Alle Romeinse Keizers

Alle Romeinse Keizers Tijdens het Romeinse keizerrijk zijn er zeer veel keizers gepasseerd. Ze worden opgedeeld in verschillende dynastieën. Hier een lijst van de keizers, en info over het begin van het keizerrijk.

Het begin van het keizerrijk

In 44 voor Christus werd Gaius Julius Caesar vermoord, enkele dagen voor zijn kroning tot keizer. Daarom is hij niet, zoals velen denken, de eerste keizer, maar zijn adoptiezoon Gaius Julius Caesar Octavianus. De term 'keizer' is wel afgeleid van zijn naam.

Lijst van de Keizers

Er zijn veel keizers de revue gepasserd. Hier een overzicht, opgedeeld in dynastieën en belangrijke gebeurtenissen.

Julisch-Claudische dynastie

 • Augustus 27 v. Chr.-14
 • Tiberius 14-37
 • Gaius ("Caligula") 37-41
 • Claudius 41-54
 • Nero 54-68

Driekeizerjaar

 • Galba 68-69
 • Otho 69
 • Vitellius 69

Flavische dynastie

 • Vespasianus 69-79
 • Titus 79-81
 • Domitianus 81-96

Adoptiefkeizers & Antonijnse dynastie

 • Nerva 96-98
 • Traianus 98-117
 • Hadrianus 117-138
 • Antoninus Pius 138-161
 • Marcus Aurelius 161-180
 • medekeizer Lucius Verus 161-169
 • medekeizer Commodus 177-180/(192)
 • Commodus (177)/180-192

Burgeroorlog van 193-197

 • Pertinax 193 (31 december 192-28 maart 193)
 • Didius Iulianus 193 (28 maart-2 juni)
 • (onder Septimius Severus)
 • Pescennius Niger 193-194 (in oostelijk deel, als rivaal)
 • Clodius Albinus 195-197 (in Britannia, als rivaal)

Severische dynastie

 • Septimius Severus 193-211
 • medekeizer Caracalla 198-211
 • medekeizer Geta 209-211
 • Caracalla 211-217
 • medekeizer Geta 211
 • Macrinus 217-218
 • medekeizer Diadumenianus 218
 • Elagabalus 218-222
 • Severus Alexander 222-235

Crisis van de 3de eeuw

 • Maximinus I 'de Thraciër' 235-238
 • Gordianus I 238
 • medekeizer Gordianus II 238
 • Pupienus 238
 • medekeizer Balbinus 238
 • Gordianus III 238-244
 • Philippus de Arabier 244-249
 • medekeizer Philippus II 247-249
 • Pacatianus de usurpator 248-249
 • Iotapianus de usurpator 248-249
 • Silbannacus de usurpator 249?
 • Traianus Decius 249-251
 • Priscus de usurpator 249-250
 • medekeizer Herennius Etruscus 251
 • Trebonianus Gallus 251-253
 • medekeizer Hostilianus 251
 • medekeizer Volusianus 251-253
 • Aemilianus 253
 • Valerianus I 253-260
 • medekeizer Gallienus 253-260/(268)
 • Uranius Antoninus 253-254 de usurpator
 • Gallienus (253)/260-268
 • medekeizer Saloninus 260
 • Ingenuus de usurpator 260
 • Regalianus de usurpator 260
 • Macrianus Maior, Minor en Quietus 260-261 de usurpators in het oosten

Separatistische rijken

 • Gallo-Romeinse Rijk
 • Postumus 260-269
 • Laelianus 269, usurpator in Mainz
 • Marius 269
 • Victorinus 269-271
 • Domitianus (usurpator) 271?
 • Tetricus I 271-274
 • Tetricus II 274 (was Caesar 273-274, mogelijk Augustus in 274)
 • Koninkrijk van Palmyra
 • Zenobia (keizerin) 267-272
 • Vabalathus (zoon van Zenobia) 267-272
 • Brits-Romeinse Keizerrijk
 • Carausius 286/7-293
 • Allectus 293-296

Herstel

 • Claudius II 'Gothicus' 268-270
 • Quintillus 270
 • Aurelianus 270-275
 • Tacitus 275-276
 • Florianus 276
 • Probus 276-282
 • Proculus 280 de usurpator
 • Bonosus 280 de usurpator
 • Saturninus 280/281 de usurpator
 • Carus 282-283
 • medekeizer Carinus 283
 • Carinus 283-285
 • medekeizer Numerianus 283-284
 • Iulianus I 284-285 de usurpator

