InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Geschiedenis > Naamdagen in augustus, Hondsdagen, Laurentiustranen, Maria

Naamdagen in augustus, Hondsdagen, Laurentiustranen, Maria

Naamdagen in augustus, Hondsdagen, Laurentiustranen, Maria De Hondsdagen tussen half juli en half augustus zijn de warmste dagen van het jaar. Al in de Griekse en Romeinse tijd sprak men van grote hitte in deze tijd van het jaar. De term "Hondsdagen" komt van "hondenweer". Als het onweert, spreekt men ervan. In oud-Nederlands noemde men onweer: ondeweer. Ook wordt het in de meteorolgie genoemd: de ster Sirius uit het sterrenbeeld Grote Hond komt tegelijk met de zon op en is dus niet te zien.

Sint-Laurentius, 10 augustus

Laurentius ging als jongen naar Rome en werd daar aartsdiaken. Een aartsdiaken is een gevolmachtigde van een bisschop. In de tijd van Laurentius was het zijn taak aalmoezen te geven aan de armen. Ook genas hij zieken.
Laurentius werd gevangen genomen door de stadhouder van Rome in naam van de toenmalige keizer Valerianus I. Deze sloot de kerken. Paus Sixtus II, die toch missen bleef opdragen, werd met zijn aartsdiakenen gedood. Laurentius ontsnapte hieraan omdat hij de aartsdiaken was die aalmoezen uitdeelde aan armen. Hij bewaakte ook het goud, het zilver en de kerkboeken van de katholieke kerk in Rome. Valerianus eiste de kerkschatten op. Laurentius zei hem dat hij de schatten zou gaan halen. Tijdens zijn gang naar de keizer deelde hij alle kerkschatten uit en nam vele mensen mee naar de keizer. Daar verkondigde hij: hier zijn alle kerkschatten (bedoelde de mensen). Hij werd gegeseld en verbrand op roosters.
Hij is de patroon van Rotterdam (zie o.a. studentenvereniging Laurentius), van De Bilt en Sint-Laurens in Zeeland.
Omdat hij de bewaarder was van de kerkboeken is hij de patroonheilige van de boekhouders, de bibliothecarissen en de advocaten. Door zijn manier van sterven ook van de brandweerlieden en de koks.
Katholieken roepen zijn hulp in (roepen hem aan) bij brandwonden en huidziekten.
Elk jaar is er tussen 10 en 13 augustus een sterrenregen waar te nemen, meteoren die luisteren naar de naam Perseïden. De naam van die sterrenregen: de Laurentiustranen.
Zowel de imkers als de wijnboeren hopen op een mooie zonnige dag op 10 augustus. het jaar wordt dan een goed wijn- en een goed honingjaar.

Maria Hemelvaart, 15 augustus

In de katholieke kerk heet deze dag: Maria Tenhemelopneming. Dit omdat Maria door Christus zelf is gehaald en mee naar de hemel genomen. Alle apostelen waren getuigen van haar sterven, behalve de "ongelovige Thomas". Die geloofde dus ook niet wat de andere apostelen vertelden. Pas toen Maria's gordel uit de hemel viel, geloofde hij het pas.
In de zesde eeuw werd de feestdag van de "Ontslapenis van de Moeder Gods" in Byzantium ingevoerd. In de zevende eeuw ook in Rome onder paus Sergius I.
Op 15 augustus steken goed-katholieken het beeld van Maria een bos korenaren in haar hand. Zij is onder andere de patroonheilige van de oogst.
Een bos bloemen en kruiden, waaronder Sint-Janskruid, walstro en dragon, wordt in huis gelegd om ongure personen te weren.
In katholieke landen wordt op 15 augustus moederdag gevierd.

Sint-Rochus, 16 augustus

Sint-Rochus is in de dertiende eeuw in Montpellier geboren. Hij was een zoon van rijke ouders. Op zijn weg naar Rome gaf hij al zijn geërfde bezittingen aan de armen.
Sint-Rochus was één van de zogenaamde Noodhelpers. In de dertiende eeuw heerste de pest. Veertien huidige heiligen hielpen in die tijd de pestlijders. Een van hen was Sint-Rochus. Ook Sint-Vitus was één van hen.
Sint-Rochus leefde als kluizenaar in een bos, met zijn hond. De legende gaat dat hij door een engel van zijn vreselijke pestbuilen is genezen. Uiteindelijk stierf hij toch zelf ook aan de pest.
Heden ten dage is hij de patroonheilige van de lijders aan besmettelijke ziekten, zweren en puisten.

