De Vietnamoorlog van aanleiding tot gevolg

De Vietnamoorlog van aanleiding tot gevolg De Vietnamoorlog is een gebeurtenis die nooit vergeten zal worden. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd tijdens deze slachtpartij in de Vietnamese bossen. Amerika heeft deze oorlog verloren en beboet met een groot aantal slachtoffers. Dit gaf veel protest in die tijd door Amerikaanse burgers.

Waarom de Vietnamoorlog?

In de tweede helft van de 19e eeuw had Frankrijk Indo-China veroverd. In de oorlog werd Indo-China bezet door de Japanners (met wie de koloniale bestuurders samenwerkten). Nationalistische groeperingen in Vietnam bundelden hun krachten in de Vietminh, een organisatie die anti-Frans en anti-Japans was.

In 1945 verklaarde Ho Chi Minh Vietnam onafhankelijk. De Fransen waren het er niet mee oneens, maar wilden de rest van Indo-China vasthouden. De oorlog die toen uitbrak was niet alleen een -gebruikelijke - dekolonisatie oorlog. De inheemse oproer kreeg een brede steun van het volk, want het doel was namelijk:
 • nationale onafhankelijkheid
 • de vereniging van een door kolonisten verdeeld land

Tijdens de bevrijdingsoorlog stond de Vietnamese republiek voor grote economische problemen. De aanwezigheid van het Franse koloniale leger vormde een constante dreiging. Ook werd de oogst vaak vernietigd door de Franse luchtmacht. Ondanks de moeilijkheden beseften de Vietnamezen dat de regering eerlijk bezig was de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Dat het volk in overweldigende meerderheid, de regering bleef steunen was het gevolg van het feit dat Ho Chi Minh erin slaagde bij het volk vertrouwen te wekken. De eerste jaren waren ook voornamelijk kleine rellen waar wat granaten werden gegooid waar weer Franse verkenningspatrouilles op af gingen. Toen de vredesonderhandelingen in mei 1947 waren mislukt gingen de Fransen over op wat groter offensief. Ze wilden Ho Minh Chi (dat was toen de leider van de republiek) gevangen nemen en bij die actie gingen alleen al 7200 vietnamezen dood en werden er ook nog eens duizenden gevangen genomen. Maar ze kregen hem niet te pakken. Ze zorgden ervoor dat er geen rijst meer naar Vietnam kon zodat ze het vanzelf slechter zouden krijgen en dan zou Frankrijk een grotere kans hebben op een overwinning dat was allemaal het slimme denkwerk van de beroemde generaal-majoor Marcel Alessandri. Hij had toen de leiding over de Franse troepen. In 1949 was de burgeroorlog in China geëindigd en stond de Vietminh er opeens een stuk beter voor omdat China zo voedsel, soldaten en andere dingen kon aanvoeren. Er werden ook grote voorraden met wapens aangevoerd.

Aanleiding van Amerika tot oorlog met Vietnam

In 1949 werd China communistisch en Amerika was bang dat hen dat niet ten goede kwam. Want Amerika zag nogal wat mogelijkheden in Azië zoals bijvoorbeeld de olie, de doorvaart voor Amerikaanse schepen en de andere grondstoffen. In 1950 vroegen de Fransen om militaire hulp aan Amerika. Datzelfde jaar heeft Amerika nog troepen naar Indo-China gestuurd om de orde te herstellen. Tussen 1945 en 1954 hadden de Fransen oorlog gevoerd met de Vietminh waarbij Amerika Frankrijk steunde in die oorlog. Vietnam werd toe in tweeën gedeeld. De amerikanen hadden toen een leider voor Vietnam gekozen maar die werd niet geaccepteerd en doordat Amerika de verkiezingen niet door wilden laten gaan is de Vietcong in opstand gekomen. Zuiden (genaamd Vietcong) openlijk te rebelleren. Van juni 1950 tot mei 1954 gaf Amerika 2,6 miljard dollar uit aan militaire en economische steun aan de Fransen. De Fransen konden eigenlijk weining beginnen in Vietnam omdat de bevolking hun niet hielp en de gewone mensen vochten ook tegen de Fransen waardoor ze het heel moeilijk hadden omdat ze op onbekend terrein vochten en ze de gewone burgers makkelijk verwarden met de rebellen. De Fransen waren bang dat ze Vietnam zouden kwijtraken aan Amerika maar Amerika zouden samen tegen de communisten vechten tot de overwinning was behaald.