De Tetrarchie

 • Diocletianus 284-305
 • Maximianus (medekeizer, West) 286-305
 • Constantius I 'Chlorus' 305-306
 • Galerius (medekeizer, Oost) 305-306/(311)
 • Severus II (medekeizer, West) 306-307
 • Maxentius (usurpator) 306-312 en Maximianus (opnieuw, nu als usurpator) 306-308
 • Constantijn de Grote 308-324 (324-337 herenigd rijk)
 • Galerius (medekeizer, Oost) (305)/308-311
 • Maximinus II Daia (medekeizer, Oost) 310-313
 • Licinius (medekeizer, Oost) 308-324 met Valens 316-317 en Martinianus 324
 • Domitius Alexander (usurpator Africa) 308-311
 • Maximianus (opnieuw, wederom als usurpator) 310

Dynastie van Constantijn

 • Constantijn de Grote (308)/324-337
 • Constantius II 337-361
 • medekeizer Constantijn II 337-340
 • medekeizer Constans 337-350
 • Magnentius de usurpator 350-353
 • Silvanus 355
 • Vetranio en Nepotianus 350, opstandelingen tegen Magnentius
 • Iulianus II Apostata 360-363 vanaf 361 herenigd rijk

Einde dynastie van Constantijn

 • Iovianus 363-364

Dynastie van Valentinianus

 • Valentinianus I 364-375
 • medekeizer Valens (oost) 364-375/(378)
 • Procopius de usurpator 365-366
 • medekeizer Gratianus (west) 367-375/(383)
 • Valentinianus II 375-392
 • medekeizer Valens (oost) (364)/375-378
 • medekeizer Gratianus (west) (367)/375-383
 • medekeizer Theodosius I (oost) 379-392/(395)
 • medekeizer Arcadius (oost) 383-392/(408)
 • Magnus Maximus 383-388 en Flavius Victor 386-388, usurpators in Trier

Dynastie van Theodosius

 • Theodosius I (379)/392-395
 • Eugenius 392-394 (usurpator in het westen)
 • medekeizer Arcadius (383)/392-395/(408)
 • medekeizer Honorius 393-395/(423)

Keizers van het West-Romeinse Rijk

 • Dynastie van Theodosius
 • Honorius (393)/395-423
 • Constantijn III 407-411 en Constans II 409-411 de usurpators
 • Priscus Attalus (usurpator namens de Visigoten) 409-410 en 414-415
 • Maximus de usurpator in Spanje 409-422?
 • Iovinus 411-413 en Sebastianus 412-413 de usurpators; opvolgers van Constantijn III
 • medekeizer Constantius III 421
 • Iohannes (usurpator) 423-425
 • Valentinianus III 425-455

Einde dynastie van Theodosius

 • Petronius Maximus 455
 • Avitus 455-456
 • Maiorianus 457-461
 • Libius Severus 461-465

- Interregnum van 18 maanden -

 • Anthemius 467-472
 • Olybrius 472
 • Glycerius 473-474
 • Iulius Nepos 474-480
 • Romulus Augustus 475-476 de usurpator

Keizers van het Oost-Romeinse Rijk (zie ook Keizers van Byzantium)

Dynastie van Theodosius

 • Arcadius (383)/395-408
 • Theodosius II 408-450
 • Marcianus 450-457

Dynastie van Leo

 • Leo I 457-474
 • Leo II 474
 • Zeno 474-491 de Isauriër
 • Basiliscus en Marcus de usurpators 475-476
 • Leontius de usurpator 484-488
 • Anastasius I 491-518

Dynastie van Iustinus

 • Iustinus I 518-527
 • Iustinianus I 527-565
 • Iustinus II 565-578

Einde Dynastie van Iustinus

 • Tiberius I Constantijn 578-582
 • Mauritius 582-602
 • Phocas 602-610

Dynastie van Heraclius (Heracliden)

 • Heraclius 610-641
 • Constantijn III en Heraclonas 641
 • Constans II 641-668
 • Constantijn IV 668-685
 • Iustinianus II 685-695
 • Leontius 695-698
 • Tiberius II 698-705
 • Iustinianus II (opnieuw) 705-711

einde dynastie van Heraclius

 • Philippicus 711-713
 • Anastasius II 713-715
 • Theodosius III 715-717

Syrische dynastie

 • Leo III 717-741
 • Constantijn V 741-775
 • Leo IV 775-780
 • Constantijn VI 780-797
 • Irene 797-802

