Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden U- eindigend op uw t/m tunnel

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden U- eindigend op uw t/m tunnel Een handige rijmwoordenlijst om je te inspireren bij het dichten en het rijmen. Voor het schrijven van een Sinterklaasgedicht en een poëtisch rijmdicht of b.v. een liefdesgedicht. Tabellen met rijmwoorden als bruid, beschuit, onkruid en weeromstuit, schavuit of therapeut. En uitspuiten, kornuiten, ijdeltuiten, warenhuizen, fornuizen of vorstenhuizen. Iedereen kan mooie rijmen maken met deze woorden. Onderwerpen en issues voor elk wat wils, voor een origineel gedicht of super verrassend rijmpje! In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -u t/m rijmwoorden die eindigen op -unnel

Rijmwoorden Lettergrepen U. In de onderstaande rijmwoordentabellen staan talloze rijmwoorden: van uw tot en met tunnel.

Rijmwoorden vinden. Als je bijvoorbeeld een woord zoekt dat rijmt op forum, dan kijk je bij de uitgang -um en de erbij horende rijmwoorden -zoals b.v. unicum- in dit geval in de 7e kolom van het laatste tabeloverzicht.

Tip Snelzoeken. Als je snel een woord wilt vinden, kun je Ctrl en F intoetsen en het door jou gezochte woord in het in beeld verschijnende venster typen en kom je linea recta bij het gewenste woord in één van de tabeloverzichten.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Rijmwoorden Alfabet. Als je op onderstaande links klikt, vind je de rijmwoorden eindigend op de andere klinkers: a, e, i en o.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -uw t/m rijmwoorden eindigend met -uis

uw - ubbeluppel - uchtucht -uchtenuf - uffenug - uggerui - uiden(d)uier - uif(t)uifel - uicheluigen - uichenuiver- uik(en)uik - uikeruil - uilenuim - uinuip - uis
cru
duw
jus
kluw
luw
ruw
schuw
sluw
stuw
u
uw

geduw
menu
recu
revue
tenue

afschuw(ver)
parvenu

in casu
paraplu
schaduw

continu
fondue
individu

peluw
zenuw(ont)

IQ
surplus
welnu

ubbel-uppel
druppel
dubbel
huppel
knuppel
strubbel

ucht
klucht
kucht
lucht
tucht
vlucht
vrucht
zucht

beducht
berucht
geducht
gehucht
gekucht
gerucht(buren)
gevlucht
gezucht
verlucht
verzucht
baatzucht
vraatzucht
eerzucht
heerszucht

hebzucht
zelftucht
zelfzucht

ontucht
ontvlucht
op(ge)lucht

ijverzucht
overbrugd
spilzucht
toevlucht
uitvlucht
vernielzucht

uchte-uchten
duchten
kluchten
kuchten
luchten
vluchten
vruchten
zuchten

beruchte
geduchte
gehuchten
geruchten
verluchten
verzuchten
ontvluchten
opluchten
uitvluchten

uf-uffen
bluf
duf
juf
muf
nuf
puf
snuf
stuf
suf
tuf

gebluf
gepuf
gesnuf
gestuf
gesuf
getuf
verbluf
versuf

overbluf
verbluffend
vernuft
wuft

ug
brug
kuch
mug
rug
stug
terug
vlug

luchtbrug
overbrug
vliegensvlug

ugger - uchter
beruchter
geduchter
nuchter
schuchter
snugger
stugger
vlugger

ui
bui
lui
mui
pui
rui
spui
trui
ui

gele trui
regenbui
rijkelui
verbrui

donderbui
jongelui
klokgelui
oprui

huilbui
uitlui

uiden-uidend
bruiden
duiden
huiden
kruiden
luiden
zuiden

beduiden
gekruide
geluiden
verbruien
verluiden
welluidend(on)

