Voorwaarden industriële revolutie

Aan het eind van de 18e eeuw begon in Engeland de industriële revolutie. Een revolutie is een grote ingrijpende verandering in de samenleving. Vóór deze revolutie was er eeuwen lang niet veel veranderd. Dus waarom veranderde er juist toen zoveel? Dat komt omdat er voor een industriële omwenteling aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

Kennis

Een van de voorwaarden voor de industriële revolutie is kennis, in de achttiende eeuw in de vorm van de wetenschappelijke revolutie of de Verlichting. Een echt begin van deze wetenschappelijke revolutie is er niet, omdat het een geleidelijk proces was. Wel wordt vaak gezegd dat de eerste belangrijke gebeurtenis voor de wetenschappelijke revolutie is dat Copernicus in 1543 zijn boek publiceert waarin hij zegt dat niet de aarde het middelpunt van het heelal is, maar dat de aarde om de zon draait. Er ontstond een heel ander, wetenschappelijk wereldbeeld. Mensen namen niet meer zo maar alles voor waar aan, maar gingen zelf onderzoeken en experimenteren. Mensen werden dus nieuwsgieriger naar hoe dingen werken.
Ook bij de Verlichting was dit erg belangrijk. De Verlichting is een stroming die duurde van ongeveer de tweede helft van de 17e eeuw tot het einde van de 18e eeuw. Volgens de aanhangers van de Verlichting kon men alleen achter de waarheid komen door de rede, dus met je verstand. Door deze processen beschikte de mens over veel meer kennis dan voor die tijd. Dit was erg belangrijk voor de industriële revolutie, want zonder deze kennis waren de machines en uitvindingen voor de industrie nooit uitgevonden. Mensen gingen nadenken over hoe ze dingen als landbouw en nijverheid beter konden doen. Zo ontstonden de eerste machines om het werk makkelijker te maken.

Agrarische revolutie

Ook de agrarische revolutie was een voorwaarde voor de industriële revolutie. Dit was een verandering in de landbouw vanaf ongeveer 1750. Landbouw was in die tijd de belangrijkste economische sector in bijna alle landen. De meeste mensen werkten in de landbouw. Maar de mensen kregen in de 18e eeuw steeds meer wetenschappelijke kennis en gingen dat ook toepassen in de landbouw. Ze gingen bijvoorbeeld werken met wisselbouw, dus verschillende gewassen na elkaar verbouwen om ziektes te voorkomen. Ook werden er nieuwe gewassen ingevoerd zoals aardappelen en maïs. Er werden nieuwe landbouwmachines uitgevonden, bijvoorbeeld de ploeg, de zeis en de zaaimachine. Andere veranderingen waren het vervangen van ossen door paarden als trekdieren en stukken bos kappen voor land. Er was een hogere productiviteit en de opbrengsten namen toe. Door de hogere opbrengsten hoefden de boeren niet meer het grootste deel van de oogst zelf te houden en kon er meer verkocht worden. Door de verbeteringen in de landbouw en de grotere opbrengsten groeide de bevolking heel snel. Dit wordt ook wel de demografische revolutie genoemd. De grond in Engeland werd steeds vaker in stukken verdeeld en dan verpacht. De kleine, zelfvoorzienende boerderijen verdwenen omdat de boeren de hogere pachten niet konden betalen. Er kwamen grote bedrijven die zich gingen specialiseren. Hier werden nieuwe landbouwtechnieken en machines gebruikt en zo namen de opbrengsten nog meer toe. Als de opbrengst per boer groter is, zijn er minder mensen nodig. Er waren dus veel minder mensen nodig voor de landbouw en die mensen gingen werken in de nieuwe fabrieken. De agrarische revolutie is dus nodig geweest omdat er op deze manier mensen over waren om ander werk te doen, namelijk het werk in de fabrieken.

