Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezen

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezen Een mooie rijm of een welluidend gedicht schrijven - zoals velen traditioneel met Sinterklaas doen- is voor de één moeilijker dan voor de ander. Een rijmwoordenlijst kan dit makkelijker maken of je net even die inspiratie geven om een extra leuke draai te geven aan je gedicht of Sinterklaasrijm. Een beetje humor, een ironisch tintje of een serieus gedicht. Het kan allemaal met duizenden rijmwoorden in overzichten op alfabet; snel vindbaar met de Ctrl - F toetsen. Veel dicht- en rijmplezier! In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden eindigend op -elen t/m woorden die eindigen op -ezen

Rijmwoorden Chronologisch - E . In dit artikel kan je rijmwoorden vinden die gerangschikt staan op alfabetische volgorde in overzichtstabellen. Van het woord meedelen (1e kolom van de eerste tabel) tot en met het woord voorgelezen (de laatste kolom van de laatste tabel). In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elen vind je het eerste deel van rijmende woorden die eindigen op lettergrepen met een e.

Voorbeeld Gebruik Rijmwoordenlijst. Wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een woord dat moet rijmen op het woord natuurwetten, dan vind je bij de uitgang -etten de bijpassende rijmwoorden. In dit geval zie je het woord natuurwetten dus in de 4e overzichtstabel staan, in de 3e kolom.

Snelzoeken met Ctrl + F. Als je snel een specifiek woord wilt vinden voor je rijm of gedicht, dan kun je dit vliegensvlug doen door de Ctrl en F toetsen in te drukken. Typ dan het betreffende woord in het venster en voila... je komt meteen uit bij het gezochte woord.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Alfabetische Rijmwoorden. Als je op onderstaande links klikt, vind je rijmwoorden eindigend op de klinkers: a, e, i, o en u.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -elen t/m Rijmwoorden eindigend op -ent

elen - elerelf - elfde elk - elleellendellen - elselten - elvenem - emdemt - emelemen - emmenempel - enen - end ent(e)end - ent
taferelen

meedelen
penselen
percelen

onderdelen
onderverdelen
opdelen
opspelen
beoordelen
bevoordelen
oordelen
tonelen
veroordelen
voordelen
vooroordelen

industriëlen
intellectuelen

juwelen
uitdelen
uitspelen

eler
bespeler
geler
heler
speler
steler
teler
uitdeler
veler

elf-elfde
delf
elf
schelf
zelf

bedelf
dezelfde
gewelf
overwelfde
vanzelf
welfde

elg
telg
verdelg
(ver)zwelg

elk
elk
kelk
melk
pel k
stel k (als eis)
tel k
welk

hetwelk
verwelk

elle-ellend
bellen
cellen
ellen
hellen
knellen
kwellen
pellen
rellen
schellen
snellen
spellen
stellen
tellen
vellen
wellen
zwellen

beknellen
bestellen
gezellen
vergezellen
versnellen
verstellen
vertellen
vervellen

achterstellen
aftbellen
afpellen
afstellen
aftellen
belangstellen
kattebellen
vastknellen
vaststellen

aanbellen
aansnellen
aanstellen
aanzwellen
bagatellen
flanellen
gazelle
natellen
navertellen
parallellen
samenstellen
samentellen
tabellen

herstellen
metgezellen
meetellen
mee te stellen

instellen
onheilspellend
vrijgezellen

kokkerellen
omstellen
ontstellen
ontvellen
opbellen
optellen
opwellen
opzwellen
veronderstellen

blootstellen
bovenstellen
modellen
oorlellen
openstellen
overhellen
tegenoverstellen
tentoonstellen
voorspellen
voorstellen

geruststellen
teleurstellen
terugbellen
terugsnellen
toesnellen
toestellen

uitstellen
uittellen

els
behels
hels
pels
rebels

elten
samensmelten
(ver)smelten
stelten (op-zetten)

elven
bedelven
delven (onderspit)
elven
gewelven
welven
zelve
hem
jam
klem
rem
stem
strem
tem
tram
zwem

