Volksliederen Europese landen

Volksliederen van Europese landen: Verenigd Koninkrijk, Spanje, Noorwegen, Polen, Oekraïne, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, Zweden,Servië, Tsjechië, Turkije, Zwitserland, Malta, Macedonië, Luxemburg, Letland, Kroatië, Italië, IJsland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Estland, Duitsland, Denemarken, Cyprus en België.

Volkslied België

De tekst van het volkslied is niet altijd dezelfde gebleven. Zo werd het in 1860 aangepast omdat er op sommige punten nogal hard tekeer werd gegaan over de Nederlandse Prins van Oranje. De volgende versie werd in 1938 officieel goedgekeurd;

Brabançonne
O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
le Roi, la Loi, la Liberté !
Aura pour devise immortelle :
le Roi, la Loi, la Liberté !
le Roi, la Loi, la Liberté !
le Roi, la Loi, la Liberté !

Après des siècles, des siècles d'esclavage,
Le belge sortant du tombeau
A reconquis par son courage
Son nom ses droits et son drapeau.
Et ta main souveraine et fière,
Peuple désormais indompté,
Grava sur ta vieille banière :
"Le Roi, la Loi, la Liberté"
"Le Roi, la Loi, la Liberté"
"Le Roi, la Loi, la Liberté"

Marche de ton pas énergique,
Marche de progrès en progrès!
Dieu qui protège la Belgique
Souris à tes males succès.
Travaillons! Notre labeur donne
A nos champs la fécondité
Et la splendeur des arts couronne
Le Roi, la Loi, la Liberté
Le Roi, la Loi, la Liberté
Le Roi, la Loi, la Liberté

Ô Belgique! Ô Mère chérie!
A toi nos coeurs, à toi nos bras.
A toi notre sang, ô Patrie
Nous le jurons tous, tu vivras.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande en ta forte unité
Gardant, pour devise éternelle
Le Roi, la Loi, la Liberté
Le Roi, la Loi, la Liberté
Le Roi, la Loi, la Liberté

Nederlandse tekst;
O dierbaar België
O heilig land der Vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons hart en het bloed van onze ad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

O Vaderland, o edel land der Belgen,
Zo machtig steeds door moed en werkzaamheid,
De wereld ziet verwonderd uwe telgen,
Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.
De vrijheidszon giet licht op uwe wegen,
En onbevreesd staart gij de toekomst aan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.

Juicht Belgen, juicht in brede vol' akkoorden
Van Haspengouw tot aan het Vlaamse strand,
Van Noord tot Zuid, langs Maas- en Scheldeboorden,
Juicht, Belgen juicht, door gans het Vaderland.
Een man'lijk volk moet man'lijk kunnen zingen,
Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft.
Nooit zal men ons van onze haard verdringen
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Nooit zal men ons van onze haard verdringen
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.

Volkslied Cyprus

Imnos eis tin Eleftherian is het volkslied van Griekenland, en ook van Cyprus. Het betekend Hymne voor de vrijheid. In 1823 werd de tekst geschreven door Dionýsios Solomós. De tekst bevatte toen 158 verzen, waarvan alleen de eerste 2 als volkslied gebruikt worden. De muziek bij de tekst werd gecomponeerd door Manzaros.

Imnos eis tin Eleftherian
Σε γνωρίζω απó την κóψη,
τoυ σπαθιoύ την τρoμερή,
Σε γνωρίζω απó την óψη,
πoυ με βια μετρά[ει] τη[ν] γη.
Απ' τα κóκαλα βγαλμένη,
των Eλλήνων τα ιερά,
Kαι σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε Eλευθεριά.

Vertaling
Ik herken u aan de snede
van uw zwaard, dat sidd'ren doet
Ik herken u aan uw oogblik
die met kracht de vert' ontmoet
Uit de heilige gebeenten
van de Grieken opgestaan
en als immer zo manhaftig
Bied 'k mijn groet, u Vrijheid aan!

Volkslied Denemarken

In 1780 werd het Deense volkslied al aangenomen en het is daarmee één van de oudste volksliederen in de wereld. Het is gecomponeerd door Ditlev Ludvig Rogert en Johannes Ewalds heeft de eerste tekst er op bedacht, in 1828. Dit koninklijke volkslied wordt alleen gespeeld/gezongen als de koningklijke familie aanwezig is, en dan vaak alleen het eerste vers;

Kong Kristian
Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at gotens hjelm og hjerte brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Kristian
hvo står for Danmarks Kristian
i kamp?
Niels Juel gav agt på stormens brag.
Nu er det tid.
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som véd et skjul!
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
i strid?
O, Nordhav! Glimt af Wessel brød
din mørke sky.
Da ty'de kæmper til dit skød;
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky.
Fra Danmark lyner Tordenskjold;
hver give sig i himlens vold
hver give sig i himlens vold
og fly!
Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til
og kamp og sejer før mig til
min grav!

Vertaling (in het Engels);
King Christian stood by the lofty mast
In mist and smoke;
His sword was hammering so fast,
Through Gothic helm and brain it passed;
Then sank each hostile hulk and mast,
In mist and smoke.
"Fly!" shouted they, "fly, he who can!
Who braves of Denmark's Christian,
Who braves of Denmark's Christian,
The stroke?"
Nils Juel gave heed to the tempest's roar,
Now is the hour!
He hoisted his blood-red flag once more,
And smote upon the foe full sore,
And shouted loud, through the tempest's roar,
"Now is the hour!"
"Fly!" shouted they, "for shelter fly!
Of Denmark's Juel who can defy,
Of Denmark's Juel who can defy,
The power?"
North Sea! a glimpse of Wessel rent
Thy murky sky!
Then champions to thine arms were sent;
Terror and Death glared where he went;
From the waves was heard a wail, that rent
Thy murky sky!
From Denmark thunders Tordenskiol',
Let each to Heaven commend his soul,
Let each to Heaven commend his soul,
And fly!
Path of the Dane to fame and might!
Dark-rolling wave!
Receive thy friend, who, scorning flight,
Goes to meet danger with despite,
Proudly as thou the tempest's might,
Dark-rolling wave!
And amid pleasures and alarms,
And war and victory, be thine arms,
And war and victory, be thine arms,
My grave!