aanduiden
eensluidend
inluiden
onbeduidend
uitduiden

uier
kruier
kuier
luier
opruier
schuier
sluier
sluimer
uier

uif-uift
druif
duif
fuif
gnuif
huif
kluif
kuif
schuif
snuif
stuif
wuif

gefuif
gegnuif
gekluif
geschuif
gesnuif
gestuif
gewuif
verschuif
verstuif

afkluif
afstuif
instuif

uifel-uivel-uichel
huichel
duivel(kwel)
luifel
schuifel(ge)
zuivel

uig-uigen
buig
juich
ruig
tuig
vuig
zuig

betuig
gebuig
gejuich
getuig
gezuig
verbuig

afbuig
afluis
afwis
vaartuig

optuigen
opzuigen

toejuichen
voertuigen

wegzuigen
werktuigen

rijtuigen
uitbuigen
uitzuigen

in duigen
zintuigen

ooggetuigen
overtuigen

uiger-uiver
buiger
ruiger
vuiger
zuiger(bloed)

fuiver
gnuiver
huiver
kluiver
schuiver
snuiver
stuiver(ver)
zuiver(on)

uik-uiken
buik
duik
fnuik
fuik
kruik
luik
pruik
puik
ruik
sluik
struik
gebruik(wan)
verbruik
verstuik

lont ruik
onderduik
ongebruikt
ontduik
ontluik
opduik
kuiken
misbruik
oogluikend

uiker - uikel
duiker
puiker
ruiker
sluiker
suiker

gebruiker
verbruiker

onderduiker
ontduiker

duikel
struikel

uil-uilen-uilt
buil
druil
huil
kuil
muil
pruil
puil
ruil
schuil
tuil
uil
vuil
zuil

behuild
gehuild
gepruild
geruild
geschuild
verruild
verschuil
vervuild

omruil
uithuil
uitpuil
windbuil

uim(en)-uimel
duim
kruim
luim
pluim
pruim
ruim
ruimte
schuim

afschuim
luchtruim
ontruim
opruim
verruim
verzuim
wereldruim
zeeschuim
zuurpruim

aftuimel
beduimel
kruimel
tuimel

uin - uinen
bruin
duin
kruin
puin
schuin
tuin

bazuin
fortuin

uip-uipen-uipt
druip
gluip
kruip
kuip
sluip
stuip
zuip

bedruipt
bekruipt
besluipt
bezuipt (zich)

aankruip
aansluip
afdruip
badkuip
lachstuip

wegkruip
wegsluip

uis
buis
gruis
huis

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -uis t/m rijmwoorden eindigend met -uiten

]
uis - uiseuisen - uist uist - uisteruisterenuid - uituid - uit uituituit - uiten
kluis
kruis
kuis
luis
muis
pluis
ruis
sluis
struis
suis
thuis

gebruis
gedruis
geruis
gespuis
gespuis
tehuis
vergruis
verguis
verhuis

badhuis
bladluis
dwangbuis
pakhuis
wambuis

abuis
kaartenhuis
plavuis
warenhuis

beeldbuis
bedehuis
doorkruis
gekkenhuis
incluis
niet pluis
uit huis
uitpluis

uise - uisen
bruisen
druisen
kruisen
kuise
ruisen
struise
doorkruizen
indruisen

uist
bruist
druist
huist
juist
knuist
kruist
puist
suist
vuist
behuisd
gebruisd
gesuisd
verhuist
vergruist
verguist

afsuist
doorkruist
onbesuisd
onjuist
ontluisd
uitpluist

uister - uisteren
bruist er
duister
fluister
huist er
juister
kluister
luister
ruist er
suist er

afluister
gefluister
influister
ontluister
opluister
verduister

uit-uid
bruid
buit
duidt
duit
fluit
fruit
guit
huid
kluit
kruid
kruit
kuit
luid
luit
muit
ruit
schuit
sluit
snuit
spuit
spruit
stuit
tuit
uit

beduidt
beschuit
besluit
bespuit
geduid
gefluit
gekruid
geluid
gemuit
geruid
geruit
gestuit
getuit
verbruid