beklem
bestem

ad rem
basstem
tantième
vastklem

instem
lokstem
omklem
ontstem

overeenstem
overstem
voortbestem

emd-emt
hemd
klemt
remt
stemt
zwemt

beklemd
bestemd
geremd
gestemd
gestremd

instemt
onbestemd
ontstemd
overeenstemt
voorbestemd

emel(en)
gezwemel
gezemel
hemel
ophemel
wemel
zemel

emen(d)
claimen
flemen
nemen
temen
zemen
zwemen

benemen
hernemen
terugnemen
vernemen

aannemen
aanstoot nemen
waarnemen

afnemen
beetnemen
meenemen
wegnemen

innemen
systemen

ondernemen
onthemen
ontnemen
opnemen

doornemen
overnemen
problemen
voornemen

toenemen
uitnemend

emmen
klemmen
remmen
stemman
stremmen
temmen
zwemmen
beklemmen
bestemmen
instemmen
vastklemmen
ontstemmen
overeenstemmen
voorbestemmen

empel
bestempel
drempel
stempel
tempel
waarempel

en
ben
clan
den
en
fan
hen
ken
ren
ven
wen

beken
gewen
verken
verwen

erken
gentleman
herken
jerrycan

specimen

end-ent(e)
band (jazz)
bent
cent
end (eind)
ent
krent
lente
ment
pent
prent
rent
rente
schend
stand
tent
vent
went
zend

bekend
bekent
cement
gekend
gemend
gepend
gepland
gerend
gewend
present
recensent
recent
reconvalescent
terug bent
terugrent
terugzendt
urgent
verkent
verwend
verzend
absent
accent
afwent
afzend
attent
fragment

afgewend
amusement
appartement
argument
assistent
mankement
parlement
raffinement
traktement

aanwendt
aanwent
agent
latent
nazendt
patent
patient
talent

krenkend
tergend
verbergend
wenkend
wendend

erkend
erkent
herkent
jazzband
percent
segment
serpent
wegzendt

experiment
perkament
permanent
pertinent
temperament
welbekend

decadent
decent
element
evenement
medicament
precedent
president
regiment
reglement

impertinent
incident
indolent

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -ent t/m Rijmwoorden eindigend op -eren

ent - ende ende - entenenzen- epeneppen - epter - eldererder - erenerenereneren
ingeënt
instrument
intelligent

frites-tent
niet kent
week-end
dirigent

hieromtrent
isolement

content
omtrent
ontkent
ontwend
opzendt
abonnement
assortiment
competent(in)
compliment
component
concurrent
consequent(in)
consument
continent
corpulent
onbekend
onderkent
ornament
sortiment

docent
doorzendt
moment
procent
voorwendt

document
isolement
oriënt
overend
monument
producent
prominent
voorgewend

dreigement
ijstent

toekent
toezendt

student
supplement

thuiszendt

ende
bende
kende
mende
plande
rende
schendde
wendde

bekende
legende
verwende
aanwendde
afwendde

ellende
erkende
herkendeforens
hoogstens
nonsens
toewens
enkelen
drentelen
slenteren
sprenkelen (be)
drentelen
wentelen

enten
centen
krenten
prenten
tenten
venten

agenten
amusementen
patiënten
talenten

abonnementen
absenten
accenten
appartementen
argumenten
assistenten
assortimenten
fragmenten
mankementen
traktementen

experimenten
recensenten
sentimenten
serpenten
temperamenten
testamenten

elementen
evenementen
medicamenten
precedenten
presenten
presidenten
regimenten
reglementen

dirigenten
incidenten
inenten
instrumenten
intelligenten

complimenten
concurrenten
consumenten
continenten
ornamenten

docenten
documenten
momenten
monumenten
producenten
prominenten

studenten
supplementen

enzen
drenzen
forenzen
(be)grenzen
plenzen
tendensen

epen
dwepen
grepen
knepen
repen
schepen
slepen
strepen
zwepen

begrepen
benepen
gegrepen
geslepen
kunstgrepen

afschepen
handgrepen
naslepen

inschepen
inzepen
meeslepen

onbegrepen
onderstrepen
opschepen
opzwepen

eppen
deppen
kleppen
meppen
neppen
reppen
scheppen
steppen

ept
dept
ebt
hebt
klept
mept
rept
schept
stept

behept
gemept
gerept
geschept
gestept
recept
verlept
onderschept
ongerept
opschept

