Joods religieuze uitspraken

Joods religieuze uitspraken Voor veel mensen zijn uitspraken uit de Bijbel veel betekenend. Je vindt ze terug bij trouwplechtigheden, begrafenissen, geboortes, etc. Niet alleen de Bijbel heeft mooie uitspraken, ook andere Joods religieuze boeken kennen inspirerende citaten. In dit artikel uitspraken uit de Psalmen, Genesis, Deuteronomium, Spreuken, Maleachi, Job, Jesaja, Jeremia, de Talmoed, Prediker, Spreuken der Vaderen, Maimonides en de Baal Shem Tov.
 • Prediker 3:21
Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

 • Psalm 2:7
Mijn zoon gijt zij; Ik heb u heden verwekt.

 • Maleachi 3:24
De harten van de ouders zullen door hun kinderen terugkeren.

 • Spreuken 22:6
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg; ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

 • Talmoed, Sotah 49b
Jongeren zullen de ouderen beschaamd doen staan, en de ouden zullen in de tegenwoordigheid van de jeugdigen opstaan.

 • Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees worden.

 • Spreuken 27:1
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

 • Psalm 45:14
Louter pracht is de koningsdochter daar binnen, van goudbrokaat is haar kleed.

 • Talmoed, Yevamot 63a
Een mens zonder thuis is geen mens.

 • Joods wetboek
Niemand heeft het recht zijn lichaam schade te berokkenen; het is geen persoonlijk eigendom, maar behoort aan G'd.

 • Job 5:7
Maar de mens wordt geboren om te zwoegen.

 • Psalm 106:3
Welzalig zijn zij, die te allen tijde gerechtigheid doen.

 • Job 32:7
Laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.

 • Prediker 7:2
En de levende neme het ter harte.

 • Psalm 126:6
Degenen die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 • Jesaja 12:2
Zie, G'd is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is G'd.

 • Spreuken der Vaderen
De dag is kort, het werk veel, de werlieden zijn lui, de beloning is groot, en de Meester gehaast.

 • Spreuken der Vaderen
Als ik er niet voor mijzelf ben, wie is dat wel? En als ik er alleen voor mijzelf ben, wat ben ik? En indien niet nu, wanneer wel?

 • Jeremia 29:7
Zoekt de vrede voor de stad..., en bidt voor haar tot G'd, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.

 • Maimonides, Wetten der Koningen 4:10
Het doel en de intensies (van een ware leider) zullen zijn het geloof van de mensheid te verheffen, en de wereld met gerechtigheid te vervullen.

 • Talmoed, Sotah 17a
Man en vrouw zijn als twee vuren. Als G'd tussen hen in is, worden zij één; is dat niet zo, dan verteren zij elkaar.

 • Spreuken der Vaderen 6:11
Alles wat G'd in Zijn wereld heeft geschapen, schiep Hij om aan Zijn glorie uitdrukking te geven.

 • Maimonides, afsluiting van Code der Wet
Er zal geen hongersnood zijn, geen oorlog, geen afgunst, geen eerzucht; goedheid zal in overvloed stromen, en alle heerlijkheden zullen voor ons gereed liggen als stof. De hele wereld zal uitsluitend bezig zijn met het kennen van G'd.

 • Maimonides, begin van het Boek der Wet
De grondslag van alle grondslagen, en de dragende zuil van alle wijsheid, is het weten dat er een Oorspronkelijk Bestaan is, dat al wat bestaat tot leven brengt.

 • Psalm 119:30
Ik verkies de weg der waarheid.

 • Deuteronomium 4:6
Er is geen ander.

 • Maimonides, Wetten der Kennis 5:1
Zoals een wijs mens zich onderscheidt door zijn kennis, zo moet hij zich ook door zijn daden, zijn gedrag en zijn optreden onderscheiden.

 • Maimonides, Wetten van Berouw 3:4
Een mens moet zichzelf en de wereld zien als de twee kanten van een weegschaal in evenwicht; reeds door het verrichten van één goede daad doet hij de balans doorslaan, en brengt hij zichzelf en de hele wereld redding en verlossing.

 • De Ba'al Sjem Tov
Het verschil tussen wonder en een natuurlijke gebeurtenis ligt alleen in de frequentie.

 • Jesaja 11:9
De aarde zal vol zijn van de kennis van G'd, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Bijbelse spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingenDe Bijbel is het meest vertaalde boek uit onze taal. Door de jaren heen zijn er in Nederland veel bijbelvertalingen vers…
Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de pl…

De Vlaamse Leeuw: Het Vlaamse VolksliedDe Vlaamse Leeuw werd geschreven als strijdlied en werd later algemeen erkend als nationaal lied van de Vlaamse Gemeensc…
Dichters in de schijnwerpers met SudokudichtDichters in de schijnwerpers met SudokudichtDe manier om dichters heden ten dage over het voetlicht te krijgen is ze te linken aan iets dat populair is. Daar leent…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Bijbel, Talmoed, Maimonides, Spreuken der Vaderen

Reageer op het artikel "Joods religieuze uitspraken"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Special: Jodendom
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!