Jezus Christus, de zonnegod?

Jezus Christus, de zonnegod? Jezus Christus wordt in de meeste geloven gezien als de zoon van God, en de verlosser. Al jaren debatteren theologen en archeologen, gelovigen en niet gelovigen over het feit of Jezus, dan wel God, echt bestaat. Dit is geen artikel om het christendom zwart te maken, maar om een nieuwe kijk te geven op het geloof zelf. In dit artikel geef ik de feiten, uzelf vormt de mening.

De zon

Sinds zo ver terug als 10.000 jaar voor Christus, zijn er tekeningen en geschriften gevonden over en van de zon. Waar mensen hun respect en glorie tonen aan de zon. Het is ook makkelijk om te begrijpen, de zon komt iedereen morgen op, brengt licht, warmte en veiligheid en "redt" de mensen uit de met kou, blindheid en roofdieren gevulde nacht. Deze oude culturen wisten ook al dat zonder de zon gewassen niet zouden groeien en dat het leven niet zou kunnen bestaan zonder de warmte en het licht van de zon. Alleen al deze kennis, zo vroeg in de geschiedenis van de mensheid, maakt de zon het meest aanbeden object ooit in de geschiedenis. Ook waren deze culturen zich bewust van de sterren en het draaien ervan zodat ze dingen konden herkennen en terug komende dingen konden voorspellen, zoals een eclips en volle maan enzovoort. Ook de sterren zelf werden in kaart gebracht in een van de oudste, en nog steeds gebruikte "kaarten" beter bekend als "Het Zodiac Kruis" oftewel horoscopen.

Dit is dan het Zodiac Kruis, en dat slaat op het kruis wat door de tekening heen loopt en het plaatje in vier stukken deelt. De seizoenen, het beeldt uit hoe de zon de verschillende horoscopen langs reist, ook laat het de twaalf maanden zien. Nou de horoscopen zelf, werden "levend gemaakt" door ze te koppelen aan mythen en legendes en geloof. Bijvoorbeeld de "Waterman" die de lenteregens brengt. De zon, in het midden, in verschillende culturen God genoemd, het Levenslicht en ga zo maar door.

Hores

Hores is de verpersoonlijking van de Zon, oftewel de Zonnegod van het oude Egypte zo'n 3000 jaar voor Christus. Zijn verpersoonlijking komt van symbolische mythe van de beweging van de echte zon. De Egyptenaren hadden al een schrijftaal ontwikkeld en daardoor weten wij nu al veel over deze zon Messias. Zo weten we dat Hores (wat letterlijk vertaald zon en licht betekent) een aartsvijand had die Set (de verpersoonlijking van de duisternis en nacht) heette. En metaforisch gezien won iedere ochtend Hores het gevecht van Set, terwijl in de avond en nacht Set de strijd won van van Hores en hem naar de onderwereld stuurde. Dit is niet heel belangrijk, maar wat wel belangrijk is zijn de volgende feiten;

Hores werd geboren op 25 december uit de maagd Isis Mary, zijn geboorte werd voorspeld door een ster uit het oosten, die drie koningen naar hem leidde. Hij was een uitbundige leraar op zijn 12de en op zijn 30ste werd hij gedoopt door iemand die Anap heet, en begon zijn geestelijke ambt. Hores had 12 discipelen waar mee hij rond trok en wonderen uitvoerde zoals helen en lopen over water. Ook had hij vele namen zoals; 'Het lam van God', 'het licht', 'de waarheid', 'de goede herder' en vele anderen. Nadat Hores verraden was door Thyphon, werd hij gekruisigd, begraven voor 3 dagen en herrees daarna.
Klinkt bekend niet?

Laten we even de belangrijke punten opsommen:
  • de zon
  • geboren op 25 december
  • moeder was een maagd
  • leraar op 12, gedoopt op zijn 30ste
  • 12 discipelen waarmee hij wonderen verrichtte
  • verraden en gekruisigd
  • 3 dagen begraven en herrees daarna

Of het verhaal van Hores origineel is of niet, deze kenmerken zijn doorgedrukt in andere culturen.

