Alles over Attila de Hun

Attila de Hun is een van de belangrijkste veroveraars uit de periode rond de vijfde eeuw. Volgens sommigen was hij de barbaarste persoon die ooit heeft geleefd.

Attila de Hun

Toen de Hunnen Europa binnen vielen teisterden ze de grenzen die noordelijk van China lagen. In China zijn de Hunnen bekend als Hunnu en Xiongnu. De hunnen zijn niet sterk verwant met de Chinezen. Ze zijn echter wel sterk verwant met de Altaïsche ruitervolkeren zoals de Scythen, de Sarmaten en de Alanen. Dit zijn de verwanten die voor de Hunnen leefden. Merendeels van deze volkeren teisterde ook de noord grenzen van China. De sterk verwanten die na de Hunnen leefden zijn de Bulgaren, de Avaren, de Chazaren, de Magyaren, de Turken en de Mongolen.

De Hunnen staan vaak bekent als barbaren die alles op hun pad vernietigden en dat klopte redelijk. De hunnen leefden voor de heerschappij van Attila verdeelt in stammen die werden vaak geleid door heersers die niet met andere Hunse stammen samenwerkten. Attila verenigde de hunnen en kwam zo aan heel veel macht. Hij was een van de enige die controle had over alle hunnen . Daarom is na zijn plotselinge doodt het Hunse rijk binnen een paar jaar afgetakeld tot bijna niets…

Attila persoonlijk,familie

Attila leefde van … tot 453 Hoe zag Attila de hun er eigenlijk uit? Wat voor een kleren droeg hij en wat voor een huidskleur had hij? Deze vragen kunnen we beantwoorden met fragmenten van de geschiedenisschrijver Priskos. Priskos was een tijdgenoot van Attila de Hun en was een afgezant van het Oost-Romeinse rijk. Hij ging naar het voornaamste of hoofdkamp van de Hunnen. Hij zou hier Attila zelf hebben ontmoet. De fragmenten van Priskos zijn er nu niet meer en zijn waarschijnlijk vernietigd. Er is jammer genoeg alleen nog een getuigenis van Priskos waarin hij zegt dat hij Attila zou hebben ontmoet. Gelukkig was er een Ostrogotische geschiedenisschrijver, die Jordanes heet, die de geschriften van Priskos heeft kunnen inzien en daarvan een soort verslag van heeft gemaakt. Dit verslag bestaat ook uit informatie die uit andere bronnen van andere geschiedenisschrijver bestond. Hierdoor kon hij os toch een redelijke omschrijving van Attila de Hun geven.

Ordanes beschrijft Attila de Hun als een kleine, brede man. Hij had een gebruinde huid en een groot hoofd. In verhouding tot zijn hoofd had hij zeer kleine ogen. Zijn dunne lange baard had grijze tinten en hij had een platte neus. Uit de geschriften van Priskos heeft Jordanes gelezen dat Attila de hun zichzelf net zo somber kleedde als de rest van zijn volk. Natuurlijk had hij wel een iets afwijkende kleding, maar die was net zo somber als de kleding die de rest van de Hunnen droeg. Hoe de kleding van Attila de hun er precies uitzag kunnen we allen afleiden van afbeeldingen van de Scythen. Gelijksoortige afbeeldingen van de Hunnen bestaan niet meer en we weten ook niet zeker of ze wel hebben bestaan. Geschiedenisschrijvers uit dezelfde tijd als Attila verwarden de hunnen vaak met de Scythen, waarschijn lijk omdat de Hunnen eerst op het Scythische gebied hadden geleefd en de Hunnen leken veel op de Scythen. Waarschijnlijk leken de Scythische cultuur erg op die van de Hunnen. Ze zouden zich zelfs op dezelfde manier gekleed hebben. Er zijn Afbeeldingen van de Scythen(die zichzelf Skoloti noemden, Saka werden genoemd door de Perzen en Skutai werden genoemd door de Grieken). Deze Griekse afbeeldingen van de door de Grieken genoemde Skutai zijn duidelijk afgebeeld op een Griekse Pronkkam, een Grieks-Scythische Sierplaat en 2 Grieks-Scythische bekers. Op deze afbeeldingen staan Scythen afgebeeld. Zij droegen een gemakkelijke, lange broek, een hemd met mouwen die aan de voorzijde kruislinks gesloten was,zacht ruiterlaarzen, een gordel en een puntige muts, De broek en het hemd waren regelmatig met geometrische vormen versierd. Zo zou Attila zich waarschijnlijk ook gekleed hebben. Als dat zo was zou Attila zich kunnen wapenen zoals de Scythen dat deden. Dit was met Pijlen en een boog, een aan een gordel bevestigbare koker, een kort zwaard, een werpspeer en een schild. Ten slotte zal hij een lange baard en haren hebben gehad, wat gelijk was aan de mode van de Scythen van die tijd.