er
er
her
ster
ver

heinde en ver
hoever
omver
opensper
van oudsher
versper
zover

elder-erder
beschermer
fermer
helder(op)
herder
kelder
verder

eren
beren
deern
deren
eren
heren
keren
kleren
leren
meren
peren
scheren
sferen
smeren
teren
veren
weren
zweren

begeren
beheren
bekeren
beredeneren
beweren
bezeren
bezweren
creperen
fungeren
generen
geweren
meneren
negeren
redeneren
refereren
regeren
releveren
repeteren
reserveren
terugkeren
vereren
verkeren
verleren
verteren
verweren
accentueren
accepteren
accommoderen
accompagneren
acteren
adverteren
adviseren
afleren
afweren
alarmeren
ambiëren
annexeren
appreciëren
assisteren
associëren
balanceren
calculeren
chaperonneren
charmeren
coifferen
encanailleren(zich)
engageren
ensceneren
fantaseren
fascineren
flatteren
frankeren
garneren
halveren
hanteren
harmoniëren
kalmeren
kamperen
lanceren
magnetiseren
mankeren
markeren
maskeren
masseren
parfumeren
parkeren
passeren
prakkizeren
praktizeren
rangeren (uit)
rantsoeneren
rapporteren
revancheren
royeren
soigneren
stagneren
tamboereren
taxeren
toiletteren
trakteren
transformeren
transporteren
transpireren

aanleren
aansmeren
abonneren
adoreren
adresseren
agiteren
amuseren
analyseren
animeren
baseren
blameren
camoufleren
capituleren
catalogiseren
dateren
draperen
fabriceren
flaneren
galopperen
garanderen

idealiseren
kwalificeren
lamenteren
laveren
manifesteren
manoeuvreren
paraderen
parasiteren
pareren
saboteren
salueren
samenzweren
savoureren
variëren
verbaliseren
vergalopperen
waarderen

destilleren
excuseren
experimenteren
expliceren
exploderen
exploiteren
gekscheren
gesticuleren
pensioneren
permitteren
presseren
presteren
recenseren
redresseren
reflecteren
renderen
restaureren
resteren
restitueren
serveren
spenderen
terroriseren
traineren
ventileren

creëren
debatteren
debiteren
decideren
declameren
decoreren
defileren
degraderen
dejeuneren
delibereren
demonteren
denigreren
deponeren
deporteren
deprimeren
derailleren
derangeren
desinfecteren
detoneren
emigreren
enerveren
feliciteren
generaliseren
memoreren
menageren
prefereren
prepareren
presenteren
presideren
prevaleren
reageren
realiseren
recapituleren
recipiëren
reciteren
reclameren
separeren
specificeren
speculeren
telefoneren
telegraferen
vegeteren
wederkeren

circuleren
discussiëren
distilleren
imponeren
improviseren
incasseren
infecteren
influenceren
informeren
inkeren
insinueren
insmeren
inspecteren
inspireren
installeren
instrueren
interesseren
interpelleren
interpreteren
intimideren
intrigeren
introduceren
inviteren
kwinkeleren
sympathiseren

citeren
dicteren
dineren
distribueren
filosoferen
fixeren
gireren
hypnotiseren
idealiseren
identificeren
illumineren
illustreren
imiteren
irriteren
isoleren
kritiseren
pikeren
retireren
riskeren
signeren
simuleren
spioneren
stimuleren
tiranniseren

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eren t/m Rijmwoorden eindigend op -etend

eren erenerf - erg ergen - erkerk - erkenerm - ernerp - ers(en)ert(en)- erveneren - esesseneste(n) - eteleten - etend
triomferen
tripleren
typeren
vibreren

bombarderen
choqueren
collecteren
colporteren
combineren
commanderen
compenseren
completeren
complimenteren
compromitteren
concentreren
concluderen
concurreren
condoleren
confereren
confronteren
conserveren
constateren
construeren
continueren
controleren
converseren
corresponderen
corrigeren
forceren
formuleren
jongleren
monteren
observeren
occuperen
offreren
omkeren
ontberen
onteren
onweren
opveren
organiseren
posteren
recommanderen
reconstrueren
ressorteren
schrobberen
solderen
solliciteren
sommeren
sorteren
stofferen
torpederen
trotseren