Twee slimme Vietnamezen

De strateeg van de volksoorlog Vo Nguyen Giap, een Noord-Vietnamese generaal

Vo Nguyen Giap was een gerespecteerde leider in Vietnam en die zorgde er mede voor dat het volk streed voor het land.
Door Vo Nguyen Giap bezaten de Vietnamezen een militaire leider van uitzonderlijke kwaliteit. De belangrijkste factor, die het de Vietnamese nationale staat mogelijk maakte het uit te houden en alle militaire en politieke aanslagen op zijn bestaan te overleven, was de bekwaamheid en de doeltreffendheid waarmee Ho Chi Minhs regering de bevolking inspireerde tot een onverzettelijke wil om door te zetten.

Vo Nguyen Giap

Giap werd geboren in 1912 in de provincie Quang Binh. Hij studeerde aan de universiteit van Hanoi en hij werd beïnvloed door de teksten van Ho Tsji Minh. Wat jaren later sloot hij zich aan bij een Indo-Chinese communistische partij en vluchtte naar Zuid-China en ontmoette daar Ho en Pham van Dong die later premier van Noord-Vietnam zou worden. Zij vormden het verzet in Tonkin. Al snel waren er de eerste guerrilla groepen. Zij zouden het Vietnamees bevrijdingsleger gaan heten.

In 1945 werd de onafhankelijkheid verklaard. Ho had in 1946 toegestaan dat de Fransen een paar steden in Tonkin bezette. Maar Giap zag dat de Fransen veel oorlogsmiddelen stationeerden in de plaatsen en dat vond hij nogal verdacht. Daarom begon hij ook met voorbereidingen treffen en maakte in de bergen van Tonkin zijn leger klaar en zorgde voor een goed defensief. Hij zorgde ook dat ze met de burgers een werden en niet tegen de burgers vochten want daar had hij ook veel voordeel mee want als iedereen streed dan zouden ze een grotere kans hebben om de oorlog winnen.

Eind 1946 was er een totale oorlog over het hele land en de Fransen hadden het moeilijk tegen de lokale bevolking en de guerrilla. De Fransen konden weinig beginnen en werden in 1954 verslagen bij Dien Bien Phoe. Toen in 1954 een wapenstilstand werd gesloten hadden de Vietnamezen al bijna driekwart van Vietnam terug.

Dien Bien Phoe

In 1954 is de slag bij Dien Bien Phoe de ergste slag van de hele oorlog geworden. De generaal Giap van de Vietminh wilde ervoor zorgen dat de Franse legers niet weer aan het front van Vietnam kwamen en daarom is Giap ten strijde getrokken tegen de Fransen en hebben ze zich uitgesplitst in drie legers zodat ze de Fransen uiteendreven waardoor ze nog zwakker waren en ze nog minder konden uitrichten. De Fransen hadden door het slimme handelen van Giap het grootste gedeelte verloren en hebben onder druk van Amerika de onafhankelijkheid van Vietnam verklaard op 4 juni 1954.

De Domino theorie

Door het verliezen van de Fransen bij Dien Bien Phoe wist de Amerikaanse regering niet goed of zij de plaats van Frankrijk moesten innemen en nu zelf gaan vechten in Indo-China. Ze zaten met het probleem dat als er in lanf in Zuidoost-Azië valt zullen alle landen en ze waren bang dat dat zou gebeuren met Indo-China. Toen de leiders in Amerika werden geraadpleegd, vonden de leiders van het Huis en Senaat het geen goed plan en Dulles en de luchtmachtgeneraals wilden wel actie ondernemen. Eisenhower stond centraal. Daarom kozen ze ervoor om afhankelijk te zijn van de Engelse steun dat betekent dat als de Engelse actie zouden ondernemen zouden zij dat ook doen en anders niet maar de Engelse wilden dat niet en daarom gingen de Amerikanen niet.