Burgerlijk volkslied Denemarken

Der er et yndigt land
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten

Det land endnu er skønt,
ti blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes oer

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå

Vertaling
Er is een lieflijk land
dat staat met grote beuken
nabij het zoute oostelijke strand
Met glooiende hellingen en valleien
Het is het oude Denemarken
en het is Freia’s zaal

In vroeger tijden zaten hier
de reuzen in hun harnas
uit te rusten na de strijd
Waar zij hun vijanden te lijf gingen
Nu rusten ze hun benen
achter de menhir bij de heuvel

Dat land is nog steeds prachtig
om de spelende blauwe golven
en de bladeren die zo groen zijn
En nobele vrouwen, en mooie maagden,
en de hoffelijke mannen
die de Deense eilanden bewonen

Zege de koning en het vaderland
Zege iedere stadsbewoner
die werkt zo hij kan
Ons oude Denemarken zal doorgaan,
zo lang de beuk weerspiegelt
zijn top in de blauwe golven

Volkslied Duitsland

Deutschland über alles werd sinds 1922 als volkslied gebruikt. Hiervoor werd een ander volkslied gebruikt, namelijk Heil dir im Siegerkranz. De titel wordt vaak verkeerd opgevat, het is namelijk bedoeld om de mensen te laten weten dat ze samen sterk zijn. Ze moeten niet hun regionale verschillen benadrukken, maar hun Duitse identiteit. De melodie is van Joseph Haydn en dateert uit 1797. Na 1945 werd het lied verboden. Vanaf 1952 wordt een gedeelte echter weer gebruikt als volkslied, namelijk het derde couplet.

Das Lied der Deutschen
Deutschland, Deutschland über alles
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang
sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern
unser ganzes Leben lang. -
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand;
blüh' im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland.

Vertaling
Duitsland, Duitsland boven alles,
boven alles in de wereld,
wanneer het steeds voor bescherming en weerstand
broederlijk bijeenblijft.
Van de Maas tot aan de Memel,
van de Etsch tot aan de Belt,
Duitsland, Duitsland boven alles,
boven alles in de wereld!

Duitse vrouwen, Duitse trouw,
Duitse wijn en Duitse zang
moeten in de wereld behouden
hun oude mooie klank,
ons tot edele daad bezielen
ons hele leven lang. -
Duitse vrouwen, Duitse trouw,
Duitse wijn en Duitse zang!

Eendracht en recht en vrijheid
voor het Duitse vaderland!
Laat ons allen daarnaar streven
broederlijk met hart en hand!
Eendracht en recht en vrijheid
zijn 's geluks onderpand;
bloei in de glans van dit geluk,
bloei, Duits vaderland.

Volkslied Estland

In 1920 werd het Estse volkslied voor het eerst als volkslied gezongen. De tekst is bedacht door Johann Voldemar Jannsen en de melodie komt van Friedrich Pacius en is al gecomponeerd in 1848.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Vertaling
Mijn vaderland, mijn geluk en vreugde,
Hoe mooi zijt gij,
Nooit zal ik iets vinden,
Op deze wijde wereld,
Dat mij even dierbaar zou kunnen zijn,
Als gij, mijn vaderland!
Gij hebt mij immers voortgebracht,
En opgevoed,
U zal ik eeuwig dankbaar zijn,
En tot mijn dood trouw zijn,
Mijn liefste bent gij,
Mijn dierbaar vaderland!
Moge God over u hoeden,
Mijn dierbaar vaderland!
Laat hem uw beschermer zijn,
En moge rijkelijk gezegend zijn,
Al wat gij zult ondernemen,
Mijn dierbaar vaderland!

Volkslied Finland

Maamme is de naam van het Finse volkslied en betekend Ons land. Het lied werd in 1846 geschreven door de bekende dichter J.L. Runeberg, in het Zweeds. De Finse tekst komt van Paavo Cajander, uit 1889. De melodie is gecomponeerd door Fredrik Pacius. Op 13 mei 1848 werd het Finse volkslied voor het eerst in het Zweeds gezongen;

Maamme (Fins volkslied in het Fins)
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa!
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa;
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran laulus, synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.

Vårt land (Fins volkslied in het Zweeds)
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord!

Din blomning , sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång.

Vertaling
Vertaling eerste deel.

Ons land, Finland, vaderland!
Weerklink, oh waardevolle naam!
Noch berg die aan de hemel raakt,
Noch dal, noch kust dat het water raakt,
is meer geliefd dan ons noorden,
Het land van onze voorvaderen.

Volkslied Frankrijk

La Marseillaise heette oorspronkelijk Chant de marche de l’Armee du Rhin, wat Marslied van het Rijnleger betekend. Het is geschreven én gecomponeerd door Claude Joseph Rouget de Lisle, in 1792, en in 1795 werd dit lied al tot volkslied van Frankrijk verklaard. Het is een tijd verboden geweest door Napoleon, Lodewijk XVIII en Napoleon III. In 1878 werd La Marseillaise weer in ere hersteld;

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.
L'étendard sanglant est levé:
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes!

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons! (Refrein)
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons

Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés?
Ces fers dès longtemps préparés!
Français, pour nous, Ah quel outrage
Quel transport il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!

