De kinderen van oppergod Zeus

De kinderen van oppergod Zeus Volgens de Griekse mythologie was de Griekse god Zeus, de zogenaamde oppergod. Zeus werd gezien als de koning van hemel en aarde en tevens als koning van de mensen en de goden. Oppergod Zeus was - samen met diverse andere Griekse goden - woonachtig op de Griekse berg de Olympus en Zeus en zijn medebewoners werden dan ook wel de Olympiërs genoemd. Oppergod Zeus trad in het huwelijk met zijn zus, de godin Hera, maar Zeus bleek ook zeer gevoelig te zijn voor ander vrouwelijk schoon. Hij bedroog zijn vrouw Hera meerdere malen met diverse godinnen en sterfelijke vrouwen en verwerkte dan ook vele kinderen.

Inhoud


Oppergod Zeus

Volgens de Griekse mythologie was oppergod Zeus het zesde - en laatste - kind van het Titanen-echtpaar Kronos en Rheia. Zeus wist aan de macht te komen door zijn eigen vader, Kronos, van de troon te stoten, maar hier ging eerst nog een hele geschiedenis aan vooraf. Aangezien Kronos was voorspeld dat ook hij door één van zijn eigen kinderen van de troon zou worden gestoten, besloot hij het zekere voor het onzekere te nemen en at al zijn kinderen direct na hun geboorte op. Alleen Zeus wist de dans te ontspringen door een slimme list van zijn moeder.

De mythe van Zeus

Aangezien Rheia het niet kon verkroppen dat haar man al hun kinderen had opgegeten besloot ze haar zesde kind in het geheim te baren. Ze beviel van haar zoon Zeus bij de berg Ida op Kreta en liet hem vervolgens achter bij de bergnimfen om door hen te worden opgevoed. Zelf keerde Rheia terug naar huis waar ze haar man een in doeken gewikkelde steen gaf, die hij meteen opat zonder te kijken. In de jaren die volgden werd Zeus onder andere groot en sterk door de melk van een geit genaamd Amaltheia en besloot zijn vader op te zoeken zodra hij volwassen was. Wat volgde was een strijd om de macht die door Zeus werd gewonnen en na zijn overwinning dwong hij zijn vader om zijn broers en zussen - Hades, Hestia, Demeter, Poseidon en Hera - weer uit te braken. Nadat Kronos dit had gedaan werd hij door zijn eigen zoon opgesloten in de Tartaros (de onderwereld) en Zeus werd de nieuwe koning van hemel en aarde en de mensen en de goden.

Kinderen van Zeus en Hera

Zeus trad in het huwelijk met zijn zus Hera, de godin van het huwelijk en de geboorte. Hera werd, door haar huwelijk met Zeus, ook wel de koningin of heerseres van hemel en aarde genoemd. Net als haar man Zeus was ook Hera in staat om het weer te beïnvloeden en de Oude Grieken geloofden dan ook dat regen, donder, bliksem en sneeuw van Hera en/of Zeus afkomstig waren. Net als bij menselijke huwelijken was ook Zeus en Hera het ruzie maken niet vreemd en naast dat ze enorm veel van elkaar hielden, hadden ze het ook regelmatig met elkaar aan de stok. Hera schonk Zeus vijf kinderen die de namen; Ares, Eileithyia, Enyo, Hebe en Hephaistos kregen.

Ares

Ares was de god van de oorlog en de verpersoonlijking van de krijgskunst. Hij was stoutmoedig, dapper en snel en de Oude Grieken zagen de soldaten als zijn dienaren. Ares had in het geheim een relatie met de godin Aphrodite, de vrouw van zijn broer Hephaistos, maar toen hun relatie bekend werd verlieten de beide geliefden hun woonplaats, de berg Olympus, uit schaamte. Aphrodite schonk Ares meerdere kinderen waaronder de god Kadmos, de verpersoonlijking van de goddelijke eendracht. En de goden Deimos (vrees) en Phobos (schrik), die beide het temperamentvolle karakter van hun vader hadden geërfd.

Eileithyia

Dochter Eileithyia was de godin van de voortplanting en de bevalling. Volgens de Oude Grieken werd Eileithyia door barende vrouwen aangeroepen en verleende zij hun smart en hulp, waar mogelijk. Voor zover bekend had Eileithyia geen relatie en/of kinderen.

Enyo

Enyo was de godin van de oorlog en de vrouwelijke tegenhanger van haar broer Ares. Ze werd verantwoordelijk gehouden voor de vernietiging van dorpen en steden tijdens oorlogen en had een relatie met god Dionysos, waar overigens geen kinderen uit voort kwamen.

