Kijken/zien - 60 synoniemen in het Nederlands en Engels

Kijken/zien - 60 synoniemen in het Nederlands en Engels Je oog is een zintuig, waarmee je naar de wereld om je heen kunt kijken om iets te zien, iets waar te nemen. Dit waarnemen kun je op verschillende manieren doen. Je bekijkt iets aandachtig, of staart ergens met open mond naar, of ziet iets vluchtig. Je krijgt iets in het zicht, of vangt een glimp op. Of je kijkt iemand uitdagend, of schalks aan. In het Nederlands hebben we veel synoniemen voor de wijze waarop we kunnen kijken of iets kunnen zien. Ook het Engels kent hiervoor veel synoniemen.

Inhoudsopgave


Kijken en zien - definities

Kijken, keek gekeken - de ogen gebruiken, de blik een zekere richting geven.
Zien, zag, gezien - 1: gezichtsvermogen hebben, niet blind zijn; 2: waarnemen met het oog.

Kijken en zien zijn dus twee verschillende dingen: alleen als je ergens naar kijkt, kun je iets zien. Neem bijv. de zin: Ik kijk omhoog en zie een vogel. Kijken heeft een richting (waarheen kijk je?). Zien is een waarneming wat zie je? Het is niet voor niets dat het werkwoord 'kijken' in het Engels is: to look at (er zit richting in), maar het werkwoord 'zien': to see (zonder richting).

Kijken kun je tevens op verschillende manieren doen. Voorbeeld: Hij kijkt haar glimlachend aan en ziet dat ze bloost. Hier zit richting in zijn kijken (kijkt haar aan, oftewel naar haar) en tevens een manier van kijken (glimlachend).

Synoniemen vinden

Veel synoniemen voor kijken/zien

Het Engels kent maar liefst zo'n zestig synoniemen voor kijken en zien samen, veel meer dan voor het gebruik van de andere zintuigen: ruiken, horen, proeven en voelen. De verklaring kan zijn dat de mens vooral visueel is ingesteld. Waren wij honden, dan had 'ruiken' wellicht de meeste synoniemen gehad.

Vinden van synoniemen voor zien/kijken in het Engels

Om de verschillende synoniemen in de Engelse taal te vinden voor de manieren waarop we kunnen kijken of iets kunnen zien, heb je in ieder geval een Engelse thesaurus en een Engels-Nederlands woordenboek nodig; de laatste in het bijzonder om te controleren of het gevonden Engelstalige synoniem wel de precieze betekenis heeft die jij op het oog had. Dit is lastig werk. Tabellen met de Nederlandse en Engelse synoniemen naast elkaar kunnen dit werk verlichten.

Zien - een paar voorbeelden

Zien is je ogen gebruiken, iets beschouwen, iets in het oog krijgen, iets waarnemen, iets opmerken. Zo kun je zeggen: 'Gebruik je ogen! Use your eyes!' Of: Hij beschouwde het tafereel vanaf een afstand. He regarded the scene from a distance. Andere voorbeelden zijn: Zij kreeg hem direct in het oog. She immediately caught sight of him; Hij nam het zwijgend waar. He observed it in silence; Zij merkte het pas op toen het te laat was. She only noticed it when it was too late.

Een iets andere manier van zien is bijv. getuige zijn van, herkennen of ontdekken. Zij was getuige van een vechtpartij - She witnessed a fight; Hij herkende haar niet - He didn't recognise her; Ze ontdekte de fout onmiddellijk - She spotted the mistake immediately.

Kijken - een paar voorbeelden

Kijken is je ogen ergens op vestigen en dit kan op een stiekeme manier, door te gluren, door een vluchtige blik te werpen of door ergens zijdelings naar te kijken. Jantje gluurde naar het buurmeisje - Johnny spied on the girl next door; Jannie wierp hem slechts een vluchtige blik toe - Jane only glanced at him; De vrouw keek zijdelings naar de man - The woman looked sideways at the man.

Maar je kunt ook openlijk ergens naar kijken: je kunt iets of iemand in de gaten houden, of je ogen ergens op vestigen. Mevrouw J hield de buurjongen in de gaten Mrs J watched the boy from next door; Jantje deed alsof hij zijn ogen vestigde op een tor - Johnny pretended he focussed on a beetle.

Kijken op een bepaalde manier - een paar voorbeelden

Je kunt iemand rechtstreeks aankijken, maar ook tersluiks. Hij keek haar strak aan He looked straight at her; Hij wierp een onopvallende blik op haar. He stole a glance at her.

Je kunt ook op verschillende manieren boos, agressief of dreigend naar iemand kijken. Bijv.: Hij keek hem dreigend aan He scowled at him; Ze keek hem woedend aan She glared at him; Zij wierp hem een vernietigende blik toe She looked daggers at him.