Quoi! Des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! Ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Grand Dieu! Par des mains enchaînées
Nos fronts, sous le joug, se ploieraient.
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées

Tremblez tyrans, et vous perfides
L'opprobe de tous les partis.
Tremblez, vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix!
Vont enfin recevoir leur prix!
Tout est soldat pour vous combattre.
S'ils tombent nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux
Contre vous, tous prêts à se battre!

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes
A regrets s'armant contre nous!
A regrets s'armant contre nous!
Mais ce despote sanguinaire
Mais les complices de Bouillé,
Tous les tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!

Amour Sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos braves vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs!
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leur vertus!
Et la trace de leur vertus!
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil.
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

Vertaling
Ingerukt, kinderen van het vaderland
De dag van de overwinning is aangebroken
Tegen ons de tirannieen
De bloederige vaandel is gehesen
Luistert in onze velden
naar het loeien van deze vreselijke soldaten
Ze komen in onze armen
om onze zonen en echtgenoten te kelen

Aan de wapenen, burgers
Vormt uw bataillons
Marcheert, marcheert,
Zodat het onreine bloed
onze groeves doordrenkt

Wat wil deze horde slaven bestaande uit
verraders en samenzwerende koningen.
Voor wie zijn deze walgelijke belemmeringen,
deze ijzers die langgeleden zijn gemaakt
Fransen, voor ons, ah! Wat een schennis
Welke middelen moet men uitoefenen
Wij zijn het die het durven te overwegen
om de oude slavernij terug te brengen

Wat! Deze buitenlandse groepen
zullen de dienst gaan uitmaken in ons land.
Wat! deze bedreigende huurlingen
zullen onze krijgshaftige zonen terneerslaan.
Grote God, door de geketende handen zullen
onze voorhoofden onder het juk buigen.
De verdorven despoten zullen
de meesters van het lot worden.

Beeft, tiranen en verraders
De schande van alle partijen
Beeft, uw vadermoordelijke projecten
zullen uiteindelijk hun prijs ontvangen.
Alles wat tegen u vecht zijn soldaten
Als ze vallen, onze jonge helden
Frankrijk brengt nieuwen voort
Tegen u zijn ze allen klaar om te vechten.

Fransen, grootmoedige strijders
Draag of weerhoud uw slagen
Spaar deze trieste slachtoffers
Met tegenzin vechten ze tegen ons
Maar deze bloedige despoten
Maar deze medeplichtigen uit Bouillé
Al deze tijgers die zonder medelijden
de borsten van hun moeder hebben verscheurd.

De heilige liefde voor het vaderland stuurt,
ondersteunt onze wrekende armen.
Vrijheid, geliefde vrijheid
Vecht met je beschermers
Laat de vrijheid toesnellen
naar je mannelijke tonen onder je vlaggen.
Zodat de gestorven vijanden
je triomf en onze glorie zullen zien!

We zullen de kuil betreden
wanneer onze ouders er niet meer zullen zijn.
Wij zullen er hun stof vinden
en het spoor van hun deugden.
Veel minder jaloers om hun te overleven
dan hun doodskist te delen.
We zullen de sublime trots hebben
van hun te wreken of hun te volgen

Volkslied Griekenland

Griekenland heeft hetzelfde volkslied als Cyprus, namelijk Imnos eis tin Eleftherian, Hymne voor de vrijheid. De tekst is geschreven door Dionýsios Solomós, in 1823. De eerste 2 verzen van de 158 worden gebruikt als volkslied;

Ymnos eis tin Elephterian
Σε γνωρίζω απó την κóψη,
τoυ σπαθιoύ την τρoμερή,
Σε γνωρίζω απó την óψη,
πoυ με βια μετρά[ει] τη[ν] γη.
Απ' τα κóκαλα βγαλμένη,
των Eλλήνων τα ιερά,
Kαι σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε Eλευθεριά.

Vertaling
Ik herken u aan de snede
van uw zwaard, dat sidd'ren doet
Ik herken u aan uw oogblik
die met kracht de vert' ontmoet
Uit de heilige gebeenten
van de Grieken opgestaan
en als immer zo manhaftig
Bied 'k mijn groet, u Vrijheid aan!

Volkslied IJsland

Het IJslandse volkslied is geschreven door Matthías Jochumsson, op een melodie die gecomponeerd is door Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Het lied werd in 1874 geschreven om te vieren dat 1000 jaar eerder de Viking Ingólfur Arnarsón zich vestigde in Reykjavik. Het lied bestaat uit 3 coupletten, waarvan meestal alleen de eerste wordt gezongen;

Lofsöngur
Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ó, guð, ó, guð! Vér föllum fram
og fórnum þér brennandi, brennandi sál,
guð faðir, vor drottinn frá kyni til kyns,
og vér kvökum vort helgasta mál.
Vér kvökum og þökkum í þúsund ár,
því þú ert vort einasta skjól.
Vér kvökum og þökkum með titrandi tár,
því þú tilbjóst vort forlagahjól.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
voru morgunsins húmköldu, hrynjandi tár,
sem hitna við skínandi sól.

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá.
Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf,
sem að lyftir oss duftinu frá.
Ó, vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf,
vor leiðtogi í daganna þraut
og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf
og vor hertogi á þjóðlífsins braut.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár,
sem þroskast á guðsríkis braut.

Vertaling
Vertaling eerste deel.

Oh, god van ons land! Oh, land van onze god!
We vereren uw heilige, heilige naam!
Uit zonnestelsels vlechten uw legioenen u een krans
in alle eeuwigheid, (eigenlijk: de verzameling van alle tijd)
Voor u is één dag als duizend jaar
en duizend jaar als één dag, meer niet:
een eeuwige bloem met trillende tranen,
dat zijn god vereert en dan sterft.
IJslands duizend jaar,
IJslands duizend jaar,
een eeuwige bloem met trillende tranen
dat zijn god vereert en dan sterft.