causeren
chaufferen
honoreren
koketteren
doceren
domineren
doseren
floreren
fotograferen
logeren
motiveren
noteren
opereren
oreren
oriënteren
overleren
pauseren
poseren
proberen
procederen
produceren
profeteren
profiteren
prolongeren
promoveren
prononceren
propageren
protegeren
protesteren
sauveren
tolereren

boetseren
bouderen
brouilleren
couperen
doubleren
groeperen

pousseren
retourneren
rouleren
souperen
toucheren

bestuderen
cultiveren
duelleren
duperen
jubileren
musiceren
nuanceren
publiceren
reduceren
ruineren
studeren
suggereren
surveilleren
tutoyeren

ijsberen
meubileren
uitkeren
derf
erf
kerf
scherf
sterf
verf
werf

geerfd
gekerfd
besterft
verderf
verwerft

afsterft
driewerf
omzwerf
uitsterft
wegsterft

erg-ergen
berg
dwerg
erg
merg
terg
verg

herberg
hooiberg
opberg
verberg
wegberg

erk(en)-erkt
kerk
klerk
merk
perk
sterk
vlerk
werk

bemerkt
beperkt
bewerkt
gesterkt
versterkt
afwerkt
handwerk
vakwerk

aanmerkt
aansterkt
aan werk
paal en park
waarmerk
kenmerk
wegwerkt

meesterwerk
meewerkt
weerwerk

strijdperk
tijdperk

onopgemerkt
opmerkt
pokkenwerk

oogmerk
uurwerk
vuurwerk

erker
beperker
erker
kerker
sterker
werker

erm
berm
ferm
kerm
scherm
term
zwerm

bescherm
gekerm
gescherm

vakterm
valscherm

beeldscherm
ontferm
uitzwerm

ern - erren
extern
intern
kern
modern
opensperren
sperren
sterren
versperren

erp-erpen
scherp
sjerp
snerp
terp
werp

gesnerp
verscherp
verwerp

ontwerp
opwerp

vlijmscherp
voorwerp

ers(t)-ersen
gekners
kers
kersvers
kners
pers
pervers
vers
ververs

diversen
uitpersen

ert-erten
erwt
hert
snert
spert
werd

apert
concert
couvert
gesperd
verte (in de)
opengesperd
versperd

erven
derven
erven
kerven
scherven
sterven
verven
werven
zwerven

bederven
besterven
reserve verwerven
afsterven
omzwerven
uitsterven
wegsterven

es-essen
bes
bres (in de)
dress (Eng.)
fles
hes
jazz
klessen
les
mes
nes (café)
pres
tres
zes

abces
accuratesse
danseres
zangeres

adres
a la baisse (Fr.)
barones
Damocles
delicatesse
malaise

exces
expres
aitress
s.o.s.
strapless (Eng.)

bedelares
lerares
scheermes

interesse
minnares
prinses

dienares
finesse (Fr.)
bordes
zondares

proces
tovenares

business (Eng.)
kunstenares
ouwe bes
souplesse (Fr.)
succes
beste (ten)
flesten
geste
knersten
leste (ten)
mesten
nesten
persten
pesten
presten
resten
testen
vesten
verpesten
verversten
wegpesten
wespennesten

attesten
grondvesten
opperbeste
orkesten
protesten

buiten westen
uitmesten
uitpersten

etel
brandnetel
heksenketel
ketel
vermetel
zetel

eten-etend
beten
eten
heten
keten
kreten
kweten
meten
reten
sleten
speten
spleten
vete
vreten
weten
zweten

bezeten
bezweten
gebeten
geketend
gekweten
gebeten

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eten t/m Rijmwoorden eindigend op -eus

eten - eter eter - etsette - ettenettenetter - eueugen - eukeuken - euleur - eurteur(en)eurs - eus
gekweten
gemeten
gereten
gesleten
gesmeten
gespeten
gespleten
gevreten
geweten
gezeten
verbeten
vergeten
vergeten
versleten
verweten

