Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elen

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elen Een handige rijmwoordenlijst als hulpje bij het rijmen en dichten. Sommige mensen schudden een gedicht uit hun mouw en anderen zijn soms dagen in touw. Moet jij een gedicht schrijven voor een speciale gelegenheid of Sinterklaas en krijg je t niet goed voor elkaar? Je vindt in dit artikel 1000-en rijmwoorden, dus kiezen maar! Rijmwoorden die eindigen op de lettergreep eb t/m rijmwoorden eindigend op elen; het zijn er dus velen! Hiermee kan ook jij de schrijver zijn van een mooi gedicht of rijm! In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoordenlijsten - Rijmwoorden eindigend op -eb t/m lettergrepen eindigend op -elen

Rijmwoorden E t/m Elen Chronologisch. In de overzichtstabellen vind je rijmwoorden die in alfabetische volgorde staan. In de kolommen zie je lettergrepen in groepen met een e aangegeven, waarmee de woorden eindigen die rijmen op elkaar. Van -eb, te vinden in het 1e tabeloverzicht, tot en met woorden eindigend op -elen in het laatste tabeloverzicht.

Voorbeeld Rijmwoord. Indien je bijvoorbeeld op zoek bent naar een woord dat rijmt op principieel, dan vind je bij de uitgang -eel de woorden of zinsneden die hier op rijmen, zoals 'weet ik veel'. Je kunt de woorden die rijmen op -eel vinden in de 3e overzichtstabel, in de 1e en de 2e kolom.

In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezen vind je het tweede deel van woorden met lettergrepen e, die rijmen.

Ctrl en F - Snel Rijmwoorden vinden. Ben je op zoek naar welk woord er rijmt op een specifiek woord dat je voor ogen hebt, dan kan je dit heel snel vinden door middel van de toetsencombinatie Ctrl - F en vervolgens het betreffende woord in te typen, waardoor je direct bij het woord en een keur aan bijbehorende rijmwoorden komt.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Alfabetische Rijmwoorden. Als je op onderstaande links klikt, vind je rijmwoorden eindigend op de klinkers: a, e, i, o en u.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - eb t/m rijmwoorden eindigend op -eder - ee

eb - ep echt(en) echt - edeted - eted - etedeedel - edeneden - ederederteder - ee
eb
heb
klep
mep
nep
pep
rep
schep
step
web

handicap
verlep
wegebben

aanheb
door heb
om heb
op heb
spinneweb

ech - echten
echt
hecht
knecht
legt
recht
slecht
specht
vecht
vlecht
zegt

belegd
berecht
beslecht
bevecht
gedregd
gehecht
gelegd
gerecht
gevecht
gezegd
terecht

aanhecht
aanrecht
aanzegt
vasthecht
vastlegt

ingelegd
regelrecht
tegen vecht

steen legt
kon slecht
onecht
onrecht
ontzegd
oprecht(on)
loodrecht
voorrecht(be)
uitvecht
echter
hechter
legt er
rechter
slechter
trechter
vechter

berechter
voorvechter

ed - et
bed
bet(ten)
bête (Fr.)
flat
het
jet (vliegtuig)
met
net
pet
plet
pret
red
set (Eng.)
smet
spet

tred
vet
wed
wet
zet

belet
besmet
bezet
brevet
gebed
gebet
gelet
geplet
gered
gesmet
gewed
gezet
je van het
recette
servet
skelet
temet
terugzet
vedette
verlet
verzet

alfabet
af(ge)zet
lavet(bad)
ballet
banket
enquête (Fr.)
kantelbed
karpet
kwartet
manchet
pakket
pamflet
parket

aan(ge)zet
amourette
amulet
baret
cabaret
cachet
cassette
daarnet
facet
kabinet
kadet
klarinet
lavet
marionet
palet
raket
tablet
taboeret

