De Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven Rotterdam is al eeuwenlang een belangrijke handels- en havenstad. Tot het einde van de negentiende eeuw was het huidige centrum van Rotterdam ook het centrum van de haven. De naam Oude Haven verwijst daar nog naar. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide de economie en moest de haven uitbreiden.

Uitbreiding van de Rotterdamse haven

Nieuwe havens werden door de jaren heen ten zuidwesten van de stad gegraven. In de jaren vijftig en zestig werden de Botlek en de Europoort aangelegd. Op die manier werd de haven verbonden met de Noordzee. In de jaren zeventig is de Maasvlakte aangelegd. Dit gebeurde door landwinning in zee. In de jaren nul en tien werd de Maasvlakte twee gerealiseerd. Zo werd de Rotterdamse haven een haven van wereldniveau, een logistiek knooppunt en een industriecomplex. Het havengebied heeft nu een lengte van ongeveer veertig kilometer. Er werken ongeveer negentigduizend mensen, dag en nacht om alle goederen te vervoeren, schepen te laden en te lossen en alles draaiende te houden.

Havengebied RotterdamBoltlek

De eerste plannen voor de Botlek werden in 1947 ontworpen. Het havenbedrijf kon zijn plannen tussen 1954 en 1957 uitvoeren, nadat zij twee grote huurders binnen gehaald hadden. Dit waren de scheepsbouwer Cornelis Verolme en het Amerikaanse bedrijf Dow Chemical. Om de Botlek te realiseren werden de Welplaat en het oostelijk deel van het eiland Rozenburg tot industriegebied getransformeerd. De oppervlakte van de Botlek was al snel te klein. In de tweede helft van de jaren vijftig was er veel belangstelling van bedrijven om zich in het gebied te vestigen. Het havenbedrijf wilde opnieuw uitbreiden. In 1956 kregen ze toestemming tot het realiseren van Europoort.

Europoort

De Europoort werd rondom het eiland Rozenburg gerealiseerd. Nieuwe waterwegen werden aangelegd. Het Calandkanaal en het Hartelkanaal werden gegraven. De eerste als toegang tot Europoort en de tweede voor de binnenvaartschepen. Eind jaren 60 werd De Beer, het uiterste westpunt van Rozenburg wat een vogelreservaat was, bij de Europoort toegevoegd.

De landtong

De landtong ligt aan de plaats Rozenburg vast en ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, midden in het hart van het havengebied. De landtong vormt een natuurlijke buffer tussen de scheepvaart en de industrie. Op de landtong valt meer te beleven dan je zou verwachten. Het havengebied is net zo spannend als ontspannend. Op de landtong kun je kilometers lang eindeloos rondstruinen. Zo heb je zicht op de enorme zeeschepen of op een werkplatform, maar ook op de Konikpaarden en de kuddes Schots Hooglanders die er rondlopen. Deze dieren worden door een geul binnen het gebied gehouden, zodat je niet tegen vervelende rasters aankijkt. Je kunt overdonderd worden door de grote kranen, de overslag-tanken en wordt een paar kilometer verderop gegrepen door de prachtige natuur en de rust. Op de landtong groeit een grote hoeveelheid aan beschermde planten. Het gebied is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Er zitten veel eenden, ganzen en rietvogels in de plassen en poelen.

De tureluur, grutto en kluut broeden er heel regelmatig en een tal van andere steltlopers komen er wanneer ze op doortrek zijn.
De houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel in het gebied, waardoor spechten, de nachtegaal, de spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het heel goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinder rijkste terrein in de wijde omtrek.

Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum, dat ook per schip bereikbaar is.

Fast Ferry

De Fast Ferry vormt een verbinding tussen Hoek van Holland, de Landtong, de pistoolhaven en de Maasvlakte. Op het schip kan de fiets meegenomen worden, zodat werknemers makkelijk naar hun werk kunnen gaan. Toeristen maken van de pont gebruik om de haven vanaf het water te ontdekken. Vanaf de Ferry zijn de enorme zeeschepen goed te aanschouwen.

Future Land

Future Land is het bezoekerscentrum dat bij het begin van de aanleg van de tweede Maasvlakte als informatiecentrum neergezet is. In het centrum kunnen bezoekers, door middel van filmpjes en foto's zien hoe de tweede Maasvlakte aangelegd is. Verder is er ook aandacht voor alle bodemvondsten die tijdens het opspuiten van het zand gevonden zijn. Vanaf het centrum vertrekken rondleidingen per bus of per schip met een ervaren gids aan boord. Zij vertellen alles over de aanleg en tot stand komen van de haven. Elke maand is er een themadag in het centrum en regelmatig worden er excursies fossielen zoeken georganiseerd.
© 2015 - 2024 Hennymolenaar, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duurzaamheid op de Tweede MaasvlakteDuurzaamheid op de Tweede MaasvlakteDe Tweede Maasvlakte: er wordt al jaren over gesproken. Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven moet ervoor gaan zorge…
Rotterdam, van vissershaven tot stadshavenRotterdam heeft zich ontwikkeld van een vissershaven aan de Rotte tot een wereldhaven en stad. De nieuwste plannen zijn…
Wereldhavendagen RotterdamWereldhavendagen RotterdamRotterdam viert feest tijdens de Wereldhavendagen. De Leuvehaven bruist en het Nieuwe Maritiem Museum en het Havenmuseum…
Maersk Mc-Kinney Møller  grootste containerschip ter wereldMaersk Mc-Kinney Møller grootste containerschip ter wereldHet containerschip Maersk Mc-Kinney Møller, van Maersk Line, is ten tijde van zijn tewaterlating - juli 2013 - het groot…

Eerste Kamer al twee eeuwen onderwerp van discussieEerste Kamer al twee eeuwen onderwerp van discussieDe Eerste Kamer is in de historie vele malen onderwerp van discussie geweest. De verkiezingen voor de Provinciale Staten…
Nederland in de vroege middeleeuwen (500 tot 950 n.Chr.)Nederland in de vroege middeleeuwen (500 tot 950 n.Chr.)De middeleeuwen was een periode die ruim 1.000 jaren in beslag nam en wordt daarom opgedeeld in een drietal periodes: De…
Bronnen en referenties
  • www.futureland.nl
  • www.voornewiki.nl/archives/1060
  • www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/de-aanleg-van-de-nieuwe-waterweg
  • www.portofrottedam.nl
Hennymolenaar (25 artikelen)
Laatste update: 27-03-2018
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.