De conferentie in Genève

Op juli 1954 in Genève sloot Frankrijk een wapenstilstand met de opstandelingen. Ze spraken af dat Vietnam in tweeën werd gesplitst en dat Cambodja en Laos nu vrij waren en dat er geen oorlogstroepen meer gelegerd werden In indo-China. Ook zouden er na twee jaar verkiezingen moeten worden gehouden waarna Vietnam weer één zou kunnen worden. De Amerikanen zeiden dat ze akkoord gingen maar uiteindelijk hebben de amerikanen zich er niet aan gehouden. Amerika besloot dat Zuid- Vietnam niet ten onder mocht gaan en Dulles zorgde ervoor dat de (SEATO) tot stand kwam. Amerika, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Thailand, Pakistan en de Filipijnen waren lid van deze organisatie. Ze beloofden allemaal dat Laos, Cambodja en Zuid-Vietnam beschermd bleven. Dulles zorgde ervoor dat Amerika zich nooit meer in de oorlog zou hoeven bemoeien. Daarom stelde hij vijf voorwaarden op:
Een verzoek van de Fransen.
 1. Een duidelijke verzekering van de volledige onafhankelijkheid van Laos, Cambodja en Vietnam.
 2. Duidelijke bemoeienis door de Verenigde Naties.
 3. Een gezamenlijke inspanning van de kant van de andere staten in het gebied.
 4. De verzekering dat Frankrijk zich niet uit de strijd zou terugtrekken voor die gewonnen was.

De invloed van John F. Kennedy op Vietnam

Toen in 1961 John F. Kennedy president leek het al meteen of hij aan een oorlog in Vietnam wou beginnen omdat hij de financiële steun en het aantal militaire adviseurs verhoogde begon het steeds meer naar een oorlog te dreigen en hij stuurde nog meer soldaten naar Vietnam. Die trainde hij het LRVN dat is een soort antiguerrilla training. Er werden zelfs mensen van de CIA naartoe gestuurd om bergstammen om te vormen tot strijders. In oktober kwam een militaire adviseur terug en die adviseerde hem om meer economische, adviserende en militaire steun te geven aan Zuid-Vietnam. Alleen met de economische en adviserende investeringen ging John F. Kennedy akkoord. Vanaf dat moment vochten de soldaten al mee tegen de Vietcong. Diem was bang dat John F. Kennedy heel veel militairen naar Zuid-Vietnam zou sturen en daardoor wantrouwde hij Kennedy wat een een slechte invloed had op het leger. Hij liet de Vietnamese generalen de leider van de Vietcong (diem) afzetten en vermoorden omdat hij een leger aan het opbouwen was door middel van dictatuur. Een paar weken later werd hij zelf vermoord en werd Johnson president die de troepen wel in Vietnam moest houden anders kon hij het presidentschap wel vergeten.

In 1964 kwam een Amerikaans schip in de Noord-Vietnamese zee en in een gevecht met een vietnamees schip waarna Johnson zijn kansen zag en ervoor zorgde dat hij bijna de gehele macht over de oorlog kreeg.

