De geschiedenis van Amerika, van kolonisatie tot nu

De geschiedenis van Amerika, van kolonisatie tot nu Als men op vakantie gaat naar Amerika, waar de meeste nationaliteiten ter wereld zich hebben verzameld, is het verstandig zich eerst eens in de geschiedenis van dit "Beloofde Land" te verdiepen.Al die nationaliteiten hebben in de loop der eeuwen voet aan wal gezet in Amerika en hebben natuurlijk hun nationale geschiedenis en hun afkomst met zich meegebracht. Vanuit alle werelddelen hebben vrijwillige en gedwongen verhuizingen plaatsgehad. Korte geschiedenis van de Verenigde Staten.

De kolonisatie van het noorden

Aziaten kwamen door de Beringstraat

De Verenigde Staten en Canada zijn oorspronkelijk door Aziaten bevolkt. Zeer aannemelijk is dat zij door de Beringstraat op Amerika aan koersten, maar mogelijk ook zijn ze per boot langs de westkust afgezakt. Lang voordat de ontdekking van Amerika in 1492 aan Columbus werd toegeschreven, werd het werelddeel dus al ontdekt, namelijk 35.000 jaar geleden. Het waren de indianen en de Inuit die voor het eerst de oversteek waagden over wat toen nog een landtong was tussen twee continenten.

Columbus en de kolonisten

De cartografische ontdekking van Amerika in de 15de eeuw heeft meteen al een stroom emigranten uit Europa tot gevolg gehad. Dat waren toen handelsmaatschappijen, kolonisten en vrijbuiters die gesteund werden door Europese, zeevarende landen.
De Nieuwe Wereld had toen al aantrekkingskracht. Eerder in de 15de eeuw hadden de Spanjaarden al voet aan wal gezet in Zuid-Amerika en grote delen ervan in bezit genomen. De Spaanse legers trokken door Midden-Amerika naar het noorden. Pas in 1607 konden de Engelsen een "tegenaanval" doen. Ze stichtten een permanente kolonie: Virginia. In de zelfde tijd ontstond de eerste Franse kolonie in Canada, waar nu Quebec ligt. En in 1624 landde de West-Indische Compagnie op het eiland Manhattan en stichtte Nieuw Holland.

States Rights

De Engelse koloniën aan de oostkust waren onafhankelijk van elkaar en kregen elk een eigen bestuur. Daarin vinden we de grondslag van de Verenigde Staten: de "States Rights" zijn altijd van groot belang gebleven. De koloniën werden steeds welvarender, maar het moederland werkte de industrialisatie tegen. In 1773 werd bij de Boston Tea Party zonder pardon de door Engeland ingevoerde thee in de haven gekieperd.

Noordelijken en Zuidelijken

In 1776 vaardigden de toen 13 koloniën, zonder Canada, de "Declaration of Independence" uit. Canada bleef Brits. De "frontier", de grens tussen de blanken en de indianen schoof steeds verder naar het westen. De economische en technologische ontwikkeling werd daardoor vergemakkelijkt. Er ontstond wel een kloof tussen de noord-oostelijke staten enerzijds en de zuidelijke staten anderzijds. Zij bleven de slavernij handhaven. De "Zuidelijken" vormden een afscheidingsbeweging die uitmondde in de Burgeroorlog, die duurde van 1861 tot 1865. Pas daarna ontstonden de Verenigde Staten zoals we die nu kennen.

De indianen

Hollanders en Engelsen

De indianenstammen in Noord-Amerika zijn er nooit in geslaagd een hoge beschaving te ontwikkelen zoals de Inca's en de Maya's in wat nu Mexico en Peru zijn. Voor de Europese kolonisatie waren er ongeveer 240 stammen met hun eigen taal en cultuur. Merendeels waren het jagers en verzamelaars.

De eerste kolonisten dreven handel met hen en betaalden voor hun land. Hollanders sloten als eerste een verdrag met de Mohawk indianen in 1645. De Engelsen volgden dit voorbeeld en tot de 19de eeuw bleef dit het middel om, overigens steeds minder op gelijke voet, land in beslag te nemen. Naarmate er meer land door de kolonisten in bezit werd genomen, ontstond de noodzaak om de indianen een eigen stuk land toe te wijzen. De reservaten kwamen tot stand.

Indianen boden tegenstand

Ten westen van de Mississippi hadden de indianen de beschikking over paarden, ooit ingevoerd door de Spanjaarden. 30 Jaar lang waren zij een geduchte tegenstander van de naar het westen uitbreidende kolonisten. Na de ontdekking van goud in Californië kwam de trek naar het westen flink op gang. In menige Amerikaanse film zien we de trotse roodhuiden vechten tegen de blanken om hun grondgebied te verdedigen.