Anderen Zonnegoden voor Christus

Met deze kenmerken ontdekten wetenschappers wereldwijd deze mythologische eigenschappen van de zonnegod. Neem bijvoorbeeld de Frygische Attis van Griekenland (1200 voor Christus). Attis werd geboren op 25 december uit de maagd Nana. Werd gekruisigd, in een tombe gelegd en herrees na drie dagen.

Of Krishna uit India (300 voor Christus), ook geboren uit een maagd, met een ster uit het oosten die zijn komst voorspelde. Verrichtte wonderen met zijn discipelen en na zijn dood herrees hij.

De Griekse Dionysus (500 voor Christus) geboren uit een maagd op 25 december. Was een reizende leraar die wonderen verrichtte, zoals het veranderen van water in wijn. Men noemde hem ook wel; 'Gods enige zoon', 'De koning der koningen' 'de alpha en omega' en hij herrees na zijn dood.

Mithra uit Perzië (1200 voor Christus) geboren uit een maagd op 25 december, had 12 discipelen waarmee hij wonderen verrichtte en herrees drie dagen na zijn dood. Wat misschien wel interessant is om te vertellen is dat de dag om Mithra te aanbidden "zondag" was.

En de lijst gaat door en door, het is dus een feit dat er verschillende verlossers uit verschillende tijdsperiodes zijn die voldoen aan deze eigenschappen. Maar de vraag blijft; Waarom? Waarom de geboorte uit een maagd op 25 december? Waarom drie dagen dood en dan herrezen? Waarom 12 discipelen als volgelingen. Om deze vragen te beantwoorden kijken we eens naar de laatste zon Messias.

Jezus en de zon

Jezus Christus werd geboren uit de maagd Maria op 25 december. Zijn geboorte werd aangekondigd door een ster in het oosten, die drie koningen leidde naar de geboortestreek. Hij was leraar op 12 jarige leeftijd en gedoopt op zijn 30ste door Johannes de Doper en begon zijn geestelijke ambt. Jezus had 12 discipelen waarmee hij rond trok en wonderen verrichtte. Men kende hem als de 'Koning der koningen', 'Zoon van God', 'Alpha en Omega' en ga zo maar door. Na verraad door Judas, werd hij gekruisigd, in een tombe gestopt en herrees na drie dagen.

Het klinkt misschien raar, maar het hele geboorte verhaal is puur astrologisch... De ster in het oosten is Sirius, de meest heldere ster in de lucht. Op 24 december vormt deze ster een lijn met de drie helderste sterren van Orion. Deze drie heldere Orionsterren noemde men vroeger, en nu nog, de drie koningen. En de drie koningen en Sirius wijzen allemaal naar het punt waar de zon op komt op 25 december.

Hier zie je hoe de drie koningen, de heldere ster uit het oosten 'volgen' om de geboorte van de zon de vinden. De maagd Maria is het sterrenbeeld Vergo, oftewel Maagd. De oude grafische voorstelling van het sterrenbeeld Maagd is de aangepaste M, daarom beginnen alle maagden namen met een M, zoals Maria van Jezus, Myrra van Dionsysus en Maya de maagdenmoeder van Buddah. Het sterrenbeeld werd ook wel "Huis van Brood" genoemd, het symbool is dan ook een Maagd die koren vasthoudt. Het huis van brood, en het symbool van koren is een metafoor voor augustus en september, de oogstmaanden. Misschien wel interessant, Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, betekent letterlijk vertaald Huis van Brood. Bethlehem verwijst dus naar het sterrenbeeld Vergo, oftewel Maagd een plek aan de hemel niet op de aarde.

Er is nog een fenomeen wat plaats vindt rond 25 december, de winterzonnewende. Van de zomer naar de winterzonnewende worden de dagen korter en kouder. Het korter worden van dagen, de koudheid en het verliezen en bevriezen van gewas in de winter symboliseert dood in de oudheid. Het was de dood van de zon, want vanaf het noordelijk halfrond gezien, gedurende de winter verplaatst de zon zich zuidelijk en wordt kleiner. En op 22 december na 6 maanden zuidelijk te zijn gegaan, 'sterft' de zon, door de laagst mogelijke plek in de hemel te bereiken. Hier gebeurt wat interessants; De zon stopt met het verplaatsen naar het zuiden, zo lijkt het tenminste voor drie dagen lang. Gedurende deze drie dagen komt de zon op in het 'Zuidelijk kruis' of de Kruisconstellatie (een andere sterrengroep zoals Orion). En daarna, op 25 december stijgt de zon met 1 graad, en kondigt langere en warmere dagen aan en de komst van de lente.