etiket
etiquette
menuet
nederzet
uiteenzet
zeebanket

kwintet
in t net
in(ge)zet
pincet
twinset

biljet
pipet
sigaret
silhouet
spinet

bonnet
complet
corset
grondwet
kornet
korte metten
lorgnet
om(ge)zet
onbesmet
onnet
ontsmet
ontzet
op(ge)let
opgezet
opzet
portret
sorbet
stop(ge)zet
trompet(lof)
volvet
vooropgezet

autoped
closet
croquet
door(ge)zet
koket
loket
open(ge)zet
over(ge)zet
voort(ge)zet

bouquet
couchette
couplet
doublet
poulet
roulette

budget
buffet
natuurwet
sujet
bruidsbed
uitred
uitzet
vooruitzet

tête a tête
nauwgezet
gelijke tred

ede
bede
brede
mede
rede
schede
schrede
slede
snede
trede
vrede
zede

daarmede
haardstede
waarmede

hiermede
in stede
intrede
schimprede
doorsnede
gerede

edel (en)
bedel
edel
label
onedel
schedel
veredel

eden
deden
gleden
heden
kleden
kneden
leden
meden
reden
schreden
smeden
sneden
steden
streden
treden
zeden
bekleden
beleden
beneden
bereden
besneden
besteden
bestreden
betreden
gebeden
gegleden
geleden
gemeden
gereden
geschreden
gesneden
gestreden
getreden
het heden
tevreden
terugdeden
teruggeleden
terugreden
terugtreden
verbreden
verdeden
vergleden
verkleden
verleden
vermeden
verreden
vertreden

af(ge)gleden
af(ge)reden
af(ge)sneden
af(ge)treden
lang geleden

aanbesteden
aandeden
aan(ge)beden
aan(ge)reden
aan(ge)treden
aankleden

binnentreden
inkleden
intreden

Hof van Eden
omstreden
onbereden
onbestreden
onbetreden
ontdeden
ontevreden
ontkleden
op(ge)sneden
optreden
voldeden
volstreden
doorsnede
overleden
overreden
overschreden
overtreden

hoeveelheden
toetreden

uitdeden
uitkleden
uitreden
uit(ge)scheden
uitschreden

eder - edert
breder
leder
neder
reder
teder
veder
weder
wreder

besteder
betreder
gereder
terneder
verneder(d)
verteder(d)

overreder
overtreder
optreder
sedert

ee
dee (deed)
fee
gee
hé!
mee
nee
ree
slee
snee
thee
tree
twee
vee
vree (vrede)
wee
zee

de pee
gedwee
tevree

ach nee
bal masqué
bracht mee
employé (Fr.)
entree (Fr.)
foyer (Fr.)
gaf mee
nam mee
santé (Fr.)
soiree (Fr.)
't valt mee

ABC
allee (Fr.)
allez (Fr.)
AOW
blasé (Fr.)
café
cahier (Fr.)
daarmee
ga mee
habitué (Fr.)
hachee
maakt wat mee
matinee
paté (Fr.)
varieté
waarmee

bedstee
brengt t mee
helpt mee
nescafé
per se
telt mee

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -ee t/m Rijmwoorden eindigend op eek - eeks

ee - eedeet eed - eeteed - eefeefeefs - eefteeft - eekeekteek - eeks
werkt mee
decolleté
deed mee
deelt mee
geeft 't mee
leef mee
métier (Fr.)
negligé
neemt 't mee
resumé
sleept t mee
TV

dictee
dingt mee
intree
invité (Fr.)
in zee

cliché (Fr.)
diner (Fr.)
hielp mee
idee
privé (Fr.)
risee
't viel mee

collier (Fr.)
comité (Fr.)
congé (Fr.)
corvee
dong mee
hofstee
portemonnaie
doorsnee
logé (Fr.)
oh nee
oh wee
ok (Am.)
protegé (Fr.)
doet mee
no cure no pay (Eng.)
nouveauté
souper
tournee

puree
vuurzee

heimwee
maintenee

eed - eet
beet
breed
deed
eed
gleed
heet
keet
kleed
kreet
kweet (kwijten)
leed
made (Eng.)
meed
met
plaid
reed
reet
schreed
sleet
smeed
smeet
sneed
speet
spleet
streed
treedt
vleet (bij de)
vreet
weet
wreed
zweet

