mijn kijk op

De piramidebouwers: onbekend en onbegrepen

De piramidebouwers: onbekend en onbegrepen De piramides in Egypte zijn gebouwd door de Egyptenaren. De piramides waren graven voor de farao's. De piramide van Cheops is op 20 jaar gebouwd door Cheops. De gebogen piramide van Snofroe is zo gevormd omdat ze bang waren dat hij ging instorten. Deze en andere onzin wordt nog steeds officieel verspreid en veel mensen weten niet beter dan dit klakkeloos te aanvaarden. Maar stilaan begint de wetenschap te begrijpen dat de stenen monumenten een volledige bibliotheek zijn, waarin de bouwers hun kennis voor eeuwig vastlegden. Dit toenemende begrip danken we uit heel andere hoek dan de egyptologie. Vooral astronomie, quantumfysica en genetica verklaren steeds meer facetten van de oude monumenten.

Indeling


Vooroordelen vermoorden begrip

Onze vooroordelen, al dan niet bewust gehanteerd, staan vaak een werkelijk begrip van de wereldgeschiedenis in de weg. Daar zijn letterlijk duizenden voorbeelden van. We kunnen het onszelf niet altijd kwalijk nemen. Wanneer we van kindsbeen af worden verteld hoe iets in elkaar zit, is het niet makkelijk om uit het keurslijf te breken dat ons wordt aangepast. Zelfs hoogopgeleide, intelligente en logisch denkende geschiedkundigen hebben het daar niet altijd makkelijk mee. Ieder van ons zit nu eenmaal in een bepaald mondiaal systeem van "beschaving" en is er tot zekere hoogte afhankelijk van. En uiteindelijk kan je maar besluiten trekken op basis van de informatie die je hebt. Het wordt wel een ander verhaal wanneer die geschiedkundigen om welke reden dan ook "waarheden" verspreiden, in het volle bewustzijn dat wat ze verkondigen niet klopt. Maar waarheid heeft die vervelende eigenschap altijd naar boven te komen.


Het mag niet bestaan

Over wat het desgevallend ook moge gaan, wanneer een archeoloog niet weet wat iets is of was, dan is het een ritueel voorwerp, een rituele ruimte of een ritueel gebouw (tempel). Dat zegt tegelijk alles en niets. Wat onder die rituelen wordt verstaan, wordt zelden of nooit verklaard. Wie lectuur ter hand neemt over tien sites uit de oudheid, zal ook tien keer diezelfde onzin lezen. Soms lijkt het of de mensen uit die tijd niets anders te doen hadden dan rituelen uitvoeren. Hetzelfde gaat al weer op voor de site van Göbekli Tepe. We kunnen het de onderzoekers op dit moment moeilijk kwalijk nemen. De site werd pas her-ontdekt in 1963 en vanaf 1990 uitgegraven. Op moment van schrijven, 23 jaar later is nog maar 5% van de site blootgelegd. Het heeft al wel de hele klassieke geschiedenis op zijn kop gezet, want de site is op minimum 10.000 v. Chr. gedateerd. De reactie van veel archeologen die nog steeds pretenderen dat de oudste "beschavingen" pas rond 4.000 v. Chr. zijn ontstaan is dan ook één van puur ongeloof. In hun geschiedkundig paradigma mag Göbekli Tepe dan ook simpelweg niet bestaan.

Officiële uitleg: <STRONG>ritueel voorwerp of een aubergine</STRONG> / Bron: Olaf Tausch, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Officiële uitleg: ritueel voorwerp of een aubergine / Bron: Olaf Tausch, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

"Wij weten het beter"