Familie

Hier zijn een paar belangrijke familieleden van Attila:
  • Ildico, zijn zevende vrouw. Attila stierf op hun huwelijksnacht.
  • Munduich, zijn vader
  • Rua, de oom waaraan hij zijn macht had te danken.
  • Bleda, zijn broer waarmee hij in het begin de troon mee moest delen.
  • Ellak, de oudste zoon van Attila en ook zijn opvolger.
  • Dengizik, zoon van Attila en volgde Ellak op en was de laatste heerser over het grote Hunse rijk.
  • Honoria, zijn vrouw die tegelijkertijd de zus was van de koning van het West-Romeinse rijk.

Legende: Het zwaard van Mars

Attila lag te dromen en was aan het dromen over een heilig wapen. Hij zag het wapen uit de lucht vallen en het viel naar beneden met een oude man. Deze man gaf Attila het Heilige zwaard. Vervolgens zag Attila zichzelf door de lucht zweven en alles in zijn weg vernietigen.

De droom kwam gedeeltelijk uit. De volgende ochtent had een schaapsherder een zwaard gevonden en dat naar Attila gebracht. Het heilige zwaard word door de Romeinen het zwaard van Mars genoemd. Dit is een toepasselijke naam omdat Mars de Romeinse god was van de oorlog en na het vinden van het zwaard zou Attila grote successen maken op oorlogsgebied.

De Hunse Oorlogsvoering

De hunnen vochten origineel alleen als cavalerie net zo als de meeste van de andere steppe volkeren van Centraal-Azië. De Hunnen moesten verstouwen op de beweegbaarheid van hun paarden en hun pijl en boog. De boog was een hunse specialiteit en werd vooral gebruikt om mee te jagen en mee te vechten. Tijdens een veldslag vuurden de Hunnen van een redelijke afstand pijlen naar de vijand. Hierdoor vielen en bij de hunnen geen tot weinig slachtoffer, maar bij de tegenstander wel. Als de vijand dan richting de Hunnen trok, was vaak te voet gebeurde, dan galoppeerden de hunnen weg met omgedraaid lichaam, terwijl ze pijlen afschoten richting de vijand. Deze tactiek was in europa zeer verassend, ongewoon en zeer effectief. Vooral de barbaren die later in het hunse rijk zouden worden opgenomen wisten hier vaak geen antwoord op. Door andere barbaarse volkeren in het hunse rijk toe te voegen breide Attila zijn macht uit. Het opnemen van andere volkeren bleek later doorslaggevend bij veel veldslagen tegen het Oost- en West-Romeinse rijk.

Over de grote van het leger van Attila werd vaak overdreven. Hierdoor kwam er alleen maar meer angst voor de Hunnen. Oude geschriften zeggen bijvoorbeeld dat op de Catalauniaanse vlaktes het leger van Attila bestond uit 200 000 man. Voor een realistischer getal moeten we gaan zoeken in de richting van 30 000 man. Oude geschriften vertellen ook dat op een gegeven moment de Hunnen omschakelden van cavalerie naar infanterie. Dit is waarschijnlijk gebuurt omdat er zoveel mensen waren opgenomen in het hunse rijk die niet zo goed waren te paard als de Hunnen. Zij konden beter dienen als infanterie en daarom veranderde dat waarschijnlijk. Ode Catalaunische vlaktes bestond minimaal de helft van het leger van Attila uit niet Hunen. Deze groep niet Hunnen bestonden vooral uit Germanen en Ostrogotische barbaren. Oude geschriften vertellen ons ook dsat tijdens de trektocht van Attila door Italie, meerdere keren de Hunnen zelf niet de muren konden bestormen, maar dat de andere barbaren de overwinning binnen haalden. Hieruit blijkt dat het succes van AAttila mede te danken was aan het feit dat hij veel andere barbaren voor hem mee liet vechten.

De kleding tijdens veldslagen

De hogere, nobele Hunnen droegen vaak goede bescherming terwijl de gewone hunnen geen of weinig bescherming voor het lichaam droegen. Helmen en schilden had echter iedereen. Naast bogen droegen de hunnen ook vaak zwaarden en lansen, maar ook ongewonere wapens zoals een lasso.

