Nostradamus en Catharina de Medici

Nostradamus en Catharina de Medici Nostradamus (1503-1566) werd van een befaamde pestbestrijder in de vijftiger jaren van de 16e eeuw een beroemd ziener, profeet en astroloog. Zijn beroemdheid was mede te danken aan Catharina de Medici (1519- 1589) Koningin en Koningin-moeder van Frankrijk van 1547-1589.

Nostradamus ten tijde van zijn ontmoetingen met Catharina

Michel Nostradamus (1503-1566) zou Catherina de Medici (1519-1589) pas in 1555 voor het eerst ontmoeten, toen zijn roem zich door heel Frankrijk verspreidde na de publicatie van zijn cryptische, profetische boek: de Centuriën. Nostradamus was ook een beroemdheid vanwege zijn methodes om de pest te bestrijden en zijn uitvinding van zijn roze pillen, die als een wondermiddel tegen alle kwalen werden beschouwd.

Catharina de Medici

Catharina de Medici trouwde op 14-jarige leeftijd met de tweede zoon van François I van Frankrijk Henri (1519-1559) toen eveneens 14 jaar oud. Catharina was afkomstig uit het fameuze Italiaanse, Florentijnse geslacht de Medici. Catharina's grootouders waren machtige Florentijnse bankiers, die bijna alle Europese vorstendommen van geld voorzagen.
Catharine's vader, Lorenzo II werd door diens oom, Paus Leo X Hertog van Urbino gemaakt. Haar vader trouwde met de hoog adellijke Madeleine de la Tour d'Auvergne, gravin van Boulogne, als onderdeel van de alliantie tussen koning François I en Paus Leo X. Haar ouders stierven beide binnen een jaar na haar geboorte.

Catharina's turbulente jeugd

Catharina's jeugd was eenzaam en ongelukkig, ze werd heen en weer geslingerd tussen de verschillende opkomende fracties in Rome en Florence en ze moest een tijd lang in alle eenzaamheid en armoede in een klooster wonen, toen de macht van de Medici pausen tijdelijk werd onderbroken. Pas toen kardinaal Giulio de Medici in 1523 werd verkozen tot Paus Clement VII kon ze terug komen naar het paleis van de Medici in Florence, waar ze 'de kleine hertogin' werd genoemd.

Catharina en Henri van Valois

Haar huwelijk met Henri de Valois, hertog van Orleans werd vooral gesloten omdat Frankrijk op die manier dacht in het bezit te kunnen komen van het hertogdom Milaan, afgezien van de gigantische bruidsschat die ze naar Frankrijk mee zou nemen. Haar bijnaam 'de koopmansdochter' raakte ze echter nooit kwijt, vooral toen Henri niet genegen bleek om het huwelijk met Catharina te honoreren omdat hij in de ban was van zijn vroegere gouvernante Diane de Poitiers (1499-1566).

Catharina als Dauphine en koningin

Het was Catharina's geluk dat koning François dol op haar was. Omdat Henri weigerde met haar te slapen dacht men dat ze onvruchtbaar was en was het niet ondenkbaar dat het huwelijk zou worden geannuleerd, vooral omdat de vooruitzichten op het hertogdom Milaan uiteindelijk op niets uit liepen en de nieuwe paus weigerde haar bruidsschat te betalen. Toen Henri in 1536 kroonprins werd (Dauphin) en François I ziekelijk werd ging ze een pact met de duivel(in) aan: ze haalde Diane de Poitiers over om Henri te 'bevelen' om het bed met haar te delen. Per slot van rekening was Diane erbij gebaat dat de rustige Catharina Dauphine bleef in plaats van een onbekende 'ander.' Dit pact bleek succesvol ook al was Diane degene die de slaapkamer-ontmoetingen tussen de echtgenoten regisseerde en in 1544 werd Catharina's eerste kind, François, geboren. Ze zou Henri uiteindelijk 10 kinderen schenken.