bekleed
bereed
besteed
betreedt
bezweet
decreet
gekleed
gereed
gesmeed
terugbeet
terugdeed
teruggleed
terugreed
terugschreed
terugtreedt
verbreed
vergeet
vermeed
versleet
verweet

afdeed
afgleed
asceet
atleet
haarbreed
magneet
planeet

self made (Eng.)
weggleed

discreet
indiscreet
intreedt
misdeed

dieet
tenietdeed
zieleleed

compleet
concreet
opeet
optreedt
voldeed

doorkneed
doorsneed
home made (Eng.)
komeet
opendeed
overreed
overtreedt
poeët
profeet
proleet
voordeed
voortschreedt

up to date (Eng.)
voorbijgleed

eef
beef
bleef
dreef
geef
kleef
leef
neef
safe
scheef
schreef
streef
weef
wreef
zeef
zweef

bedreef
begeef
beleef
beschreef
gebeef
te geef
teruggeef
terugscheef
verbleef
vergeef
verschreef

afbleef
afdreef
afgeef
afschreef
vastkleef
aanbleef
aandreef
aangeef
aan geef (de brui)
aankleef
nageef
nastreef

hergeef
herleef

meegeef
meeleef
tegenstreef
weergeef
weerstreef

indreef
ingeef
inschreef
inwreef
misdreef

bijbleef
prijsgeef
vrijbleef
vrijgeeft
vrij leeft
om geef

omgeef
omschreef
opbleef
op dreef
opgeef
opleef
opschreef

blootgeef
doordreef
doorgeef
doorleef
overbleef
over de schreef
overdreef
overgeef
overgeef
overleef
toon aangeef
voorgeef
voorschreef
voortdreef
voortleef

toedreef
toegeef
toeschreef

thuis bleef
uitbleef
uitdreef
uitgeef
uitleef
vooruitstreef

omgeeft
om geeft

eefs
goedgeefs
scheefs (iets)
tevergeefs

eeft
beeft
geeft
heeft
kleeft
kreeft
leeft
streeft
weeft
zeeft
zweeft

beleefd(on)
beleeft
gekleefd
geleefd
gestreefd
gezeefd
gezweefd
teruggeeft
vergeeft

afgeeft
af heeft
afgeleefd
vastkleeft

aangeeft
aan heeft
aankleeft
nageeft
nastreeft

hergeeft
herleeft

meegeeft
meeleeft
tegenstreeft
weerstreeft

inleeft
inweeft

prijsgeeft
vrijgeeft
vrij heeft
vrij leeft

omgeeft
om geeft
opgeeft
opleeft

blootgeeft
doorgeeft
door heeft
doorleeft
doorzeefd
overgeeft
over heeft
overleefd
toon aangeeft
voorgeeft
voor heeft
voortleeft

uitgeeft
vooruitstreeft

deeg
kreeg
leeg
neeg
pleeg
reeg
steeg
veeg
weeg
zweeg

besteeg
beweeg
verkreeg
verpleeg
verzweeg

helleveeg
herkreeg
terdeeg

aanveeg
bracht teweeg
neerzeeg
opsteeg
opveeg
opweeg
overweeg
terugkreeg
uitveeg

eek - eekt
beek
bleek
breek
cake
keek
kreek
kweek
leek
preek
smeek
spreek
steek
streek
week
wreek

bekeek
bestreek
geleek
terugkeek
terugspreek
terugweek
verbleek
verbreek
vergeleek
verkeek
verstreek

afbreek
afkeek
afsmeek
afspreek
afsteek

aanbreek
aankeek
aansteek
nakeek

bibliotheek
discotheek
inbreek
inkeek
insteek

omkeek
onderbreek
ontbreek
ontsteek
ontweek
opbreek
opsteek

doodsbleek
doodsteek
doorbreek
doorkeek
doorsteek
doorweekt
oversteek
woonstreek

toekeek
toespreek
toesteek

uitbreek
uitkeek
uitsteek

eeks
bleeks (iets)
feeks
rechtstreeks
weeks (iets)