Andere manieren van kijken zijn bijv. flirten, iemands aandacht trekken of iemand met belangstelling bekijken. Zij bekeek hem met veel belangstelling She was all eyes; Ze keek hem schalks aan She fluttered her eyelashes; Hij lonkte haar toe He ogled her; Hij verlustigde zich in de aanblik van het mooie meisje He feasted his eyes on the pretty girl.

Je kunt natuurlijk ook anderen onbeleefd aanstaren, gezichten trekken en nieuwsgierig rondsnuffelen. Het kind gaapte hem met open mond aan The child gaped at him; Een moment later trok ze een gezicht tegen hem A moment later she grimaced at him; De man neusde in haar papieren The man pried through her papers.

Zien

De verschillende manieren waarop wij kunnen zien, op alfabet in het Nederlands met de Engelse vertaling.

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
Beschouwen, aandachtig gadeslaaneye up, regard,
Bespeurenespy, discern, descry, perceive
Bespiedenspy
Een glimp opvangencatch a glimpse of
Gadeslaan, waarnemenobserve
Getuige zijn van, belevenwitness
Herkennenrecognize
Iets met het blote oog ziensee with the naked eye
Iets zienlay eyes on
In het oog krijgencatch sight of
In zicht krijgensight
Kijken, je ogen gebruikenuse one's eyes
Onderscheidendistinguish, make out, pick out
Ontdekkendiscover, spot
Opmerken, waarnemennotice
Zien, aanschouwen, waarnemenbehold

Kijken

De verschillende manieren van kijken, op alfabet in het Nederlands met de Engelse vertaling.

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
Bekijken, in de gaten houdenwatch,
Een (vluchtige) blik werpenglance at
Gadeslaan, waarnemenobserve
Gluren, loeren, spiedenpeek at, peep at, spy
Kijken naarlook at
Ogen vestigen op/concentreren opfocus on
Zijdelings kijken naarlook sideways at

Kijken op een bijzondere manier

Op alfabet in het Nederlands, met de Engelse vertaling

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
Aangapen (met open mond)gape, gawk, gawp
Aangapen (met uitpuilende ogen)goggle
Aanstarenstare
Achterdochtig bekijken, schuins kijken naarlook askance at
Bekijken met veel belangstellingbe all eyes
Boos, somber, dreigend kijken naarscowl at
Dreigend, uitdagend kijken naar; met angstogen aanstarenglower at
Een snelle (onopvallende) blik werpen op, tersluiks bekijkensteal a glance at
Flirten met, schalks aankijkenflutter one's eyelashes
Gezichten trekken, grimassengrimace
Gluren, neuzen, nieuwsgierig rondsnuffelenpry
Iemand direct, strak aankijkenlook straight at
Iemand nors aankijkengive someone a black (dirty) look
Kijk goed uit je doppen! Let op!keep your eyes peeled/skinned
Loensen, (door de wimpers) turen, iets zijdelings beglurensquint at
Lonken, toelonkenogle
Ogen in zijn rug hebben, heel schrander zijnsee through a brick wall
Op zijn neus kijkenlook down one's nose
Sluw, boos, wellustig kijken naarleer at
Vernietigend, agressief aankijkenlook daggers at
Woedend aankijkenglare at
Zich verlustigen in de aanblik vanfeast one's eyes on
© 2016 - 2024 Vazzie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Wanneer je het vak Frans, Duits, Engels of Spaans volgt op de middelbare school, en wanneer je hier moeite mee hebt, zou…
Veel gemaakte Engelse taalfouten in de horecaVeel gemaakte Engelse taalfouten in de horecaWij Nederlanders leren tegenwoordig allemaal al Engels op de basisschool. Met trots kunnen wij zeggen dat wij een van de…
Spreken/zeggen - 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsSpreken/zeggen - 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsWij kunnen op veel manieren spreken of iets zeggen. We kunnen bevelen maar ook antwoorden, iets eruit flappen, gillen, j…
Zich voortbewegen: 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsZich voortbewegen: 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsAls wij ons te voet voortbewegen, kunnen we lopen, rennen, dralen, slenteren, marcheren. Maar we kunnen ook talmen, rond…

Laagdrempelige literatuur voor de beginnende lezerLaagdrempelige literatuur voor de beginnende lezerVeel mensen denken dat zij niet van lezen houden. Maar literatuur is er in soorten en maten en alles staat of valt met h…
Nobelprijs voor Literatuur 2016: Bob DylanNobelprijs voor Literatuur 2016: Bob DylanDe Nobelprijs voor Literatuur bestaat sinds 1901. In 2016 is deze prijs gewonnen door de Amerikaanse zanger en songwrite…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
  • Koenen Woordenboek Nederlands (1999) Koenen Woordenboeken Utrecht, Antwerpen. ISBN 906648618x
  • Bloomsbury Thesaurus (1994) Market House Books Ltd. Aylesbury. ISBN 0747512264
Vazzie (39 artikelen)
Laatste update: 08-11-2016
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.