Quiz over de koninklijke familie (grappige meerkeuzevragen)

Quiz over de koninklijke familie (grappige meerkeuzevragen) Op verjaardagen, op feestjes, tijdens bruiloften en bij allerlei andere gelegenheden kun je als quizmaster succes oogsten met een grappige quiz die geschikt is voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld een quiz die bestaat uit meerkeuzevragen over de koninklijke familie. Neem bijvoorbeeld de volgende quizvraag: noemde Máxima in een interview haar (toen nog aanstaande) echtgenoot prins Willem-Alexander ooit: 'een beetje blond', een 'beetje dom' of 'de prins van mijn dromen'? Een quiz kan een ideale manier zijn om op een humoristische, maar leerzame manier meer te weten te komen over het Nederlandse koningshuis.

Een quiz met meerkeuzevragen

Als je tijdens een verjaardag, een feestje of bij een bruiloft iets gezelligs met elkaar wilt doen, denk je al snel aan het houden van een quiz. Het succes van quizzen hangt voor een deel af van de aard van de vragen en de manier waarop die worden gepresenteerd. Let er bijvoorbeeld op dat iedereen, dus jong en oud en ongeacht eventuele voorkennis leuk moet kunnen meedoen. Als deelnemers een antwoord niet weten, willen ze vaak graag ernaar raden.

Bij een quiz die uit meerkeuzevragen bestaat, is het voor deelnemers relatief eenvoudig om achter het juiste antwoord te komen. De 'foute antwoorden' zijn humoristisch bedoeld. Om verkeerde, maar grappige antwoorden op een quizvraag over het koningshuis of de koninklijke familie kunnen de deelnemers aan de quiz daarom hartelijk lachen. Als quizmaster kun je het juiste antwoord eventueel met wat nadere informatie of een anekdote aankleden. Je vindt daarvoor inspiratie in de toelichting op de antwoorden. Veel plezier met deze informatieve en humoristische familiequiz!

1. Hoe noemde prinses Máxima ooit prins Willem-Alexander, met wie zij indertijd was verloofd?

In een beroemd interview op televisie in 2008 noemde prinses Máxima haar verloofde prins Willem-Alexander ooit:
 • a. Een beetje blond
 • b. Een beetje dom
 • c. De prins van mijn dromen

Antwoord op vraag 1

2. Wat is de titel van het boek dat prinses Irene publiceerde in 1995?

 • a. Ik sprak met bomen, dolfijnen en kabouters
 • b. Dialoog met de natuur
 • c. De bomenfluisteraar

Antwoord op vraag 2

3. Hoe luidt het Nederlandse volkslied?

 • a. Ik heb u lief mijn Nederland
 • b. Zie ginds komt de stoomboot
 • c. Wilhelmus van Nassauwe (ook wel 'Het Wilhelmus' genoemd).

Antwoord op vraag 3

4. Waar brachten koningin Wilhelmina, prinses Juliana, Prins Bernhard en hun kinderen het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog door?

 • a. In Engeland
 • b. In Zuid-Amerika
 • c. In Nederland

Antwoord op vraag 4

5. Welke nationaliteit of nationaliteiten heeft prinses Beatrix?

Veel Europese vorsten beschikken over twee of meer nationaliteiten. Hoe zit dat met prinses (koningin-moeder) Beatrix?
 • a. Uitsluitend de Nederlandse nationaliteit
 • b. De Nederlandse en de Duitse nationaliteit
 • c. De Nederlandse en de Britse nationaliteit

Antwoord op vraag 5

6. Wat is de officiële titel van Máxima nu prins Willem-Alexander koning is geworden?

a. Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau
b. Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau
c. Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden en de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk

Antwoord op vraag 6

7. Op welke humoristische manier protesteerde Prins Claus in december 1998 tegen het strakke keurslijf?

 • a. Hij gooide zijn oranje sjerp het publiek in
 • b. Hij gooide zijn bril naar het publiek
 • c. Hij gooide zijn stropdas op de grond