En hier heb je het, de zon was dood voor drie dagen aan een kruis en herrees daarna in de hemel. Dit is waarom Jezus en vele andere zonnegoden sterven op een kruis en herrijzen na drie dagen.

Maar de ouden vierden de komst van de lente pas tijdens de lente equinox oftewel Pasen. Het is de dag dat het licht eindelijk de duisternis verslaat, de dagen zijn langer dan de nachten enzovoort.

Symbool voor het Zodiac KruisSymbool voor het Zodiac Kruis
De meest duidelijke astrologische symboliek rond Jezus zijn de 12 discipelen. Zij zijn de 12 sterrenbeelden van het Zodiac Kruis, waarmee Jezus (die de zon voorstelt) rondtrekt.

Nu herkent u dit symbool misschien van kerken en grafstenen, maar er is niks christelijks aan. Eigenlijk is het bijna net zo heidens als het kan, want de eerste keer dat dit voorwerp werd gevonden is zo'n 3000 voor Christus, zie het allereerste plaatje. Het kruis en de cirkel in het midden van het plaatje stellen de zon voor, en dat is precies wat dit symbool op kerken en grafstenen doet. Het is niks anders dan een oud heidens symbool en geen verering van Christus. Hoe deze samensmelting?

Is het je wel eens opgevallen hoe afbeeldingen van Jezus Christus meestal de zon achter het hoofd hebben. Nou aannemend dat Jezus niet meer is dan de zon Messias, lijkt mij duidelijk waarom dat is. Laten we een stapje veder gaan. Kijk eens naar het volgende plaatje.

Mensen die een beetje hebben opgelet herkennen het Zodiac Kruis achter Jezus. De cirkel, waar de lijnen elkaar kruisen, staat normaal als symbool voor de zon. Nu is deze cirkel vervangen door Jezus Christus.

Daarbij voor de genen die de Bijbel hebben gelezen staat het vol met astrologische en metaforische verwijzingen naar de zon en de horoscopen die we nu niet veder gaan behandelen, omdat dat voor bepaalde ogen de realiteit van Jezus Christus zou kunnen vernietigen, en dat is niet de bedoeling van dit artikel. Daarom behandel ik ook niet de meer dan honderd gelijkenisen tussen het geloof uit het Oude Egypte en hedendaagse Christendom. Omdat als je aanneemt of vertelt dat de Egyptische mythologie waarschijnlijk de basis is ven het Joods-Christen theologie, het kan worden opgevat als godslastering. Wat de feiten ook zeggen, wist u bijvoorbeeld dat buiten de kenmerken van Jezus en de zonnegoden ook het verhaal van Mozes en Noah en de ark, wereldwijd zijn gevonden ver voor Christus? Net als bij de verhalen rond Jezus, zijn de namen anders, maar de belangrijke kenmerken blijven het zelfde.

Nogmaals dit is geen artikel om het Christendom belachelijk te maken, of ongelijk te geven. Dit is een artikel om mensen te laten nadenken. En of Jezus Christus nou een zonnegod of een mythologisch figuur of de zoon van God was, er in geloven verandert er niks. Wij zijn vrij om te geloven en vrij om te denken en vrij om te schrijven. Zelfs als dat betekent dat het Christendom een aanpassing is op heidense Egyptische mythologie. Ik heb respect voor alle geloven en culturen en het enige wat ik vraag is wederzijdse respect voor mensen die dit soort dingen opschrijven, of het nou waarheid of fictie is.
© 2008 - 2020 Benji, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De bruidegom van Jezus' dochterDe bruidegom van Jezus' dochterDe geruchten blijven hardnekkig: Sarah, Jezus' dochter trouwde in Frankrijk met een West-Frankische koning en werd daarm…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…

