InfoNu.nl > Kunst en Cultuur > Geschiedenis
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Geschiedenis

Geschiedenis (Kunst en Cultuur)

Hermine Braunsteiner, de schoppende merrie van Majdanek

Hermine Braunsteiner, de schoppende merrie van Majdanek

Hermine Braunsteiner was een van de beruchtste kampbewaaksters van het nazi-regime. In concentratiekamp Majdanek ging ze zo boosaardig te keer dat ze de geschiedenisboeken inging als de schoppende me… Karldelauw, Beruchte nazi's, 14-08-2017
Bataafse Revolutie in de Nederlanden

Bataafse Revolutie in de Nederlanden

Met het binnenvallen van de Fransen in 1794 in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd officieel het startsein gegeven voor de Bataafse Revolutie. In de vijf jaren die volgden wisten de Fran… Marjolijnr, 11-08-2017
Voorbeelden van Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw

Voorbeelden van Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw

Iedereen is wel bekend met De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Het werk van beide Nederlandse mannen was erg geliefd in de 17e eeuw en ze schilderden… Saivo, 11-08-2017
Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog in Nederland

Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog in Nederland

Tijdens de Koude Oorlog wist Nederland niet wat ze kon verwachten van de Sovjet-Unie en diens bondgenoten. Om vijandige vliegtuigen te signaleren werden ruim honderd luchtwachttorens gebouwd in 19511… Saivo, 11-08-2017
Kleine christelijke politieke partijen, 1918-1967

Kleine christelijke politieke partijen, 1918-1967

De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 waren de eerste verkiezingen na de invoering in 1917 van de evenredige volksvertegenwoordiging en het kiesrecht voor alle mannen. Sindsdien zijn ook veel kleine po… Petervandenburg, 09-08-2017
Het bouwen van kathedralen in de middeleeuwen

Het bouwen van kathedralen in de middeleeuwen

In veel Europese steden bevinden zich indrukwekkende middeleeuwse kathedralen. Het bouwen van een kathedraal duurde in de middeleeuwen doorgaans meerdere generaties. Een kathedraal had voor de mensen… Pmpaul, 31-07-2017
Handel en economie in de middeleeuwen

Handel en economie in de middeleeuwen

In de middeleeuwen werden economie en handel steeds belangrijker. Er werd er aanvankelijk vooral gehandeld op lokale en regionale weekmarkten. Later handelde men steeds meer op jaarmarkten. Vanaf de a… Pmpaul, 28-07-2017
Hervormde en gereformeerde kerken in de Tweede Wereldoorlog

Hervormde en gereformeerde kerken in de Tweede Wereldoorlog

Al spoedig na het begin van de Duitse bezetting van Nederland in 1940 kwamen de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland in het geweer tegen de bezetter. De gereformeerden war… Petervandenburg, 27-07-2017
De middeleeuwse universiteit, een geleerde gemeenschap

De middeleeuwse universiteit, een geleerde gemeenschap

De eerste universiteiten werden rond 1200 gesticht uit gemeenschappen van studenten en docenten. Het woord universitas verwijst naar die gemeenschap. Een universiteit bestond uit een artes-faculteit e… Pmpaul, 27-07-2017
De slachtoffers van de middeleeuwse inquisitie

De slachtoffers van de middeleeuwse inquisitie

De pauselijke inquisitie vervolgde ketters. Er werd daarbij samengewerkt met de wereldlijke machthebbers, die ketterij ook als een gevaar voor de samenleving beschouwden. De paus of bisschop sprak een… Pmpaul, 26-07-2017
Schrijf mee!