Volkslied Italië

Fratelli betekend broeder in het Italiaans. De muziek van het Italiaans volkslied is gecomponeerd door Michele Novaro, met tekst van Goffredo Mameli;

Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia,
l'Italia s'è desta,
dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa.
Dov'è la vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l'ora sonò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l'unione e l'amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore;
giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.

Dall'Alpe a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn'uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d'Italia
si chiaman Balilla,
il suon d'ogni squilla
i Vespri sonò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l'aquila d'Austria
le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
il sangue polacco,
bevé, col cosacco,
ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.

Vertaling
Broeders van Italië,
Italië is opgestaan.
Met de helm van Scipio
het hoofd getooid
Waar is de overwinning?
Laat haar buigen;
Want als slaaf van Rome
is zij door God geschapen.

Sluit de rijen,
Wij zijn tot de dood bereid,
Italië roept.

Wij werden voor eeuwen
verschopt en vernederd,
Omdat wij geen volk waren,
Omdat wij verdeeld waren;
Laat ons samenkomen
onder één vaandel en één hoop;
Het uur onzer eenheid;
heeft reeds geslagen.

Sluit de rijen,
Wij zijn tot de dood bereid,
Italië roept.

Laat ons samen komen en elkaar liefhebben;
De eenheid en de liefde
Openbaren aan het volk
het pad des Heeren:
Wij zweren te bevrijden,
De grond van onze natie;
Verenigd door God
Wie kan ons overwinnen?

Sluit de rijen,
Wij zijn tot de dood bereid,
Italië roept.

Van de Alpen tot Sicilië
Legnano is overal
Alle mannen van Ferruccio:
Hebben een hart en een hand.
De kinderen van Italië
Noemen zich Balilla:
In ieder klokgelui
Weerklinken de (Siciliaanse) vespers.

Sluit de rijen,
Wij zijn tot de dood bereid,
Italië roept.

Zij zijn als riet dat weerbuigt,
Het zwaard van de huurlingen:
De Oostenrijkse adelaar
heeft reeds zijn veren verloren.
Het bloed van Italië
en dat van de Polen
Heeft hij met de Kozakken gedronken
Maar het verbrandde zijn hart.

Sluit de rijen,
Wij zijn tot de dood bereid,
Italië roept.

Volkslied Kroatië

Het volkslied van Kroatië is in 1835 geschreven door Antun Mihanovíc en heet Lijepa nasa domovine, wat Ons mooie vaderland betekend.

Lijepa naša domovino
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila!
Mila kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina!
Teci Savo, Dravo teci,
Nit'ti Dunav silu gubi!
Sinje more, svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi!
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!

Vertaling
Ons mooie vaderland,
Zo onverschrokken en verfijnd,
De oude glorie van onze vaders,
moge u voor altijd gelukkig zijn.
Beste, u bent voor ons als enige glorieus,
U bent ons als enige lief,
Beste, waar u een vlakte bent,
Beste, waar u een berg bent.
Drava, Sava, blijf stromen,
Noch de Donau verliest kracht.
Diepe blauwe zee, vertel de wereld,
Dat een Kroaat van zijn volk houdt.
Zolang z'n gebieden in de zonneschijn warm zijn,
Zolang z'n eiken door wilde winden worden geschud,
Zolang z'n doden in graven verborgen liggen,
Zolang zijn levende hart slaat.

Volkslied Letland

Dievs, svētī Latviju, God, zegen Letland, zo heet het Letse volkslied. Het is bedacht in 1870 door Kãrlis Baumanis, de eerste Letse componist die het aandurfde het woord Latvija (Letland) te gebruiken. Dit was namelijk verboden in het vroegere tsaristische Rusland.

Dievs, svētī Latviju
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!

Vertaling
God, zegen Letland,
Ons dierbaar vaderland,
Zegen Letland,
Ach, zegen het toch!

Waar Letlands dochters tot bloei komen,
Waar Letlands zonen zingen,
Laat ons daar in geluk dansen,
In ons Letland.

Volkslied Luxemburg

Het volkslied Ons Heemecht, Ons vaderland, is het volkslied van Groothertogdom Luxemburg. Het is geschreven door Michel Lentz en de muziek is gecomponeerd door Jean Antoine Zinnen. In 1864 werd het voor het eerst opgevoerd en in 1895 is het aangenomen als officieel volkslied van Luxemburg.

Ons Hémécht
Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duurch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt.

O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt du d'Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!

Volkslied Macedonië

In 1943 werd het huidige Macedonische volkslied gecomponeerd door Vlado Maleski. Het was eerst het volkslied van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, later werd het aangesteld als volkslied van een onafhankelijk Macedonië.

Denes nad Makedonija
Денес Над Македонија
Денес над Македонија се раѓа
Ново сонце на слободата!
Македонците се борат
За своите правдини!
Македонците се борат
За своите правдини!
Одново сега знамето се вее
На Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Горите македонски шумно пеат
Нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
Слободно живее!
Македонија слободна,
Слободно живее!

Vertaling
Vandaag boven Macedonië, is
de nieuwe zon van vrijheid geboren
De Macedoniërs vechten
voor hun eigen rechten!
De Macedoniërs vechten
voor hun eigen rechten!
Opnieuw wordt de vlag gehesen
van de Kruschevo Republiek
Goce Deltschev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Deltschev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!
De Macedonische bossen zingen
nieuwe liederen en berichten
Macedonië is bevrijd,
Het leeft in vrijheid!
Macedonië is bevrijd,
Het leeft in vrijheid!