Kolonies: grondstoffen en afzetmarkt

Voor de industrie waren ook grondstoffen nodig. Deze grondstoffen haalde men vaak uit kolonies. De oorspronkelijke bewoners van de kolonies verzamelden grondstoffen voor het moederland. Landen konden niet zomaar grondstoffen halen uit de kolonie van een ander land, waardoor er minder concurrentie was. Om de producten die in de fabrieken gemaakt werden te verkopen, was er ook een afzetmarkt nodig. Door de snelle groei van de bevolking was er ook meer vraag naar producten en was er een grote afzetmarkt. Ook de mensen in de kolonies hadden behoefte aan spullen, waardoor de afzetmarkt nog groter was.

Transport

Ook waren er goede transportmogelijkheden nodig voor de industrialisatie. Dit gebeurde in de transportrevolutie. Goed transport was nodig om de grondstoffen, die soms van ver moesten komen, te vervoeren naar de fabrieken. Ook de eindproducten moesten weer vervoerd worden. De stoommachine is heel belangrijk geweest. De stoomkracht was eigenlijk al langer bekend, maar werd in de 18e eeuw pas gebruikt. Hierdoor was men niet meer afhankelijk van menskracht of dierkracht. Met stoomschepen kon er veel over zee vervoerd worden. Ook werden er veel kanalen gegraven. Rond 1800 was er in Engeland een uitgebreid net van onderling verbonden kanalen. In 1824 werd de stoomtrein uitgevonden, wat de industrialisatie weer versnelde. Producten konden nu vervoerd worden over spoorwegen.

Kapitaal

Verder was er natuurlijk veel kapitaal nodig. Er waren steeds meer producten nodig en handelaren waren wel bereid hierin te investeren. Er kwam een nieuw soort economie door de toename van handel en nijverheid. Dit is het handelskapitalisme of vroeg-kapitalisme. Een kenmerk hiervan was dat de handelaar eigenlijk een ondernemer werd; hij was in het bezit van de productiemiddelen en verdiende zo ook met de productie. De arbeiders waren niet langer zelf in het bezit van de werktuigen en grondstoffen. Toen er machines werden uitgevonden die werkten met waterkracht of stoom, waren er fabrieken nodig. Het handelskapitalisme ging over in (industrieel) kapitalisme.

Stabiel bestuur

Als laatste is er een stabiel bestuur en een goede wetgeving nodig voor een industriële omwenteling. Engeland was in de achttiende eeuw een van de grootste en sterkste landen. In landen waar het bestuur niet goed geregeld was kon ook nog geen industriële revolutie plaatsvinden.
© 2012 - 2024 Aurose, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Industriële RevolutieDe industrialisatie veranderde de wereld radicaal. Massa's nieuwe uitvinden werden ontdekt, krachtbronnen leidden tot me…
Een ERP-pakket automatiseert de waardekringloopOver wat een ERP-pakket nu precies is en doet, wordt verschillend gedacht. Sommigen zien het als een logistiek pakket da…
De Groene RevolutieDe Groene RevolutieIn 1970 was er veel armoede op het platteland in Azië. De bevolking groeide snel. De landbouw kon de snelle bevolkingsgr…
De culturele revolutie en de Rode Gardisten in ChinaDe culturele revolutie en de Rode Gardisten in ChinaDe culturele revolutie van 1966 in China door de Rode Gardisten was bedoeld om een nieuw China op te bouwen. Maar wat wa…

Rivieren, kanalen, grachten en opkomst stedenRivieren, kanalen, grachten en opkomst stedenSteden die in de middeleeuwen zijn ontstaan zijn uiteraard niet ontworpen om per auto bereikt te kunnen worden. Omdat ve…
De akkoorden van GenèveDe akkoorden van GenèveDe akkoorden van Genève bestaan uit compromissen tussen het zuiden en het noorden van Vietnam. Deze akkoorden maken deel…
Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie
  • http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/economie/37-feniks-overzicht-van-de-geschiedenis/141-vo-feniks-hfst-8-overzicht-van-de-geschiedenis.html
  • Speet, Ben, 1800-1900 De tijd van burgers en stoommachines, WBooks, 2007
Aurose (17 artikelen)
Gepubliceerd: 21-02-2012
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.