Dit is helaas het idee dat nog steeds in wetenschappelijke kringen de ronde doet. Het idee dat voor onze gekende geschiedenis geen beschaving in staat was onze kennis en technologie te evenaren is een ongefundeerde arrogantie. Vanwaar komt deze houding? De starheid van sommige "geleerden" leidt ertoe dat bewijzen die de geaccepteerde visie op onze geschiedenis compleet de grond in boren, gewoon weggemoffeld worden. Het beste voorbeeld daarvan: over heel de wereld zijn bij ontginning van steenkoollagen verschillende voorwerpen gevonden, variërend van sieraden, beelden tot menselijke beenderen. Steenkoollagen vindt men op verschillende diepte, maar de vorming ervan is een kwestie van miljoenen jaren (onder natuurlijke omstandigheden, je kan kunstmatig steenkool vormen). Hoe verklaar je de aanwezigheid van artificiële voorwerpen in die lagen wanneer je volhoudt dat onze geschiedenis pas zeven- of achtduizend jaar geleden begon? Dat kan je niet, dus moet het bewijs vernietigd worden. Onze planeet is meer dan 4 miljard oud. De mens (zelfs homo sapiens) bestaat al een 2 miljoen jaar. Deze getallen zeggen op zich niet veel, maar wie dit op een tijdlijn probeert uit te tekenen krijgt daar een beter idee van. In het pleistoceen alleen al hebben acht glaciale periodes zich met interglaciale afgewisseld. Wie zich de film "The day after tomorrow" van Roland Emmerich herinnert, krijgt een idee hoe moeilijk het voor onze beschaving zou zijn drastische klimaatveranderingen te overleven. Het kan nog erger. Rond 780.000 v.Chr. deed zich de laatst gekende poolomkering voor (de "Brunhes-Mataya"-inversie). We kunnen ons, gelukkig maar, niet voorstellen wat een poolinversie teweegbrengt. De reusachtige tsunami's die er een gevolg van zijn hebben zich in het geheugen van alle overlevenden geprint en hebben niets vandoen met een lokale overstroming. Er zijn maar een paar gebouwen van onze beschaving die een dergelijke gebeurtenis zouden overleven, zoals de ondergrondse Cheyenne basis van het Amerikaanse leger... en enkele piramides.

En toch weten wij het beter

"In 2007 heb je een nieuw dak laten leggen op je huis. Je hebt tegelijk je gevels herschilderd en een garage in je tuin gebouwd.
Toevallig kwam ik dat jaar net op vakantie in jouw gemeente, en daardoor weet ik dat je je huis in 2007 gebouwd hebt. Natuurlijk wil je me corrigeren en je maakt me duidelijk dat je je huis in 1995 gebouwd hebt. Maar ik weet wel beter."
Dit is de houding die veel van onze geschiedkundigen aan de dag leggen om de bouw van de piramides van Gizeh te dateren. De consensus stelt dat de bouw van de piramide rond 2.560 v.Chr. beëindigd werd. Het jaartal kan kloppen, de "bouw" niet. Egyptische bronnen vermelden inderdaad dat er grote herstellingswerken ondernomen werden tijdens de 18e dynastie. De Egyptenaren zelf beweren dat de piramides véél ouder zijn dan dat. Maar ach... wat weten die Egyptenaren nou. Wereldwijd worden de getuigenissen van de lokale culturen over de ouderdom van de aanwezige megalithische monumenten afgedaan als fabeltjes. En om dat te bewijzen, gebruiken we de meest rare hersenkronkels. De meter werd als maateenheid ingevoerd in 1795. Zo wordt ons toch nog steeds verteld, maar de meter is een maateenheid die in de piramide van Cheops ingebed zit. Dat kan niet, want de meter bestond toen niet. Einde discussie. De Egyptenaren gebruikten elektrisch licht om reliëfs en fresco's op de muren van hun tempels aan te brengen. Dat kan niet, want ze kenden elektriciteit niet (sinds een paar jaar wordt evenwel toegegeven dat ze het wel kenden, maar niet om ruimtes mee te verlichten - ? - ). Cirkelredeneringen alom. En wie beweert wat de Egyptenaren al of niet kenden? Archeologen. En archeologen weten het beter dan de technisch ingenieur als het op elektriciteit aankomt. En natuurlijk weet die bouwkundig ingenieur de helft niet van wat een archeoloog over bouwkunde weet. Misschien heb jij ook geen diploma archeologie. Wil dat dan zeggen dat je niet kan nadenken of dat je geen gezond verstand hebt?