Slavernij

Nederlandse schepen

In 1619 kwamen de eerste Afrikanen aan in de Nieuwe Wereld. Heden ten dage worden ze met respect aangeduid als "Afro-Amerikanen". Door Nederlandse schepen werden grote groepen naar Amerika gebracht. De slavernij groeide. Tot 1640 was er "de facto" (feitelijke, maar niet wettelijk toegestane) slavernij, maar in 1669 werd het ook "de jure", dus wettelijk, mogelijk om slaven te houden. In de Britse koloniën werd de slavernij vanaf dat moment zeer populair.

Driehoekshandel

De "Middle Passage", de internationale slavenhandel, groeide tot een zeer winstgevende handel. Men construeerde een "Triangle Trade", een driehoekshandel. Men wilde voorkomen dat schepen leeg over de oceaan voeren. Er werden bijvoorbeeld machines, voedsel en hout naar de Caribische eilanden vervoerd. In die tijd werd daar slechts suiker verbouwd, waar rum van werd gemaakt. De rum werd door de zelfde schepen naar Afrika verscheept. De rum werd gebruikt om daar slaven te kopen, die dan naar Amerika werden vervoerd. Van daar werden weer materialen naar de Cariben gebracht.

Het sterftecijfer van de slaven op de schepen was hoog. Vooral de pokken waren een geduchte vijand. Men besloot te gaan inenten en het sterftecijfer ging drastisch omlaag.

De Engelse koloniën groeiden snel. Vanuit Europa kwamen niet genoeg mensen om alle arbeid te verrichten. Men had goedkope arbeiders nodig. Daarvoor werden de slaven ingezet. In 1790 telden de Verenigde Staten 3,9 miljoen inwoners, waarvan 757.000 Afrikaanse slaven.

De nieuwe geschiedenis

Eerste Wereldoorlog

Decennia lang hield Amerika zich afzijdig van de ontwikkelingen in Europa. In de laatste fase van de Eerste Wereldoorlog, in 1917, koos Amerika militair de zijde van het Verenigd koninkrijk en Frankrijk. Die steun was van doorslaggevende invloed. Daarmee was de VS een wereldmacht geworden. Na de oorlog verkoos men toch weer een politiek van afzijdigheid. Amerika werd geen lid van de Volkenbond en voerde een politiek van isolationisme. De handel naar Amerika nam wel toe.

Tweede Wereldoorlog

Met de opkomst van Nazi-Duitsland in de jaren 30-40 kon de VS wederom niet afzijdig blijven. De Japanse aanval op Pearl Harbor bracht de VS tot een rechtstreekse deelname aan de Tweede Wereldoorlog.

NAVO

De naoorlogse politiek van de VS was gericht op economisch herstel van West-Europa en op blijvende nauwe betrekkingen met West-Europa. De communistische invloed moest worden ingeperkt ("Truman doctrine"). Om het hoofd te bieden aan de Sovjetdruk werd in 1949 de NAVO opgericht om de gemeenschappelijke veiligheid te dienen.

Nadat de Sovjetunie in 1991 uiteen was gevallen bleef de NAVO intact. De VS was nu de enige supermacht. Na de Clinton-jaren werd met George W. Bush een conservatieve koers ingeslagen. De aanslagen van 11 september 2001 versterkten het trauma van de VS. Sindsdien bepalen terrorismebestrijding en massavernietigingswapens de agenda. Ook de economische binnenlandse politiek is nu van politiek belang.

Laatste presidenten

De democraat Barak Obama boekte een grote overwinning op de Republikeinen. "Yes, we can" was zijn gevleugelde motto.
De laatste jaren kennen we allemaal Trump.
© 2010 - 2023 Wilvdvleuten, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De geschiedenis van Amerika, van indianen tot grootmachtDe geschiedenis van Amerika, van indianen tot grootmachtOorspronkelijk komt de bevolking van de Verenigde Staten en Canada uit Azië. Via de Beringstraat zijn velen naar Amerika…
Kolonisten en indianen samen in één land (VS)In 1492 ontdekte Christoffel Columbus Amerika. Christoffel vernoemde de bewoners van Amerika naar Indianen, hij dacht na…
De geschiedenis van de indianen in Noord-AmerikaDe geschiedenis van de indianen in Noord-AmerikaIndianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Zij hadden een unieke levenswijze en leefden zeer dicht bij de na…
Amerikaanse revolutieHoe ontstond de Amerikaanse revolutie en wat waren de veranderingen voor de bevolking en wat waren de veranderingen in d…

Speelgoedpoppen in de 19de eeuwSpeelgoedpoppen in de 19de eeuwDe pop is waarschijnlijk het oudste speelgoed voor kinderen. De fabricage van poppen op grote schaal kwam echter pas in…
De uil: een onheilsbode of een wijze vogelVoor de Oude Grieken was de uil het symbool van wijsheid en nog steeds wordt de uil als toonbeeld van wijsheid gebruikt.…
Bronnen en referenties
  • Sites over de VS
Wilvdvleuten (116 artikelen)
Laatste update: 25-01-2020
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.