af(ge)beten
af(ge)meten
af(ge)smeten
af(ge)vreten
af(ge)weten
atleten
afweten
atleten
magneten

aan(ge)zeten
asceten
planeten

dikten
medewelen
neer(ge)smeten
neergezeten
vaneen(ge)reten

ongeweten
ontbeten
ontketen
onversleten
onwetend
opgegeten
op(ge)vreten
opgezeten

kometen
poëten
profeten
proleten

toe(ge)meten
toe(ge)smeten

uit(ge)meten
uit(ge)sleten
uit(ge)smeten

eter
aether
beter
betweter
heter
meter
verbeter
vreter
uitvreter

ets-etst
ets
flats
flets
kets
klets
kwets
scherts
schets
zwets
geketst
geklets(t)
geschetst
gezets
ouderwets

beletsel

ette-etten
betten
letten
nette
petten
pletten
smetten
spetten
vette
wetten
zetten

beletten
besmetten
bezetten
recette
retraite
servetten
skeletten
vedette
verzetten

afzetten
balletten
banketten
cassette
enquete
karpetten
manchetten
pakketten
pamfletten
toiletten
vastzetten
wasserette

aanzetten
amourette
baretten
facetten
kabinetten
kadetten
klarinetten
lavetten
marionetten
paletten
tabletten
taboeretten

etiketten
etiquette
nederzetten
uiteenzetten
wegzetten
in 't nette
invetten
inzetten
kwintetten
pincetten
twinsetten

biljetten
sigaretten
silhouetten

corsetten
grondwetten
koffie zetten
korte metten
kornetten
lorgnetten
omzetten
onbesmette
onnette
opletten
op je letten
opzetten
portretten
stopzetten
trompetten
volvette
autopetten
doorzetten
kokette
loketten
openzetten
operette
overzetten
voortzetten
voorzetten

boeketten
couchette
coupletten
roulette

natuurwetten
nauwgezette

buiten zetten
uitzetten
vooruitzetten
etter
ketter
kletter
knetter (gek)
letter
netter
spetter
sweater
vetter

geketter
geknetter
geschetter
gespetter

afzetter
banketletter
binnenvetter
letterzetter

eu
adieu
beu
bleu
keu
milieu
queue
sneu

deug(t)
deugd
(ge)heugt(d)
jeugd
meug (tegen heug en)
ondeugd
teug
verheugd
vleug
veugd

eugel
beugel
teugel
vleugel

eugen
deugen
heugen (ge)
leugen
teugen
verheugen

euk
beuk
breuk
deuk
jeuk
kreuk
leuk
peuk
reuk
spreuk

schipbreuk

euken
beuken
breuken
deuken
jeuken
keuken
kreuken
leuke
neuken
peuken
spreuken

eukelen
kreukelen
verkneukelen
verkreukelen

eul(en)-eult
beul
geul
heul
peul
smeult
zeul

afbeul
geheul
gezeul
veulen
voortzeul

eun(en)
deun
dreun
kreun
leun
steun

gedreun
gekreun
gesteun
ondersteun

eur(en)-eurt
beur (geld)
beurt
deur
fleur
geur
keur
kleur
leur scheur
sleur
speur
treur
zeur

bekeur
betreur
bescheur
besmeur
bespeur
gebeuren
gescheurd
gespeur
getreur
gezeur
teleur (stelt)
verbeur
verkleur
verscheur

achterdeur
acteur
adviseur
afkeur
afscheur
charmeur
coiffeur
danseur
magnetiseur
malheur (Fr.)
valt te beurt

amateur
flaneur
naspeur
reparateur
herkeur
restaurateur
terreur

inferieur
ingenieur
inscheur
inspecteur
instructeur
interieur
willekeur

directeur
likeur
mineur
primeur
sinjeur

conducteur
losscheur
opbeur

chauffeur
odeur
openscheur
rozengeur
voorkeur

douceur
goedkeur

humeur
superieur

kleerscheuren
te kust en te keur
uitentreuren

eurs
beurs
keurs

acteurs
adviseurs
amateurs
charmeurs
coiffeurs

ingenieurs
interieurs
theebeurs

directeurs
likeurs
primeurs
sinjeurs

chauffeurs
conducteurs
odeurs
douceurs
superieurs

eus
heus
keus
kneus
leus
neus
reus

affreus
caprieus
fabuleus
fameus
flatteus
gracieus
harmonieus
majestueus
matineus
zwamneus