Sommige mensen zien het rode licht wel, maar rijden toch door

Deze beeldspraak slaat op de vaak voorkomende onwil om te accepteren dat er bewijzen zijn die het heersende beeld van de geschiedenis tegenspreken. Dit artikel is natuurlijk maar een heel algemene benadering van deze allesomvattende materie; we sluiten hier af met een paar postuleringen:
 • De piramidebouwers waren mensen met een wereldomvattende beschaving.
 • De piramidebouwers konden nauwkeuriger meten dan wij.
 • De wiskunde van de piramidebouwers was minstens zo goed als die van ons.
 • De piramidebouwers wisten beter dan ons gebruik te maken van natuurlijke energie.
 • De piramidebouwers kenden de structuur van chemische elementen en het menselijk DNA.
 • De piramidebouwers kenden het heelal beter, of minstens zo goed als astronomen tegenwoordig.
 • De piramidebouwers kenden en hebben nucleaire wapens gebruikt.
 • De piramidebouwers konden vliegen, waarschijnlijk zelfs buiten de atmosfeer.

"Je geest is als een parachute: ze werkt beter als ze open is." Jim Marrs
© 2013 - 2024 Ces1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De wereldberoemde piramides van Gizeh, EgypteDe wereldberoemde piramides van Gizeh, EgypteDe piramides van Gizeh behoren tot de grootste en oudste bouwwerken op aarde. Ze zijn namelijk al duizenden jaren oud. D…
De meerdere piramiden van SnofroeEr is tot op heden maar één piramide uit de 3de dynastie in zijn geheel bewaard gebleven. Het gaat om de trappiramide va…
Maya piramides en gebouwenMaya piramides en gebouwenMaya piramides behoren tot de meest indrukwekkende monumenten in de moderne wereld. Dit artikel zal ingaan over verschil…
De piramidebouwers: het World Wide WebIedereen kent de piramides van Gizeh. Andere overbekende sites zijn Machu Picchu, Paaseiland, Angkor Wat en de stenen ci…

De piramidebouwers: mens of aliens?mijn kijk opDe piramidebouwers: mens of aliens?Een groeiend aantal mensen gelooft in het bestaan van buitenaardse wezens; en een groot deel daarvan denkt dat de pirami…
Bronnen en referenties
 • Göbekli Tepe, Wikipedia, "Göbekli Tepe",http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
 • Alami, "Göbekli Tepe is geen tempel - Grenswetenschap", http://www.grenswetenschap.be/permalink.asp?grens=8350
 • Precessie, Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie
 • Angkor Unesco World Heritage Centre, "Angkor", http://whc.unesco.org/en/list/668
 • Kaliyuga, "Yuga - The Four Stage", Last updated on August 21, 2012, http://kaliyuga.hubpages.com/hub/Kaliyuga
 • Brahma Kumari Pari, LL.B (Hons)(Lon), LL.M, "Vishnu Avatars in the Four Ages", 10-8-2013, https://sites.google.com/site/brahmakumaripari
 • Wikipedia: "Angkor Wat (tempel)", http://nl.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat_(tempel)
 • Wikipedia: "Ankor wat", http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
 • Rabbit hole, "Acient star matches", http://rabbithole2.com/presentation/ancient/ancient_star_matches.htm
 • Hindu Wisdom, "A Tribute to Hinduism: Sacred Angkor 2", www.hinduwisdom.info/Sacred_Angkor2.htm
 • Lectuur:
 • Graham Hancock - Santha Faiia, "Heaven's Mirror: Quest for the Lost Civilisation", + gelijknamige docu via Youtube
 • Graham Hancock, "Fingerprints of the Gods", 1996, Kindle
 • Robert Bauval - Adran Gilbert, "Het Orion-mysterie", 1995, Kindle
 • Zecharia Sitchin, "The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God", Kindle
 • Het Oude Testament, I: Genesis-Deuteronomium
 • Het Nieuwe Testament
 • Sir Laurence Gardner, "Oorsprong van de Graalkoningen", Tirion 2007
 • Angkor Complex map, https://www.google.be/search?q=angkor+complex+map&tbm=isch&tbo
 • Documentaire "Revelation of the Pyramid secrets", gepresenteerd door Brian Cox (verwijderd sinds ?)
 • Documentaire: "The Pyramid Code: A different story about ancient Egypt and our origins", https://www.youtube.com/watch?v=ugWCRliG4Rg
 • Michael Tellinger, presentatie op Global Breakthrough Energy Movement-conferentie 2012, via https://www.youtube.com/watch?v=du1ZxukLtM8
 • Afbeelding bron 1: Olaf Tausch, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
Ces1 (45 artikelen)
Gepubliceerd: 18-11-2013
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Volkeren
Bronnen en referenties: 23
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.