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eel t/m Rijmwoorden eindigend op -eer

eel eeleeld - eelteelseels - eemeemteemt - eeneend - eenteens - eepteep - eerair
deel
geel
heel
keel
kweel
mail
meel
rail
reëel
scheel
speel
steel
teel
veel
bedeel
bespeel
besteel
beveel
geheel
gespeel
gestreel
verdeel
verspeel
verveel

actueel
algeheel
kasteel
part noch deel

aandeel
gareel
kameel
krakeel(ge)
nadeel(be)

aanbeveel
gaaf en heel
materieel
naar de keel
tafereel
sensationeel
traditioneel

essentieel
exceptioneel
penseel
perceel
personeel
sensueel
sentimenteel
seksueel

bezemsteel
emotioneel
eventueel
evenveel
experimenteel
meedeel
merendeel
tegendeel
weet ik veel

indeel
inspeel
zinspeel

individueel
industrieel
intellectueel
principieel

crimineel
fideel
financieel
immoreel
prieel
spiritueel

cocktail
formeel
opspeel
ontsteel

commercieel
conventioneel
officieel
onderdeel
origineel
pronkjuweel

doordeel
moreel
oordeel
toneel
voordeel
zoveel

beoordeel
bevoordeel
momenteel
veroordeel
vooroordeel

boekdeel
groen en geel
hoeveel

cultureel
fluweel
juweel
punctueel
substantieel
universeel

uitdeel
uitspeel

eeld-eelt
beeld
deelt
eelt
heelt
keelt
kweelt
scheelt
speelt
steelt
streelt
teelt

bedeeld
bespeelt
besteelt
beveelt
gedeeld
geheeld
gescheeld
gespeeld
gestreeld
geteeld
verbeeld
verdeeld
vergeeld
verheelt
verveelt

af(ge)beeld
aanbeveel
benadeelt
krakeelt

denkbeeld (waan)
penseelt

meedeelt
evenbeeld

in(ge)beeld
in(ge)deelt(d)
in(ge)speelt(d)
misdeeld
zinspeelt

opspeelt
toespeelt
uitspeelt

beoordeelt
bevoordeelt
bevooroordeeld
bijvoorbeeld
door(ge)speel(d)
(ge)oordeelt(d)
veroordeelt
voorbeeld
voor(ge)speeld

eels
deels
rails
speels
steels

cocktails
grotendeels
luidkeels

(iets):

actueels
commercieels
emotioneels
essentieels
exceptioneels
fideels
financieels
formeels
immoreels
individueels
officieels
origineels
principieels
reëels
sensationeels
sentimenteels
spiritueeIs
traditioneels
universeels

eem - eemt
claim(t)
fleem(t)
leem
neem(t)
teem(t)
vreemd
zeem(t)
zweem(t)

beneem(t)
bevreemd
gefleem(d)
geteem(d)
verneem(t)
vervreemd

afneem(t)
aanneem(t)
waarneem(t)
embleem
herneem(t)
wegneem(t)
beetneem(t)
meeneem(t)

diadeem
systeem

onderneem(t)
ontheemd
ontneem(t)
ontvreemd
opneem(t)
doorneem(t)
overneem(t)
probleem
voorneem(t)

inneem(t)
toeneem(t)

een
been
een
geen
heen
leen
meen
neen
scheen
speen
steen
teen
train
ween
weeën
zeeën

beleen
bescheen
beween
geleen
gemeen
geween
meteen
sereen
te leen
verdween
verleen
vermeen
verscheen
versteen
achtereen
algemeen
alleen
handgemeen
vaneen

elkeen
erheen
hetgeen

edelsteen
fenomeen
menigeen

ik meen
ineen

hierheen
iedereen
sirene
grondsteen
obsceen
omheen
om ween
ongemeen
ontleen
opeen

