Wat is Paaszaterdag

De dag die volgt op Goede Vrijdag wordt door de Katholieke kerk Paaszaterdag genoemd en in de Hervormde kerk Stille Zaterdag. Dit is de laatste dag van de lijdensweek van de voorbereiding op het Christelijke Paasfeest. Volgens de liturgie zou Jezus drie dagen na zijn sterven verrijzen. Paaszaterdag is de dag die ligt tussen de dag van lijden en sterven en de dag van verrijzen.

Wat wordt op deze dag herdacht?

Op Paaszaterdag herdenken we dat Jezus dood in het graf ligt en dat God zwijgt. Het kruis is nu leeg, het altaar is leeggeruimd. Er zijn geen bloemen of kaarsen in de kerk en ook ligt er geen kleed op het altaar. De dag na Jezus daadwerkelijke sterven was het Sabbat en Joods Paasfeest. De volgelingen van Jezus, allen Joden, hielden de geboden van deze dag in ere. Er werden dus geen wakes bij het graf gehouden en ook de leerlingen lieten zich er niet zien.

Het Sanhedrin

Het Sanhedrin is het hoogste Joodse gerechtshof. Zij bestond uit 70 leden, waarvan de hogepriester de voorzitter was. Verder waren er overpriesters of gewezen hogepriesters en de schriftgeleerden dienden als de vakmensen. Dit Sanhedrin hadden een voldaan gevoel nadat zij Jezus, de Nazireeër ter dood hadden laten brengen. Ineens kwam bij hen de herinnering naar boven dat Jezus had gezegd dat hij de derde dag na zijn lijden en sterven zou verrijzen.
Dus gingen ze naar Pilatus en legden zij hem hun probleem voor en vroegen om bewaking van het graf om te voorkomen dat de leerlingen van Jezus zijn lichaam zouden stelen, zodat ze konden rondvertellen dat hij was verrezen uit de doden. Pilatus liet een aantal mannen voor het graf plaatsen.

Paaszaterdag en de kerk

Op Paaszaterdag (stille of heilige zaterdag) om 12 uur 's middags eindigt de vastenperiode die begint op Aswoensdag. Christenen herdenken dan de wederopstanding van Jezus. Op zaterdagochtend werd eeuwen lang het nieuwe licht en het nieuwe water gewijd. In 1951 werden deze Goede Weekplechtigheden zelfs verplicht gesteld door paus Pius XII.

In de Katholieke Kerk wordt op Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie niet uitgereikt Er worden wel enige geconsacreerde (gewijde) hosties voorradig gehouden, voor het geval stervenden de communie nog willen ontvangen.

Christus heeft Duivel en dood voor alle mensen overwonnen, ook voor de mensen die leefden voordat het Kruisoffer werd gebracht. De Kerk leert dat Christus op Stille Zaterdag 'is nedergedaald ter helle'. Alle mensen die vóór het offer van de Kruisdood Rechtvaardig waren geworden, heeft Christus - voorafgaand aan zijn Verrijzenis - bevrijd uit het dodenrijk.

Paarskaars

Tijdens de paaswake, welke gevierd wordt op de avond van paaszaterdag en voorafgaand aan 1e Paasdag, wordt een nieuwe Paarskaars gewijd. Dit is het symbool van Christus´ verrijzenis en wordt gebruikt bij de wijding van doopwater (de doopbelofte wordt door iedere gelovig deze avond hernieuwd). De kaars heeft vijf ingeboorde, in kruisvorm, gaten met daarin wierookkorrels. Deze gaten dienen als herinnering aan de kruiswonden van Jezus.