Ho Chi Minh en Ngo Dinh Diem

Ngo Dinh Diem kwam in 1954 aan de macht in zuid-Vietnam.Diem was tegen de Vietminh en Amerika stond daarom achter Ngo Dinh Diem. Chi Minh en Ngo Dinh Diem wilden het land herenigen maar spijtig genoeg allebei op hun eigen manier. Daar kwam nog eens bij dat Noord-Vietnam gesteund werd door de Sovjet-Unie en China en Zuid-Vietnam door Amerika. In de tijd van de oorlog met Frankrijk maakte Ho Chi Minh zich drukker om de binnenlandse ruzies dan om het veroveren van gebieden. En toen zijn zo’n 900.000 burgers na het sluiten van de akkoorden van Genève van Noord naar Zuid-Vietnam gevlucht waren, zat Noord- Vietnam dik in de problemen omdat nu hun hele economie wankelde en ze ernstig voedseltekort hadden omdat het nu allemaal achtergelaten was en er niks meer goed georganiseerd was. Toen heeft Ho Chin Minh ongeveer 50.000 landheren laten executeren omdat die te veel land zouden bezitten terwijl dat helemaal niet waar was en waarvoor hij later zijn excuses voor aan heeft geboden. Diem was een echte dictator en liet mensen verbannen, vermoorden of verzon andere straffen als ze hem niet wilden gehoorzamen. Doordat de Vietminh in opstand kwam tegen Diem had Diem het zwaar en was hij bijna verslagen. Daarom zorgde John F Kennedy dat er een aantal adviseurs naar Vietnam gingen maar uiteindelijk heeft dat weinig geholpen. In 1962 werd daarom gevraagd voor extra militaire macht in Vietnam. Nadat de situatie in Zuid-Vietnam zo erg verslechterde hebben ze hem laten afzetten in 1964 en is hij samen met zijn broer vermoord.

De feitelijke start

In 1964 toen Johnson president werd. Wachtte hij op een goede aanleiding om de Vietminh te bombarderen en toen er een militair kamp vol met Amerikaanse adviseurs werd gebombardeerd gaf hij ook meteen het bevel tot een tegenaanval.
Een paar dagen later werd en weer een militair kamp van de Amerikanen aangevallen en er kwam ook weer een tegenaanval. Nu was het nog maar een kleine stap naar Johnsons besluit van 13 februari om Noord-Vietnam permanent te gaan bombarderen. De Amerikanen zorgen ervoor dat ze zoveel mogelijk informatie hadden over Noord-Vietnamese militaire en industriële gebouwen en andere voorziening hadden zodat ze hun doelwit(ten) konden bepalen. Ze hadden alles tot op de puntjes afgegaan zodat ze ( niks fout konden doen )

Door de ambassadeur in Saigon werd er nog een punt in het scenario opgenomen. Dat was een soort ultimatum naar Hanoi. Hier stond in dat hij moest stoppen met het vechten in het zuiden, de steun aan de guerrilla’s stop gezet moest worden. Zo niet, zouden de Amerikanen weer doorgaan met vechten in Noord-Vietnam. Uiteindelijk kwam het er op 1 en 2 augustus toch van en bombardeerden Thaise piloten van Air Amerika de Noord-Vietnamese dorpen vlak bij de grens van laos.

Er werden van 1964 tot 1968 steeds meer Amerikaanse troepen ingezet. Dat kwam door toedoen van Westmoreland omdat hij om steeds meer troepen vroeg waarmee hij beweerde dat als hij die zou krijgen dat de oorlog dan snel afgelopen zou zijn. De troepen mochten nu ook offensief vechten dat wil zeggen dat hun ook mochten beginnen. In de periode van 1964 tot 1968 is het aantal Amerikaanse manschappen extreem vergroot. In 1964 waren er 23000 manschappen in Vietnam en in 1968 waren dat er al weer een half miljoen dus in 4 jaar tijd zijn er 477000 Amerikaans soldaten bijgekomen. Er werd ook veel gesjoemeld met het aantal doden zo werd het aantal doden van Vietnamese kant verdubbeld zodat het leek of ze hele goede zaken deden omdat ze dan een boel vietnamezen vermoord hadden. Eind 1967 zei Westmoreland dat hij nog nooit zo positief was geweest en dat ze hele goede zaken deden. Daarmee werd gezegd dat hij er bijna van overtuigd was dat Amerika de oorlog zou winnen. En een maand later begon het Tet-offensief.