Attila aan de macht

Voor het jaar 434 was er nog geen echte heerser geweest die alle controle over de Hunnen had gehad. De functie als koning der hunnen bestond wel, maar vaak bestonden de hunnen uit volkeren die een eigen hoofd hadden en apart leefden.Vlak voor het jaar 430 werd Rua koning der hunnen. Hij sloot een verdrag met Aetius, een Romeinse heerser. Rua wou hiermee bereiken dat hij niet werd gestoord bij zijn plannen om westerlijk te trekken een Europa te veroveren. Hij zag dat als hij de Hunnen als een volk zou kunnen laten samenwerken hij een groot leger tot zijn beschikking had. Bij deze verdragen werden vaak belangrijke personen uitgewisseld. Jonge Attila, het neefje van Rua werd zo ook uitgewisseld en verbleef een tijd in Rome. Zijn tijd daar was niet zo prettig en toen hij weer wegging beloofde hij zich zelf dat hij hier als heerser terug zou komen. In 434 ging Rua plotseling dood. Toen werd Attila samen met zijn broer Bleda koning. Ze verdeelde het rijk in twee delen, maar bestuurden het alsof het er een was. Attila wou met militaire overmacht het Oost-Romeinse rijk laten erkennen dat het Hunse volk superieur was. Zo ontstond het verdrag van Margus, hierbij moesten de Romeinen 700 pond goud per jaar betalen. Om dit te bereiken had hij een heel leger van hunnen bij de grensen van het oostromeinse rijk verzameld. Dit leger was door gebieden van andere volkeren getrokken, deze volkeren lieten het leger maar lopen. Ze waren in de meerderheid. Toen het verdrag gesloten was ging Attila er vanuit dat het niet meteen verbroken zou worden en veroverde met het leger alle tussen gelegen gebieden. Hij kwam thuis als over winnaar, maar toen Attila hoorde dat er niet aan de eissen van het verdrag van Margus werden voldaan was hij woedend. Er was ook net een romeinse priester gevonden die Hunse graven had geschonden en hun graven had geplunderd. Attila Verklaarde oorlog met het Oost-Romeinse rijk en veroverde in snel tempo steden zoals Sardica, Philippopolis en Arcadiopolis. Bij Constantinopel was echter veel verzet. In plaats van zijn leger te verspillen aan de muren van Constantinopel trok hij verder. Toen hij bij Chersonesus aankwam gaf het Romeinse rijk zich over. Er werd een nieuw verdrag gemaakt waarin de Romeinen meteen 6000 pond goud moesten betalen en per jaar weer 2100. Het verdesverdrag van Anatolius (de bemiddelaar) werd in de herfst van 443 getekend en Attila ging terug en kwam terug als een grote held. Hij had ook een geweldig grote hoeveelheid aan plunderwaren bij zich. Toen in 445 Bleda stierf kreeg Attila alle macht en had nu als held en heerser alle controle over de Hunnen. Na de dood van zijn broer droomde Attila over een heilig zwaard. Hierover staat meer onder het kopje legendes. Volgens Galische geschriften is Attila in 447 het Oost-Romeinse rijk weer binnen gevallen en zo ontstond er het tweede vredesverdrag van Anatolius. Hierbij zou hij niet minder als 70 steden hebben verwoest. Het hierbij dichtbevolkte Marcianopel werd hierbij vernietigd. In het tweede verdrag van Anatolius moesten de Romeinen een stuk grond rond de Danube afstaan. De vrede duurde niet lang en in 449 waren er weer problemen tussen de Romeinen en de Hunnen. Attila ging naar Constantinopel om te onderhandelen. Tijdens dit verblijf kreeg de Hunse commandant Edeco een aanbod. Als hij Attila zou vermoorden zou hij een fortuin krijgen en vele titels. Edeco vroeg voor 50 pond goud die naar de moord door ene Bigilas zou worden gebracht. Na het verblijf in Constantinopel gingen de onderhandelingen verder in het kamp van Attila. Bij de aankomst vertelde Edeco aan Attila over het complot om hem te vermoorden. Attila ging verder met de onder handelingen en liet de Romeinen veilig terug gaan naar het Oost-Romeinse rijk. Toen Biligas later het geld voor Edeco kwam brengen werd hij gearesteerd. Het geld werd teruggebracht naar de koning van het oost-Romeinse rijk, Theodosius. Theodosius moest nu wel de derde vrede van Anatolius in 449 tekenen. Het was verrassend dat Attila koos vvor de vrede in plaats van de oorlog. Dit was waarschijnlijk omdat de Hunnen geloofden dat superioriteit werd aangetoond door de offers die door de Romeinen moest worden betaald.

