De piramidebouwers: Angkor Wat

De piramidebouwers: Angkor Wat De prachtige tempel van Angkor Wat zal bij velen bekend zijn en is met recht door de Unesco als werelderfgoed erkend. Niet iedereen zal bij deze tempel in Cambodja onmiddellijk denken aan Egypte en de piramides. Ondanks de wereld van verschillen, o.a. in afstand en klimaat heeft de plek meer gemeen met de piramides van Cheops, Snofroe e.a. dan men denkt. De tempel is deel van een reusachtig complex, en dit complex op zijn beurt weer van de wereldwijde getuigenis van de piramidebouwers.

Niet één tempel

Wie er in Wikipedia de pagina's over Angkor Wat op naleest, krijgt een idee van het gebouw; een heel beperkt idee echter. Angkor Thom wordt terloops genoemd, en deze tempel is ook nog wel bekend. Wat minder geweten is, is dat naast deze twee nog zeventig andere tempels een deel zijn van een heel doelbewust opgezet plan. Wie deze tempels als aparte gebouwen bekijkt zal dan ook nooit hun aard of functie begrijpen. De pagina's op Wikipedia zijn daar een voorbeeld van. Het geeft kort vier mogelijke functies weer, nl.
 1. een astronomisch observatorium
 2. een weergave van de vier tijdperken in het hindoeïsme
 3. een weergave van de hemelse stallen van Indra
 4. een afbeelding van het universum

De beschrijving ziet het feit over het hoofd dat Angkor Wat niet één van deze functies vervult, maar alle vier tegelijk. De opzet van de tempel heeft daardoor heel wat gemeen met het plateau van Gizeh en de piramides van Dashour, Abu Rowash en Abu Garab.
Het hele tempelcomplex is inderdaad een observatorium, een tijdsweergave, een weergave van de hemelse stallen (die de dieren van de Zodiac huisvesten!) en daardoor een afbeelding van het universum. Zoals hierboven reeds aangehaald, het tempelcomplex bestaat uit 72 tempels, en dat is niet toevallig.

De 84? apostelen

Wie het Nieuwe Testament iets aandachtiger leest, merkt dat Jezus niet 12 apostelen uitkoos, maar 84. Het "heilige" getal komt overal voor, over de hele wereld, in elke cultuur en is ook in Angkor Wat een in het oog springend getal. Het getal 72 is zo belangrijk, omdat het te maken heeft met de berekening van datum en tijd. Het twaalfdelig stelsel is er van afgeleid. Net zoals Jezus uit zijn 84 apostelen er 12 bij hem hield, zond hij er 72 uit. Twaalf, zestig en 72, we moeten maar naar ons horloge kijken om het verband te zien. Wie heeft de film 2012 gezien? Zelfs zonder de film heb je misschien al gehoord van de kalender van de Maya's omwille van hun beruchte voorspelling. En hoe deelden de Maya's hun tijd in? Vergelijk hieronder:
 • K’in: dag
 • Tun: 360 dagen (Eén “langgeteld jaar”)
 • Ka’tun: 7.200 dagen ( 20 jaar )
 • Bak’tun: 144.000 dagen, hetzij 20 Ka'tun

Terug naar Cambodja. Angkor Wat is een deel van 72 tempels. Angkor Wat ligt exact 72 graden ten oosten van Gizeh.
De originele schrijfwijze van Angkor is Ankh Hor, wat "Leven van Horus" betekent. De vier tijdperken van de Hindu's gaan over het "Gouden Tijdperk" van de god Vishnu en diens incarnaties of "wedergeboortes". In Egypte is de wedergeboorte van Osiris de essentie van de hele "godsdienst". Ook voor de Egyptenaren is de tijd dat Osiris over de aarde loopt de "Gouden Tijd", bij hen Zep Tepi genaamd. De Maya's noemden de tijd dat Viracocha, of de Viracocha's over de aarde liep... je raadt het al. Zowel Hindu's, Egyptenaren als Maya's plaatsten deze Gouden Tijd vér voor hun eigen geschiedenis als volk. De datering van de Gouden Tijd kunnen we veronderstellen aan de hand van hetzelfde principe waarvan die heilige getallen zijn afgeleid: precessie.

Koh-Ker tempel, Cambodja / Bron: Thomaswanhoff, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Koh-Ker tempel, Cambodja / Bron: Thomaswanhoff, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Datering Gizeh en Angkor Wat.