Volkslied Malta

Het volkslied van Malta stamt uit 1923, waar het voor het eerst is opgevoerd. Het werd geschreven door Dun Karm Psaila en de melodie werd bedacht door Robert Samut. Pas in 1945 werd het officieel aangenomen als het volkslied van Malta.

L-Innu Malti
Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

Vertaling
Bewaak haar oh heer, zoals jij altijd hebt bewaakt.
Dit Moederland hebben wij lief wiens naam wij dragen.
Blijf er aan denken, wie u zo eerlijk heeft gemaakt.
Hij Die Beslist, wat als wijsheid wordt beschouwd.
In hoofd genade, sterkte in mensenverhoging
Bevestigt ons allen, in eenheid en vrede.

Volkslied Noorwegen

Het Noorse volkslied bestaat uit maarliefst 8 coupletten en is in de 19de eeuw geschreven. De Noren zingen meestal alleen het eerste en het laatste couplet, ongeveer net als wij dat met het Wilhelmus doen in Nederland. Het Noorse volkslied is voor het eerst gezongen in 1864 naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Noorse grondwet. De tekst is tussen 1859 en 1868 geschreven door Bjørnstjerne Bjørnson en Rikard Nordraak heeft de muziek in 1864 gecomponeerd. Meestal zingen de Noren alleen de eerste en de laatste twee coupletten.

Ja, vi elsker dette landet,
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
Drømme på vår jord.
Og den saganatt som senker,
Senker drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.

Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.

Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Vertaling
Ja, wij houden van dit land,
zoals het opstijgt,
ruig, verweerd, uit het water,
met de duizenden huizen.
Hou, hou van het en denk
aan onze vaders en moeders,
en de saganacht die afdaalt,
dromen over onze grond.
En de saganacht die afdaalt,
afdaalt dromen over onze grond.

Noorse man in huis en hut,
dank uw grote God.
Hij zal het land beschermen,
zelfs al zag het donker uit.
Alles waar onze vaders voor vochten,
moeders voor weenden,
heeft de Heer volbracht,
zodat wij ons recht wonnen.
Heeft de Heer volbracht,
volbracht zodat wij ons recht wonnen.

Ja, vi houden van dit land,
zoals het opstijgt,
ruig, verweerd, uit het water,
met de duizenden huizen.
En zoals onze vaders' strijd heeft geheven,
Dat van nood naar zegen,
ook wij, wanneer het verlangd wordt,
voor deze vrede, vechten.
Ook wij, wanneer het verlangd wordt,
verlangd voor deze vrede vechten.

Volkslied Oekraïne

De tekst van het Oekraïenees volkslied werd in 1862 geschreven door de dichter Pavlo Tsjoebynsky. Het bestaat uit 1 couplet, waarna 2 keer het refrein gezongen wordt. Later, in 1863, maakte Mychajlo Verbytsky er de muziek bij. Tijdens de revolutie in 1917 werd het lied pas officieel aangenomen als volkslied van de Oekraïense Volksrepublied, die in 1918 onafhankelijk werd. Tijdelijk werd het volkslied toen verboden, omdat Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. In 1992 werd het weer opnieuw tot volkslied uitgeroepen voor het inmiddels onafhankelijke land Oekraïne.

Sjtsje ne vmerla Oekrajiny
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Vertaling
Nog is Oekraïnes glorie niet vergaan, en niet haar vrijheid,
Nog glimlacht ons, jonge broeders, het lot toe.
Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw in de zon,
en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.

Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid.
En wij zullen tonen, dat wij, broeders, van het geslacht der Kozakken zijn.

Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid.
En wij zullen tonen, dat wij, broeders, van het geslacht der Kozakken zijn.

Volkslied Oostenrijk

Het volkslied van Oostenrijk is in het Duits geschreven. Het bestaat uit 3 coupletten en is nog vrij nieuw, het is nog geen eeuw het officiële volkslied van Oostenrijk. De tekst van het Oostenrijkse volkslied is geschreven op de melodie van het laatste werk van Wolfgang Amadeus Mozart, de Freimaurerkantate. Sinds 1946 is dit het volkslied van Oostenrijk.

Land der Berge, Land am Strome
Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer zukunftsreich!
Heimat bist du großer Söhne,
Volk begnadet für das Schöne,
Vielgerühmtes Österreich,
Vielgerühmtes Österreich!

Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
Vielgeprüftes Österreich,
Vielgeprüftes Österreich.

Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig laß in Bruderchören,
Vaterland, dir Treue schwören.
Vielgeliebtes Österreich,
Vielgeliebtes Österreich.

Vertaling
Land van de Bergen Land aan de rivier
Land van de Akkers land van de Waterdragers
Land van de houtbewerking Toekomstrijk
Vaderland U bent van Grote Zonen
Volk begenadigd voor het Schone
Veelgeroemde Oostenrijk
Veelgeroemde Oostenrijk

Hete Oorlogen wild omstreden
Ligt het Aarddeel Jij in het Midden
gelijk een sterk hart
Heeft sinds vroeger voorouders
Hoge prijs en last gedragen
Veel beproefd Oostenrijk
Veel beproefd Oostenrijk

Moedig in de Nieuwe Tijden
Vrij en Gelovig zijn onze schreden
Arbeidsvreugde en Hoopvol
Eensgezind in Broederkoren
Vaderland wij hebben je Trouw gezworen
Veel geliefd Oostenrijk
Veel geliefd Oostenrijk

Volkslied Polen

In 1797 heeft Józef Wybicki het nationale volkslied van Polen geschreven, bestaande uit vier coupletten en een refrein. De eerste regel van het lied, Jeszcze Polska nie zginęła, wordt in Polen ook wel gebruikt als naam. Het betekent Nog is Polen niet verloren en verwijst naar de bittere geschiedenis van de bevolking van het land.

Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Vertaling
Nog is Polen niet verloren,
Zolang wij leven.
Wat het vreemde geweld ons ontnomen heeft
Zullen wij met de sabel terugnemen!

Marcheer, marcheer, Dąbrowski,
Van Italië naar Polen;
Onder uw leiding
Verenigen we ons met het volk!

Wij zullen de Weichsel oversteken, de Warthe,
Wij zullen Polen zijn!
Bonaparte heeft ons het voorbeeld gegeven
Hoe wij moeten overwinnen!

Marcheer, marcheer, Dąbrowski,
Van Italië naar Polen;
Onder uw leiding
Verenigen we ons met het volk!

Zoals Czarniecki naar Poznań kwam,
Na de Zweedse inval,
Om het vaderland te redden,
Zo zullen wij terugkeren overzee.

Marcheer, marcheer, Dąbrowski,
Van Italië naar Polen;
Onder uw leiding
Verenigen we ons met het volk!

En Vader spreekt dan tot zijn Basia,
Met tranen in zijn stem:
"Luister daar, hoe de onzen
Op de trommels slaan!"

Marcheer, marcheer, Dąbrowski,
Van Italië naar Polen;
Onder uw leiding
Verenigen we ons met het volk!

Volkslied Portugal

Sinds de revolutie van 1910 is A Portuguesa het volkslied van Portugal. Het bestaat al sinds de kolonisatie van Zuid-Amerika. Oorspronkelijk was het lied een lied van een generaal om zijn mannen aan te sporen en te motiveren voor een gevecht tegen de Spanjaarden.

A Portuguésa
Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal
Entre as brumas da memória.
Ó Pátria sente-se a voz
Dos teus egrégios avós
Que há-de guiar-te à vitória.

Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Desfralda a invicta bandeira
À luz viva do teu céu
Brade à Europa à terra inteira
Portugal não pereceu!
Beija o solo teu jucundo
O oceano a rujir d'amor;
E o teu braço vencedor
Deu mundos novos ao mundo!

Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Saudai o sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco d'uma afronta
O sinal de ressurgir.
Raios d'essa aurora forte
São como beijos de mãe
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte

Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Vertaling
Helden van de zee, nobel ras,
Dappere en onsterfelijke natie,
Nu is de tijd om eens temeer de ster van Portugal
te doen oprijzen
uit de mist der herinnering.
Oh vaderland, wij horen de stemmen
Van je grote voorouders
Die je naar de overwinning zullen leiden

Te wapen, te wapen
Ter land en ter zee!
Te wapen, te wapen
Vechten voor het vaderland,
Tegen de kannonen marcheren, marcheren!

Ontvouw de onoverwinnelijke vlag
In het heldere licht van je hemel
Schreeuw tot heel Europa en de wereld uit
Dat Portugal niet is vergaan.
Je gelukkige land wordt gekust
Door de oceaan die liefde fluistert.
En je overwinnende arm
Heeft de wereld nieuwe werelden gegeven!

Te wapen, te wapen
Ter land en ter zee!
Te wapen, te wapen
Vechten voor het vaderland,
Tegen de kannonen marcheren, marcheren!

Begroet de zon die rijst
Boven een glimlachende toekomst:
Laat de echo van een belediging
Het signaal voor onze wederopleving zijn.
De stralen van die machtige zonsopgang
Zijn als de kussen van een moeder
Die ons ondersteunt en beschermt
Tegen de beledigingen van het lot.

Volkslied Roemenië

Het Roemeens volkslied heet Deşteaptă-te, române!, wat Ontwaak, Roemeen! Betekend. Het is pas sinds 1989 het volkslied van Roemenië, maar de tekst is al tussen 1816 en 1863 geschreven door Andrei Mureşanu. Het bevat maarliefst 11 coupletten en wordt volledig in het Roemeens gezongen.

Deşteaptă-te, române!
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Înalţă-ţi lata frunte şi cată-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinicii sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii.

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători.

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc.

N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne de Domnul că vii nu oprimim.

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm.

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri.
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri.

Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ.

Vertaling
Alleen het 1ste, 2de, 4de en 11de couplet worden nog gezongen, dus daarvan een Vertaling

Ontwaak, Roemeen, uit de slaap der dood
Waarin barbaarse tirannen je susten
Nu of nooit: geef je lot 'n and're wending
Zodat het zelfs des vijanden wreedheden onderwerpt

Nu of nooit, bewijzen wij de wereld
Dat in deez' handen nog steeds Romeins bloed vloeit
En dat wij in onze borst, een roemrijke naam bewaren
een overwinnaar in de strijd, een naam als Trajanus!

Beziet, grootste schaduwen, Mihai, Stefan, Corvinus,
De Roemeense staat is jullie oir
Wapens ter hand genomen, jullie vuur in d'aderen
Schreeuwen allen: "Leven in vrijheid of anders de dood!"

Priesters, met het kruis vooraan! Want christelijk is het leger
Vrijheid is het devies en heilig is het streven
Beter vechtend te sterven in volle glorie
Dan opnieuw slaaf te zijn op onze oude grond!

Volkslied Rusland

Tot 2000 was het Russische volkslied Het patriottenlied. Vanaf 2000 is het volgende lief officieel het volkslied van Rusland;

Россия - священная наша держава!
Россия - священная наша держава!
Россия - любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава-
Твое достоянье на все времена

Славься, Отечество наше свободное -
Братских народов союз вековой!
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна, мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и моря.
Одна ты на свете, одна ты такая,
Хранимая Богом родная земля.

Славься, Отечество наше свободное -
Братских народов союз вековой!
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна, мы гордимся тобой!

Огромный простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силы дает наша верность Отчизне -
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное -
Братских народов союз вековой!
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна, мы гордимся тобой!