Gevolgen van de Vietnamoorlog

De Amerikanen leden de grootste nederlaag in de Amerikaanse geschiedenis. Ze raakte alle zeggenschap daar kwijt. En als gevolg van de oorlog stonden ze er heel slecht voor aan de economische kant omdat ze zoveel in de oorlog hadden gestoken en er is nu ook nog eens niks uitgekomen ook nog.

De oorlog in Vietnam was voor veel Amerikanen een traumatische ervaring:
 • Voor het eerst hadden de Amerikanen een oorlog verloren
 • Oorlogsmisdaden waren schadelijk voor het beeld van een gerechtvaardigde oorlog
 • De oorlog bleek achteraf zinloos
 • Veel veteranen leden aan een Vietnam syndroom

Het maken van films over de oorlog en het stichten van een groot monument droegen bij tot het verwerken van het trauma.
De babyboomers kwamen in protest en zette zich niet alleen af tegen het bestuur van Amerika maar ook tegen de oorlog. De jongeren zagen minder gevaar in het communisme dan de ouderen maar het waren juist de jongeren die getroffen werden door de herinvoering van de dienstplicht.

Er kwamen op verschillende manieren protesten. Zoals:
 • petities (verzoekschriften) aan de regering
 • anti-oorlogsdemonstraties
 • protestliederen
 • dienstweigering
 • verkiezingscampagnes

Door de oorlog zijn er ook heel veel protesten gekomen, mensen die geen vertrouwen meer hadden in de Amerikaanse regering maar de Amerikaanse regering deed daar weinig mee want ze deden toch wat hun het beste uit kwam en ze luisterde niet naar het Amerikaanse volk in de tijd van de oorlog en na de oorlog was het geloof in de president en ministers onder velen weg.

Ze vonden de Amerikaanse democratie een schande. Ze kwamen erachter dat de Amerikaanse regering alleen maar op geld en macht uit is.

Er gebeurde ook een heleboel in de tijd dat Amerika met Vietnam in oorlog was. Alle gebeurtenissen toen:
 • Een scherpe en plotselinge verandering tussen de rassen.
 • Het aannemen van progressieve wetgevingen, welke sinds 1930 aangehouden waren, deze werden gevolgd door de frustratie van het niet functioneren van de wetgeving.
 • De bereidheid om bij de meest geaccepteerde instituties en principes vraagtekens te plaatsen.
 • Een spontane beweging van de jongeren om de maatschappij te veranderen, af te wijzen en uiteindelijk te vernietigen.
 • Een toename van emoties aan beide kanten waarbij beschuldigingen van verraad en/of genocide werden geuit.
 • Toenemende atmosfeer van geweld, toenemende rellen, straatgevechten tussen politie en demonstranten.
 • De moord op M. Luther King en Kennedy.
© 2008 - 2024 Aron, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Vietnamoorlog; een koude oorlogsconflictDe Vietnamoorlog; een koude oorlogsconflictDe Vietnamoorlog speelt zich af midden in de koude oorlog. Dit is echter niet het enige verband tussen de Vietnamoorlog…
De akkoorden van GenèveDe akkoorden van GenèveDe akkoorden van Genève bestaan uit compromissen tussen het zuiden en het noorden van Vietnam. Deze akkoorden maken deel…
Het leven van John F. KennedyHet leven van John F. KennedyJohn Fitzgerald Kennedy was één van de beroemdste presidenten van Amerika. Maar wie was hij eigenlijk en wat heeft hij a…
Oorlog & InvasieOorlog & InvasieOorlog & Invasie. Hoe lang duurde de oorlog in Vietnam? Wat was de Honderdjarige Oorlog? Wie streden de slag bij Verdun…

Liberation Route volgt het spoor van geallieerden in 1944/45Liberation Route volgt het spoor van geallieerden in 1944/45De Liberation Route volgt het spoor van de geallieerden in 1944/45 die de bevrijding moesten brengen. Het idee voor de D…
Amerikaanse BurgeroorlogBekende films als Gone with the wind en How the west was won geven een beeld over de Amerikaanse burgeroorlog. Maar dat…
Aron (60 artikelen)
Laatste update: 01-06-2010
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Oorlog
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.