Geneeskruiden in de bijbel: MastiekIk ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid, ik plukte mijn myrrhe en mijn balsem.... Wat betekenen die mooie, poeti…
Egyptische mythen: over Ra, Aton, Osiris, Isis, Horus e.aEgyptische mythen: over Ra, Aton, Osiris, Isis, Horus e.aIn het oude Egypte speelden mythen over goden een belangrijke rol. Een mythe zou men, in godsdiensthistorische zin, kunn…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 15jooyunl, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • http://video.google.com/videoplay?docid=-8214667090776624474&ei=gBVFSZyuEYe2iALJnOXDDA&q=Zeitgeist

Reageer op het artikel "Jezus Christus, de zonnegod?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jan, 05-02-2016 11:24 #17
De evangelieen over Jezus zijn niet overgenomen van de Egyptische god Horus. Mensen die dat geloven zouden eens beter onderzoek moeten doen naar de oude mythologieën. Er is geen enkele overeenkomst tussen de oude mythologieën en de evangeliën over Jezus.

Wanneer de daadwerkelijke geschriften over Horus deskundig bestudeerd worden, vinden we het volgende:
• Isis was geen maagd, maar de weduwe van Osiris en kreeg Horus samen met Osiris.
• Horus is geboren in de maand Khoiak (oktober/november), dus niet op 25 december. Bovendien staat er in de Bijbel geen enkele vermelding van de daadwerkelijke geboortedatum van Christus.
• Er is geen verslag over drie koningen die op bezoek zijn geweest bij Horus na zijn geboorte. De Bijbel geeft ook nergens het daadwerkelijke aantal wijzen dat Christus kwam bezoeken.
• Horus is op geen enkele wijze een “verlosser”; hij is voor niemand gestorven.
• Er is niets over terug te vinden dat Horus een leraar was op twaalfjarige leeftijd.
• Horus is niet “gedoopt”. De enige vertelling over Horus die iets met water te maken heeft, is een verhaal waarin Horus in stukken gescheurd wordt, waarbij Isis de krokodillengod vraagt om hem uit het water te halen.
• Horus had geen “bediening”.
• Horus had geen twaalf leerlingen. Volgens de teksten over Horus had hij vier halfgoden die hem volgden, en er zijn enkele verwijzingen naar zestien menselijke volgelingen en een onbekend aantal ijzersmeden dat met hem meestreed.
• Er staat nergens dat Horus verraden zou zijn door een vriend.
• Horus werd niet gekruisigd. Er zijn verschillende verhalen over de dood van Horus, maar in geen van die verhalen komt kruisiging voor.
• Er staat nergens dat Horus drie dagen begraven is geweest.
• Horus is niet verrezen. Er staat nergens dat Horus uit het graf gekomen is met het lichaam waarmee hij in het graf gelegd was. Volgens sommige vertellingen wordt Horus/Osiris opnieuw tot leven gewekt door Isis en wordt hij daarna de heer van de onderwereld.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/Jezus-mythe.html

https://www.weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2015/12/Weet-28-De-Bijbel-en-de-Zeitgeist.pdf

Willemz, 20-12-2015 15:58 #16
Dank voor je verhaal. Jammer dat het maar uit één bron komt, zoals je die ook vermeldt: de film "Zeitgeist" (deel 1). Maar voor goede en betrouwbare informatie geldt, net als in de journalistiek: één bron is geen bron… Heb je nog andere bronnen?

Paul, 05-01-2015 17:52 #15
Dankbaar voor je prachtige uitleg. Heel dankbaar en dit is mijn waarheid. Prachtig hoe je schrijft en alles in eren houdt. 'Mijn' dochter van vijf zei laatst dat De zon De Baas is…

C. Jansen, 20-12-2014 14:49 #14
Zeitgeist gezien zeker? Alsof alles letterlijk is overgetypt wat uit die film naar voren kwam.
Heb je er de geschiedenisboeken op nageslagen, of is het eerste deel van Zeitgeist je enige bron? Besides, er is niets te vinden m.b.t. de geboorte op 25 december van Horus, om maar een voorbeeld te noemen. En de rest van je "feiten"? Anders zou ik graag een link of verwijzing naar een boek ontvangen.