Sint-Bernardus, 20 augustus

Bernard werd in de elfde eeuw geboren uit Bourgondische adel. Al op jonge leeftijd ging hij naar de kapittelschool, een school verbonden aan een kathedraal of kerk. Hij predikte een "modern" geloof dat gebaseerd was op "bid en werk"en op de bemiddeling van de Maagd Maria. Bernardus staat vaak afgebeeld met de Maagd Maria, die een druppel melk uit haar borst op zijn lippen laat vallen.
In de twaalfde eeuw stichtte hij het klooster in de Vallée d'Absinthe: de abdij van Clervaux. Hij was prediker, denker en schrijver. Hij werd de geestelijk leider van de Cisterciënzers (of Bernardijnen). Gedurende het schisma van de kerk, ontstaan na de dood van de paus en bij de keuze van een nieuwe, trad hij op als oordelaar.
Paus Innocentus II werd verbannen naar Frankrijk en op verzoek van de Franse bisdommen moest hij een keuze maken. Innocentus werd verkozen en samen met hem trok Bernardus naar Rome. Onderweg overtuigde hij steden van de juistheid van zijn keuze. Uiteindelijk werden de overgebleven aanhangers van het schisma veroordeeld.
Bernardus kwam ook in conflict met de bekende Pierre Abélard. Deze verheerlijkte de ratio en wilde het christelijk geloof ook vanuit dat oogpunt benaderen. Bernardus ging klagen bij de paus en Abélard werd veroordeeld.
De door de paus gewaardeerde Bernardus werd daarna gevraagd de ketterij te bestrijden van de orde der Henricianen, volgers van Henri van Lausanne. Ook deze orde werd veroordeeld.
Het Heilige Land werd overheerst door de Seltsjoeken, een Turks volk uit Centraal Azië. Bernardus werd gevraagd een Tweede Kruistocht te organiseren. Met zowel adel als burgers ging de kruistocht van start. De kruistocht werd een grote mislukking. In zijn boek "Boek van de overwegingen" legt hij uit dat de zonden van de kruisvaarders hiervoor de oorzaak waren.
Sint-Bernardus is de patroonheilige van de stervenden.

Hondsdagen

Tussen 19 juli en 18 augustus vallen de Hondsdagen. Als de Hondsster (Sirius, de grote hond) tegelijk met de zon opkomt.
Het zouden de warmste dagen van het jaar zijn.

Noordenwind in augustus ontstaan, brengt bestendig weder aan.

Lees verder

© 2012 - 2019 Wilvdvleuten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bedevaartsoord voor Maria in Turkije: Meryemana in EfezeBedevaartsoord voor Maria in Turkije: Meryemana in EfezeIn Turkije, bij de stad Efeze ligt Meryemana. Dit is voor zowel christenen en moslims een bedevaartsoord. Men gelooft da…
Abelard's Sic et NonAbelard's Sic et NonSic et Non, vertaald betekent het Ja en Nee. Deze tekst gaat over een nieuwe benadering betreffende voorkomende contradi…
Luxemburg - bezienswaardige plaatsenLuxemburg, officieel het Groothertogdom Luxemburg, is een mini-landje niet zo ver van Nederland. Een ideale bestemming d…
Hemelvaart (Ascensionis Domini)Een echt Christelijk feest, waarin de terugkeer van de zoon Jezus naar God de Vader wordt gevierd. De verbeeldingskracht…
Europese regeling verplichte vrije dagenEuropese regeling verplichte vrije dagenIn ieder land zijn er feestdagen waarop werknemers verplicht vrij zijn. Dit zijn niet in ieder land in Europa dezelfde d…
Bronnen en referenties
  • I. van Eijk Van Allerheiligen tot sint juttemis. Wikipedia.

Reageer op het artikel "Naamdagen in augustus, Hondsdagen, Laurentiustranen, Maria"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Wilvdvleuten
Laatste update: 01-08-2013
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!