Antwoord op vraag 7

8. Welke kleur hoort bij het Koninklijk Huis?

a. Koningsblauw
b. Oranje
c. Groen

Antwoord op vraag 8

9. Waarom hebben we tot en met het jaar 2013 Koninginnedag op 30 april gevierd?

a. Dat is de verjaardag van prinses Beatrix
b. Dan schijnt er meestal een oranje zonnetje
c. Dat was de geboortedatum van prinses Juliana

Antwoord op vraag 9

10. Wanneer wordt vanaf 2014 Kroningsdag gevierd?

a. Op 30 april; dit om de traditie voort te zetten en omdat prins Willem-Alexander op 30 april 2013 tot koning is gekroond
b. Op 27 april, want dan is Koning Willem-Alexander jarig
c. Op 5 mei, want dat wordt dan een mooi dubbel feest met Bevrijdingsdag

Antwoord op vraag 10

11. Wie nam het initiatief tot het project 'Kinderen maken muziek' (ondersteund door het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie?)

a. Prinses Máxima
b. Prinses Christina
c. Prinses Mabel

Antwoord op vraag 11Antwoord op vraag 1

In een interview in 2008 met prins Willem-Alexander en (zijn toenmalige verloofde) prinses Máxima gaf prins Willem-Alexander ruiterlijk toe dat hij eerder over zijn aanstaande schoonvader een opmerking had gemaakt die hij beter niet had kunnen doen, Direct daarna sprak prinses Máxima twee keer achter elkaar, met een lachend gezicht: 'Hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom.'

Het juiste antwoord op vraag 1 luidt dus:
 • b, Een beetje dom

Antwoord op vraag 2

In 1995 publiceert prinses Irene haar boek met de titel Dialoog met de natuur. In haar boek beschrijft ze onder meer hoe ze communiceert met bomen, de zon, libelles en dolfijnen. Op haar dertiende heeft ze voor het eerst een bijzonder contact met een boom. Ze schrijft in haar boek daarover.

Midden op die open plek staat een boom. Voor mijn gevoel is die boom de enige die ziet wie ik ben. Ik hoor hem zeggen: 'Kom onder mij zitten, je mag spelen, er zijn hier kameraadjes voor je, die ook van spelen houden'. (...)

Vanaf dat moment is er altijd een boom geweest waarbij ik veilig was.'

Volgens haar zijn de gesprekken die ze voert met 'de oude lariks, de rode beuk en met de zon', net zo reëel als' de tomaat op haar boterham.' In latere jaren stelt prinses Irene in interviews dat dit contact niet letterlijk moet worden genomen.

Het juiste antwoord op vraag 2 luidt dus:
 • b. Dialoog met de natuur

Antwoord op vraag 3

Het officiële Nederlandse volkslied heet: Wilhelmus van Nassauwe. Dit lied wordt ook wel 'Het Wilhelmus' genoemd. Het behoort tot de zogenaamde geuzenliederen. De melodie is gebaseerd op een Frans spotliedje van de Hugenoten uit 1568. De Nederlandse tekst dateert vermoedelijk uit de periode ergens tussen 1568 en 1572.

De vijftien coupletten worden Willem van Oranje in de mond gelegd, maar niets wijst erop dat hij het ooit daadwerkelijk heeft gezongen. Het lied gaat over diens tweestrijd inzake de opstand in de Nederlanden (1568-1648) tegen Filips II, koning van het Spaanse Rijk (waarvan de Nederlanden indertijd deel uitmaakten). Hij zou trouw willen zijn aan de koning van Spanje, maar tegelijkertijd ook aan zijn geweten dat hem opdraagt om als christen het Nederlandse volk, 'mijn arme schapen', te leiden met gerechtigheid.

Het juiste antwoord op vraag 3 luidt dus:
c. Wilhelmus van Nassauwe (ook wel 'Het Wilhelmus' genoemd).

Antwoord op vraag 4

Koningin Wilhelmina, prinses Juliana, Prins Bernhard en hun kinderen brachten het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog door in Engeland. Koningin Wilhelmina gaf daar leiding aan de Nederlandse regering in ballingschap.

