Samenvatting: Robin Hobb - Moordenaar des Konings

Moordenaar des konings, het spannende vervolg op 'leerling en meester' doet zeker niet onder aan het eerste deel van 'De boeken van de Zieners'. In dit boek vervolgen we het leven van FitzChevalric en beleven we hoe hij zich ontwikkelt tot een 'moordenaar des konings'.

Algemene informatie

  • Uitgever: Uitgeverij M (De Boekerij bv, Amsterdam)
  • Oorspronkelijke titel: Royal Assassin
  • ISBN10: 90-225-4514-8
  • ISBN13: 978-90-225-4514-0

De bastaard FitzChevalric is herstellende van de moordpoging van Prins Regaal. De poging was mislukt, maar Fitz heeft het gevoel ontwaakt te zijn in het lichaam van een oude man. Vanuit zijn ziektebed, eerst in Bergrijk en later terug in Hertenhorst, is hij er via een droom getuige van hoe een vrouw in 'Slikbaai' het slachtoffer wordt van de Rode Kapers die de kusten van de Zes Hertogdommen onveilig maken. Fitz is er van overtuigd dat het Mollie is, de liefde van zijn leven. Eenmaal terug in Hertenhorst is hij uiteraard van plan om uit te zoeken wat er met zijn liefje gebeurd is.

Koningin Kettricken

Het leven op de burcht van Hertenhorst gaat door. Koningin Kettricken, de vrouw van kroonprins Veritas, heeft haar intrek genomen en kroonprins Veritas moet de strijd aangaan met de Rode Kapers. Van het feit dat zijn jongere broer, prins Regaal, geprobeerd heeft om zijn troon af te nemen en zijn bastaardbroer om te brengen, is hij niet onder de indruk. Vermoedens genoeg, maar helaas geen bewijzen. Eenmaal genezen, heeft ook Fitz belangrijkere taken te doen: uitzoeken wat er met Mollie gebeurd is.

Mollie

Mollie is snel teruggevonden. Tijdens de afwezigheid van Fitz heeft zij, zonder geld en werk, geprobeerd hulp te zoeken bij Fitz. Omdat hij er zelf niet was, werd zij toevertrouwd aan vrouwe Patience, de echtgenote van de overleden kroonprins Chevalric en de vader van Fitz. Vrouwe Patience heeft Mollie aangenomen als kamermeisje en geeft haar zo de mogelijkheid om geld te sparen om een eigen bestaan op te bouwen. In een vertrouwelijk gesprek met vrouwe Patience wordt het voor Fitz al snel duidelijk dat er van hem verwacht wordt dat hij Mollie met rust laat. Ze hebben tenslotte geen toekomst samen. Ondanks dat Fitz slechts de bastaardzoon van Prins Chevalric is, wordt er toch van hem verwacht dat hij een 'koninklijk huwelijk' sluit. Maar Fitz is eigenwijs en bezoekt 's nachts regelmatig de kamer van Mollie, er van overtuigd ooit met haar te kunnen trouwen.

Het Vermogen

In deze tijd wordt er ook van Fitz verwacht gebruik te maken van het 'Vermogen. Bezitters van het Vermogen kunnen de geest van een ander binnendringen en de gedachten en handelingen van die persoon beinvloeden. Bovendien kunnen bezitters van het Vermogen met elkaar communiceren door in elkaars 'hoofd' te kruipen. Het Vermogen van Fitz is grillig, en door hem zelf niet te beinvloeden. Het Vermogen van Kroonprins Veritas is sterk, en bovendien is Veritas een regelmatige bezoeker van de geest van Fitz. Veritas leert hem hoe hij zich af moet schermen en eventuele 'bezoekers' buiten moet houden. Ook leert Veritas het contact met een 'bezoeker' voor langere tijd vast te houden. Dit resulteert dat de gedachten van Fitz en Veritas vaak gedeeld worden.

De Wijsheid

Naast het Vermogen bezit Fitz ook de Wijsheid. Deze wijsheid maakt het mogelijk om de gedachten en daden te delen met dieren. Via deze wijsheid sluit hij vriendschap met 'Nachtogen', een wolf. Ondanks dat hij meerdere malen geprobeerd heeft dit contact te verbreken en er voor te zorgen dat Nachtogen zijn eigen weg gaat, laat Nachtogen zijn 'broeder' niet gaan. Nachtogen is permanent aanwezig in het brein van Fitz. Soms lastig, maar vaak ook zeer zinvol. Via Nachtogen is Fitz zich regelmatig eerder bewust van een bepaald gevaar.

