende letter stond vast. De getuigenis van Johannes was geschreven in het Oudgrieks. Ook het Oudgrieks had cijfers gekoppeld aan letters.

Als we de naam die hoort bij 666 ontcijferen uit het Oudgriekse komen we op: K=100, S=60, R=200, N=50, R=200, N=50. Als we deze getallen bij elkaar optellen is het resultaat 666. De letters vormen de naam KSR NRN. Dit staat voor Keizer Nero(n). De Antichrist was dus volgens Johannes de keizer van het Romeinse Rijk, keizer Nero. Dit is ook vanuit die tijd bekeken niet zo vreemd. Keizer Nero stond bekend als een fervent tegenstander van de christenen. De schrijver Johannes was zelf in ballingschap op het eiland Patmos waar het Romeinse Rijk hem niet gemakkelijk te pakken kon krijgen. Ook de beschrijving van het eerste Beest verwijst naar de Romeinse Rijk en de keizers.

Keizer Caligula

In de meeste vertalingen van de Bijbel staan de cijfers 666 voor het Beest (of Antichrist). Er is echter recent een eeuwenoud fragment op papyrus gevonden van de openbaring die wijst naar het nummer 616. Het cijfer 616 is volgens de gematrie te herleiden naar Gaios Kaisar. Dit is de echte naam van keizer Caligula.

Reformatie

Bij de splitsing tussen de Katholieke Kerk en de protestantse kerken kwam het mysterie van het Beest weer bovendrijven. De openbaring van Johannes was geschreven in het Oudgrieks. Maar een koppeling tussen cijfers en letters was in alle talen mogelijk. Als de sommetjes niet leidden tot het cijfer 666 kon je ook overstappen op het Latijns of Hebreeuws (enz.). Door creatief te zijn kon je vrijwel alle namen omzetten naar het cijfer 666.

Vicarius Filii Dei

De protestanten kwamen al snel met de verbinding tussen 666 en ‘Vicarius Filii Dei’. ‘Vicarius Filii Dei’ betekent plaatsvervanger van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit was de titel van de Paus in Rome. Hij werd hierdoor bestempeld door de protestanten als het Beest en de Antichrist.

Maarten Luther

De Katholieken echter lieten het niet bij deze belediging aan het adres van de Paus zitten en sloegen terug in de richting van de kerkhervormer Maarten Luther van de protestanten. Via een ingewikkelde en ondoorzichtige berekening wisten ze ook de naam van Luther te verbinden met het cijfer 666. Kortom met een beetje fantasie en wiskundige handigheid kon je iedere vijandige naam omrekenen tot 666.

De mysterieuze 6 in de Bijbel

Het cijfer 6 speelt in de religie een grote rol. De cijfers 6 en 666 komen meerdere keren voor in het Oude en het Nieuwe Testament. Het cijfer 6 staat in het oude testament als het cijfer voor de vijanden van God. In het oude testament zijn de Filistijnen, een zeevarend volk uit het huidige Israël, de vijanden van God en de Israëlieten. De Filistijnen hadden zogezegd 6 tenen en vingers. Ook de Babylonische koning Nebukadnezar II liet volgens het Oude Testament Joden in het vuur gooien omdat zij weigerden een gouden standbeeld van 6 el bij 60 el te aanbidden.

Op meer plaatsen in de Bijbel komen de cijfers 6 en 666 voor. Zo ontving koning Salomo jaarlijks 666 gouden talenten (munteenheid) en Adonikan was een Joodse vluchteling uit Babylon met 666 nakomelingen. Vreemd genoeg is het cijfer 6 in de Joodse religie ook het getal van perfectie. Immers, God deed er 6 dagen over om de wereld te scheppen en deze is volgens de gelovigen perfect.

Angst voor 666

Angst voor het nummer 666 komt al eeuwen voor. De naam voor deze angst is hexakosioihexekontahexafobie. Hieronder een aantal voorbeelden van deze angst.

Roulettewiel

666 is de som van de eerste 36 natuurlijke getallen (1 + 2 + ... + 36 = 666). De getallen op een normaal roulettewiel tellen dus op tot 666. Dat is ook de reden dat het gokspel van oudsher als de verleiding van de duivel (het Beest en Antichrist) werd gezien.

6 juni 2006 'The Omen 666'

De naam Damian wordt vaak in verband gebracht met de Antichrist of het Beest. Dit is echter niet een verband dat uit de Bijbel of de kerkelijke traditie komt. Dit verband is veroorzaakt door de film 'The Omen 666' (de voorspelling). De film werd uitgebracht op 6 juni 2006, oftewel 666. De film gaat over het jongetje genaamd Damian. Er wordt in de film beweerd dat op 6 juni 2006 het Beest zich zou openbaren. De film speelt met het bezeten jongetje, Damian feilloos in op het bijgeloof over 666. Er waren op deze datum dan ook veel zwangere vrouwen die hoopten dat hun kind niet op deze dag geboren zou worden.