Antwoord op vraag 5

Koningin Beatrix heeft niet alleen de Nederlandse nationaliteit, maar op grond van een oude Britse wet ook de Britse nationaliteit.

Deze Britse wet werd in 1705 van kracht en staat bekend als de Sophia Naturalization Act (officieel: de Act for the Naturalization of the Most Excellent Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover, and the Issue of her Body). Deze wet werd in 1948 ingetrokken, maar bleef gelden voor al diegenen die voor 1948 waren geboren.

Deze wet werd genoemd naar Sophia Dorothea van de Palts (geboren in Den Haag op 14 oktober 1630 en overleden te Herrenhausen op 8 juni 1714). In het Verenigd Koninkrijk is zij bekend als koningin Sophia, keurvorstin van Hannover. Haar afstammelingen hebben op grond van een oude Britse wet recht op de Britse nationaliteit, tenzij ze zelf rooms-katholiek zijn of met een rooms-katholiek zijn gehuwd.

Omdat koningin Beatrix en prinses Margriet nog vóór het intrekken van de wet in 1948 zijn geboren, kunnen zij aanspraak maken op de Britse nationaliteit. Hun zussen Irene en Christina hebben daar geen recht op vanwege hun overgang tot het katholicisme.
Hun moeder prinses Juliana en grootmoeder prinses Wilhelmina hadden (bij hun leven) ook recht op deze nationaliteit.

Voor zover bekend heeft niemand van hen ooit een Brits paspoort aangevraagd. Over Koningin Wilhelmina is weleens gezegd dat een van haar redenen om de Tweede Wereldoorlog in Engeland door te brengen, zou kunnen samenhangen met het feit dat ze onder meer de Britse nationaliteit bezat.

Het juiste antwoord op vraag 5 luidt dus:
 • c. De Nederlandse en de Britse nationaliteit

Antwoord op vraag 6

Als prins Willem-Alexander tot koning is gekroond, wordt prinses Máxima koningin. Bijzonder is dat zij niet van adellijke afkomst is. Haar titel van prinses kreeg zij toen zij in het huwelijk trad met prins Willem-Alexander. Als haar echtgenoot eenmaal tot koning is gekroond, mag zij zelf de titel van koningin dragen.

Het juiste antwoord op vraag 6 luidt dus:
 • a. Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau

Antwoord op vraag 7

In 1998 houdt Prins Claus een toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de naar hem genoemde Prins Claus Prijs voor Cultuur en Ontwikkeling. Tijdens zijn toespraak vergelijkt hij een stropdas met een slang die om de hals is gewikkeld. Hij trekt zijn eigen stropdas los en gooit deze op de grond. Op deze manier protesteert hij op humoristische wijze tegen het strakke keurslijf. Veel andere mannen hebben sindsdien zijn voorbeeld gevolgd en weigerden voortaan een stropdas te dragen.

Het juiste antwoord op vraag 7 luidt dus:
 • c. Hij gooide zijn stropdas op de grond

Antwoord op vraag 8

De officiële kleur van het Koninklijk Huis is Oranje. Deze naam is afgeleid van de graafschap Orange (in de Provence, in het zuiden van Frankrijk) dat naar verluidt als sinds 793 in handen van de prinsen van Oranje was. Het gebied werd in 1163 een zelfstandig vorstendom. In 1544 wordt het vorstendom Oranje-Nassau gesticht. Sinds 1711 maakt Oranje deel uit van Frankrijk.

Het juiste antwoord op vraag 8 luidt dus:
 • b. Oranje

Antwoord op vraag 9

Prinses Juliana werd geboren op 30 april 1909. Sinds 1949 wordt op haar geboortedag Koninginnedag gevierd. Deze dag is ook bijzonder omdat prinses Beatrix op 30 april 1980 tot koningin werd gekroond. Koningin Beatrix is geboren op 31 januari 1938. Omdat het eind januari doorgaans te koud is voor de traditionele buitenactiviteiten op Koninginnedag wordt dit feest gevierd op de geboortedag van prinses Juliana.