achteruit
afsluit
afstuit
barstte uit
barst er uit
brak uit
dacht 't uit
flapuit
gaf 't uit
hangt t uit
kamt 't uit
kwam uit
lacht 'm uit
pakt uit
sprak zich uit
stak uit
stalt t uit
stapt uit
trad 'r uit
valt r uit
vlakt 't uit
zag niet uit

blaast t uit
daagt 'm uit
daaruit
draait 't uit
laat uit
haalt uit
kajuit
kraamt t uit
laat 'm uit
maakt t uit
praat 't uit
raakt uit
raast uit
schakelt t uit

schavuit
spaart 't uit
straalt uit
vaart uit
waaruit

denkt t uit
eruit
legt t uit
lekt uit
rechtuit
rekt zich uit
scheldt 'm uit
stelt t uit
telt t uit
trekt erop uit
vecht' t uit
werkt 't uit
zendt t uit
zet uit

bleef uit
breekt uit
deelt uit
geeft 't uit
geen duit
geen fluit
gleed uit
keek uit
keert uit
kleedt zich uit
kneep uit
leeft zich uit
reed uit
rekent uit
scheed uit
speelt 't uit
spreekt zich uit
therapeut
tekende 'm uit

blinkt uit
ging uit
hing 'r uit
in(ge)luid
pikt ze eruit
springt eruit
vindt wat uit
vist t uit

blies 't uit
hield 't uit
kiest m uit
liep uit
liet 'm uit
riep uit
sliepuit!
viel uit

vliegt r uit
ziet er uit!

blijft uit
breidt (zich) uit
dijt uit
ijdeltuit
kijkt (wel) uit
knijpt uit
reikt t uit
rijdt uit
scheidt uit
weidt uit
wijduit
wijst m uit
wrijft t uit

blonk uit
komt uit
kornuit
lokt 't uit
omsluit
onderuit
onkruid
ontsluit
ronduit
schold m uit
sprong r uit
trok erop uit
vocht 't uit
voluit
vond uit
weeromstuit
zocht 't uit
zond t uit

koos 't uit
looft t uit
loopt uit
nodigt m uit
ploos uit
geen rooie duit
schoot uit
slooft zich uit
sloot 'm uit
spookt wat uit
spoot eruit
stoot 'm uit
vloog eruit
voorruit
vooruit

doet t uit
groet eruit
roeit t uit
roept uit
sloeg uit
voer (wat) uit
voert t uit
zoek t uit

buskruit
munt uit
put uit
rukt uit
rust uit

bazuint uit
buit 't uit
pluist 't uit
puilt eruit
sluit 'm uit
spuit eruit
uitbuit
uit(ge)duid
uitfluit
uit(ge)luid
uitsluit

uiten
buiten
duiten
fluiten
guiten
kluiten
kuiten
muiten
ruiten

schuiten
sluiten
snuiten
spruiten
spuiten
stuiten
tuiten
uiten

beschuiten
besluiten
bespuiten

daarbuiten
flapuiten

naar buiten
schavuiten

kornuiten
omsluiten
ontsluiten
ontspruiten

ijdeltuiten
uitbuiten
uitfluiten
uitsluiten
uitspuiten

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep -uidel t/m rijmwoorden eindigend met -unnel

uitel - uiteruiven - uizenuizen - ukukt - ukkenuk - uktuks - ijksijks - ululd - uldenult - uleulen- ullenullen - ulpuls - umum - ummelunnel
buidel
tuimel
tuitel

uiter
fluit er
muiter
ruiter
sluiter (fototoestel)
snuiter
stuit er
stuiter

afsluiter
beduidt er
uitbuiter
vrijbuiter

uiven
druiven
duiven
fuiven

gnuiven
kluiven
kuiven
schuiven
snuiven
stuiven
wuiven

afschuiven
instuiven
opstuiven
toewuiven
uiteenstuiven
verschuiven
verstuiven

uizen
buizen
huizen
kluizen
luizen
muizen
pluizen
sluizen
suizen
vergruizen
verguizen
verhuizen
tehuizen

