Artikelen 1.911 - 1.920 in de rubriek Geschiedenis

Geschiedenis (Kunst en Cultuur)

Rome, het Colosseum en de gladiator

Gladiatoren shows waren gruwelijk en wreed, maar mateloos populair in het zo beschaafde Rome. Vanaf de derde eeuw tot het begin van de vijfde eeuw hebben miljoenen toeschouwers zich vergaapt aan het s… Storm, 11-12-2006
Schilderij Slag bij Gibraltar

Schilderij Slag bij Gibraltar

De werkelijke naam, De ontploffing van het Spaanse Admiraalschip tijdens de zeeslag bij Gibraltar is een hele mond vol, maar doet het schilderij ook recht toe. Dit schilderij, waarvan de kunstenaar no… Olijfia, 06-12-2006

Keizer Trajanus

Keizer Marcus Ulpius Trajanus regeerde van 98 tot 117 n Chr. Hij kan gedefinieerd worden als een goede keizer, hij was gematigd tegen Christenen en zorgde voor de grootste bloeiperiode sinds de regeer… Olijfia, 06-12-2006
Hoe mensen vroeger dachten over dromen

Hoe mensen vroeger dachten over dromen

Mensen denken verschillend over dromen. Wat ze betekenen, óf ze iets betekenen en of ze van belang zijn. tegenwoordig zijn er zoveel onderzoeken gedaan, dat we een redelijk beeld kunnen krijgen van he… Jettie, 01-12-2006

Het Romeinse mens- en Wereldbeeld

In dit artikel komen het Romeinse mens- en wereldbeeld aan bod. Ook wordt ingegaan op hetgeen wat kenmerkend was voor de Romeinen. K-tje, 28-11-2006

Mens- en Wereldbeeld van de Grieken

In dit artikel komt het Griekse wereld- en mensbeeld aan bod en wordt aangegeven wat belangrijk was voor de Grieken. K-tje, 28-11-2006
Atlantis de gezonken stad

Atlantis de gezonken stad

Elfduizend jaar geleden lag er een wonderlijk eiland in de Atlantische Oceaan. De bewoners waren hun tijd ver vooruit. Terwijl de mensen in de rest van de wereld nog met stenen en pijlen achter dieren… Bartw, 06-11-2006
Ontstaan van Gent

Ontstaan van Gent

Gent is gegroeid uit een handelscentrum, gelegen aan de Schelde en de Leie. Het is ook uitgegroeid tot een culturele stad. Wat er allemaal gebeurd is zowat anderhalf millenia geleden. Wmnoa, 11-10-2006

Geschiedenis van de afsluitdijk

Nederland ligt aan de rand van een continent, in het mondingsgebied van een aantal rivieren en beken die zand en slib aanvoeren vanuit het achterland. Ongeveer een derde van het land is op de zee herw… Schrijfster, 04-10-2006
Geschiedenis van Sinterklaas van geboorte tot sterfte

Geschiedenis van Sinterklaas van geboorte tot sterfte

Niemand weet of Sint-Nicolaas echt heeft bestaan of niet, maar dat doet aan zijn rol als heilige niets af. In de 8ste eeuw kreeg Nicolaas een historische identiteit: een naam, een geboorte, en sterfpl… Tinis, 04-10-2006