Catharina werd in 1549 gekroond tot koningin-consort van Frankrijk, maar Henri hield haar weg van staatszaken, onder invloed van Diane de Poitiers. Pas na de dood van Henri in 1559, nadat ze zich ontdeed van Diane de Poitiers door haar te verbannen van het hof, zou Catharina tot haar dood toe een grote invloed uitoefenen op de Franse regering als regentes en koningin-moeder.

Catharina's reputatie als gifmengster en 'heks'

Het Italiaanse geslacht Borgia had de weinig illustere reputatie als gifmengers en het duurde uiteraard niet lang voordat de lugubere verhalen van de Borgias werden overgeheveld op Catharina. Het was inderdaad zo, dat Catharina een jeugdkennis Cosimo Rugierri in bescherming had genomen, die pretendeerd astroloog te zijn, maar het is zeker dat hij zich bezig hield met 'zwarte kunst en de kunst van vergiftiging.'

Deze relatie met Cosimo heeft Catharina niet veel zegen gebracht. Net zo min als haar latere heimelijke relatie met Gaspard de Coligny, de Hugenoot, die zich uiteindelijk tegen haar keerde en door haar zoon Henri en de jonge Hertog de Guise werd omgebracht in de nacht van de Bloedbruiloft op 22 augustus 1572. In deze nacht liep alles totaal uit de hand en werden er naar schatting van sommigen wel 20.000 Hugenoten vermoord. De beschuldigende vinger werd uitgestoken naar Catharina.

Ontmoeting op Kasteel Blois in 1555

Catharina de Medici ontmoette Nostradamus voor het eerst in het jaar 1555. De pest was weer uitgebroken in Frankrijk en een angstige Catharina, die haar 'laatste' kind Hercule in 1554 had gebaard filosofeerde over de pest. Ze constateerde, dat de pest werd verspreid door vuil en ratten en zorgde dat de kastelen en paleizen waar ze woonde wemelden van de katten. Ze hoorde over de werking van Nostradamus' wonderbaarlijke roze pillen, die hij gebruikte bij de bestrijding van de pest en werd nieuwsgierig naar de uitvinder van de pillen.

Toen haar man, Koning Henri II in de zomer van 1555 aan zijn dij gewond raakte tijdens vechtoefeningen vroeg ze hem toestemming om Nostradamus te laten komen. Weken later, in de herfst, tijdens het verblijf van de koninklijke familie in kasteel Blois in de Loire Vallei presenteerde Nostradamus zich bij de koning en de koningin, waarna hij ieder verbaasde door met enkele handelingen en in enkele dagen tijd de koning te helpen met de genezing van de wond, die al maanden zweerde.

In een privégesprek met Catharine besprak hij een door de Italiaanse astroloog L.Gaurico gemaakte horoscoop. Naar aanleiding van deze horoscoop had Gaurico Henri II dringend geadviseerd om niet in 'duels' te vechten, noch in een veldslag, noch in toernooien, in zijn 41e levensjaar, omdat de horoscoop aangaf dat er grote mogelijkheid bestond dat de koning aan het hoofd zou worden gewond met blindheid en dood tot gevolg.

Nostradamus claimde een visioen met betrekking tot deze situatie te hebben gehad, dat hij eerder had opgetekend in een vers in zijn juist uitgekomen eerste Centuriën.

Centurie 1:35
'De jonge leeuw zal de oude leeuw overwinnen in een tweegevecht,
Zijn oog zal worden doorboord in een kooi van goud
Twee wonden in één: de oude leeuw zal een gruwelijke dood sterven
.'
*

Daarop voorspelde hij:
'De Vrouwe zal alleen regeren als haar enige (unieke) echtgenoot dood is,
die Eerste was op het veld van eer (slagveld).
Zij zal zeven jaar lang huilen en lang regeren
.'