Lees verder

© 2007 - 2020 Storm, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Pasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestPasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestHet hoogfeest van Pasen kent een aantal liturgische vieringen om die feestdag heen waardoor er sprake is van een paascyc…
Goede Week en PasenGoede Week en PasenHoe zat het ook alweer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? In dit artikel vindt u de Katholieke…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Pasen belangrijkste christelijke feest met minder commerciePasen belangrijkste christelijke feest met minder commercieHoewel velen meer betrokken zijn bij Kerstmis is Pasen het belangrijkste christelijke feest. Pasen volgt in het liturgis…

Paashaas en PaaseierenPaashaas en PaaseierenNet als Sinterklaas en Kerst kent Pasen ook zijn symbolieken; de Paashaas en de gekleurde paaseieren. De Paashaas verbli…
Fiësta de los Muertos (dodenfeest)Op 1 en 2 november vieren de Mexicanen het Fiësta de los Muertos, ofwel het dodenfeest. De deuren van de huizen staan di…

Reageer op het artikel "Wat is Paaszaterdag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Svetlana van Essen, 24-04-2011 05:35 #2
Ik wou dat er wat meer over jezus zijn verhaal vanaf het allerbegin wat uitgebreider stond geschreven, ik vind het heel eerlijk gezegd wel erg jammer dat er steeds minder en steeds korter over hem geschreven wordt kzou het zo graag uitgebreider zien echt jammer wel zie ik steeds meer over de kokkereltips over het paasbrood enzo, ik herinner me maar weinig kwas namelijk vrij jong toen mijn opa het daadwerkelijk uitgebreid vierde met het wijn over het brood in een kruis gieten dan werd er een vers of gebed opgezegd terwijl het brood met mn broertje rond werd gedraaid en dat de dominee beslist langskwam en met zo een schaaltje aan een ketting vast weet niet hoe het heet maar wel dat het heerlijk ruikte speciale kerkwierrook ging hij dan door alle kamers heen door het hele huis alle hoeken en daar zei die dan ook wat dingen bij gerwijl dat schaaltje langs alle hoeken heen werd geslingdrd kherinner me nu nog steeds dielekkere kerkgeur kging dr altijd met mijn neus bovenop heerlijk.ik mis die dingen tegenwoordig is het een hoop show veel eten terwijl bij opa en oma wij juist alles geduldig deelden en als laatste mochten wij als kinderen eieren rond het huis zoeken wie de meeste vond.nu ik erover schrijf komen steeds meer herinneringen naar boven, en besef ik dat ik me weer zo eenzaam voel nadat na mijn scheiding alles onterecht van mij was afgenomen vooral mijn kinderen dit brak mijn hart ik moet nu huilen sindsdien gebruik ik drugs voel me doodongelukkig wat men mij en mijn kinderen hebben aangedaan heeft mijn hart gebroken en nu ineens voel ik die pijn weer de bedoeling was als ik me herinner met pasen samen met zn allen geduldig delen en het ritueel over de here jezus christus waar is dat gebleven we worden allemaal uit elkaar gedreven.samen delenis zo heerlijk het gevoel samen een eenheid dat gevoel ben ik al zo lang kwijt.nadat ik mijn twee schatten kwijt was heb ik dat fijne gevoel nooit meer teruggekregen, en toch weet ik dat ondanks ze mij beneden genoeg hebben gebeten heeft onze lieve heer ondanks dat ik ook heus wel mijn fouten heb ik was hem maar hij mij nooit vergeten zeker weten want en dat is een amder verhaal voor een andere keer dat ik een witte verschijning uit het bos op mij kwam aangezweven en drie sterren vorig jaar en daarvoor de derde kwam op me af bleeef heel dicht bij mij en ineens zweefde het weer naar boven, mijn god ohw jezus nu pas snap ik het terwijl ik dit jullie schrijf mijn hemel jezus… alleen toen begreep ik het nieto ja en kwou fotos maken maar tlukte niet jezus is echt mensen ik verzin dit niet, er is meer tussen hemel en aarde mensen heus wonderen zijn de wereld nog niet uit net als mijn schat van een poes die me overal trouw volgt met liefde op me wacht ik had erom gebeden toen ik genoeg onschuldig vaak door mensen had geleden.nu weet ik ook waarom ik steeds vaker zonder dat ik zoek opensla hij sto d weer op ons tot gerechtigheid etc etc hij is er en geloof zeker het zal niet lang meer duren het einde der tijden is nabijgekomen, en het is nu aan ons mensen zonder god zonder jezus zonder de tien geboden red geen mens het kom tot bezinning en ik weet als je het goede naleeft heb je naaste lief kortom de spreuken de bijbelse zijn waar de tien geboden alle antwoorden stonden er gewoon i jaren heb het mij geduurd en ineens begon ik het steeds beter te begijpen want waar een wil is is een weg sta eens vaker stil bij jezelf al zeg ik het zelf de wetten van de wereld geloof ik allang niet meer dat zijn verloren zielen zkjn verloren willen het goede nieuws dat jzus onze messias is gekomen, hij was bij me op bezoek toen ik ten onrechte vast zat er is meer onrecht dan recht op de wereld, tvoelt niet goed jezus wel daar is mijn rots mijn veilige haven waar ik bescherming en hulp zocht en dat zelfs dat me bijna werd verboden omdat ik te veel met god en jezus bezig was, bracht ik hun angst vandaar dat het niet mocht en ben achteraf blij dat ik er juist daardoor extra over begon te vertellen juist omdat het niet mocht prachtig toch, want het voelt heerlijk.vele mensen zijn zelfs in huloverleningen etc niet eerlijk en het mooiste komt mijn overoma had voorspeld op haar sterfbed dat hoe bloter de vrouwen en de hoererij dan en nu stop ik want het moet gezellig blijven.alle eer aan jezus amen we kunnen het redden weet t zeker met hoe meer zielen hoe meer vreugde, al is de tekst weg van de gld. God is met ons, god is er toch nog en jezus ook die was die is en die blijft en die is eeuwig, ik leerde mezelf dat wssr ik me goed bij voel wat me blij maakt is goed nogmaals de antwoorden staan allemaal geschreven, vraag m en hij zal ook jou vergeven.knuvfels van mij, samen staan we sterk x