doorheen
dooreen
homogeen
overeen
schoorsteen
voorheen

bijeen
hulp verleen
toetssteen
uiteen
uitleen

eend -eent
beent
eend
leent
meent
traint
weent

beleent
beweent
geleend
gemeend
getraind
geweend
vereend
verleent
verspeend
versteend

lelijke eend
ontleend
uitleent
welgemeend

eens
brains
eens
eveneens
ineens
opeens
oneens
weleens
wijdbeens

eep - eept
cape
dweep(t)
greep
kneep
leep
sleep
streep
tape
zeep
zweep

begreep
gedweep(t)
gesleep(t)

afscheep(t)
handgreep
valreep
vastgreep

aangreep
nasleep

inscheep(t)
inzeep(t)
meesleep(t)

onderstreept
op(ge)scheept
op(ge)zweept
voort(ge)sleept

kunstgreep
teruggreep

eer-air
beer
creëer
deer
eer
fair
heer
keer
leer
meer
neer
peer
scheer
sfeer
smeer
teer
veer
weer
zeer
zweer

begeer
beheer
bekeer
beweer
bezeer
crepeer
geweer

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eer t/m Rijmwoorden eindigend op -ekend

eer - eerd eerd - eersees - eesteest - eetseeuw - efeffen - egeggenege - egelegenegen - egerek - ekkenekkend - ekeleken - ekend
meneer
temeer
terneer
terugkeer
vereer
verkeer
verleer
verteer
verweer

afkeer
afweer
aleer
alweer
atmosfeer
varkensleer
wanbeheer
wanneer

evenzeer
keer op keer
veeleer
weleer

inkeer
insmeer
invloedssfeer

omkeer
ommekeer
oneer
ongeveer
onweer
pontveer

over en weer
zozeer
drijfveer
gekwinkeleer
hoezeer
terugkeer

eerd
geaccidenteerd
geaffecteerd
gedecolleteerd
gecoiffeerd
gecommitteerd
gecompliceerd
gekostumeerd
gedisponeerd
gedistingeerd
geëxalteerd
gefortuneerd
gefundeerd
geleerd
gelimiteerd
gemaniëreerd
geparenteerd
gepassioneerd
gepikeerd
geporteerd
geposeerd
gepreoccupeerd
geproportioneerd
geraffineerd
gerenommeerd
geroutineerd
geschakeerd
gesitueerd
getoucheerd
getroubleerd
onbeheerd
onberedeneerd
verbouwereerd
verkeerd
verleerd
verteerd
volleerd

eers - eerst
eerst
hardleers
heers(t)
teers (iets)
teerst
ten zeerst
vooreerst
voor t eerst

ees
hees
lees
pees
prees
race
vlees
vrees
wees

bewees
genees
verrees

aflees
afprees
afvalrace

aanprees
aanwees
nalees
nawees
watervrees

Chinees
doorlees
oprees
zenuwpees

eest
beest
feest
geest
leest
meest
peest
raced
vreest

bedeesd
bevreesd(on)
geneest
gesjeesd
gevreesd
geweest

afleest
naleest
plaaggeest

displaced
doorleest
onbevreesd

eets
alreeds
heets (iets)
kleinsteeds
reeds
sleets
Stater (Un.)
steeds

eeuw(en)
eeuw
geeuw
leeuw
middeleeuwen
schreeuw(ge)
tweeën(ge)
zeeën

ef
bef
chef
hef
kef
klef
lef
tref

besef
reliëf
verhef

aanhef
onthef
ophef
overtref

effe - effen
effen
heffen
keffen
treffen
beseffen
vereffen(en)

aanheffen
samentreffen

oneffen
ontheffen
opheffen
overtreffen

eg - eggen
dreg
eg
heg
leg
pech
weg
zeg

beleg
terugweg
tussenweg
afleg
afzeg
halfweg

aanleg
aanzeg
waarzeg

heg noch steg
wegleg

heenweg
neerleg

inleg

botweg
(p)lompweg
omleg
onderleg
onderweg
ontzeg
opleg
opzeg
rondweg

gewoonweg
overleg
overweg
spoorweg
voorleg
voortzeg
voorzeg

stoutweg
toeleg
uitleg
uitweg

bijleg
zijweg

ege
college
manege
privilege

egel
egel
kegel
regel
tegel
vlegel
zegel

maatregel
postzegel
stelregel
verzegel
ijspegel

ege-egen
degen
kregen
negen
plegen
regen
stegen
tegen
vegen
wegen
zege
zegen
zwegen