Romeinse cijfers

In het Romeinse telsysteem wordt het getal 666 gevormd door alle cijfers behalve de M (1000), DCLXVI (D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1).

Japanse Yen

Op dezelfde manier als bij de Romeinse cijfers, is 666 ook de waarde die je krijgt als je van alle huidige Japanse (yen) munten één exemplaar neemt (500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1).

Ronald Wilson Reagan

Een bekend voorbeeld van iemand die bang is voor het nummer 666 was president Reagan. Na zijn presidentschap verhuisde Reagan naar 666 St. Cloud Drive. De ex-president was echter nogal bijgelovig en liet het adres veranderen naar 668 St. Cloud Drive. De volledige naam van de ex-president was tevens Ronald Wilson Reagan, Oftewel 3 namen van 6 letters.

Het merkteken van het Beest

In de openbaring van Johannes wordt verteld wat er vervolgens zou gebeuren als het Beest zich had getoond:

"En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."

Kortom iedereen zou een merkteken krijgen op zijn of haar rechterhand of het voorhoofd. Deze openbaring heeft echter behoorlijk wat misverstanden en oproer veroorzaakt in de afgelopen eeuwen.

Overheidscomplot

In het begin van de jaren 80 ontving een aantal 'AOW’ers' in de Verenigde Staten een cheque van de sociale dienst. Om deze te innen hadden de AOW’ers volgens de bijgeleverde brief echter een identificatienummer nodig op hun rechterhand of hun voorhoofd. De AOW’ers schrokken hiervan en belden massaal het Ministerie van Sociale Zaken. Sociale Zaken zei vervolgens dat de cheques nog niet verstuurd hadden mogen worden tot 1984.

Griekse identiteitskaarten

In 1986 gingen duizenden Grieken de straat op om te demonstreren voor het Griekse parlementsgebouw in Athene. De reden voor deze demonstratie was de Griekse identiteitskaarten. De kaarten begonnen namelijk allemaal met de cijfers 666.

Engelse nummerborden

Sinds 1990 geeft de Engelse overheid geen kentekenplaten meer uit die beginnen met de cijfers 666. Men besloot hiertoe nadat er veel onverklaarbare incidenten plaatsvonden met deze nummerborden. Een autobezitter doorstond een aanval van een hondsdolle vos en een aanval van 22 vogels. Een moordenaar bekende tevens tot zijn daad gedreven te zijn door het 666-nummerbord van zijn vrachtwagen.

Streepjescode

De cijfers 666 worden overal gezien. Zo ook op allerlei producten. In streepjescodes zijn zowel links, midden en rechts in totaal 6 streepjes langer dan de andere streepjes van de streepjescode. Hierin wordt het nummer van het Beest gezien. Het nummer van het Beest wordt hierin gekoppeld met de angst voor vooruitgang. Streepjescodes zouden in de eindtijd op alle mensen geplaatst worden zodat iedereen in de gaten gehouden kan worden.

Referendum in Zuid-Afrika

Consternatie ontstond ook in Zuid-Afrika in 1992. Om te voorkomen dat mensen twee keer gingen stemmen in een referendum werden de handen van de mensen besproeid met een vloeistof. Leden van de Pinkstergemeente zagen echter in de veeg van de vloeistof het teken van het Beest.

Wie is de Antichrist?

In de loop der eeuwen sinds het verschijnen van de openbaringen van Johannes jaagt het cijfer 666 nog steeds angst aan in mensen. Zelfs verdachtmakingen worden geuit. Mensen denken zeker te weten wie het Beest en daarmee de Antichrist is. Complotdenkers speculeren er op los. De overheid en bekende mensen worden beschuldigd van het zijn van de Antichrist.

Bill Gates

Een geliefd doelwit om in aanmerking te komen als Antichrist is een van de rijkste mensen op aarde, Bill Gates. Dit heeft drie redenen. Wie aan Bill Gates denkt legt al snel een verbinding naar het internet. Internet heeft veel vooruitgang mogelijk gemaakt maar ook veel gevaren en puur kwaad. Denk maar aan de gevaren van kinderlokkers. Het bewijs wordt voor sommigen geleverd door de afkorting van World Wide Web (www). In het Hebreeuws zijn letters ook verbonden met cijfers net als het spel van Johannes in het Oudgrieks. De afkorting www kan in het Hebreeuws geschreven worden als 666!

De tweede reden is dat Bill Gates naast zijn computerimperium ook een van de rijkste mensen op aarde is. Dit staat in sterk contrast met de soberheid die gepaard gaat met een leven in dienst van God. Tenslotte kunnen we van het woord computer ook de cijfers 666 maken door de sleutel A = 1 x 6, B = 2 x 6, C = 3 x 6 enz. te gebruiken.

De Hitler-code

Ook Hitler is verdacht van het zijn van de Antichrist. Hiervoor gebruikt men de Hitler-code. Hierin is A 100, B 101, C 102 enz. Bij het toepassen van deze code op de naam Hitler is de uitkomst 666.

