Het volkslied van Nederland

Als Nederlanders zijn wij allemaal wel bekend met het Nederlands volkslied. De meeste mensen kennen het eerste couplet wel uit hun hoofd. Maar hoe zit het met die vele andere coupletten..?

Het Nederlands volkslied

Het Nederlandse volkslied bestaat uit 15 coupletten. Als je elke eerste letter van een couplet achter elkaar zet krijg je de naam Willem van Nassov, als speculatie dat Willem van Oranje het bedacht heeft. De tekst is echter verzonnen door Marnix van St. Aldegonde, tussen 1570 en 1572. Het Wilhelmus is sinds 1932 het Nederlands volkslied.

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

Alleen het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus worden nog regelmatig gezongen.
© 2007 - 2020 Lobke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het Nederlandse Volkslied: het WilhelmusHet Nederlandse Volkslied: het WilhelmusHet Nederlandse volkslied ‘Het Wilhelmus’ is vijftien coupletten lang en sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied.…
Klassiek conditionerenKlassiek conditionerenIn de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel con…
Amelander Volkslied – Opgeweld uit wier en zandAmelander Volkslied – Opgeweld uit wier en zand'Opgeweld uit wier en zand', het is de eerste regel van het Amelander volkslied. Het volkslied verhaalt over de schoonhe…
Het Wilhelmus, ons volksliedHet Wilhelmus, ons volksliedHet Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. Wilhelmus, het volkslied,…

Het schrijven van een fantasy verhaalHet schrijven van een fantasy verhaalFantasy is een populair genre. Zeker sinds de verfilming van ‘in de ban van de ring’ en de boeken van ‘Harry Potter’. Ma…
Taalspelletjes, leuk voor onderwegTaalspelletjes zijn gemakkelijk te doen. Vooral omdat je er bijna niets voor nodig hebt. Het is dus ideaal wanneer je on…

Reageer op het artikel "Het volkslied van Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Barbara den Hartogh, 03-07-2011 16:12 #1
Waarom deze hopeloos ouderwetse tekst niet omgezet in een taalgebruik dat algemener is en desondanks fraai en tijdloos? Ik ben nu 62, maar zing de woorden van het Wilhelmus al heel lang niet meer mee, ik neurie de (prachtige) melodie nog wel, maar heb geen enkele binding met de tekst (en: ja heus, ik ken de geschiedenis!)
Wat moet ik anno 2011 met die totaal achterhaalde woorden waarin ik in geen enkel opzicht mijn genegenheid voor mijn vaderland terugvind?
Ik houd bijzonder veel van Nederland, juist daarom protesteer ik. In feite zou de tekst van een volkslied iedere eeuw tegen het licht gehouden moeten worden om te bezien of de tekst nog past bij de taalbeleving van de nieuwe tijd. Ontzette grijsaarden zullen nu wel haastig muren van verontwaardiging rond hun heilige huisje optrekken om cultuurbarbaren zoals ik buiten te houden. Ik gun ze hun bastion. Zullen we de wereld daarbuiten gewoon eens in beweging zetten?

Infoteur: Lobke
Gepubliceerd: 04-07-2007
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Reacties: 1
Schrijf mee!