Op haar vraag of haar kinderen zouden 'leven,' antwoordde hij dat alle in 1555 levende kinderen de jaren des onderscheids zouden bereiken, met andere woorden dat zij volwassen zouden worden. Hij zei er echter niet bij dat Catharina ze allemaal zou overleven op een dochter na.

Kwatrein 1:35, Henri II's verwonding en pijnlijke dood

Toen het kwatrein 1:35 op zo'n flagrante wijze uitkwam, was Nostradamus' reputatie 'volledig gemaakt,' ook al was het oorspronkelijk de astroloog Gaurico die de situatie van Henri's dood het eerst had voorspeld. Ter gelegenheid van hun 14 jaar oude dochter Elisabeth's huwelijk met koning Philips II van Spanje en de daaruit voortvloeiende vrede van Cateau Cambrésis werd er in de zomer van 1559 een riddertoernooi georganiseerd in Parijs. De nog steeds zeer sportieve 41 jaar oude Henri II zou de winnaar van het toernooi bevechten in een tweekamp. Hoewel het ernaar uitzag dat Le Balafré de Guise, Catharina's grootste vijand, degene zou zijn die het toernooi zou winnen en derhalve tegenover Henri, zijn vriend, zou komen te staan in het eindtoernooi zag Gabriel Montgomery, 29 jaar oud, kapitein van de Schotse persoonlijke wacht van Henri kans om Le Balafré uit het zadel te lichten en zo de prijs te claimen om tegen Henri in het strijdperk te mogen treden.

Henri kwam het strijdperk in rijden met een gouden helm op zijn hoofd, die niet kon verhinderen dat een splinter van Montgomery's lans zijn oog penetreerde en in de hersenen terecht kwam, waardoor Henri dodelijk werd gewond. Henri stierf enkele weken later na een vreselijk pijnlijk sterfbed, zoals door Nostradamus was voorspeld.

(Gabriel Montgomery verdween korte tijd later van het Franse hof en bekeerde zich tot Hugenoot. Hij keerde zich later tegen het huis Valois toen hij een opstand organiseerde in La Rochelle in 1573, die tot zijn onthoofding in 1574 zou leiden.)

Andere kwatreinen van Nostradamus met betrekking tot het huis van Valois

Van Nostradamus is bekend dat hij in 1558 nog ontmoetingen had met Catharina. Toen hij na de gebeurtenissen van het toernooi in 1559 in Parijs was werd hij gewaarschuwd dat de authoriteiten van Parijs van plan waren om onderzoek te doen naar zijn 'magische' praktijken. Hij vertrok onmiddellijk naar Salon om een straf te ontlopen. Toen Catherine in 1564 als regentes door het land reisde, bezocht ze Nostradamus thuis in Salon, waar ze hem de titel gaf van Lijfarts van de Kroon. Dit bracht Nostradamus veel geld en andere voordelen op. Toen hij in 1566 stierf was hij een rijk man.

Er zijn nog enkele andere kwatreinen bekend, waarvan wordt gedacht dat ze betrekking hadden op het huis van Valois:

Kwatrein 9:18
De opvolger van het koninklijk huis met de Lelie zal naar Nancy worden gebracht
Dichtbij de gekozenen van het rijk van Vlaanderen
Een nieuw zegel voor de Montmorency
waarzonder hem de authoriteit zou ontbreken tot straffen.**


Door de onverwachtse dood van Henri II zou de Dauphin François op de troon komen. De Protestanten haalden de jonge François naar Nancy, maar de Paus haastte zich om zijn katholiek kandidaat Henri de Guise op de troon van Frankrijk te proberen te zetten. François de Montmorency was een groot vriend geweest van Henri II en was Constable de France geworden. In 1557 dwong Henri hem te trouwen met zijn bastaard-dochter en uiteindelijk werd Montmorency hertog. Montmorency haatte het Huis de Guise en met hulp van Montmorency slaagde Catharina erin om Dauphin François op de troon te krijgen in plaats van Henri de Guise.