D. Hiemstra, 03-12-2012 08:51 #13
Wie nu echt wil weten als God, en Zijn Zoon Jezus Christus, in werkelijkheid bestaat bestudeer dan de Bijbel maar eens. Maar dan vooral de profetische boeken.
En kijk dan eens naar wat Israël is over komen, en wat hun nog staat te verwachten.
Lees de couranten er op na, dan kom je er al spoedig achter dat wat er gebeurd is, en wat er staat te gebeuren reeds allang in de Bijbel stond.Vindt u dat niet gek?

Lin, 14-08-2012 22:22 #12
Om te beginnen is het HORUS en al de rest van info op deze pagina is verzonnen, zoek al die "goden" maar eens op mensen…!

Harry, 19-12-2011 10:59 #11
Mooi! Zeker het boek "De heidense Christus" van Tom Harpur gelezen en/of het 1e gedeelte van Zeitgeist gezien? De mensen moeten inderdaad wakker worden en zien dat het "geloof" in hen zelf zit.

Hendrik, 11-09-2011 00:33 #10
In antwoord op Cisca:
De egyptenaren hadden meerdere goden die verschillende aspecten van de zon verbeeldden. Horus symboliseerde vooral de zon zoals die in de ochtend 'geboren' wordt. In de loop van de ochtend neemt de kracht (macht) van de zon toe naar mate hij hoger aan de horizon komt te staan. Op het middaguur heeft de zon het hoogste punt bereikt en heeft hij zijn 'heerschappij' gevestigd. Dit wordt door de machtige god Ra gesymbolyseerd (Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, voor de Romeinen). In de middag neemt de kracht van de zon af om met de zonsondergang te ‘sterven’. Hier betreedt hij het dodenrijk van Seth (die verwant is aan de duivel). De Egyptenaren hadden voor deze laatste fase ook wel een god: Osiris.

De dagelijkse zonnecyclus werd gespiegeld aan de jaarlijkse zonnecyclus, waarbij de zon in de loop van het jaar iedere maand opkomt in een ander sterrenbeeld. Vandaar dat een dag is verdeeld in 12 uren en een jaar in 12 maanden. Ook neemt de kracht van de zon vanaf 25 december toe om vanaf midzomer weer langzaam te sterven.

In de Christelijke leer wordt god voorgesteld als een drieëenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit correspondeert met de drie fasen die de zon elke dag doorloopt: de zon wordt geboren als de zoon, de vader is de zon in zijn volle kracht en de geest verbeeldt de ondergaande (stervende) zon (‘de zon geeft letterlijk de geest’).

Numerologisch kun je met deze fasen het volgende spel spelen: om 6 uur komt de zon op, 6 uur later staat hij op het hoogste punt en om 6 uur gaat de zon weer onder. En hoe ziet de duistere zijde van dit verhaal eruit? De nacht begint op de 6 waarmee de dag eindigt, 6 uur later is het aardedonker en heeft het kwaad de wereld in zijn macht maar zijn heerschappij eindigt op de 6 waarmee de dag begint. De duistere wereld is mysterieus, beangstigend en heeft geen naam, maar haar getal is 666, het getal van het beest!

P. J. H. Coppens, 02-06-2011 12:46 #9
Wat dan over de zgn "dode zee"rollen. De Naghamadi? Het Thomas-evangelie die nogal afwijkt van de ändere'evangelien? Dat de 1e christenen eigenlijk al werden uitgemoord?Zie de vervolgingen die door de Romeinen gebeurden maar door verraad van een aantal 1e Christenen- de NSB-ers van die tijd? Dat zij eigenlijk de Essenen vertegenwoordigden en ook al in 2 groepen uiteen bestonden? Dat wij dus geen Christenen (leer vn Christus) maar Paulisten zouden kunnen zijn?

Ciska, 17-03-2011 21:12 #8
Goed verhaal, maar je hebt het over Horus die de zonnegod is en dat is niet helemaal waar, Horus is o.a. een hemelgod en zonnegod, maar Re/Ra is de zonnegod. En dat zal het verhaal wel een beetje veranderen, denk ik.

Reinier, 30-11-2010 17:08 #7
Een goed opgebouwd artikel maar je vergeet betrouwbare bijbelgeschriften die zeer oud zijn. Waarvan de nieuwere de oude geschriften vervullen ook al ligt hier soms eeuwen tussen.