Kroonprins Veritas

Fitz beheerst de Wijsheid beter dan het Vermogen. Maar oefening baart kunst. Hoewel hij het Vermogen niet zelf kan gebruiken, kan hij Veritas wel gebruik laten maken van zijn zintuigen. In die oefentijd is Veritas veel te vinden in het hoofd van Fitz. Fitz maakt hier handig gebruik van en zorgt ervoor dat Veritas goed 'aanwezig' kan zijn bij zijn bezoekjes aan Koningin Kettricken. Koningin Kettricken, de jonge vrouw van Veritas is nog steeds eenzaam en altijd blij met de bezoekjes van Fitz. Sinds zij echter de verantwoordelijkheid heeft gekregen over de 'koninginnentuin' leeft zij helemaal op. Fitz is vaak getuige van deze levendige buien van de Koningin en ook Veritas is steeds vaker actief aanwezig in het brein van Fitz als hij bij haar op bezoek komt. Uiteindelijk vindt Kroonprins Veritas in zijn koningin ook zijn geliefde. Het resultaat is dat Fitz vaak moet blozen om de gedachten van Veritas, die nadrukkelijk aanwezig is in het brein van Fitz.

De Rode Kapers

Kroonprins Veritas heeft het druk. Vaak is hij te vinden in zijn kamer om via het Vermogen uit te zoeken wat de Rode Kapers van plan zijn. Hij wordt hierbij geholpen door twee andere vermogensbezitters, Serene en Justin. Helaas mag het niet baten. De Rode Kapers zijn niet te stoppen en overal waar ze geweest zijn laten ze een spoor achter van 'ontzielden'. Deze 'ontzielden' hebben hun ziel verloren en vormen, net als de Rode Kapers, een groot gevaar voor de bewoners van de Zes Hertogdommen. Met het hout uit het Bergrijk worden er schepen gebouwd om de Rode Kapers de oorlog te verklaren. Kroonprins Veritas blijft op Hertenhorst, terwijl Fitz zich nuttig gaat maken op de schepen. Via het Vermogen blijft Veritas, via Fitz, op de hoogte van het wel en wee aldaar. Helaas blijkt ook deze actie geen succes.

Koning Vlijm

De koning van de Zes Hertogdommen, Koning Vlijm, wordt al zieker en zieker. Hij wordt regelmatig bezocht door Fitz, door zijn zonen kroonprins Veritas en prins Regaal en ook koningin Kettricken brengt hem regelmatig een bezoek. Altijd is 'De Nar' hierbij aanwezig, als ook 'Wallace'. Wallace is aangesteld als heelmeester voor de koning, maar helaas blijft het resultaat uit. De nar is bezorgd om 'zijn' koning en probeert Fitz er van te overtuigen om actie te ondernemen. Helaas is Fitz niet in de positie om er iets aan te doen.

De Ouderlingen

Ondanks de slechte gezondheid van zijn vader besluit Veritas om te vertrekken. Hij gaat de bergen in, op zoek naar de 'Ouderlingen'. Deze goden zouden hem kunnen helpen met het verdrijven van de Rode Kapers. Gedurende de tijd dat hij niet aanwezig kan zijn, zal hij via het Vermogen en Fitz 'contact' houden met de Zes Hertogdommen. Uiteraard is het van belang dat dit geheim blijft.

Chade

Al snel blijkt Fitz zijn kroonprins te missen. Hij mist iemand om mee te overleggen en regelmatig verwacht koningin Kettricken van hem zinvolle adviezen. Gelukkig kan Fitz terugvallen op 'Chade', zijn leermeester. Verborgen in de burcht 'De Hertenhorst' heeft Chade een eigen kamer waar hij druk bezig is met het mengen van kruiden. De ene keer om te genezen, de andere keer om te moorden. Chade is, net als Fitz, geboren als bastaard en dit schept een band. Via een geheime deur, te openen door Chade, kan Fitz terecht bij Chade.

Prins Regaal

Dit is ook hard nodig. Tijdens de afwezigheid van de kroonprins aast prins Regaal op de troon, in de wetenschap dat zijn vader niet lang meer te leven heeft. Tegenover het volk is hij cynisch over de reis van zijn broer en gaat op eigen wijze de strijd aan met de Rode Kapers. Dit begint met het verkopen van de beste paarden uit de stallen van de Hertenhorst en uiteindelijk weigert hij om 'Holt', een van de zes hertogdommen, hulp te bieden in hun strijd tegen de Rode Kapers.

Hertog Brawndy

Hertog Brawndy van Holt heeft geen vertrouwen in de nieuwe Kroonprins Regaal. Koning Vlijm is oud, Veritas is waarschijnlijk dood. Koningin Kettricken is dan wel zwanger, maar het duurt nog jaren voordat het kind van Veritas de troon kan betreden. Hertog Brawndy hoopt op de hulp van Fitz. Hij verwacht dat Regaal snel de binnenlanden in zou trekken en de kusthertogdommen overlaat aan hun lot. Het idee van Hertog Brawndy is dat Fitz op de Hertenhorst blijft om onder andere dit te beschermen tegen de Rode Kapers en de kusthertogdommen te helpen bij hun verdediging. Filtz stemt toe met dit voorstel, maar is zich wel bewust van het verraad dat hij pleegt. Hij heeft tenslotte trouw gezworen aan de Koning.