Hebe

Hebe was oorspronkelijk de godin van de jeugd en vertegenwoordigde, als natuurgodin, de opbloeide natuur in de lente. Helaas verdwenen deze taken steeds verder naar de achtergrond en Hebe eindigde als de godin die de goden hun nectar schonk, welke hen onsterfelijk maakte. Hebe huwde de Griekse held Herakles en schonk hem twee zonen; Alexiares en Aniketos.

Hephaistos

Hephaistos was de god van de smeedkunst, het vuur en de ambachtslieden en tevens de smid van de Griekse goden die woonachtig waren op de Olympus. Volgens zijn mythe liep hij mank en was hij daardoor door zijn moeder, Hera, van de Olympus gegooid omdat ze zich voor hem schaamde. Toen Hephaistos oud genoeg was om wraak te nemen smeedde hij een troon voor zijn moeder die haar vastketende zodra ze erop ging zitten. Alleen Hephaistos was in staat om de ketenen van de troon te verbreken. Hephaistos trad in het huwelijk met de godin Aphrodite, die hem verliet voor zijn broer Ares, en was bij verschillende vrouwen vader van diverse kinderen zoals Palaemon, Ardalus en Antikleia.

Kinderen van Zeus en Leto

Zeus had een relatie met zijn nicht, de godin Leto, en verwekte bij haar de tweeling Artemis en Apollo.

Artemis

Artemis was de godin van de jacht, de maan en de zwangere vrouwen. Artemis werd geboren op het drijvende eiland Delos, waar haar moeder naar toe was verbannen door de (woedende) vrouw van Zeus, Hera. Na de geboorte van Artemis liet Hera haar moeder negen dagen lang lijden voordat haar broer Apollo uiteindelijk ter wereld kwam. Artemis trad zelf nooit in het huwelijk en koos ervoor om maagd te blijven.

Apollo

Apollo was de god van het licht, de muziek, de dichtkunst, de landbouw en het vee. Apollo verpersoonlijkte alles dat goed en 'schoon' was en was zelf een knappe verschijning. Hij had zeer veel relaties, maar trad nooit in het huwelijk. Aangezien Apollo een zeer belangrijke god was in de Griekse mythologie had hij veel verschillende functies die hem diverse bijnamen opleverde; als Apollo Smintheus was hij de god van de runderen, als Apollo Nomios was hij de god van de schapen en als Apollo Hekatos was hij de god van de boogschutters.

Kinderen van Zeus en Leda

Leda was de koningin van Sparta en de vrouw van de Spartaanse koning Tyndareos. Aangezien Zeus verliefd op haar was maar haar niet kon overtuigen om met hem het bed in te duiken veranderde hij zichzelf in een zwaan en wist haar op deze manier te overmeesteren. Uit schaamte over de mogelijke gevolgen had Leda die avond ook geslachtsgemeenschap met haar man en enkele maanden later legde zij diverse eieren. Uit deze eieren werden diverse kinderen geboren waarbij Kastor, Polydeukes en Helena werden toegeschreven aan Zeus.

Kastor en Polydeukes

Kastor en Polydeukes zijn beter bekend onder hun Romeinse namen: Castor en Pollux en worden samen ook wel de 'Dioskouren' - 'Zonen van Zeus' - genoemd. Ze vormen samen de twee helderste sterren van het sterrenbeeld Tweelingen en speelden een belangrijke rol in de Griekse mythologie. Zo hielpen ze Jason in zijn zoektocht naar het Gulden Vlies en redden hun zus, Helena, nadat zij was ontvoerd. Kastor kwam echter om het leven toen hij en Polydeukes de dochters van Leukippos ontvoerden en omdat de broers onafscheidelijk waren vroeg Polydeukes aan Zeus om zijn leven te nemen in ruil voor dat van zijn broer. Helaas vervulde Zeus zijn wens maar gedeeltelijk door hen de ene dag op de Olympus te laten verblijven en de andere dag in de Tartaros (de onderwereld).

Helena

Helena stond bekend als de mooiste vrouw van heel Griekenland en toen het tijd voor haar werd om te trouwen kwamen vele koningen en prinsen om haar hand vragen. Helena werd gedwongen om te trouwen met Menelaos, de koning van Sparta en schonk hem een dochter die de naam Hermione kreeg. Enkele jaren na Helena's huwelijk met Menelaos stuurde de godin Athene de Trojaanse prins, Paris, naar Helena toe, met de bedoeling haar te verleiden. Dit lukte en Helena verliet haar man om met Paris samen te zijn. Ten einde raad vroeg Menelaos zijn broer, Agamemnon, om hulp en deze - die al jaren een oorlog wilde met Troje - gaf zijn broer het advies de oorlog te verklaren. De Trojaanse Oorlog was een feit en na tien jaar vechten wist Menelaos, door een list met een houten paard, Helena weer te heroveren. Zodra Helena haar man zag was de betovering tussen haar en Paris verbroken en ze werd samen met Menelaos oud in Sparta.