Daarnaast vertel je over een scheppingsverhaal, dat deze door vele volkeren is beleeft. Alleen geen daar van lijkt realistisch. Zo is er een verhaal over een ark als kubus. Een niet zo lange tijd geleden is bewezen dat de kubus het minst stabiele voorwerp is op water. Oftewel een zondvloedverhaal wat wij niet kunnen aannemen omdat het eerder lagwekkend is dan geloofwaardig.

Ook is wetenschappelijk bewezen dat een boot de meeste stabiliteit en wendbaarheid heeft bij een verhouding 1:6. En laat de ark uit de Bijbel nou een verhouding 1:6 hebben.

Ik denk dat als jij je onderwerp beter onderzoekt je erachter komt dat aan alle verhalen iets schort, iet niet kloppend te maken is. En dat het eigenlijk op verzinsels berust. Behalve het verhaal van de Heere Jezus. Een god maakt namelijk geen fouten als Hij een boek aan ons mensen schrijft.

Moreno, 18-10-2009 13:21 #6
Ik heb de andere goden opgezocht en het kwam niet echt helemaal overeen met Jezus behalve dan met de sterren! In ieder geloof zit er een slang of demonisch beeld bij en dat is bij Jezus dan weer niet te vinden.
Aan de ene kant vind ik het best fenomenaal dat de sterrenbeelden zo overheen komt met Jezus en zijn 12 discipels. Vissen Paul de visserman, Moeder Maria maagd, Jezus de Lam/geit die de offer was, vader en zoon tweeling. enzovoort. Dit laat zien dat alles zo voor Jezus is bedoeld. En bewijst dat er geen 1 is geweest dat het zo als hem heeft gedaan.
Zijn voorspelling was toen voorspeld en zal ook weer gebeuren de Messiah die terug gaat komen. Jesus Christus.

Silvia Schouten, 28-09-2009 19:49 #5
Duidelijke info, lees dit graag en komt goed over.

Benji (infoteur), 11-04-2009 21:29 #4
Heey,
bedankt allemaal voor de reacties.
Ik ga binnenkort weer wat nieuws uploaden, is de laatste tijd nog al druk.
Had een nieuwe artikel geschreven over "de ilussie van de realiteit", maar die is afgewezen om dat hij te persoonlijk zal zijn.
ik zal binnekort kijken of ik hem kan aanpassen,

Frank de Ridder, 07-04-2009 10:30 #3
Mooi, bondig en verstaanbaar. Proficiat aan de auteur die er toch wel enige moeite voor heeft genomen. Ik ben zeer geïnteresseerd om verder te leren.

Vili Kubliha, 04-03-2009 00:39 #2
Heel interesant, ik ben hier zelf al een tijd mee bezig en van het meeste was ik me al bewust.
Ik ben een 21 jarige rapper en ik zie om me heen dat vooral de jonge generatie aan het wakker worden is, ik ben ook van plan hierover een rap te schrijven binnekort.
Toch fijn om het een keer zo in het Nederlands met afbeeldingen erbij na te lezen, bedankt voor de moeite!

Huguette Vandersteen, 06-01-2009 12:43 #1
Als astrologg waardeer ik de manier waarop u een kosmische dimensie geeft aan religies en rituelen. Ik ervaar uw benadering als verruimend en respectvol voor Al Wat Is! Ik hoorde net op de radio een mythologische duiding van de Drie Koningen en zo kwam ik bij uw artikel terecht. In uw artikel zie ik ook weer het groot belang van Sirius. Al vele jaren voel ik dit aan, en onlangs liet mijn, inmiddels 8 jaar overleden moeder mij, via een medium zeggen dat zij, na haar dood, op Sirius leringen had gekregen die haar geest hadden uitgezuiverd. Zij deelde mij concrete beperkingen uit haar en ons gemeenschappelijk verleden mee, die zij nu had ingezien en in nieuwe evolutionnaire ontwikkelingen wil bijsturen. Geen toeval dat Sirius die helderste ster genoemd wordt! Dank voor uw verruimend en respectvol werk! Huguette

Infoteur: Benji
Gepubliceerd: 14-12-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Mythologie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 17
Schrijf mee!