badhuizen
danshuizen
pakhuizen
plavuizen
warenhuizen

beeldbuizen
bedehuizen
uitpluizen

fornuizen
vorstenhuizen

uk-ukt-ukken
buk
druk
luk
kruk
lukt
nuk
pluk
puk
ruk
stuk
tuk
truck
uk

bedrukt
gebukt
gedrukt
geluk(t)
geplukt
gerukt
verdrukt
verrukt

afdruk
afpluk
afruk
handdruk
verhapstuk

aandruk
aanruk
nadruk
vraagstuk

waagstuk

indrukt
inrukt
mislukt
uitrukt

meesterstuk
ukkepuk
voetstuk

kopstuk
onderdruk
ongeluk
ontruk
opdruk
opruk
opsmuk
opgesmukt(on)
product
verongelukt

uks-ijks
buks
fluks
luxe
stuks
trucks

dagelijks
jaarlijks
maandelijks
natuurlijks (boven)
nauwelijks
wekelijks

ul
brul
bul
gul
hul
knul
krul
lul
mul
nul
prul
pul
smul
spul
sul
vul

benul
gebrul
gelul
gesmul
gesul
vergul
vervul

omhul
onthul
toebrul
uitbrul

uld - ulden
brult
bult
duld
huld
hult
krult
schuld
smult
sult
vult
zult (gij)

gebruld
geduld
gehuld
gekruld
gesmuld
gevuld
verguld
vervuld

gulden
hulde
omhuld
ongeduld
onschuld
onthuld
onvervuld
tumult

ule-ulen
capsule
formule

moleculen
notulen

pendule
tule
vestibule

ullen
brullen
bullen
gulle
hullen
knullen
krullen
nullen
prullen
smullen
spullen
sullen
vullen
zullen

omhullen
onthullen
toebrullen
uitbrullen
verhullen
vervullen

ulp
gulp
hulp
schulp
stulp
tulp

uls
guls (iets)
huls

impuls
vullis
wulps

ulsel
omhulsel
opvulsel
verguldsel
vulsel

um
h'm (hum)
cum (laude) (Lat.)

drum
gum
hum (in z'n)
mum (in 'n)
rum

album
parfum
quantum (Lat.)
maximum
datum
gymnasium
stadium
ultimatum

centrum
metrum
museum

criterium
fluïdium
idem
stiekem
minimum

forum
novum

nozem
schorem

decorum
in de lorum

opium
podium
tonicum

auditorium
sanatorium

bliksem

kauwgum
summum
unicum

ummel-unnel
hummel
lummel
mummel(ge)
pummel

tunnel

Het tweede deel van Rijmwoorden eindigend op lettergrepen met de letter U - Rijmwoorden eindigend op U - van dun t/m uwe .

Veel plezier gewenst en... een Sinterklaasgedicht met deze rijmwoorden op alfabet, zorgen voor een mooie rijm en/of dikke pret!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…
Rijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenRijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenGedichten en rijmen voor het feest van Sinterklaas maken is niet ieders hobby. Niet iedereen is goed in het creatief geb…
Tips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenTips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenSinterklaas is weer in het land en pakjesavond is weer in aantocht. Het maken van een surprise en het kopen van een cade…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden U - eindigend op dun t/m uweRijmwoordenlijst - Rijmwoorden U - eindigend op dun t/m uweRijmwoorden die eindigen op een u - lettergreep : van dunner tot duwen. Een uitgebreide rijmwoordenlijst voor het schrij…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden E - eindigend op eb t/m elenEen handige rijmwoordenlijst als hulpje bij het rijmen en dichten. Sommige mensen schudden een gedicht uit hun mouw en a…
Bronnen en referenties
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V
  • Eigen aanvullingen
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.