Kind van Zeus en Danaë

Danaë was de sterfelijke dochter van Akrisios, de koning van Agros, en kreeg samen met Zeus de Heros (Griekse halfgod) Perseus. Aangezien een orakel koning Akrisios had voorspeld dat hij door zijn kleinzoon zou worden vermoord besloot hij zijn dochter op te sluiten tot ze te oud zou zijn om kinderen te krijgen. Zeus wist, door zich te vermommen als gouden regen, haar cel via de tralies binnen te dringen en enkele maanden later werd Perseus geboren. Toen koning Akrisios hoorde van de geboorte van Perseus liet hij zijn kleinzoon en dochter opsluiten in een houten kist, die hij in zee gooiden.

Tegen alle verwachtingen in zonk de kist echter niet maar dreef naar het eiland Seriphos, waar het tweetal door een visser werd bevrijd. De koning van het eiland, genaamd Polydektes, werd echter op slag verliefd op Danaë en wilde haar voor zichzelf opeisen. Aangezien Perseus geen kind meer was besloot hij hier een stokje voor te steken en werd door Polydektes uitgedaagd om hem het hoofd van het zeemonster Medusa te brengen. Perseus slaagde hierin en nadat hij en zijn moeder waren vrijgelaten reisde hij naar Larissa om deel te nemen aan een atletiekwedstrijd. Tijdens het discuswerpen wierp Perseus een discus per ongeluk in het publiek waarbij een man dodelijk werd getroffen. Deze man bleek Perseus opa, koning Akrisios, te zijn waardoor het orakel dat de koning zou worden vermoord door zijn kleinzoon als nog - per ongeluk - uitkwam.

Kind van Zeus en Maia

De godin Maia was de oudste van de zeven Pleiaden - de dochters van de Titaan Atlas en de Oceanide Pleione - en stond bekend als de mooiste en meest verlegen van de zeven zussen. Nadat ze werd verleid door Zeus zette ze de god Hermes op de wereld.

Hermes

Hermes was de god van de handel, de reizigers, de wegen en de dieven. Ook werd hij gezien als de boodschapper van de goden en was de beschermgod van de atleten en sport door zijn atletische uiterlijk. Het feit dat hij ook de beschermgod van de dieven was kwam door zijn vele escapades. Hermes was tevens de meest welbespraakte van alle goden en werd hierdoor in de loop der jaren ook de god van de welsprekendheid. Als laatste was Hermes ook de god van de slaap en de dromen, de uitvinder van het schrift, de wiskunde en de astronomie.

Kind van Zeus en Theia

Theia was volgens de Oude Grieken een hemelkoningin en werd in diverse Griekse geschriften de moeder van de godin Aphrodite genoemd.

Aphrodite

De godin Aphrodite was zeer belangrijk in de Griekse mythologie en ze was dan ook (onder andere) de godin van de liefde, de schoonheid, de seksualiteit, de vruchtbaarheid en het evenwicht. Over haar geboorte bestaan meerdere mythen waaronder de mythe dat ze een dochter was van Zeus en Theia en de mythe dat ze was geboren uit het schuim van de zee; toen deze werd bevrucht door de bloeddruppels van de god Ouranos (de hemel) nadat deze was gecastreerd door zijn zoon. De letterlijke vertaling van de naam Aphrodite was dan ook 'de uit schuim geborene'.

Kind van Zeus en Semele

Samen met de sterfelijke Semele, de dochter van de Thebaanse koning Kadmos, kreeg Zeus de god Dionysos.

Dionysos

Toen Zeus, door een list van zijn vrouw Hera, in zijn goddelijke vuurgloed voor Semele verscheen, verbrandde zij samen met haar huis. Zeus wist het kind dat Semele droeg op het nippertje te redden en verborg zijn zoon in zijn dij tot het tijd voor hem was om geboren te worden. Toen Dionysos voor de tweede maal werd geboren droeg Zeus de zorg over zijn zoon over aan de nimfen van Nysa. Zodra Dionysos volwassen was plantte hij een wijnstok en maakte van de druiven wijn die hij rijkelijk uitdeelde of opdronk. Naast god van de wijn werd Dionysos ook gezien als de groeikracht van de aarde en hij was volgens de Oude Grieken dan ook verantwoordelijk voor alles wat groeiden en bloeiden in de natuur. Dionysos had ook veel invloed op het menselijk gemoed en werd gezien als de god die mensen bij elkaar bracht. Hij was ook de god van de geestdrift en het enthousiasme en de god van de voorspelling.

