Titulatuur of aanspreekvorm als aanhef in Nederlandse brief

Titulatuur of aanspreekvorm als aanhef in Nederlandse brief Bij het schrijven van Nederlandse brieven moet je soms rekening houden met in de aanhef de juiste titulatuur (aanspreekvorm). Dit is de manier waarop iemand aangesproken wordt. Hoewel in het laatste decennium steeds minder gebruik wordt gemaakt van titulatuur (vaak een neutrale aanhef als: Geachte heer, mevrouw), heb je voor sommige persoonlijke of zakelijke brieven toch behoefte aan het gebruik van de juiste aanspreekvorm.

Gebruik aanhef in de Nederlandse titulatuur

Zet achter de Nederlandse titulaire aanspreekvorm niet de naam van de persoon zelf. In sommige zeer formele adresseringen kun je s.s.t.t. achter de naam zetten. Dit is de afkorting van salvis titulis en betekent in het Latijn ‘behoudens titels’. Hieronder staan een aantal beroepen met daarbij de correcte aanhef. Succes!

Hare Majesteit

 • Koningin

Zijne majesteit

 • Koning

Zijne (Hare) Koninklijke Hoogheid

 • Prins/prinses

Zijne (Hare) Excellentie

 • Ambassadeur
 • Commissaris der koningin
 • Generaal
 • Gezant
 • Staatssecretaris

Bron: Erikpa1, PixabayBron: Erikpa1, Pixabay

Hoogedelgestrenge Heer/Vrouwe

 • Commissaris der koningin
 • Gezant
 • Ambtenarij: referendaris t/m secretaris-generaal
 • Kamerlid
 • Kolonel
 • Lid van de Algemene Rekenkamer
 • Lid van de Raad van State
 • Lid van Staten-Generaal

Hoogedelachtbare Heer/Vrouwe

 • Burgemeester van een grote stad

Edelachtbare Heer/Vrouwe

 • Wethouder
 • Lid van de gemeenteraad
 • Burgemeester

Weledelgestrenge Heer/Vrouwe

 • Burgemeester
 • Advocaat
 • Ambtenarij: commies
 • Commissaris der politie
 • Consul
 • Griffier der Staten
 • Griffier der Kamer
 • Inspecteur
 • Ir./ing. (ingenieur)
 • Kapitein
 • Lid der Provinciale Staten
 • Minister
 • Mr. (meester in de rechten)
 • Notaris
 • Procureur

Hooggeleerde Heer/Vrouwe

 • Professor (hoogleraar)

Bron: TukTukDesign, PixabayBron: TukTukDesign, Pixabay

Weledelzeergeleerde Heer/Vrouwe

 • Dr. (doctor)
 • Leraar/lerares met doctorstitel
 • Arts met doctorstitel

Weledelgeleerde Heer/Vrouwe

 • Arts zonder doctorstitel (dr.)
 • Apotheker
 • Drs. (doctorandus)
 • Leraar/lerares
 • Tandarts

Edelhoogachtbare Heer/Vrouwe

 • Lid van de Hoge Raad

Edelgrootachtbare Heer/Vrouwe

 • Lid van gerechtshof

Edelachtbare Heer/Vrouwe

 • Officier van justitie
 • Lid arrondissementsrechtbank
 • Kantonrechter
 • Griffier

Weledele Heer/Vrouwe

 • Onderwijzer

Zeereerwaarde Heer

 • Pastoor

Weleerwaarde Heer

 • Dominee
 • Pater
 • Predikant
 • Rabbijn
 • Kapelaan

Weleerwaarde Zeergeleerde Heer

 • Dominee met doctorstitel
 • Opperrabbijn
 • Predikant met doctorstitel

Zijne Hoogwaardige Excellentie

 • Aartsbisschop
 • Bisschop

Bron: Wengen, PixabayBron: Wengen, Pixabay

Hoogwelgeboren Heer/Vrouwe

 • Jonkheer/jonkvrouw
 • Baron/barones

Hooggeboren Heer/Vrouwe

 • Graaf/gravin

Zijne Eminentie

 • Kardinaal

Zijne Heiligheid

 • Paus
© 2008 - 2020 Victorho, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aanhef en afsluiting van een Engelse briefHoe moet je een Engelse brief afsluiten en wat is een geschikte aanhef? Hier vind je uitleg bij de afsluiting en aanhef…
Academische titels: Betekenis en verschil titulatuurAcademische titels: Betekenis en verschil titulatuurBetekenis van de academische titels: professor, doctor, doctorandus, bijzonder, buitengewoon of emeritus hoogleraar, hoo…
Aanhef en afsluiting Nederlandse briefAanhef en afsluiting van een Nederlandse brief voor zowel een zakelijke / formele brief als voor een persoonlijke / info…
Dag van de ExcellentieDag van de ExcellentieScienceGuide organiseert elk jaar, in samenwerking met het SiriusProgramma, de Dag van de Excellentie. Om uitblinken in…

Latijnse uitdrukkingen in het NederlandsLatijnse uitdrukkingen in het NederlandsLatijnse uitdrukkingen worden vaak midden in Nederlandse teksten aangetroffen. Steeds minder mensen hebben echter een La…
Esperanto, de spraakkunst op één paginaEsperanto, de spraakkunst op één paginaEsperanto heeft, zoals elke taal, een grammatica. In veel talen is de spraakkunst het grote struikelblok bij de student.…
Bronnen en referenties
 • Kiliaan Informatieboek, Meindersma e.a. 1998
 • Afbeelding bron 1: Erikpa1, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: TukTukDesign, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Wengen, Pixabay

Reageer op het artikel "Titulatuur of aanspreekvorm als aanhef in Nederlandse brief"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

A. C. van Andel, 03-04-2020 10:55 #5
Geachte heer/mevrouw,
Vraag:
Valt de aanspreekvorm van onze minister president ook onder het begrip minister, dus Weledelgestrenge Heer
of onder lid van de Staten - Generaal, dus Hoogedelgestrenge Heer.

H. Hubrechts, 15-05-2013 10:48 #4
Hoe spreek je de Ierse ambassadeur aan wanneer je hem verwelkomt voor een rondleiding? En de parlementsvoorzitter?

Vanderheyden J., 03-09-2012 17:47 #3
Nergens was er nog een boek te vinden met de etiquette voor brieven aan hoogwaardigheidsbekleders. Deze rubriek was echt behulpzaam. Reactie infoteur, 04-09-2012
Dank voor het compliment!

Danielle, 07-09-2010 15:37 #2
In het stuk wordt geschreven "Zet achter de titulaire aanspreekvorm niet de naam van de persoon zelf." Dus het is dan als voorbeeld, Geachte drs. mevrouw Janssen? Of begrijp ik het dan verkeerd? Reactie infoteur, 12-09-2010
Beste Danielle,
Jouw voorbeeld is goed, maar het gaat om de aanspreekvorm. Koningin Beatrix spreek je bijvoorbeeld aan met Hare Majesteit.

Ton, 17-05-2010 14:34 #1
Hoe wordt in een rechtszaak de kantonrechter aangesproken? Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Ton,
Zoals in het artikel staat beschreven, is dit "Edelachtbare Heer/Vrouwe".

Infoteur: Victorho
Laatste update: 30-01-2016
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 5
Schrijf mee!