De aarde spint zoals een tol. Dit maakt dat onze magnetische noordpool niet vastligt, maar rond een centraal punt cirkelt "het ware noorden". De snelheid van de precessie zelf is ook niet constant, de rotatiesnelheid neemt namelijk heel langzaam af, zoals bij alle hemellichamen het onvermijdelijke geval is (geen paniek, het gaat echt héél langzaam). De duur van de precessie bedraagt ongeveer 26.000 jaar, en dat is wat je vaak tegenkomt als je dit opzoekt. Correcter geteld is het een beetje minder, nl. 25.920 jaar. Wie zich met astrologie bezighoudt, zal misschien weten dat het deze precessie is die de hemel in 12 sterrenbeelden verdeeld. De namen van de sterrenbeelden variëren doorheen de geschiedenis en naargelang de cultuur. Maar de configuraties van de sterren blijven opmerkelijk constant. Het vroegste symbool van de christenen was de vis (Pisces) en dat houdt direct verband met het tijdperk waarin het christendom is ontstaan: het tijdperk Pisces. Op dit moment gaan we over naar het tijdperk van Aquarius. De Belgische ingenieur Robert Bauval heeft wereldfaam verworven met het aantonen van het verband tussen de locatie van de piramides en het sterrenbeeld Orion (Osiris) en de kosmos in het algemeen. Onafhankelijk daarvan heeft Graham Hancock voor Angkor Wat de precessie gebruikt om de tempel te dateren. Beide komen uit rond 10.500 v.Chr. De materie is op zich ingewikkeld genoeg, maar er is tot heden niemand in geslaagd hun theorieën te ontkrachten. De ouderdom van zowel Gizeh als andere megalithische sites wordt ook uit andere domeinen bevestigd. Zo toonde Robert Schoch, geoloog bij het MIT van Boston aan dat de Sfinx véél ouder is dan wordt aangenomen. Aan de voet van de Sfinx zijn er immers erosie-sporen van regenval. Sinds ongeveer 5.000 v.Chr. is er geen druppel regen meer gevallen in Egypte. Hoe lang moet het regenen voor je sporen van 20 cm of meer krijgt (in harde steen)? De feiten spreken voor zich. Moest de Sfinx gebouwd zijn rond 2.500 v.Chr. zoals wordt beweerd, dan zou ze niet het sterrenbeeld Leo voorstellen, maar Taurus, wat in die eeuwen het sterrenbeeld was waar ze recht naar staart bij de zonsopgang op 21 maart. Meestal is de meest logische verklaring ook de juiste. De hier vermelde onderzoekers zijn niet de enige die deze visie ondersteunen, er zijn er veel meer. Maar die krijgen binnen de academische wereld natuurlijk geen gehoor.

Het is daarom ook heel vervelend dat net een gerespecteerd archeoloog binnen de "mainstream", dr. Schmidt Gôbekli Tepe ontdekt heeft. Er wordt bijna niets gepubliceerd over Göbekli Tepe. Toeval? Het onderzoek van Michael Tellinger en Johan Heine in Zuid-Afrika wordt al net zo doodgezwegen. De ontdekking van Göbekli Tepe bewijst eens en voorgoed dat onze geschiedenis veel verder teruggaat dan tot voor kort werd aangenomen. De klassieke datering van Angkor Wat (tussen 805 - 1145) n. Chr. berust misschien op de werken die er tijdens die eeuwen uitgevoerd zijn, maar de site is veel ouder. Is een gebouw maar zo oud als de resatauratiewerken of verfraaiingswerken die er later aan gebeuren?

Tempels, piramides of piramidetempels?

Minder gekend zijn de tempels van Preah Vihear, Koh-Ker, Phnom Bakheng en Beng Mealea om er een paar te noemen. Wie foto's bekijkt van de Koh-Ker tempel, ziet de opvallende gelijkenis met bijvoorbeeld de tempel van Tikal in Guatemala. Toeval? Het zou dan het zoveelste zijn. Mensen die dat inderdaad toeval vinden, zien blijkbaar de duidelijke piramidestructuur niet van vele andere tempels in de buurt. Daarvoor hoeven we maar naar Phnom Bakheng te gaan, 1,25 km van de hoofdingang van Ankor Wat. Veel toeristen gebruiken deze tempel vooral om foto's te nemen van Angkor, maar vergeten dat ze op een echte piramide staan.
Deze "kleine" piramide schreeuwt het uit van de "precessie-getallen", net zoals Angkor Wat zelf. Om nog twee voorbeelden te geven
kijken we naar de grote muren van de hoofdtempel. De lengte as van de "grote omgang" is 360 m. De lengte-as van de buitenmuren (van het 1e tempelniveau) = 200 m. Het product, 72 km. De breedte van het eerste tempelniveau is 180 m. Het eerste niveau is dus 200 x 180 = 36000 m² / 360 a. Het eerste maal het tweede product = 25.920, de duur van één precessie. We kunnen eindeloos doorgaan met het opsommen van bevestigingen voor deze nummers, binnen Angkor Wat zelf en de andere tempels. Daarnaast zien we ook weer dat de oriëntatie preciezer is dan Google Earth kan meten, net zoals bij Gizeh het geval is.
Maar laten we afsluiten door beelden meer te laten zeggen dan woorden.