Einde Syrische dynastie

 • Nicephorus I 802-811
 • Stauriacus 811
 • Michael I Rangabe 811-813
 • Leo V 813-820 de Armeniër

Amorische dynastie

 • Michael II 820-829
 • Theophilus 829-842
 • Michael III 842-867

Macedonische dynastie

 • Basilius I 867-886
 • Leo VI 886-912
 • Alexander 912-913
 • Constantijn VII 913-959
 • Romanus I Lecapenus 920-944
 • Romanus II 959-963
 • Nicephorus II Phocas 963-969
 • Johannes I Tzimisces 969-976
 • Basilius II 976-1025

De epigonen

 • Constantijn VIII 1025-1028
 • Romanus III Argyrus 1028-1034 (echtgenoot Zoe)
 • Michael IV 1034-1041 (echtgenoot Zoe)
 • Michael V 1041-1042 (geadopteerd door Zoe)
 • Zoe en Theodora 1042
 • Constantijn IX Monomachus 1042-1055(echtgenoot Zoe)
 • Theodora (opnieuw) 1055-1056
 • Michael VI 1056-1057 (benoemd door Theodora)

Huis Comnenus

 • Isaak I 1057-1059

Huis Ducas

 • Constantijn X Ducas 1059-1067
 • Romanus IV Diogenes 1067-1071
 • Michael VII Ducas 1071-1078
 • Nicephorus III Botaneiates 1078-1081

Huis Comnenus (opnieuw)

 • Alexius I 1081-1118
 • Johannes II 1118-1143
 • Manuel I 1143-1180
 • Alexius II 1180-1183
 • Andronicus I 1183-1185

Huis Angelus

 • Isaak II 1185-1195
 • Alexius III 1195-1203
 • Isaak II (opnieuw) en Alexius IV 1203-1204
 • Alexius V Murtzuphlus 1204
 • In 1204 veroveren de kruisvaarders Constantinopel, zie ook Latijnse keizers van Constantinopel en Lijst van keizers van Trebizonde.

Keizers in ballingschap (Nicaea). Huis Lascaris

 • Theodorus I 1204-1222
 • Johannes III Ducas Vatatzes 1222-1254
 • Theodorus II 1254-1258
 • Johannes IV 1258-1261

Restauratie. Huis Palaeologus

 • Michael VIII 1259-1282 alleenheerser sinds 1261 in Constantinopel
 • Andronicus II 1282-1328
 • Andronicus III 1328-1341
 • Johannes V 1341-1391
 • Johannes VI Cantacuzenus 1347-1354

(burgeroorlog)

 • Andronicus IV 1376-1379
 • Johannes VII 1390
 • Manuel II 1391-1425
 • Johannes VIII 1425-1448
 • Constantijn XI 1449-1453
© 2007 - 2024 Lukasvv, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Suetonius, de auteur van de Romeinse keizersGaius Suetonius Tranquillius (ca. 70 - 140 na Christus) was een historicus in de de Romeinse tijd. De zeer veel gelezen…
Rome: de Engelenburcht, van mausoleum tot museumRome: de Engelenburcht, van mausoleum tot museumDe Engelenburcht heeft een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk gebouwd als mausoleum voor de Romeinse keizer Hadrianus en…
Villa van Hadrianus of Villa AdrianaDe Villa van Hadrianus, ook wel bekend als de Villa Hadriana, ligt zo'n 30 kilometer verwijderd van Rome in de buurt van…
De val van het West-Romeinse Rijk: oorzaken en gevolgDe val van het West-Romeinse Rijk: oorzaken en gevolgOoit had Rome zon groot rijk uitgebouwd dat men het onmogelijk kon besturen met als gevolg dat het in twee delen werd g…

Kenau, heldin of scheldwoordKenau Simonsdochter Hasselaer, een heldin uit de Tachtigjarige Oorlog. Ze behoorde tot de trots van Haarlem ten tijde va…
De Somalische economie in jaren '80De Somalische economie in de jaren 80 werd gekenmerkt door weinig hervormingen en een erg laag BBP. Echter, de internat…
Lukasvv (14 artikelen)
Gepubliceerd: 09-03-2007
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.