Het kind van Zeus en Alkmene

Alkmene was de vrouw van Amphitryon, de koning van Tiryns, maar liet zich verleiden door oppergod Zeus. Uit hun romance werd een kind geboren dat de naam Herakles kreeg.

Herakles

Herakles - ook wel Hercules genoemd in het Latijn - was een Griekse heros; een dapper en geweldig man die als een
god werd vereerd, ook wel halfgod genoemd. Herakles werd bekend om de twaalf moeilijke werken die hij uitvoerde in opdracht van koning Eurystheus van Tiryns. Herakles was een held die zijn enorme kracht wist te combineren met slimheid en daardoor buitengewone dingen kon verrichten. Aangezien Herakles een halfgod was, was hij sterfelijk, iets dat zijn vader Zeus maar wat graag wilde veranderen. Zeus verzon een plan en legde Herakles stiekem aan de borst van zijn slapende vrouw Hera, maar deze merkte dit en trok zich net op tijd terug. De melk die Hera hierbij morste vormde de Melkweg.

De kinderen van Zeus en Mnemosyne

Met de Titanide Mnemosyne kreeg Zeus negen dochters, welke de Muzen werden genoemd.

Overige kinderen van oppergod Zeus

Naast de voornoemde kinderen werd Zeus in diverse literatuur ook nog de vader van de godin (Pallas) Athene en de Lydische koning Tantalos, genoemd. Van beide kinderen is niet bekend wie de moeder was.

Pallas Athena

Volgens de Griekse mythologie werd Pallas Athena - kortweg Athena genoemd - geboren uit Zeus zijn hoofd, nadat hij de godin Metis had opgegeten. Voor de Oude Grieken verpersoonlijkte de godin Athena de wijsheid en ze werd ook wel gezien als de godin van de hemel en de Aether; de reine en zuivere hemellucht die door de goden werd ingeademd. Aangezien Athena van groot belang was in de Griekse mythologie vertegenwoordigde ze ook nog de kunst en de krijgskunst en werd ook wel de godin van de vrede genoemd.

Tantalos

Tantalos - ook wel Tantalus genoemd in het Latijn - was de koning van Lydië en volgens diverse bronnen de zoon van Zeus. Helaas wist Tantalus de gunst van zijn vader te verspelen toen hij na een maaltijd op de Olympus nectar en ambrozijn stal om aan zijn vrienden te laten proeven. Toen hij de goden vervolgens ook nog tartte - door hen tijdens een maaltijd zijn eigen, in stukken gesneden zoon Pelops, voor te schotelen en zo te controleren of ze inderdaad alwetend waren - was voor Zeus de maat vol. Hij zond Tantalos naar de Tartaros (de onderwereld) om daar een eeuwig durende marteling te ondergaan.
© 2018 - 2024 Marjolijnr, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hera, beschermheilige van het huwelijkHera, beschermheilige van het huwelijkHera is een van de bekendste godinnen uit de oudheid. Ze was de vrouw van oppergod Zeus en ze heeft 4 kinderen gekregen.…
De onsterfelijke goden van GriekenlandDe onsterfelijke goden van GriekenlandDe Olympische goden waren onsterfelijk. Hoewel er veel meer Griekse goden bekend zijn, waren de goden van Olympos het be…
De Griekse godin HeraDe Griekse godin HeraHera, koningin van de Griekse goden en zowel de vrouw en de zus van de koning van de Griekse goden Zeus. Dochter van Cro…
Hephaistos, Griekse god van het vuurHephaistos, Griekse god van het vuurHephaistos is de Griekse god van het vuur en de ambachtslieden. Zijn Romeinse naam is Vulcanus. Hephaistos was de zoon v…

Griekse mythologie: De nakomelingen van Kronos & RheiaGriekse mythologie: De nakomelingen van Kronos & RheiaDe Titaan Kronos en de Titanide Rheia waren niet alleen broer en zus, maar volgens de Griekse mythologie ook man en…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Hyperion & TheiaGriekse mythologie: De nakomelingen van Hyperion & TheiaVolgens de Griekse mythologie waren zowel de Titaan Hyperion als zijn zus, de Titanide Theia, nakomelingen van de godin…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tumisu, Pixabay
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hera
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Ares_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Eileithyia
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Enyo
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebe_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hephaistos
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Leto
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Artemis_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_(Griekse_mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Leda_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Castor_en_Pollux
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%AB_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Perseus_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Maia_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermes_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Theia_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Pallas_Athena
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysos_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Herakles_(mythologie)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Tantalus
Marjolijnr (218 artikelen)
Laatste update: 09-02-2020
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Mythologie
Bronnen en referenties: 24
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.