De Praagse Lente van 1968

De Praagse Lente was een kort opbloeien van een democratisch socialisme in Tsjechoslowakije in 1968. Dit experiment werd al snel onderdrukt toen troepen van het Warschau-pact het land binnentrokken en de hervormingen terugdraaiden.

Achtergrond

Tsjechoslowakije was een van de weinige landen waar de communisten na de Tweede Wereldoorlog een grote aanhang vonden. Dit feit was gelegen in de Tsjechische geschiedenis van voor de Tweede Wereldoorlog. Het Westen had er in toegestemd dat nazi-Duitsland een deel van Tjsechoslowakije toegewezen zou krijgen, namelijk Sudetenland, waar veel Duitstaligen woonden. Dit was vastgelegd in de Overeenkomst van Munchen uit 1938. De nazi's hadden als doel alle Duitstaligen in één groot rijk te verenigen. Sudentenland werd vervolgens in 1938 door Duitsland bezet en later werd de rest van Tsjechoslowakije aan Duitsland toegevoegd, terwijl het Westen toekeek zonder in te grijpen. In de periode na de oorlog verkregen de communisten de macht door middel van vrije verkiezing en stap voor stap werd Tsjechoslowakije een satelietstaat van de Sovjet-Unie. In de jaren zestig echter vond er een economische recessie plaats die de communistische controle verzwakte.

Dubcek

De stem om verandering onder de Tsjechische bevolking werd steeds luider. Alexander Dubcek nam het roer over als Partij Secretaris op 5 januarie 1968 en begon hervormingen door te voeren richting een socialistische democratie. Censuur werd opgeheven, politieke gevangenen werden vrij gelaten. In april werd een 'Actie Programma' begonnen waarbij de pers grotere vrijheid kreeg, de nadruk kwam te liggen op het produceren van gebruiksgoederen in plaats van industriële productie. Ook werd de mogelijkheid ingebouwd voor een meer-partijen-stelsel, waarbij de Sovjet-Unie haar greep op Tsjechoslowakije zou verliezen. Daarnaast plande men federalisatie, waarbij zowel Tjechië als Slowakije twee gelijkwaardige naties zouden worden. In de pers verschenen anti-Sovjet artikelen, nieuwe politieke verenigingen werden opgericht. Dubceks 'nationale communisme' was populair onder de bevolking en dreigde zich naar de naburige landen te verspreiden.

Brezhnev

De Sovjet-partijleider Brezhnev maakte zich zorgen dat de hervormingen door andere oostbloklanden zouden worden overgenomen. Daarnaast was de Koude Oorlog op haar hoogtepunt en een verzwakt Communistisch blok was daarbij gevaarlijk in de ogen van de Sovjets. In juli hielden de Russen en de Tsjechen een bijeekomst, waarbij Dubcek zijn hervormingsprogramma verdedigde. Wel beloofde hij trouw aaan de Comecon en het Warschau-pact. Brezhnev stemde hiermee in. De Tsjechoslowaakse Partij beloofde anti-socialistische elementen in te dammen en de Sovjets beloofden hun troepen terug te trekken.

Verklaring van Bratislava

Op 3 augustus werd de Verklaring van Bratislava getekend door de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije, Bulgarije en Tsjechoslowakije, hiermme legden deze landen hun trouw aan de ideologie van de Partij verklaarden en hun strijd tegen de bourgeois ideologie en anti-socialistische elementen vast. De Sovjet-Unie verklaarde dat ze zou interveniëren wanneer in een van de Warschau-pact landen een bourgeois systeem zou worden gevestigd. Na de conferentie trokken Sovjet-troepen samen bij de Tsjechoslowaakse grens.

Proces van Normalisatie

In de nacht van 20 op 21 augustus vond er een militaire invasie plaats door troepen van het Warschau-pact, geleid door de Sovjet-Unie. Dubcek werd gevangen genomen en naar Moskou gebracht. Op wonderlijke wijze ontliep hij een zware straf en kon hij zijn post hervatten. In april 1969 werd Dubcek vervangen door Gustav Husak. Een 'proces van normalisatie' werd op gang gebracht, waarbij de vernieuwingen en hervormingen werden teruggedraaid. De Tsjechische Communistische Partij werd gedwongen om alle veranderingen richting democratie te herzien. Er braken opstandjes uit, er werd geprotesteerd, maar alle protesten werden onderdrukt en het communistische Sovjet-systeem kreeg al snel de overhand. Vele Tsjechen en Slowaken vluchtten naar het Westen.
© 2008 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Praagse Lente (1968)In 1968 was er in Tsjecho-Slowakije goede hoop dat het de communistische dictatuur achter zich zou laten. Deze Praagse L…
EK voetbal 1980Het EK van 1980 word georganiseerd door gastland Italië. Dit is de 2e keer dat Italië de eer heeft om het EK te mogen or…
EK voetbal 1976Tijdens het EK van 1976 in Joegoslavië bereikt Nederland voor het eerst in de geschiedenis de finaleronde van het EK. Ne…
WK voetbal 1962Chili was in 1962 het gastland voor de 7e versie van het WK. Aan de voorronden deden 51 landen mee, waarvan er uiteindel…

Tegelen - het rode dorpTegelen, het rode dorp staat in het geheugen van vele ouderen in tegelen gegrift. Het was een moeilijke tijd om daar op…
Vroege Romeinse Geschiedenis: de Horatii en de CuriatiiTijdens de regering van koning Tullus Hostilius voerden Rome en Alba Longa oorlog met elkaar (ca. 650 v.Chr). Uiteindeli…
Sasati (390 artikelen)
Laatste update: 18-09-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.