bejegen
belegen
bewegen
gedegen
gekregen
gelegen
genegen
geregen
gestegen
gezegen
gezwegen
terugkregen
verlegen
verplegen
verzwegen

achterwege
afgelegen
allerwegen
halverwege
slagregen

aanvegen
daar(en)tegen
waartegen

herkregen
welgelegen
neergezegen
ongelegen
ongenegen
op(ge)stegen
opwegen

overwegen
toegenegen
uitvegen

eger
brievenweger
integer
jaeger
leger
neger
veger

ek-ekken
bek
cheque
crack
dek
drek
gek
hek
lek
kek
krek
kwek
lek
nek
pek
plek
rek
sec
shag
spek
stek
strek
trek
vlek
vrek
weck
wek

bedek
bestek
betrek
gebrek
gekwek
gerek
gesprek
verrek
verstrek
vertrek
verwek

afbek
lachebek
lafbek
schandvlek
afschrikwekkend
angstwekkend
lachwekkend

gelaatstrek
samentrek
stapelgek
vraaggesprek
echec
lekkerbek
wegdek

erin betrek(ken)
indrukwekkend
intrek

blauwe plek
omtrek
ontdek
onttrek
ontvlek
optrek
opwek
rondtrek
voltrek

overtrek
uitlek
uitstek (bij)
uitstrek
uittrek

ekel
hekel
krekel
pekel
rekel
stekel

eken-ekend
bleken
breken
deken
keken
kreken
kweken
leken
preken
reken
smeken
spreken
steken
streken
teken
weken
wreken

bekeken
bereken
bespreken
bestreken
bezweken
gebleken

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eken t/m Rijmwoorden eindigend op -elen

eken eken - ekerekker - ekstex - ektek - ekkendelel - eldelteld - eldeeldenelden - eleelen
gebreken
gekeken
geleken
gestreken
getekend
geweken
terugkeken
verbleken
verbreken
vergeleken
verkeken
verspreken
verstreken
verweken

afbreken
afkeken
afreken
afsmeken
afspreken
afsteken
afweken
halsbreken
landstreken

aanbreken
aan(ge)keken
aankweken
aanreken
aanspreken
aansteken
aanteken
na(ge)keken
nareken
vraagteken

kenteken
welsprekend

bibliotheken
discotheken
inbreken
inkeken
inreken
insteken
litteken

toekeken
toereken
toespreken
toesteken

tegenspreken
vrijspreken

omkeken
onderbreken
onderteken
ontbreken
ontsteken
ontweken
opbreken
opkeken
opkweken
op reken
opsteken

broodsweken (witte)
doodsteken
doorbreken
doorkeken
doorspreken
doorsteken
over spreken
oversteken
voorspreken
voorreken
voorteken
uitbreken
uit(ge)keken
uitreken
uitspreken
uitsteken
uitstekend
uit(ge)streken
uitteken
uit(ge)weken

eker
beker
bleker
breker
keek er
spreker
verzeker
weker
zeker

baanbreker
golfbreker
inbreker
onzeker
spelbreker

ekker
gekker
jekker
lekker
stekker
trekker
wekker
ontdekker
ontvlekker
tweedekker
verwekker

eks-ekst
annex
behekst
complex
dubbeldeks
geks
heks
perplex
relax
sex (seks)
tekst
triplex

ekt
lekt
nekt
rekt
secte
strekt
trekt
weckt
wekt

bedekt
gebekt
gedekt
gelekt
genekt
gerekt
gespekt
gestrekt
gevlekt
geweckt
gewekt
select
verdekt
verstrekt
vertrekt

