Spreken/zeggen - 80 synoniemen in het Nederlands en Engels

Spreken/zeggen - 80 synoniemen in het Nederlands en Engels Wij kunnen op veel manieren spreken of iets zeggen. We kunnen bevelen maar ook antwoorden, iets eruit flappen, gillen, jengelen, grauwen. We kunnen ergens een aanmerking op maken, iemand iets verwijten, in een andere taal spreken, onbegrijpelijke klanken voortbrengen, een rede houden. In het Nederlands hebben we veel synoniemen voor de manier waarop we spreken of iets zeggen. De Engelse taal kent maar liefst zo'n tachtig synoniemen.

Inhoudsopgave


Spreken en zeggen - definities

Spreken, sprak, gesproken - 1 taalklanken vormen, voortbrengen, 2 zich in taalklanken uiten, 3 het woord voeren, een rede houden, 4 gevoelens kenbaar maken, zich uiten, 5 een gesprek of onderhoud met iemand hebben, 6 een zin, woorden zeggen, 7 verkondigen (in vaste verbindingen), zoals: De waarheid verkondigen, 8 geluid geven, 9 verklaren, zoals: Iemand zalig verklaren, 10 een taal spreken, zich daarin uitdrukken.
Zeggen, zei of zegde, gezegd - 1 mondeling uiten, spreken, vertellen, 2 bevelen, zoals in hij heeft hier niets te zeggen, 3 beduiden, betekenen, 4 oordelen, 5 aanmerkingen maken op, verwijten, 6 schrijven schriftelijk mededelen, vermelden, zoals De bijbel zegt ergens…

Het enige verschil tussen spreken en zeggen is, dat iemand 'spreekt', maar 'iets zegt'. Bij zeggen (maar niet bij spreken) kun je daarom vragen: 'Wat zegt hij?' Bij spreken (maar niet bij zeggen) kun je daarentegen vragen: 'Hoe (of: waarover) sprak hij?' Je kunt op veel manieren spreken of iets zeggen. Iemand kan bijv. iets verkondigen, vermelden, opmerken, eruit flappen, en dat kan hij roepend, fluisterend en schreeuwend doen. Ook kun je langzaam spreken, grommen, snauwen, giechelen of jengelen.

Veel synoniemen voor kijken/zien

De mens is verbaal ingesteld en het is daarom wellicht niet verwonderlijk dat er zeer veel synoniemen bestaan voor spreken en zeggen. Het Engels kent er maar liefst tachtig.

Synoniemen vinden

Je kunt in iedere Engelse thesaurus de verschillende synoniemen vinden voor 'to say' of 'to speak', maar dan heb je ook nog een Engels-Nederlands woordenboek nodig om de juiste betekenis van de gevonden synoniemen te vinden. Het is lastig werk om het juiste woord te vinden dat je zoekt. Tabellen met de Nederlandse en Engelse synoniemen naast elkaar kunnen dit werk verlichten.

Spreken/zeggen - enkele voorbeelden

Spreken, of iets zeggen, is o.a. formuleren, beweren, eruit flappen, constateren, uiteenzetten, vertellen. Bijvoorbeeld: Hij kan zijn gedachten goed formuleren - He is able to formulate his thoughts well. Zij beweert dat ze dat niet gedaan heeft - She asserts that she hasn't done it. De jongen flapte eruit: "Je bent een leugenaar!" - The boy blurted out: "You're a liar!" Zijn moeder constateerde dat hij gelijk had. - His mother stated that he was right. Hij zette zijn probleem uiteen. - He voiced his problem. De schoolmeester vertelde hun een mooi verhaal. - The schoolmaster told them a beautiful story.

Luid spreken - enkele voorbeelden

Onder bepaalde omstandigheden spreken we met luide stem. Dit kan bijvoorbeeld door te brullen, schreeuwen, roepen, gillen. 'Wees stil!' brulde hij. - 'Be quiet!' he roared. De kinderen schreeuwden naar elkaar. - The children shouted at each other.
Het kind riep om hulp. - The child cried for help. De vrouw gilde van angst. - The woman screamed of fear.

Spreken op een bijzondere manier - enkele voorbeelden

Mensen kunnen op allerlei manieren spreken. Zij kunnen bijvoorbeeld aanstellerig langzaam spreken, of iemand bewenen, of fluisteren, snauwen of snikken. Ze sprak weer eens op dat aanstellerige toontje van haar. - Again, she drawled. De vrouwen bewenen hun gevallen mannen en zonen. - The women wail over their fallen husbands and sons. Zij fluisterde wat in het oor van haar vriendin. - She whispered something in her friend's ear. De vrouw snauwde tegen haar kind. - De woman snapped at her child. Het kind begon te snikken - The child began to sob.

