Artikelen 451 - 460 in de rubriek Kunst

Kunst (Kunst en Cultuur)

De schilder en beeldhouwer Pierre-Auguste Renoir

Renoir maakte deel uit van de kern van de Impressionisten, een vernieuwende stroming in de schilderkunst in de negentiende eeuw. Renoir is misschien wel de beroemdste schilder uit deze groep, zijn wer… Sasati, 27-11-2007
Jean Frederic Bazille

Jean Frederic Bazille

Bazille is een vrij onbekende impressionist, niet door gebrek aan talent, maar doordat hij op jeugdige leeftijd stierf. Sasati, 27-11-2007

De impressionist Alfred Sisley

De van oorsprong Engelse Sisley maakte deel uit van de kern van de groep impressionisten die de schilderkunst in de negentiende eeuw ingrijpend vernieuwde. Sasati, 27-11-2007

Paul Gauguin Post-impressionist

De carrière van Paul Gauguin was een zeer ongebruikelijke. Aanvankelijk was hij een effectenmakelaar, maar zijn passie voor de schilderkunst zette zijn leven volledig op de kop. Zijn kleurenspel was v… Sasati, 27-11-2007

Camille Pissarro, vader van het Impressionisme

Camille Pissarro is niet alleen een van de belangrijkste impressionisten, maar heeft ook veel invloed gehad op andere schilders zoals Cézanne en Gauguin. Sasati, 26-11-2007

Edouard Manet - Schilder

Edouard Manet maakte deel uit van de impressionisten en was een controversiële schilder in zijn tijd. Hij probeerde de tijd en samenleving waarin hij leefde vast te leggen op zijn doeken. Zoals hij ze… Sasati, 26-11-2007
De Schilder Paul Cézanne

De Schilder Paul Cézanne

Paul Cézanne is een schilder, die een enorme invloed heeft gehad op de twintigste eeuwse schilderkunst. Picasso werkte diens stijl verder uit tot het kubisme, Matisse bewonderde vooral zijn kleurgebru… Sasati, 25-11-2007
De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas wordt vaak onder de Impressionisten geschaard. Hij maakte echter meer gebruik van klassieke elementen en had een afkeer van buiten schilderen, waardoor hij een geheel eigen sti… Sasati, 25-11-2007
Claude Monet - Impressionist

Claude Monet - Impressionist

Claude Monet wordt gezien als een van de grondleggers van het Impressionisme, een vernieuwende stroming in de schilderkunst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Sasati, 25-11-2007

Oude Chinese acrobatiek

Zoals het voetballen in de westerse landen wordt beoefend, zo is in China de acrobatiek een tak van sport die duizenden mensen beoefenen. Deze sport vindt zijn oorsprong ruim 2.000 jaar geleden. Om éé… Storm, 10-11-2007