Vertaling
Rusland - ons heilige rijk,
Rusland - ons geliefde land.
Een machtige wil en grote roem
Zijn jouw erfenis voor alle tijden.

Wees geprezen, ons vrij Vaderland,
Eeuwenoude bond van broederlijke volkeren,
Wijsheid van het volk door voorvaderen gegeven!
Wees geprezen, land! Wij zijn trots op jouw!

Van de zuidelijke zeeën tot het poolgebied
Strekken zich onze bossen en velden uit.
Uniek ben jij in de wereld! Alleen jij bent zo,
Door God beschermde geboortegrond!

Wees geprezen, ons vrij Vaderland,
Eeuwenoude bond van broederlijke volkeren,
Wijsheid van het volk door voorvaderen gegeven!
Wees geprezen, land! Wij zijn trots op jouw!

De toekomstige jaren openen voor ons
Een weidse ruimte voor dromen en voor leven.
Onze trouw aan het Vaderland geeft ons kracht.
Zo was het, zo is het en zo zal het zijn!

Wees geprezen, ons vrij Vaderland,
Eeuwenoude bond van broederlijke volkeren,
Wijsheid van het volk door voorvaderen gegeven!
Wees geprezen, land! Wij zijn trots op jouw!

Volkslied Servië

Het Servisch volkslied heet, vertaald, God der gerechtigheid. Het is in 1872 geschreven door Jovan Đorđević en de muziek is van Davorin Jenko. Servië was eerst een koninkrijk, toen werd in het lied vele malen verwezen naar de koning. Nu Servië een republiek is zijn deze zinnen veranderd.

Боже правде, ти што спасе
Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води,брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге знатан плод,
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к' победи му води ход
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани
моли ти се српски род!

Vertaling
God der gerechtigheid, u die ons
tot heden van de ondergang hebt gered,
hoor ook nu nog onze stemmen
en wees steeds onze verlosser.

Leid en bescherm met machtige hand
't schip der Servische toekomst,
God, red, o God, behoed
't Servisch land en 't Servisch volk!

Verenig dierbare Servische broeders
voor elk een groots en prachtig werk
eenheid zal des duivels neergang zijn
en voor 't Servendom de sterkste burcht.

Boven 't Servisch veld glanze
de gouden vrucht van broederschap
God, red, o God, behoed
't Servisch land en 't Servisch volk!

Laat boven Servische hoofden
niet de donder van uw toorn los,
zegen de Serviër en zijn dorp,
veld en weide, stad en huis.

Wanneer de dagen van strijd aanbreken,
voer hem naar de overwinning,
God, red, o God, behoed
't Servisch land en 't Servisch volk!

Vanuit 't duister graf glinstert
van Servische glorie nieuwe pracht,
een nieuwe tijd is aangebroken
geef ons, God, ook nieuw geluk!

Bescherm 't Servisch vaderland
vrucht van strijd, vijf eeuwen lang,
God, red en behoed ons toch,
zo smeekt u 't Servisch volk!

Volkslied Spanje

Het Spaanse volkslied is anders dan alle andere. Nee, het is niet gloednieuw, het is al geschreven in de 18de eeuw. Nee, het is ook niet geschreven in een andere taal. Het bijzondere aan het Spaanse volkslied is dat het, in tegenstelling tot vele andere volksliederen, geen tekst. Het Spaanse volkslied heet La Marcha Real, wat De koninklijke mars betekend. Het is één van de oudste volksliederen en werd al vermeld in een uit 1761 stammend document. In 1770 verklaarde Karel III dat Marcha Granadera de officiële eremars werd. Deze mars werd al snel bekend als La Marcha Real, omdat de koninklijke familie vaak bij gelegenheden aanwezig was waar deze mars gespeeld werd.

Volkslied Tsjechië

Kde domov můj betekend Waar is mijn thuis, en is de titel van het Tsjechische volkslied. Het is afkomstig uit een bekend theaterstuk dat geschreven is door Josef Kajetán Tyl, in 1834. Het lied heeft oorspronkelijk 2 coupletten, alleen het eerste wordt gezongen als volkslied;

Kde domov můj
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
Země česká, domov můj,
Země česká, domov můj!

Vertaling
Waar (is) mijn thuis,
Waar (is) mijn thuis?
Water bruist door de weiden,
Dennebossen ruisen over de rotsen,
In de tuin glanst de lentebloesem,
Aanblik van het aardse paradijs!
En dat is dat mooie land,
Tsjechische land, mijn thuis,
Tsjechische land, mijn thuis!

Volkslied Turkije

Het Turkse volkslied is in 1921 officieel aangenomen. Het is geschreven door M. Akif Ersoy. De muziek is gecomponeerd door Zeki Ungor. Het Turkse volkslied bestaat uit 10 coupletten.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuhedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden nâ'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Vertaling
Vrees niet! Want de karmozijnrode vlag die trots de golven draagt, zal nooit langzaam verdwijnen,
De laatste vuurhaard die brandt in mijn natie.
Het is de ster van mijn natie, en het zal voor altijd schijnen;
Het is van mij; en het behoort alleen tot mijn natie.

Frons niet, ik smeek u, o terughoudende halve maan,
Maar glimlach naar mijn heldhaftige natie! Waarom de boosheid, waarom de woede?
Anders zal het bloed dat we voor jou vergieten niet waardig zijn;
Want de vrijheid is het absolute recht van mijn godvrezende natie.

Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn.
Welke gek zal me in kettingen zetten? Het idee verbaast mij!
Ik ben als een brullende vloed; krachtig en onafhankelijk.
Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog zal ik uitstromen!

Al omringt een stalen pantsermuur de westelijke einder,
Ik heb een bastion in mijn hart vol van geloof!
Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster,
dat je "beschaving" noemt zo'n groot geloof wurgen?.