aspect
langgerekt
traject

defect
effect
perfect
respect

dialect
direct
indirect
intellect

collecte
correct
object
onbevlekt
ontdekt
onttrekt
op(ge)wekt
optrekt
volstrekt
voltrekt

goed gespekt
nieuw aspect
overdekt
project
uit(ge)lekt
uit(ge)rekt
uit(ge)strekt
uittrekt

angstwekkend
ontzagwekkend
zorgwekkend

el
bel
cel
el
fel
hel
knel
kwel
lel
pel
rel
schel
snel
stel
tel
vel
wel
zwel

bestel
bevel
bretel
gekwel
rebel
vergezel
versnel
verstel
vertel

achterstel
afstel
jarretel
kattebel
parallel
pastelvatstel

aanbel
aanstel
aanzwel
appel
bagatel
flanel
gebarenspel
jawel
kapel
naspel
naturel
navertel
samenspel
samenstel
tabel
vaarwel
varensgezel

herstel
metgezel

evenwel
meetel
tegenspel

bliksemsnel
instel

klokkenspel
omstel
onderstel
opstel
ontstel
onwel
veronderstel

bovenstel
hotel
model
motel
oorlel
openstel
overhel
tentoonstel
voorspel
voorstel

citadel
duel
hoewel
schouwspel

teleurstel
terugbel
terugsnel
treurspel
uitstel

pijlsnel
vrijgezel
vrij spel
vrijstel
vrijwel

eld-elt
geld
held
meld
scheld
smelt
speld
veld
velt

bekneld
gemeld
gesneld
gesteld
geweld
vergeldt
vermeldt
versmelt
versnelt
versteld
welgesteld

afmeldt
dasspeld
grasveld
kasgeld
slagveld

aanmeldt
samensmelt
samenstelt
samentelt

ongesteld
uitscheldt

elde-elden
belden
gelden
helden
knelden
kwelden
melden
snelden
spelden (op de mouw)
stelden
velden
welden
zelden

beknelden
bestelden
gemelde
gevelde
vergelden
vergezelden
vermelden
vertelden
verstelden

afbelden
afmelden
afstelden
aftelden
belangstelden
dasspelden
grasvelden
kasgelden
slagvelden
vastspelden
vaststelden

aanbelden
aanmelden
aansnelden
aanstelden
samenstelden

heensnelden
meetelden
tegengestelde

ongetelde
ontgelden
opbelden
opstelden
optelden
opwelden
pantoffelhelden

helden
bloot stelden
overhelden (ertoe)
tegenovergestelden
voorstelden
voortsnelden

geruststelden
teleurstelden
toesnelden

uitschelden
uitstelden
uittelden
ele-elen
delen
gele
helen
kelen
kwelen
schelen
spelen
stelen
strelen
telen
vele
velen

bedelen
bespelen
bestelen
bevelen
gehele
verdelen
vergelen
verhelen
verspelen
vervelen

algehele
kantelen
kastelen

aanbevelen
aandelen
kamelen
krakelen
nadelen (be)

In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezen vind je het tweede deel van rijmwoorden die eindigen op lettergrepen met een e.
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een origineel Sinterklaasgedicht schrijvenEen origineel Sinterklaasgedicht schrijvenBijna iedereen schrijft gedichten voor bij de cadeaus die tijdens het sinterklaasfeest worden uitgedeeld. Helaas zijn we…
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Rijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenRijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenGedichten en rijmen voor het feest van Sinterklaas maken is niet ieders hobby. Niet iedereen is goed in het creatief geb…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden U- eindigend op uw t/m tunnelRijmwoordenlijst - Rijmwoorden U- eindigend op uw t/m tunnelEen handige rijmwoordenlijst om je te inspireren bij het dichten en het rijmen. Voor het schrijven van een Sinterklaasge…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezenEen mooie rijm of een welluidend gedicht schrijven - zoals velen traditioneel met Sinterklaas doen- is voor de één moeil…
Bronnen en referenties
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.