Het juiste antwoord op vraag 9 luidt dus:
 • c. Dat was de geboortedatum van prinses Juliana

Antwoord op vraag 10

Vanaf het jaar 2014 is Koninginnedag veranderd in Kroningsdag. Deze feestdag wordt gevierd op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Het juiste antwoord op vraag 10 luidt dus:
 • b. Op 27 april, want dan is Koning Willem-Alexander jarig

Antwoord op vraag 11

Prinses Máxima is de initiatiefneemster van 'Kinderen maken muziek'. Vanuit de gedachte dat muziek verbindt, biedt dit project kinderen in Nederland de kans om in groepjes een muziekinstrument te leren spelen. Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie stellen geld, kennis en contacten ter beschikking aan geselecteerde organisaties.

Het juiste antwoord op vraag 11 luidt dus:
 • a. Prinses Máxima

Lees verder

© 2012 - 2024 Manon-troppo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Koninklijk HuisHet Koninklijk HuisOns land kent een Koninklijk Huis, ofwel Koninklijke familie. De Koninklijke familie is gerechtigd tot de troon en valt…
Quiz voor dementen over het Koningshuis en NederlandQuiz voor dementen over het Koningshuis en NederlandEen quiz voor mensen met dementie over ons Koningshuis en Nederland kan dezelfde vragen hebben als een vraag- en antwoor…
Koningshuis wel of niet te duurmijn kijk opKoningshuis wel of niet te duurOns koningshuis is te duur volgens niet aanhangers van de monarchie. Bedoelen ze dat ze eigenlijk geen zin hebben om mee…
Koning Koninklijk toilet of retiradeKoning Koninklijk toilet of retiradeHet is het kleinste kamertje, de retirade, wc of toilet, waar we ons even kunnen afsluiten om te wateren of af te gaan.…

Familieportret van Jan Kruis Koninklijke familieFamilieportret van Jan Kruis Koninklijke familieIn de raadszaal van het gemeentehuis in Ballum op Ameland hangt een muurgroot schilderij van de Koninklijke familie. Jan…
Margrethe II van Denemarken, de tweede, of toch de eerste?Margrethe II van Denemarken, de tweede, of toch de eerste?Margrethe II is één van de langstzittende Deense monarchen en formeel gezien de eerste regerende vorstin. In 1972 trad z…
Bronnen en referenties
 • http://nos.nl/koningshuis/video/9086-maxima-noemt-de-uitspraak-van-willemalexander-een-beetje-dom.html
 • Oranje Boven; Martin Sommer, 12 februari 1995; http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/406978/1995/12/02/Oranje-Boven.dhtml
 • http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/2766957/1995/10/30/De-geestelijke-ontdekkingreis-van-Irene-van-LippeIn-dialoog-met-de-natuur-wordt-Irene-weer-het-intu-iuml-tieve-kind-wat-ze-was.dhtml
 • Het Wilhelmus; Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Wilhelmus
 • Sophia Naturalization Act; Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_Naturalization_Act
 • Máxima Zorreguieta; Wikiopedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_Zorreguieta
 • Prins Claus werpt stropdas af (1998); NOS; http://nos.nl/video/261282-prins-claus-werpt-stropdas-af-1998.html
 • Oranje (land); Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_(land)
 • Principality of Orange; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Orange
 • Koningin Juliana; Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningin_Juliana
 • Koninginnedag; Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnedag
 • Kinderen maken muziek; http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Kinderen_Maken_Muziek/
 • Troonswisseling; rijksoverheid; http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/troonswisseling
Reactie

Jos En Toos van de Laar, 23-04-2017
Erg leuk en zeer geschikt voor mijn licht dementerende groep. Reactie infoteur, 25-04-2017
Fijn om te horen!

Manon-troppo (160 artikelen)
Laatste update: 01-06-2014
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Koningshuis
Bronnen en referenties: 13
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.