Mijn vriend! Laat niet mijn geboorteland in de handen van gemene mensen!
Geef uw borst als pantser! Houd deze beschamende stormloop tegen!
Want snel zal de dag van de goddelijke belofte komen.
Wie weet het? Misschien morgen? Misschien nog wel sneller!

Zie niet de grond waar u op loopt als zuivere aarde,
Maar denk over de duizenden onder u die eronder liggen, zonder een begrafenis.
U bent de edele zoon van een martelaar, behoud de traditie, kwets niet uw voorvader!
Zelfs wanneer u werelden wordt beloofd, geef dit paradijs van een geboorteland niet op.

Welke man zou niet willen sterven voor dit hemelse stuk land?
De martelaren zouden uitstorten als u de grond zou uitdrukken! Martelaren!
God mag al mijn geliefden en al mijn bezit nemen als hij wil.
Maar laat hem mij niet van mijn enige echte geboorteland op deze wereld beroven.

De enige smeekbede van mijn ziel aan U, Ο God, is dit:
Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen.
Laten deze gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn,
eeuwig over mijn vaderland weerklinken

Dan zal mijn grafsteen, als er een is, duizenden keren met zijn voorhoofd de aarde raken (zoals in salaat) in geestvervoering.
O God, tranen van bloed stromen uit mij, uit iedere wond,
Mijn lijk zal van de aarde stromen als een geest,
En dan zal ik wellicht opstijgen en de hemel bereiken.

Dus beweeg en golf als de dagende hemel, o glorieuze halve maan,
Zodat elke laatste daling van ons bloed definitief waardig kan zijn!
Noch zult u, noch mijn natie zal ooit gedoofd worden!
Absolute vrijheid is het recht van mijn altijd vrije vlag;
Vrijheid is het absolute recht van mijn godvrezende natie!

Volkslied Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel geen volkslied, maar God save the King/Queen wordt wel als zodanig aangenomen. Afhankelijk van het feit of er een koning of een koningin is wordt er King of Queen gezongen. Meestal wordt alleen het eerste vers gezongen, soms het tweede. Een officiële Nederlandse vertaling van dit volkslied is er nog niet.

God save the Queen
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.

O Lord, our God, arise,
Scatter thine enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix:
God save us all.

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!

Volkslied Zweden

Du gamla, Du fria is sinds 1910 het Zweedse volkslied. Het is in 1844 geschreven door Richard Dybeck op de wijs van een al bestaad volksdeuntje. Louise Ahlén heeft in 1910 de laatste 2 coupletten aan het lied toegevoegd.

Du gamla, Du fria
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Vertaling
U oude, U vrije, U berghoge noorden.
U stille, U vreugderijke schoonheid!
Ik groet U, vriendelijkste land op aarde,
Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken,
Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken.
U troont op herinneringen van voorbije dagen,
toen Uw naam geëerd over aarde vloog.
Ik weet dat U bent en wordt wat U was.
Ja, ik wil leven en sterven in het noorden,
ja, ik wil leven en sterven in het noorden.
Ik wil mijn geliefde land voor eeuwig dienen,
ik zweer U mijn trouw tot mijn dood.
U recht zal ik beschermen met al mijn kracht,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen.
Met God zal ik vechten voor huis en haard,
voor Zweden, het geliefde vaderland.
Ik verruil U nooit, tegen niets in de wereld
Nee, ik wil leven en sterven in ‘t noorden,
nee, ik wil leven en sterven in ‘t noorden.

Koninklijk volkslied Zweden

Kungssången betekend Het Koningslied en is het koninklijke volkslied van Zweden. Het is geschreven door Carl Vilhelm August Strandberg en de muziek is gecomponeerd door Otto Lindblad.

Kungssången
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

Volkslied Zwitserland

Het Zwitserse volkslied is gecomponeerd door Alberik Zwyssig in 1841. Lange tijd wilde de overheid het lied niet als officieel volkslied accepteren, omdat zij vond dat het volk daarover moest beslissen. In 1981 is het lied wel officieel als volkslied aangenomen, maar het werd al sinds 1961 onofficieel als volkslied gezongen.

Trittst im Morgenrot daher
Seh'ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Kommst im Abendglühn daher,
Find'ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Ziehst im Nebelflor daher,
Such'ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland

Engelse Vertaling
And o'er us their radiance shed,
Thou, O Lord, appeareth in their light.
When the Alps glow bright with splendour,
Pray to God, to Him surrender,
For you feel and understand,
That He dwelleth in this land.

In the sunset Thou art nigh
And beyond the starry sky,
Thou, O loving Father, ever near.
When to Heaven we are departing,
Joy and bliss Thou'lt be imparting,
For we feel and understand
That Thou dwellest in this land.

When dark clouds enshroud the hills
And gray mist the valley fills,
Yet Thou art not hidden from Thy sons.
Pierce the gloom in which we cower
With Thy sunshine's cleansing power
Then we'll feel and understand
That God dwelleth in this land.
© 2007 - 2024 Lobke, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het volkslied van China: tekst & vertaling Chinese volksliedHet volkslied van China: tekst & vertaling Chinese volkslied"De Mars van de vrijwilligers" is het nationale volkslied van China. De tekst en muziek van deze hymne stamt uit de jare…
Het volkslied van ArgentiniëHet volkslied van ArgentiniëHet Argentijnse volkslied heet Himno Nacional Argentino en is geschreven door Vicente López y Planes. De muziek waarop h…

Zeilen: SpreekwoordenIn de scheepvaart zijn gezegdes en spreekwoorden ontstaan die nog steeds gebruikt worden. Hieronder zijn een aantal geno…
Volksliederen provincies NederlandVolksliederen alle provincies Nederland: Groningen, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Z…
Lobke (154 artikelen)
Laatste update: 10-04-2017
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.