Serene en Justin

Regaal kan niet wachten om Kroonprins te worden. Hij is druk bezig met de voorbereidingen van de ceremonie van zijn kroning. Fitz en Chade zijn druk bezig met het regelen van de ontsnapping van Koning Vlijm en Kettricken. Ze zijn van mening dat het ongeboren kind van Veritas in gevaar is. Kettricken zal daarom, direct na de ceremonie, vertrekken naar Bergrijk. Op het laatste moment besluit Koning Vlijm echter om niet mee te gaan. Hij zegt tegen Fitz dat hij blijft en zal sterven. Koning Vlijm wil, via het vermogen van Fitz, afscheid nemen van Veritas. Tijdens deze sessie ontdekt Fitz de aanwezigheid van twee helpers van prins Regaal, Serene en Justin. Zij tappen het vermogen af van Koning Vlijm om er zelf sterker van te worden. Dit is ook de reden dat het met Koning Vlijm steeds slechter en slechter gaat. Uiteindelijk sterft Koning Vlijm en Fitz twijfelt niet. Hij zal wraak nemen. Snel gaat hij op zoek naar Serene en Justin en brengt hen om. Zij zijn er tenslotte de schuldigen van dat Koning Vlijm uiteindelijk gestorven is.

Het einde

Let op: Hieronder staat de afloop vermeld!

Fitz beland in de kerker. Regaal, inmiddels koning, wil Fitz ophangen. Dit kan echter alleen als hij kan aantonen dat Fitz over de Wijsheid beschikt. Dagenlang moet Fitz de martelingen doorstaan van de dienaren van Koning Regaal en tegelijkertijd moet hij proberen om Will, ook een bezitter van het Vermogen en een helper van Koning Regaal, uit zijn brein te houden. Uiteindelijk weet Koning Regaal om slinkse wijze bewijs in handen te krijgen dat Fitz over De Wijsheid beschikt. Fitz zal opgehangen worden.

Gelukkig weet Burrich, de oude stalmeester die Fitz als kind altijd opgevoed heeft, Fitz een kokertje met gif te geven. 'Neem dit! En sterf!', zegt hij meerdere malen tegen Fitz. Fitz is verward en begrijpt het niet. Hij twijfelt lange tijd of hij het vergif moet nemen, maar uiteindelijk zwicht hij. Ook Nachtogen heeft hem meerdere malen proberen duidelijk te maken dat hij het vergif moet nemen voordat hij uiteindelijk sterft. 'Wisselaar' heeft hij meerdere malen gezegd tegen Fitz. Uiteindelijk snapt Fitz de bedoeling. Door het vergif te nemen zal zijn eigen lichaam dood gaan, en kan hij verder leven in de geest van Nachtogen. Dagen gaan zo voorbij. In een lichaam leven Fitz en Nachtogen. Ze jagen samen, ze rennen samen en eten samen.

Maar uiteindelijk moet Nachtogen toch Fitz weer laten gaan. Koning Regaal heeft het dode lichaam van Fitz vrijgegeven en Vrouwe Patience heeft het verzorgd en laten begraven. Maar Burrich en Chade hebben het weer opgegegraven en Nachtogen gedwongen om Fitz los te laten zodat hij weer kan voortbestaan in zijn eigen lichaam. Wederom voert Fitz een wisseltruc uit. En zo leeft Fitz weer, in zijn eigen lichaam. Maar doodgewaand door iedereen die hij lief had en verlangend naar het leven dat hij leidde als wolf.
© 2009 - 2023 Saskiaw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Glansmispel of Red Robin: Verzorging, standplaats en snoeiGlansmispel of Red Robin: Verzorging, standplaats en snoeiDe Glansmispel of Photinia Fraseri Red Robin is een winterharde, groenblijvende struik. Je kunt ze kopen als heester of…
Car Seat Headrest - Twin Fantasy: moderne lo-fi-klassiekerCar Seat Headrest - Twin Fantasy: moderne lo-fi-klassiekerDe indierockband Car Seat Headrest bracht voor zij een platendeal kreeg al een aantal albums digitaal uit. Ronduit de po…
recensieBoekrecensie: Profeet van de duivel - Adrian Stone“Profeet van de duivel” is een fantasy roman geschreven door de Nederlandstalige auteur, Adrian Stone. Een andere wereld…
Het schrijven van een fantasy verhaalHet schrijven van een fantasy verhaalFantasy is een populair genre. Zeker sinds de verfilming van ‘in de ban van de ring’ en de boeken van ‘Harry Potter’. Ma…

Othello van ShakespearerecensieOthello van ShakespeareOthello van Shakespeare is alom bekend en het verhaal van de nobele Moor die het hart van de Venitiaanse Desdemona wint,…
Rigoletto - VerdiGuiseppe Verdi was één van de grootste componisten van Italiaanse opera's. Hij schreef er we; 26! Eén van die opera's is…
Saskiaw (29 artikelen)
Gepubliceerd: 15-03-2009
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.