nerveus
tendentieus

bleekneus
delicieus
feestneus
melodieus
precieus
pretentieus
religieus
serieus

ingenieus
minitieus
mysterieus
rigoureus

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -eus t/m Rijmwoorden eindigend op -ezen

eus - eutereuvel - evel even - evendevenever - ezel ezen
complimenteus
officieus
onheus
pompeus
snotneus

copieus
glorieus
modieus
poreus
volumineus

curieus
dubieus
furieus
ruineus

wijsneus

eut
leut
teut
scheut
schimpscheut

euter
geleuter
gepeuter
kleuter
leuter
peuter

euvel(t)
euvel
heuvel
keuvel
sneuvel

gekeuvel
gesneuveld
vluchtheuvel

euzel(en)
gepeuzel
getreuzel
peuzel
reuzel
treuzel
verbeuzel

evel
benevel
geprevel
gevel
hevel
knevel
nevel
prevel
wrevel
beven
bleven
dreven
even
geven
keven
kleven
leven
neven
scheve
schreven
steven
streven
weven
zeven
zweven

bedreven
begeven
beleven
beschreven

gebleven
gedreven
gegeven
geheven
geschreven
gesteven
geweven
gewreven
teruggeven
terugschreven
verbleven
verdreven
vergeven
verheven
verschreven
verweven

af(ge)bleven
af(ge)dreven
af(ge)geven
af(ge)schreven
daareven
naar streven
na(ge)bleven
na(ge)geven
naleven

hergeven
herleven
wellevend
herenleven
mee(ge)geven
meeleven
weer(ge)geven
wederstreven

misdreven
springlevend
stilleven

bij(ge)bleven
prijs(ge)geven
vrij(ge)geven
vrij leven

omgeven
omschreven
omweven
onbedreven
onbeschreven

ontoegevend
ontwellevend
op(ge)bleven
op(ge)dreven
opgeheven
op(ge)geven
opleven
op(ge)schreven

aanstoot geven
zich blootgeven
door(ge)dreven
door(ge)geven
doorleven
over(ge)bleven
overdreven
over(ge)geven
overleven
over(ge)schreven
toon aangeven
voor(ge)geven
voor(ge)schreven
voort(ge)dreven
voortleven
zoëven

toe(ge)dreven
toe(ge)geven
toe(ge)schreven
in t nauw gedreven

de brui geven (aan)
spuit zeven

thuisbleven
uit(ge)bleven
uit(ge)dreven
uit(ge)schreven
uitleven
vooruitstreven
bever
bleef er
gever
kever
lever
schever
strever
wever

belever
jenever
uitgever
vergever
werkgever

ezel
ezel
gekwezel
kwezel
vezel
werkezel
wezel

ezen
deze
lezen
pezen
racen
sjezen
vrezen
wezen

belezen
gelezen
genezen
geprezen
gerezen
verrezen
verwezen

onbelezen
onderwezen

overlezen
uit(ge)lezen
volprezen(on)
voor(ge)lezen

In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elen vind je het eerste deel met rijmwoorden eindigend op lettergrepen met een e.
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Hoe schrijf je een sinterklaasgedicht?Hoe schrijf je een sinterklaasgedicht?Elk jaar rond 5 december wordt er in Nederland in vrijwel alle gezinnen en scholen Sinterklaas gevierd. Vaak worden er l…
Sinterklaas gedichten zelf maken - Handige en leuke tipsSinterklaas gedichten zelf maken - Handige en leuke tipsVeel mensen willen graag hun Sinterklaas gedichten zelf maken. Het Sinterklaasfeest wordt op verschillende manieren gevi…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elenEen handige rijmwoordenlijst als hulpje bij het rijmen en dichten. Sommige mensen schudden een gedicht uit hun mouw en a…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op ake t/m azenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op ake t/m azenZie je op tegen het maken van een gedicht voor Sinterklaas? Geen nood, want hier vind je een handig hulpje: een rijmwoor…
Bronnen en referenties
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.