Sterrenbeeld Draco / Bron: Tonatiuth0212, Wikimedia Commons (GFDL)Sterrenbeeld Draco / Bron: Tonatiuth0212, Wikimedia Commons (GFDL)
© 2013 - 2024 Ces1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cambodja, een land met een wereldwonder!Cambodja, een land met een wereldwonder!Het toerisme is in Cambodja nog maar weinig ontwikkeld, ook al beschikken ze over misschien wel de mooiste tempel ter we…
Het rijk van de KhmersHet rijk van de KhmersIn de negende eeuw ontwikkelde zich een nieuw rijk, genaamd het Khmer-rijk. Dit rijk bevond zich in wat nu Zuidoost-Azië…
Tempelcomplex Angkor, de belangrijkste tempels op een rijtjeTempelcomplex Angkor, de belangrijkste tempels op een rijtjeAngkor Wat, gelegen in de provincie Siem Reap in Cambodja, is de belangrijkste tempel van het tempelcomplex Angkor, één…
Hoe bezoek ik Angkor Wat in Cambodja; tips en adviezenHoe bezoek ik Angkor Wat in Cambodja; tips en adviezenAngkor Wat, gelegen in de provincie Siem Reap in Cambodja, is de belangrijkste tempel van het tempelcomplex Angkor, één…

25 jaar ‘Val van de Muur’ in 2014In 2014 is het vijfentwintig jaar geleden dat de ‘Berlijnse Muur’ is gevallen. In 1989 viel de muur die de grens vormde…
Imperium Americanum en Rome: de ondergangImperium Americanum en Rome: de ondergangGeschiedenis is er om lessen uit te trekken. Rome is nog steeds een ideaalbeeld voor veel politieke leiders. Hitler spie…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Charles J Sharp, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
 • Angkor Unesco World Heritage Centre, "Angkor", http://whc.unesco.org/en/list/668
 • Kaliyuga, "Yuga - The Four Stage", Last updated on August 21, 2012, http://kaliyuga.hubpages.com/hub/Kaliyuga
 • Brahma Kumari Pari, LL.B (Hons)(Lon), LL.M, "Vishnu Avatars in the Four Ages", 10-8-2013, https://sites.google.com/site/brahmakumaripari
 • Wikipedia: "Angkor Wat (tempel)", http://nl.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat_(tempel)
 • Wikipedia: "Ankor wat", http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
 • Rabbit hole, "Acient star matches", http://rabbithole2.com/presentation/ancient/ancient_star_matches.htm
 • Hindu Wisdom, "A Tribute to Hinduism: Sacred Angkor 2", www.hinduwisdom.info/Sacred_Angkor2.htm
 • Lectuur:
 • Graham Hancock - Santha Faiia, "Heaven's Mirror: Quest for the Lost Civilisation", + gelijknamige docu via Youtube
 • Graham Hancock, "Fingerprints of the Gods", 1996, Kindle
 • Robert Bauval - Adran Gilbert, "Het Orion-mysterie", 1995, Kindle
 • Zecharia Sitchin, "The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God", Kindle
 • Het Oude Testament, I: Genesis-Deuteronomium
 • Het Nieuwe Testament
 • Sir Laurence Gardner, "Oorsprong van de Graalkoningen", Tirion 2007
 • Angkor Complex map, https://www.google.be/search?q=angkor+complex+map&tbm=isch&tbo
 • Documentaire "Revelation of the Pyramid secrets", gepresenteerd door Brian Cox (verwijderd sinds ?)
 • Documentaire: "The Pyramid Code: A different story about ancient Egypt and our origins", https://www.youtube.com/watch?v=ugWCRliG4Rg
 • Michael Tellinger, presentatie op Global Breakthrough Energy Movement-conferentie 2012, via https://www.youtube.com/watch?v=du1ZxukLtM8
 • Afbeelding bron 1: Thomaswanhoff, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Tonatiuth0212, Wikimedia Commons (GFDL)
Ces1 (45 artikelen)
Laatste update: 03-12-2013
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 22
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.