Kwatrein 4:60
De zeven kinderen zijn nu in haar macht
De derde, deze zoon zal door derden worden omgebracht
Twee mannen zal deze zoon doorboren met een mes
Genua en Florence zullen hierdoor al hun macht verliezen. ***


Na de dood van Henri II kreeg Catharina de werkelijke macht over Frankrijk in handen: haar zoon François II was ziekelijk en zou uiteindelijk aan een longonsteking overlijden. Haar zoon Charles moest François opvolgen toen hij 10 jaar oud was en stierf later aan tuberculose. Henri III, die Charles opvolgde als koning, bleef een zwaktebod vanwege zijn homoseksualiteit, die hem ondanks zijn huwelijk verhinderde om nakomelingen te krijgen. Henri III had zijn handen vol aan de Hugenoten en het huis van de Guise. Om de Guises uit te schakelen van de troonopvolging liet hij de broers Henri en Louis de Guise vermoorden door sluipmoordenaars. Henri III werd op zijn beurt vermoord door een Dominicaanse monnik, die de dood van de gebroeders de Guise wilden wreken. Na Henri II tien kinderen te hebben gebaard kwam de kroon in handen van Henri IV van Bourgonge, de koning van Navarre die oorspronkelijk met Catharina's dochter Margot getrouwd was, maar later van haar scheidde. De 'macht' van Florence en Genua op de Franse kroon was zo voorgoed verloren gegaan.

De tekst van Nostradamus m.b.t. tot de kwatreinen:
* C1:35 Le Lion jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singullier duelle
Dans caige d'or les yeux luy crevera
Deux classes une, puis mourir, mort cruelle.


** Le lys Dauffois portera au Nansi,
Jusques en Flandres electeur de l'empire;
Neufue obturee au grand Montmorency,
Hors lieux prouvez delivre a clere peyne


***Les sept enfans en hostaige laisses,
Les tiers viendra son enfant trucider
Deux par son filz feront d'estoc perces
Gennes, Florence lors viendra escunder.

Lees verder

© 2011 - 2023 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nostradamus en Osama Bin LadenNostradamus en Osama Bin LadenNostradamus was een profeet uit de 16e eeuw, die in staat was om heel wat schokkende en onthullende situaties te voorspe…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
Bekende helderziende; NostradamusEén van de bekendste helderzienden is Nostradamus. Bijna al zijn voorspellingen zijn uitgekomen, waardoor hij een echte…

Het ontstaan van de koude oorlogHet ontstaan van de koude oorlogDe Koude Oorlog is en angstige tijd voor veel landen geweest. Het dreigde zelfs uit te lopen op een nucleaire oorlog, ma…
Grote klis, geschiedenis van een kruidGrote klis of Klitwortel. Een ruige plant van braakliggende terreinen en begroeide bospaden. Nu alleen nog een beetje be…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Galleria degli Uffizi, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • The confessions of Catharina de Medici - C.W. Gortner
 • http://www.newadvent.org/cathen/03443a.htm
 • http://www.angelfire.com/jazz/louxsie/medici.html
 • http://www.discoverfrance.net/France/Features/Nostradamus.shtml
 • http://www.beadinggem.com/2010/06/catherine-de-medici-dark-queens-jewels.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_of_Valois
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_de'_Medici
 • http://members.home.nl/tetrode/Geuzen/Coligny.htm
 • http://luiss.free.fr/ruggieri1/aindex.htm
 • http://www.godswatcher.com/quatrains4.htm
 • http://www.sacred-texts.com/nos/oon/oon09.htm
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II_of_France
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel,_comte_de_Montgomery
 • http://www.roi-president.com/bio/henri+III.html
 • http://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Francis,_Duke_of_Anjou
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Montmorency
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_of_France
Hermesse (125 artikelen)
Gepubliceerd: 18-10-2011
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 19
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.