Vele verdachten

Met behulp van verschillende talen en gematrie en andere codes kan je zeer veel namen koppelen aan het cijfer 666. Een aantal voorbeelden zijn: alle Pausen, Napoleon Bonaparte, Stalin, Prins Charles, Bill Clinton en Osama Bin Laden. De lijst is echter eindeloos.

Zelfs bedrijven worden niet gespaard voor het stempel van het kwaad. Een goed voorbeeld hiervan is Visacard. Het einde der tijden wordt gezien als een enorm complot tegen de mensheid. Maar uit welke hoek zal die ondergang komen? Het antwoord volgens de mensen die geloven in complottheorieën is de cashloze maatschappij! We hadden al gezien dat geld, en gokken (om geld te verdienen), voor velen, werken van de duivel zijn. Wie kent niet de uitspraak van Jezus Christus over belasting: “Geeft dan den keizer wat des keizers is, en God wat Gods is”. Visacard heeft de wereldeconomie in zijn greep. Het is volgens complotdenkers niet verwonderlijk dat het telefoonnummer van Visacard 020-6600600 is.

Donald Trump

Ook de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald Trump, is een uitstekend slachtoffer van de 666-manie. Deze president was bij zijn aantreden zeer omstreden. Vanwege de uitspraken tijdens de campagne van president Trump raakte de samenleving gepolariseerd. Het duurde daardoor niet lang voordat ‘bewijzen’ werden gevonden door tegenstanders dat Trump de Antichrist was. Het handgebaar waarin de wijsvinger en duim elkaar raken werd vaak door Trump gebruikt. Dit handgebaar betekent echter 6. De drie overige vingers blijven gestrekt wat 3 maal 6, oftewel 666 betekent. Maar de lijst met ‘bewijzen’ tegen president Trump werd steeds langer. Trump komt bijvoorbeeld van het Duitse Drumpf. Dit kan weer met gematrie en de Hebreeuwse taal omgezet worden naar 666.

Donald Trump is geboren op 14 juni 1946. Op deze dag was er een maansverduistering of ‘bloedmaan’ aan de hemel. Op zichzelf is dit een natuurlijk en normaal fenomeen. Van oudsher zien veel mensen een bloedmaan als een onheilspellend teken. Tijdens de nacht van een bloedmaan gebeuren er onverklaarbare verschrikkelijke dingen. In het bewijs tegen president Trump werd dit feit gebruikt als de nacht dat de Antichrist werd geboren.

Daarnaast is het duurste gebouw dat (anno 2017) ooit in de Verenigde Staten gekocht is van de familie Trump en het staat op 666 Fifth Avenue. Volgens de complotdenkers weer een bewijs dat president Trump de Antichrist is. De lijst met bewijzen volgens de complotdenkers is echter nog veel langer.

Er wordt geschat dat er rond de zes tot zevenduizend talen in de wereld gesproken worden. Dit is exclusief de dode talen (Etruskisch enz.), computertalen en geheimtaal. Dat zou betekenen dat van elke naam een verbinding gemaakt kan worden naar het nummer 666. Men kan dus wel zeggen: “waar een wil is, is een 666”.
© 2017 - 2024 Benvl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe drie Abrahamitische religies stellen dat er een eindtijd zal komen. In deze einde der tijden, zal er een valse messia…
Hexakosioihexekontahexafobie: fobie voor het getal 666Hexakosioihexekontahexafobie: fobie voor het getal 666Er zijn een aantal vreemde fobieën in de wereld. Zo bestaat er een fobie voor boeken, de zon en clowns. Waar deze fobieë…
Keizer Nero en zijn ondergangNero is de meest gewelddadige en kwaadaardige man die keizer was van het Romeins Rijk. Nero wilde in de voetsporen trede…

De vestingstad Bredevoort en de verschillende bouwwerkenDe vestingstad Bredevoort en de verschillende bouwwerkenBredevoort (Nedersaksisch: Brevoort) ligt in de gemeente Aalten in de Gelderse Achterhoek. Bredevoort is sinds 1615 een…
Tsaar Nicolaas II - zijn moeizame leven en gewelddadige doodIn juli 1918 werden Tsaar Nicolaas II van Rusland, zijn gezin en een aantal mensen uit zijn gevolg, vermoord door aanhan…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: KRiemer, Pixabay
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/666_(getal)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_van_het_Beest
 • http://skepsis.nl/beest666/
 • http://www.broodjeaap.nl/www666.html
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaring_van_Johannes
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/De_vier_ruiters_van_de_Apocalyps
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Adonikam
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Zerubbabel
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Omen_666
 • http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal13.htm
 • http://www.thehypertexts.com/Donald%20Trump%20666%20Mark%20of%20the%20Beast.htm
Benvl (38 artikelen)
Gepubliceerd: 07-03-2017
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.