Etsel (infoteur), 20-08-2007 08:08 #1
Je hebt een goed informatief artikel geschreven over Paaszaterdag. Toch wil ik wat kanttekeningen plaatsen.

Ik vraag me af of G'd werkelijk Zijn zoon gestuurd heeft om de mensheid te bevrijden van zijn zonde. In het Oude Testament wordt Abraham op de proef gesteld door G'd om zijn zoon Izak te doden. Op het laatste moment grijpt G'd in. Izak wordt niet gedood. Dit leert ons dat G'd niet wil dat mensen gedood worden. Omdat Jezus een joodse rabbijn was, is hij op de hoogte van de gebeurtenis met Izak. Jezus kan dus zelf nooit gezegd hebben dat hij dood moest om de mensen van hun zonden te bevrijden. Overigens geldt in het jodendom dat de ziel van de mens van oorsprong goed is. Dit komt omdat G'ds scheppingen goed zijn. De mens is wel tot zonde geneigd, maar niet tot zonde gedoemd. Als je tot zonde gedoemd bent, dan heb je geen vrije wil om je ziel te corrigeren. G'd wil juist dat je je ziel corrigeert en je rechtstreeks -dus zonder tussenkomst van Jezus- je tot G'd wendt. Zonden kunnen vergeven worden door oprecht gebed en het voornemen niet opnieuw te zondigen. Dat er zoveel kwaad (zonde) is in de wereld komt omdat de mens voorkeur geeft aan de materiële wereld in plaats van de spirituele wereld. G'd wil dat wij Hem toelaten in ons leven. Door goede G'ddelijke dingen te doen kan het kwade overspoeld worden.

Ook de rol van het Sanhedrin wil ik ter discussie stellen. Je schrijft dat het joods gerechtshof een voldaan gevoel had toen ze Jezus ter dood veroordeelden. Ik weet niet of dat werkelijk zo was. Alleen wordt wel zwaar aangerekend wanneer een mens zichzelf als (Zoon) van G'd ziet. Dat is volgens de joodse wet (Verbond met G'd) verboden. Overigens is de messias volgens de joodse traditie een gewoon mens met G'ddelijke inspiratie. De messias is zeker geen (Zoon) van G'd. Persoonlijk zie ik Jezus als een goede joodse rabbijn, die zich aan de joodse wet hield (hij vervulde immers de wet en heeft de wet nooit verworpen). Om die reden kan ik ook niet geloven dat Jezus verkondigde dat hij de Zoon van G'd is. Ik zie het meer als beeldspraak. Net zoals wij allemaal kinderen van G'd genoemd worden.

Infoteur: Storm
Laatste update: 23-06-2015
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Feestdagen
Special: Pasen
Reacties: 2
Schrijf mee!