Attila en Aetius

Tijdens de gevechten tegen het Oost-Romeinse rijk hadden de Hunnen een goede relatie met het West-Romeinse rijk. Dit kwam waarschijnlijk doordat Aetius daar een belangrijke persoon was. Aetius was een oude vriend van de oude koning Rua. De relatie hield echter niet stand.

In 450 besloot Attila dat hij ook controle wou over het West-Romeinse rijk. Hij koos een route waarbij hij zich eerst zou verlossen van die irritante Visigoten en dan het West-Romeinse rijk zou binnen vallen. Toen hij zijn plannen klaar had kreeg hij te horen dat de koning van het Oost-Romeinse rijk,Theodosius, overleden was en dat zijn opvolger, Marcian, niet van plan was zich te houden aan de vrede van Anatolius. Toch besloot Attila om het West-Romeinse rijk aan te vallen. Niet veel later kreeg Attila een huwelijksaanzoek van de zus van de koning van het West-Romeinse rijk, Honoria heette ze. Attila nam zijn kans en met Honoria gevangen genomen en met geen verzet van de Franken die in een burgeroorlog zaten. Hij veroverde in 451 Gaul, een visigotiche stad. Attila sloeg zich daarna door Germanië en liet angst en vernietigde steden achter.
Aetius kreeg de opdracht om met Attila af te rekenen. Hij sloot een verbond met de Visigoten, omdat zij beiden een te klein leger hadden om Attila te kunnen tegenhouden. Op 7 aprilkwam Attila aan in metz. Hier zag hij het legen van Aetius en de Visigotische koning aan de horizon staan. Hij trok zich terug tot op de Catalaunische vlaktes. Daar werd de legendarische slag tussen Attila en Aetius, waarin Attila voor een van de eerste keren in zijn leven een veldslag verliest en terug moet trekken.

De herdenking

Na de dood van Attila werd zijn lichaam midden in een zijden doek gelegd en tentoongesteld om te inspireren. Daarna reden de beste ruiters van heel Hunnia rond zijn lichaam, tegelijkertijd zongen zij een lied. Dat ging zo: “Heerser der Hunnen, koning Attila, kind van munduich zijn vader, heer van het machtigste ras, die alleen, mat krachten die voor zijn tijd niet bekend waren, de germanen en de scythen overwon en beide Romeinse rijken liet sidderen. Hij veroverde hun steden en nam een jaarlijks offer af. Na al deze grootse dingen gedaan te hebben, viel hij. Hij viel met geluk en zonder pijn.” Enz… Daarna werd er een zogenaamde “Strava” gevierd. Deze duurde 3 dagen. Aan het eind van de 3 de dag werd Attila begraven. Zijn kist bestond uit goud, zilver en ijzer. Goud en zilver stonden als symbool voor de offers die beide Romeinse rijken aan hem hebben betaald en het ijzer symboliseerd de wapens waarmee hij volken inderdrukte. In zijn graf lagen ook armen van vijanden die hij gedood had en vele kostbaarheden. Om de nieuwschierigheid van de mens in de toekomst te kunnen weerstaan werd er door ruiters over zijn graf gereden zodat het gelijk gemaakt werd met de grond. Iedereen die van de plek afwist werd eervol aan zijn einde gebracht.
© 2008 - 2024 Dribbel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De val van het West-Romeinse Rijk: oorzaken en gevolgDe val van het West-Romeinse Rijk: oorzaken en gevolgOoit had Rome zo’n groot rijk uitgebouwd dat men het onmogelijk kon besturen met als gevolg dat het in twee delen werd g…
Wie was Attila de Hun?Wie was Attila de Hun?Het binnendringen vanuit het Oosten van grote groepen onbekende angstaanjagende mensen op snelle, ruige paarden zorgden…
Precognitieve dromen: in je slaap de toekomst voorspellenPrecognitieve dromen: in je slaap de toekomst voorspellenDromen zijn nachtelijke gebeurtenissen waarbij we worden ondergedompeld in een wereld van vreemde fantasieën en verhalen…
De aanzet tot het grote Frankische RijkDe aanzet tot het grote Frankische RijkOmstreeks 240 n.Chr. ontstond uit een zestal Germaanse stammen: de Amsivariërs, Batavi, Bructeren, Chamavi, Chattuariërs…
Elizabeth BathoryElizabeth BathoryElizabeth Bathory is een van de bekendste seriemoordenaars uit de geschiedenis. Volgens het Guinness Book of Records hee…
Dribbel (56 artikelen)
Gepubliceerd: 11-04-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.