Spreken

Verschillende manieren waarop wij kunnen spreken, op alfabet in het Nederlands met Engelse vertaling.

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
Aandacht vragen/roepencall attention to
Aanhalen, citerencite, quote
Afkondigen, bekend maken, verkondigenproclaim, declare
Afwendenavert
Antwoordenanswer, reply, respond
Bevestigenaffirm
Bewerenallege, assert
Constaterenstate
Ertussen gooien, opmerkeninterject
Eruit flappenblurt out
Formulerenformulate
Mededelencommunicate, convey, impart
Noemen, vermeldenmention
Onder woorden brengenput into words
Onderbreken, in de rede valleninterrupt
Onthullendisclose
Opzeggen, voordragenrecite
Sprekenspeak, talk
Uitdrukken, betuigenexpress
Uiten, uiteenzettenutter, enunciate, voice
Uiting geven aangive utterance to
Uitroepenejaculate, exclaim
Veel woorden gebruikenverbalize
Verhalen, in verband brengen metrelate
Vertellentell
Verwijzen naarrefer to
Zeggensay
Zijn zegje doen/zeggenhave one's say
Zinspelen opallude to

Luid spreken/schreeuwen

Verschillende manieren waarop wij luid kunnen spreken, op alfabet in het Nederlands met Engelse vertaling.

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
Brullen, bulderenbawl, blare, boom, roar
Gillen, gieren (van het lachen), krijsenscream, screech, shriek
Huilen, gillen, schreeuwenyell
Luid spreken, vrijuit sprekenspeak up
Huilen, roepen, schreeuwencry
Schreeuwen, uitroepen, juichenshout
Uitroepenexclaim

Spreken op een bijzondere manier

Op alfabet in het Nederlands met de Engelse vertaling.

Nederlandse uitdrukkingEngelse uitdrukking
(Aanstellerig) langzaam sprekendrawl
(Be)zingen, opdreunenchant
Weeklagen, jammeren, bewenenwail
Blaffen, hoestenbark
Brommen, grommen, snauwengrowl
Fluisterenbreathe, whisper
Fluitenflute
Grienen, temen, jengelen, jammerenwhine
Grommen, grauwensnarl
Hijgen, hijgend uitbrengengasp, pant
Janken, schreeuwenyelp
Kakelen, snateren, giechelencackle
Kirrencoo
Kraaien, jubelen, snoevencrow
Kwelen, bezingenwarble
Mompelen, mopperen, prevelenmutter, mumble, murmur
Fluiten, piepenpipe, squeak
Sissensibilate
Snauwensnap
Snikkensob
Uitroepen, schreeuwensing out
Zuchten, smachtensigh
© 2016 - 2022 Vazzie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Veel gemaakte Engelse taalfouten in de horecaVeel gemaakte Engelse taalfouten in de horecaWij Nederlanders leren tegenwoordig allemaal al Engels op de basisschool. Met trots kunnen wij zeggen dat wij een van de…
Vermijd bizar EngelsVermijd bizar EngelsNiemand kan zo bizar Engels praten als de Nederlanders. Nu is het gemakkelijk om dit te beweren, ware het niet dat dit o…
Zakelijk telefoneren in het EngelsZakelijk telefoneren in het EngelsEen vreemde taal spreken is al lastig genoeg als je de ander kunt zien. Maar aan de telefoon kun je elkaar niet zien, en…
Zich voortbewegen: 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsZich voortbewegen: 80 synoniemen in het Nederlands en EngelsAls wij ons te voet voortbewegen, kunnen we lopen, rennen, dralen, slenteren, marcheren. Maar we kunnen ook talmen, rond…

Laagdrempelige literatuur voor de beginnende lezerLaagdrempelige literatuur voor de beginnende lezerVeel mensen denken dat zij niet van lezen houden. Maar literatuur is er in soorten en maten en alles staat of valt met h…
Kijken/zien - 60 synoniemen in het Nederlands en EngelsKijken/zien - 60 synoniemen in het Nederlands en EngelsJe oog is een zintuig, waarmee je naar de wereld om je heen kunt kijken om iets te zien, iets waar te nemen. Dit waarnem…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GraphicMama Team, Pixabay
  • Koenen Woordenboek Nederlands (1999) Koenen Woordenboeken Utrecht, Antwerpen. ISBN 906648618x
  • Bloomsbury Thesaurus (1994) Market House Books Ltd. Aylesbury. ISBN 0747512264
Vazzie (39 artikelen)
Laatste update: 08-11-2016
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.